woensdag 3 april 2013

Brief aan Voogdijinstelling Rutte & Asscher

Enige tijd geleden heeft u besloten enkele van uw pupillen aan onze zorg toe te vertrouwen.

Meerdere van uw pupillen, qua karakter zeer verschillend, draaien al mee in ons gezin.

Met veel liefde, creativiteit en inzet willen we hen een veilig thuis- en de nodige structuur bieden.

Met één van uw voorgenomen plaatsingen binnen ons gezin hebben wij echter grote moeite.

Het betreft uw pupil Jeugdzorg. Regelmatig verschijnen er verontrustende berichten over hem in de media. Onze vragen aan u over deze Jeugdzorg beantwoordt u uiterst summier, onvolledig en vergoelijkend.

Uit betrouwbare bronnen vernemen wij, dat het een zorgenkindje betreft dat zeer speciale aandacht behoeft. Uw pupil Jeugdzorg heeft, zo melden zij, op velerlei gebied een tekortschietende zelfregulatie. Hij is erg op zichzelf gericht en mijdt samenwerkingscontacten.
 
Als er al een vorm van samenwerking ontstaat  vindt hij vaak dat voor hem andere regels gelden. Zijn contacten hebben slechts tot doel er persoonlijk voordeel uit te halen. De schuld van eigen fouten legt hij consequent bij anderen. Hij heeft een nauwelijks ontwikkeld inlevingsvermogen. Hij zet anderen aan tot strijd. Hij kwetst, pest, bedreigt en intimideert anderen op velerlei wijze en met zichtbaar genoegen. D.m.v. leugens maakt hij anderen verdacht om zodoende zijn eigen positie veilig te stellen. Daarbij heeft hij ook een sterke neiging tot stelen.

De antisociale stoornissen waaraan hij lijdt en die tot uiting komen in bovengenoemde destructieve gedragingen, zijn dermate extreem dat wij het niet verantwoord vinden ons gezin aan hem bloot te stellen. Een adequate behandeling en begeleiding van dit multi-problem kind ‘op weg naar volwassenwording’ lijkt ons allereerst uw plicht en taak. Het bevreemdt ons in hoge mate, dat u uw verantwoordelijkheid in deze niet neemt, sterker nog zelfs afschuift. Al eerder heeft men u geattendeerd op het feit dat u onvoldoende toezicht houdt op uw pupil Jeugdzorg en daarbij tevens een passieve houding aanneemt.
 
Uw laissez-faire opvoedingsstijl bevestigt en versterkt slechts zijn gedrag. In plaats van aan zijn ongezonde expansiedrift een halt toe te roepen gaat u zelfs zo ver deze te faciliteren. Wij achten deze houding uitermate schadelijk, zowel voor uw pupil Jeugdzorg,  maar zeker voor degene waarmee hij contacten en/of relaties aangaat en onderhoudt.

Ter bescherming van ons gezin zal het u duidelijk zijn dat wij geen opvang/onderdak kunnen bieden aan uw pupil Jeugdzorg. De grote stappen die Jeugdzorg ‘op weg naar volwassenwording’ nog moet zetten, is een klus die ons niet past, gezien de deplorabele toestand waarin hij zich al geruime tijd bevindt, mede door uw toedoen.

Wij wensen u veel sterkte en wijsheid toe en hopen dat u uw verantwoordelijkheid t.a.v. uw pupil Jeugdzorg snel oppakt en een einde maakt aan zijn destructieve gedrag, waarvan velen al het slachtoffer zijn geworden!

Vriendelijke groet,

Burgermeester P. Leegzorg

Gemeente A-Z

(door YB)

8 opmerkingen:

 1. Mooi, hulde.

  Aangezien wij vrijheid van meningsuiting hebben hierbij mijn mening:

  Het betreft een psychopaat met trekken van borderline.

  Er is therapie nodig met als doel de huidige persoonlijkheidsstructuur volledig te ontmantelen en uit te laten doven, om daarna met een behoedzaam programma te proberen om enig empatisch vermogen en reality-testing aan te leren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. En Narcisme, ook een eigenschap dat past bij "het niet verder willen kijken dan de neus lang is, en is voorgezegd".

   Het heeft zelfs wat weg van Autisme om zo slecht rekening te houden met de ander, met de gevoelens, het beleven en de praktijk van ontwikkelen en ervaren van het kind, met onafhankelijke wetenschap die wel medisch onderzocht, met bevindingen van onderzoekers en advocaten.

   Het sturen van
   http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/brief-aan-uw-gemeenteraadsleden.html
   is nodig!

   Verwijderen
 2. Ik lees dit als propaganda waarmee het kind wordt misbruikt gelijk familie/kinder-recht, rvdk en jeugdzorg en alle toeleveranciers doen. De reactie van het kind is doodnormaal, drang en/of dwang maken het slechts erger of maken ongeacht sociaal-maatschappelijke criteria van het kind een zombie. Kinderen horen thuis bij hun natuurlijke vader en moeder,dus KAPPEN NOU met overheidsgeweld en kindermafia. Stop de oorlog tegen kinderen&vaders, hetero's en normale gezinnen NU!

  AdVader

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kinderen, zo is ook bewezen door Joseph Doyle, 2007, vinden effectiever hulp via dicht-bij-huis, en vanuit hun vertrouwde omgeving.
   Dus moet het idee "Kinderen horen thuis" veel meer te worden overwogen in de indicatiestelling.
   Maar er zijn uitzonderingen....:

   Voor de gevallen dat er een melding, een onderzoeksvraag met zorgen, ligt, dient dit middels het bekende Jeugdbeschermingsplan van de SSF op
   https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf
   te worden onderzocht met een diagnost die de cliënt ziet en onderzoekt, bij de overheidstaak van de overheid zelf vervullende RvdK+, zoals op blz. 8 onder voorwaarden gesteld.

   Voor omgangsfrustratie dient een Integraal Behandelingscentrum voor Scheiding en Omgang (IBSO) als (diagnostisch/therapeutisch) gespecialiseerd doelgroepscentrum de ouders te leren hun emoties te scheiden van en achterop te stellen tegenover hun verantwoordelijkheid van gezamenlijk ouderschap, dat afstraalt op het kind, en een kind bij falen ernstig kan beschadigen.
   Het is volgens internationale verdragen een overheidstaak, dat niet uitbesteed mag worden aan een particuliere stichting, en moet onder de gezondheidszorg vallen, omdat het naar IVRK 24 het belang van het kind betreft.

   Het de ouders eerst met elkaar 'behandelen' tegen hun emoties is schadelijk tijd verdoen van het kind! In die tijd, de emoties onderling voorop stellen i.p.v. achterop, kan het kind ernstige syndromen opdoen: PAS, minderwaardigheidszelfbeeld, loyaliteitsconflicten, etc..

   Verwijderen
  2. Drs. N.J.M.Mul4 april 2013 om 23:14

   Beste schrijver deze: eerder heb ik al eens uitgelegd dat met het SSF-plan en het landelijk instituut dat de meldingen onderzoekt waanzinnig is: ik had voorgerekend dat er iets van een 7000 meldingen per dag zouden moeten komen als BJZ gelijk heeft met zijn 4-5 mishandelde kinderen per klas. Ik heb het nog niet gehad over de valse meldingen: van de week heb ik een (aanstaand en ongevraagd) BJZ-cliënte, waar men al bezig was met OTS-UHP het land uit gejaagd met het advies de eerste 18 jaar niet meer terug te komen: haar buren in Nederland hadden in ca. 5 weken tijd 50 treitermeldingen gedaan om NIETS....(kind is 6 weken oud, buren wilden hun buur kwijt, omwille van een lang lopend conflict... De keuze was 'de strijd met BJZ/ Kb aangaan' dan wel 'rustig leven in het buitenland'...De moeder in kwestie is officiëel ingezetene in het buitenland (met werk en huis etc!)

   De vraag komt in me op dat volgens je SSF-plan dat kind 50 x onderzocht zou moeten zijn door jouw 'diagnost'... terwijl het kind in kwestie niets te kort kwam (aldus huisarts en consultatiebureau)

   Nico Mul

   Verwijderen
 3. Scherp!! Goed geformuleerd en het voorlezen waard in de beide kamers in Den Haag! En aan de de rechters!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het lijkt me een extreem moeilijk geval.

  UHP is aangewezen, en voorlopig residentiële opvang in Timboektoe.

  Met OTS onder toezicht van de Nationale ombudsman en een waarheidscommissie als Raad van Toezicht.

  BeantwoordenVerwijderen