woensdag 3 april 2013

'Jeugdzorg moet af van het systeem met alwetende professional'

http://www.sozio.nl/jeugdzorg-moet-af-van-het-systeem-met-alwetende-professional/1024924
 
'Jeugdzorg moet af van het systeem met alwetende professional'

‘De jeugdzorg moet af van het systeem van de alwetende professional. Dat vindt Jo Hermanns, adviseur jeugd en beleid. Hij zegt dat in een interview met Sozio-SPH dat in het aprilnummer verschijnt. 

Hermanns is belangrijk pleitbezorger van Wraparound Care, een model in de jeugdzorg waarin de eigen kracht van het gezin centraal staat.
 
De jeugdzorg wordt volgens Jo Hermanns teveel gestuurd door professionals die weten wat goed is voor cliënten. De denkwijze is dat professionals analyseren wat er misgaat in het leven van hun cliënten, een plan maken om dat aan te pakken en te veranderen. Dat hoeft op zich niet slecht te zijn vindt Hermanns, maar zo’n benaderingswijze kent volgens hem twee problemen. ‘Het leidt allereerst niet tot oplossingen waar mensen iets aan hebben. De inzichten van professionals voegen niets toe aan wat mensen al weten. Dat je bijvoorbeeld goed moet communiceren, dat je kinderen niet alleen moet straffen, dat je aandacht moet aandacht aan je kinderen.’ Een tweede probleem ontstaat volgens Hermanns doordat er meerdere professionals bij de hulpverlening betrokken zijn. ‘Door de verschillende professionele perspectieven, ontstaat er een gebrek aan coherentie bij de oplossing van de problemen van gezinnen.’ 

Niet adequaat opgelost 

Niet zo verwonderlijk, zo betoogt Hermanns, dat in zo’n jeugdzorgsysteem dat we in Nederland kennen, waarin de regie ligt bij de professional, opvoedingsproblemen niet adequaat worden opgelost. Dat er onevenredig veel kinderen opgroeien in residentiële instellingen terwijl we al jaren pleiten voor minder uithuisplaatsingen, en dat Nederland na koploper is wat betreft het aantal jeugdigen dat in een justitiële jeugdinrichting verblijft. Hermanns pleit voor een andere organisatie van de jeugdzorg, waarin de regie van de hulpverlening bij het gezin ligt en niet bij de professional. Bij Wraparound Care, een vraaggestuurd model, is dat het uitgangspunt. 

Wraparound Care-model 

Het Wraparound Care-model is geen gestandaardiseerde methodiek of interventie, maar een model waarin een aantal uitgangspunten worden vertaald in een werkwijze die vervolgens flexibel en op maat kan worden ingevuld. De eigen kracht van het gezin staat centraal. Buiten het gezin om wordt geen actie ondernomen. Men gaat uit van een vraaggestuurde en thuisnabije hulpverlening. Er wordt gewerkt met een plan dat niet voor, maar samen met het gezin en het persoonlijk netwerk is opgesteld en waarbinnen gewerkt wordt aan het behalen van concrete doelen. Alle betrokken instellingen en professionals werken vanuit één geïntegreerde aanpak, zodat de langgerekte ketenbenadering wordt omgevormd tot een cirkel rond kinderen, jongeren en opvoeders. 

Het aprilnummer van Sozio-SPH verschijnt op 12 april.  

Op 23 mei is er een conferentie over Wraparound Care.

Olaf Stomp, Geplaatst: 28 maart, 2013
Relevante categorieën:  

5 opmerkingen:

 1. En let wel:
  "Professional" zegt in jeugdzorg: ondeskundige, broodverdiener.
  Het woord is zo misleidend in het beleid.

  Er is geen (diagnostische) deskundigheid in jeugdzorg; gezinsvoogden zijn niet-academisch gevormd met jaren studie en praktijk op dat medische niveau ter onderkenning en relativering.
  Dus het is juist dat ze hun plaats (dienen te) weten en doorverwijzen als nodig, zeker bij onderzoek voor dwangmaatregelen (OTS t/m OZ).

  Een diagnostisch wetenschapper zei onlangs:

  "Wanneer de ouders op mijn consult niets in mijn voorstel vinden, past kennelijk mijn voorstel niet bij dit gezin of ben ik niet helder uitleggend geweest, en dan moet ik wat anders vinden wat bij hen past, waar zij zich herkennen, omdat
  vrijwillige hulpverlening veel effectiever is, veel beter voor het kind,
  en daarom werk ik met eergevoel en trots:
  ik leg niets op!"

  Dat is effectief werken!

  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat veel kinderen in residentiële setting opgroeien, toont de onmacht van het huidige systeem.

  De 'alwetende' professional is in de praktijk vaak een nitwit die niet gehinderd door de juiste kennis maar wat kreten produceert en projecties pleegt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De eigen kracht conferentie! Een nieuwe naam voor iets wat tot nu toe geen zoden aan de dijk heeft gezet. Groep Hop pleit al jaren voor de invoering van het Comden model wat OTS-en met 60% heeft doen verminderen en uithuisplaatsingen tot nul heeft gereduceerd. Voor de resterende OTS-en kun je wrap around care inzetten, naast het Comden model.
  Dat dit model werkt heeft de pilot van bjz Zeeland bewezen waar de UHP's drastisch zijn verminderd.

  Groep Hop

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Op deze website reageerde Eric Gerritsen op het artikel van Jo Hermanns. Lees hier onder mijn reactie aan Eric Gerritsen, wellicht gaat nu die bunker voor z'n taas zoals wij dat in Rotterdam noemen een keer opzij.

  @Erik Gerritsen
  Dat is dan het enige wat goed gaat in Amsterdam al zou ik een degelijke spectaculaire daling liever onderbouwd zien door een onafhankelijk bureau.

  Verder zijn de Amsterdamse plannen bizar te noemen. Jeugdzorg komt de wijk, de school en het gezin in. Er worden 500 generalisten ingezet die als specialist moeten gaan fungeren. Funest aan deze aanpak is dat de functie van generalist wordt uitgevoerd door voormalig casemangers/gezinsvoogden welke HBO zijn opgeleid. U vergeet voor het gemak dat de functie van generalist alleen door hen die eerst een universitaire opleiding tot Orthopedagoog hebben afgerond mag worden uitgeoefend. Zie onderstaande links http://www.nvo.nl/registratie_en_accreditatie/registratie_klinisch/nvo_orthopedagoog-generalist.aspx http://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/upo-g/opleiding/ klik bij deze link ook op de buttons in het linker menu.

  De toevoeging generalist mag dus niet zondermeer gebruikt worden, deze is gekoppeld aan een beschermde academische titel. Het gewicht wat BJAA geeft aan de hulpverlening is op geen enkele wijze juridisch te staven. Indien zij daadwerkelijk generalisten willen aanstellen dienen zij te werven onder hen die de opleiding in zijn geheel hebben afgerond.

  Verder houdt men er bij de Bureaus Jeugdzorg daar waar het gaat over een betrouwbare analyse van de jeugdige en zijn ouders een vreemde werkwijze op na. Binnen de jeugdzorg is het gebruikelijk dat de academisch opgeleide gedragswetenschappers volledig afgaan op de analyse van HBO opgeleide gezinsvoogden. Deze gedragswetenschappers, oordelen veelal zonder dat zij de ouders hebben gesproken en/of de jeugdige hebben gezien, gesproken of onderzocht. Een kwalijke zaak omdat de beroepsregels van het NIP en de NVO een dergelijke werkwijze verbieden.

  Het kan niet zo zijn dat een gedragswetenschapper welke een 6 jarige specialistische academische opleiding heeft afgerond, bij oordeelsvorming af moet gaan op de bevindingen van een HBO opgeleide gezinsvoogd die in de hele opleiding slechts 13 weken pedagogiek heeft gehad. Deze werkwijze is net zo krom als dat een doktersassistente de dokter verteld welke behandeling hij moet uitvoeren.

  Ik ben van mening dat de cijfers die u laat zien nog verder naar beneden kunnen. Veel is daar niet voor nodig. Laat uw gezinsvoogden stoppen met het aan elkaar rijgen van meningen, conclusies en onwaarheden, laat ze aan waarheidsvinding doen!!!

  Desiree Dijkstra van Doremalen

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hier mijn reactie op dit artikel, maar dan gericht aan prof. Hermanns:

  Hooggeleerde heer Hermanns,

  Ooit ontmoette ik u, vaak volg ik u in de media, vaak citeer ik u en gisteren verwees ik een advocate naar u. Ook in dit artikel brengt u eem visie naar voren, waar ik me geheel in kan vinden. Toch stelt me één aspect teleur: u introduceert een nieuwe Engelstalige term: waarom kan dat niet op zijn Nederlands/ Wat is het verschil met mijn visie om het gezin de spil te laten zijn en bij eenvoudige 'kleine' opvoedingsproblemen ouders te laten bijstaan door vrijwilligers op ouder-ouder niveau, zoals bijvoorbeeld bij 'Home Start' gebeurt? (Dan wel maatjes-projecten of andere vorm van vrijwilligers-hulp.)

  Ook spreekt u van de 'professionals van BJZ': een professional, als u of ik, hebben een bij wet vastgestelde beroepsopleiding, een beroepsregistratie en beroepsrechtspraak, U de NVO, ik BIG en het RtvG. De BJZ- professionals' 'hebben geen van deze 3 kenmerken van professionaliteit. Mede gezien het feit dat het beleid, en de handelswijze over kinderen geheel gepaart gaat met 'aannamen', 'indrukken', 'onderbuikgevoelens' , 'anonieme tips', enz, enz. En vooral géén onderzoek door een echte specialist (die worden zelfs vaak VERBODEN door BJZ, gisteren nog werd ik gebeld door een ouder die bedreigd werd door BJZ, omdat ze zélf een kinderpsycholoog benaderd had.....) dan spreek ik liever van amateuristisch gerommel.
  U spreekt over de 'hulp' van BJZ: ja, de wettelijke taak van BJZ is 'hulp en ondersteuning bij de opvoeding', maar in de praktijk ondervinden ouders die hulp niet, alleen maar vernederingen, verdachtmakingen en het negatief afschilderen van ouders, met als doel UHP van de kinderen...

  Mede gezien dat laatste en het feit dat dit al meer dan 20 jaar het zelfde verhaal is, gezien de onderzoeken van Junger-Tas in 1983 en prof. Slot uit 2007 ( ca. 75% van de jeugdhulp neutraal of schadelijk effect!!) ondersteun ik de visie van prof. v.d. Acker: 'OPDOEKEN BJZ' (artikel Volkskrant 2009), en stel het volgende voor:
  - Eenvoudige hulp: vrijwilligers, waarbij de vrijwilligers de vraag van de ouders respecteren.
  - Bij kind-gerelateerde problemen ouders/kinderen direct dan wel via verwijzing door de huisarts toegang geven tot de orthopedagoog / kinderpsycholoog / kinderpsychiater al naar gelang de aard van de problematiek, waarbij de huisarts de eerste verwijzer is en dit niet aan het oordeel van een sociaal werker onderhevig is!
  VOORDEEL: géén UHP, direct de juiste hulp door hooggeschoolde deskundigen en direct instelling van de juiste therapie.
  Dit bespaart het juridische circus, de ouder-vernedering en laat gezinnen in stand!

  Treurig dat in de nieuwe jeugdwet de huisarts zelfs geheel buitenspel gezet wordt en verwijzing naar de kinderpsychiater alleen zou mogen na een oordeel van de 'gecertificeerde instelling' (lees BJZ))

  Drs. N.J.M.Mul

  BeantwoordenVerwijderen