dinsdag 30 april 2013

Het Verzet

 
De Duitse verzetsgroep "Die Weiße Rose" koos een moeilijke weg in 1943. In plaats van zoals de meerderheid van het Duitse volk te zwijgen, kozen de leden voor het openlijke protest en noemden de misdaden van de regering Hitler bij de naam. In hun ogen maakte ieder zich medeschuldig door niet tegen het bestaande onrecht in te gaan. Handelen tegen onrecht was voor hen een verplichting, die zij veel persoonlijke risico’s lopend zijn aangegaan. De leden van "Die Weiße Rose" zijn tijdens en na de oorlog voorbeelden voor burgermoed en verzet, niet alleen in politieke zin maar ook in het leven van alledag.

"Die Weiße Rose" verspreidde pamfletten onder de bevolking, om hen wakker te schudden en op te roepen tot verzet. Het eerste pamflet verscheen in juni 1943. Ik las daarin het volgende: 

Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique "regieren" zu lassen. Ist es nicht so, daß sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner Regierung schämt, und wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches Maß unendlich überschreitenden Verbrechen ans Tageslicht treten?

Wenn das deutsche Volk schon so in seinem tiefsten Wesen korrumpiert und zerfallen ist, daß es, ohne eine Hand zu regen, im leichtsinnigen Vertrauen auf eine fragwürdige Gesetzmäßigkeit der Geschichte das Höchste, das ein Mensch besitzt und das ihn über jede andere Kreatur erhöht, nämlich den freien Willen, preisgibt, die Freiheit des Menschen preisgibt, selbst mit einzugreifen in das Rad der Geschichte und es seiner vernünftigen Entscheidung unterzuordnen - wenn die Deutschen, so jeder Individualität bar, schon so sehr zur geistlosen und feigen Masse geworden sind, dann, ja dann verdienen sie den Untergang. 

Niets is een beschaafde samenleving onwaardiger dan zich zonder verzet te laten ‘regeren’ door een onverantwoordelijke en door duistere instincten gedreven heersers kliek. Is het niet zo dat iedere eerlijke Duitser zich vandaag schaamt voor zijn regering, en wie van ons heeft enig besef van de enorme schande, die over ons en onze kinderen zal komen, als eenmaal de sluier van onze ogen gevallen is en de afschuwelijke, buitensporige misdaden aan het licht komen?

Als het Duitse volk in diepste wezen al zo gecorrumpeerd en in verval geraakt is, dat het, zonder een hand uit te steken - roekeloos vertrouwend op een twijfelachtige historische wetmatigheid - het hoogste prijsgeeft dat een mens bezit, en dat hem verheft boven ieder ander schepsel, namelijk de vrije wil, de vrijheid van de mens prijsgeeft, om zelf in te grijpen in de loop van de geschiedenis en het ondergeschikt te maken aan zijn rationele beslissing - als de Duitsers, zo zonder enige vorm van eigenheid, al zo zeer verworden zijn tot een geestloze en laffe massa, dan, ja, dan verdienen ze de ondergang.

Oorlog het is verschrikkelijk. Ik heb alleen weet van ‘oorlog’ uit verhalen van mensen die het meegemaakt hebben. Verhalen van de Tweede Wereldoorlog, verhalen van mensen die in Nederland asiel zoeken, verhalen van Nederlandse soldaten in huidige oorlogsgebieden.

Oorlog is geen natuurverschijnsel. Oorlog wordt gemaakt door mensen. Oorlog maakt mensen kapot. 

In ons land heerst vrede, zegt men. Klopt, er worden geen bommen gegooid, mensen hebben geen honger en de meeste hebben gelukkig nog een dak boven hun hoofd. Toch woedt er een strijdt. Kinderen worden uit huizen gehaald, ouders worden onder druk gezet en monddood gemaakt. Families uit elkaar gereten. De Jeugdzorgbrigade, de door duistere instincten gedreven heersers kliek, rukt op in scholen en wetten lappen ze aan hun laars. Roekeloos vertrouwend op een twijfelachtige wetgeving, lijkt het of het Nederlandse volk als een geestloze en laffe massa zijn vrije wil, zijn kinderen en zijn vrijheid prijsgeeft, (nog) niet wetend wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Het verzet tegen het jeugdzorgonrecht waar veel ouders en kinderen mee te maken hebben moet gehoord blijven worden o.a. op ‘Jeugdzorg Dark horse’ plus.  

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/

Y.B. 

“En zo je een despoot wilt onttronen, zie dan eerst toe dat zijn troon, die je in je staat opgericht vernietigd wordt. 

Want hoe kan een tiran heersen over de vrije en de trotse dan door tirannie in hun eigen vrijheid en een schaamte in hun eigen trots?”

Kahlil Gibran

Uit De Profeet

http://nl.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran


                           Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

 

3 opmerkingen:

 1. Mooi stuk. Ik hoop nog meer van je te lezen op Dark Horse plus.

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb jullie hulp nodig bij deze petitie http://www.petities24.com/bevrijd_demi_en_nirvana

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De nazaten van de jodenvervolging kregen na de oorlog een uitkering van de overheid. Het duurde even, voordat het zover kwam, maar er werd uiteindelijk zelfs voor de 2e generatie van de jodenvervolging erkend, dat ze slachtoffer waren.

  Zou men ooit gaan inzien welk leed is aangedaan aan uithuisgeplaatste kinderen en hun ouders? En zal de overheid dan ook tot een uitkering komen? of zal men nooit gaan inzien, dat de huidige vorm van hulpverlening kind- en mens beschadigend is?

  BeantwoordenVerwijderen