woensdag 10 april 2013

Radeloos en machteloos tegen jeugdzorgMaria Youssef – Egyptisch Koptisch Christen

Maria staat voor een van de duizenden radeloze ouders in Nederland, die met Bureau jeugdzorg hebben te maken. Eloiza was 2 jaar toen zij uit huis werd geplaatst (inmiddels vierde peeggezin) en Cherry was 1 jaar toen zij uit huis werd geplaatst. Haar dochtertjes zaten apart van elkaar in een pleeggezin, terwijl er beloofd was om ze samen te plaatsen. Inmiddels zijn ze bij elkaar geplaatst in één pleeggezin.

Maria heeft in het contactjournaal gelezen dat haar jongste dochtertje het geslacht van de pleegvader telkens aanraakt en de borsten van de pleegmoeder. Maria is hier hevig van geschrokken en heeft aangifte proberen te doen bij de zedenpolitie. De zedenpolitie heeft eerst met de gezinsvoogd gesproken.

De medewerker van Pleegzorg Vitree, Marjolein verklaarde tegenover moeder dat het normaal is dat een drie-jarig kind aan het 'onderzoeken' is. Het gedrag van de driejarige die het geslacht van de pleegvader pakt, was voor haar geen reden tot bezorgdheid. Maria vroeg waarom haar kind nu al in het vierde pleegezin zit. De medewerker Marjolein van Pleegzorg Vitree antwoordde hierop dat er geen 'klik' was tussen de peuter (3) en de pleeggezinnen. Meer informatie wil Vitree niet geven. Op 2 april zou er een beslissing worden genomen over de plaatsing van beide meisjes in het netwerk, dit is stopgezet, omdat Maria een Eigen Kracht Conferentie aangevraagd heeft. Waarom plaatsing in het netwerk (één van de zussen van Maria) en een Eigen Kracht Conferentie dan niet gelijktijdig kan plaatsvinden is een raadsel. Maria heeft daar gen duidelijk antwoord op gekregen.

Hieronder het gedeelte uit het contactjournaal  :  

Dit is de reactie die Maria ontving naar aanleiding van haar verzoek tot onderzoek van haar dochters.
  18 april 2013 

Jeugdzorg Dark horse heeft gebeld met de communicatieadviseur van Bureau Jeugdzorg Flevoland. Mijn vraag aan mevrouw van Lingen was, of er een protocol aanwezig bij Bureau Jeugdzorg Flevoland als een ouder een vermoeden heeft van seksueel misbruik binnen het pleeggezin. Ik heb tevens geprobeerd mevrouw Vogelzang , Manager Jeugdbescherming Noord te spreken en de voormalige gezinsvoogd B. Jonkman. Beiden waren niet aanwezig. Hieronder het antwoord van de communicatieadviseur. 

Mevrouw van Kralingen, 

In antwoord op uw vraag van maandag 15 april jl. kan ik u het volgende melden:

Bureau Jeugdzorg Flevoland houdt zich aan de Meldcode Kindermishandeling (GGZ), het Operationeel Protocol Kindermishandeling Flevoland en de wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder kindermishandeling wordt ook seksueel misbruik verstaan. Iedere situatie is uniek en wordt op individueel niveau besproken binnen het Multi Disciplinair overleg. Daarnaast is er altijd intensief overleg met de pleegzorginstelling.
 

Met vriendelijke groet,
Patricia van Lingen
Communicatieadviseur Bureau Jeugdzorg Flevoland
Maerlant 16b, 8224 AC Lelystad

Telefoon: 0320 267151

Volg ons op Twitter (@bjzflevo) of like onze Facebookpagina (www.facebook.com/bureaujeugdzorgflevoland).
 
Jeugdzorg Dark horse: Dit is een leeg protocol, want een protocol verondersteld een universele handelswijze in soortgelijke situaties. Als wordt gesteld dat iedere zaak uniek is en apart wordt afgehandeld binnen het Multi Disciplinair Overleg zeg je logisch gezien hetzelfde als ‘het protocol is dat er geen algemeen protocol is’.  
En zo kun je als BJZ Flevoland en Pleegzorg Vitree mogelijk seksueel misbruik in de doofpot stoppen. Er wordt door het protocol niets verplicht, want alles is gebaseerd op persoonlijk inzicht en persoonlijke smaak. Vanuit de rechten en veiligheid van het kind gezien is er geen enkele waarborg, geen enkel uitgangspunt dat gegarandeerd wordt: zoals bijvoorbeeld verplicht overleg tussen Pleegzorg en jeugdzorg om de waarneming/verdenking te bespreken en het vaststellen van een traject om er een eind aan te maken, of het op zijn minst scherper in de gaten te houden. Waar zijn de minimale veiligheidseisen voor het kind? Het is als zo vaak bij jeugdzorg: de slager keurt zijn eigen vlees, en de biologische moeder staat machteloos, want de hulpverlener heeft haar al gestigmatiseerd, weggezet als pedagogisch onbekwaam. Haar woord heeft geen waarde meer. 
 
Ranada van Kralingen Update 27 september 2013


De rechter in zijn uitspraak: kinderen VOOR 11-11-2013 TERUG bij MOEDER.
Op 26-09 2013 ca. 10.00 u 's morgens zijn de kinderen THUIS gebracht door een pleegzorgmedewerkster (met alleen een paar stukjes speelgoed en verder niets.)… en ze zijn ZEER BLIJ….      Lees verder.....

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/09/praktijk-van-jeugdzorg-13.html#comment-form 

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/09/praktijk-van-jeugdzorg-13.html#comment-form 

2 opmerkingen:

 1. En zo hoort het de kinderen zijn waar ze horen en hadden nooit weggenomen mogen worden bij Maria.
  Als BJZ zijn werk gewoon zorgvuldig had gedaan VOOR er sprake was van UHP.
  Dan was dit nooit gebeurd!!

  Onzorgvuldigheid aan de start van het traject, met schandalige consequenties en gevolgen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Twee bijzonder knappe mooie meisjes!
  Met een even bijzondere krachtige moeder.
  En het is niet normaal dat een kind naar de borsten van een pleegmoeder grijpt of naar het kruis van een pleegvader.
  Zij behoren dan duidelijk te maken dat, dat niet kan en mag.
  Zeer vreemd dat zij dit bestempelen als onderzoek gedrag.
  Mij onbekend en ik denk velen met mij.
  Mooie kinderen, dat willen zij graag. Vraag je af waarom.
  En Yvonne, zorgvuldig werk verrichten is niets voor die zg professionals die overal een drama van maken in eigen voordeel.

  BeantwoordenVerwijderen