dinsdag 23 april 2013

Wetsvoorstel professioneel werken in de jeugdzorg vastgesteld

http://juridischdagblad.nl/content/view/12428/53/

Min VenJ - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel professionalisering in de jeugdzorg. Met dit wetsvoorstel wordt werken in de jeugdzorg kwalitatief op een hoger niveau gebracht.

De nieuwe wet regelt dat jeugdzorginstellingen verplicht worden om met geregistreerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers te werken. Doorlopende bij- en nascholing is een voorwaarde voor jeugdzorgprofessionals om geregistreerd te blijven. Ook verbinden zij zich aan een beroepscode.

Als sluitstuk van de jeugdzorgprofessionalisering komt er tuchtrecht. Beroepsmatig handelen kan daarmee door de eigen beroepsgroep worden getoetst. Cliënten worden met tuchtrechtspraak beter beschermd tegen onprofessioneel handelen. Jeugdzorgprofessionals kunnen leren van complexe zaken. In het uiterste geval kan een professional door het tuchtrechtcollege uit het register worden geschrapt.

Commissie Samson
Ook de Commissie Samson, die onderzoek heeft gedaan naar seksueel misbruik in de jeugdzorg, heeft zich uitgesproken voor registratie van jeugdzorgprofessionals. In het systeem van permanente educatie dat door de professionalisering ontstaat, zal ook het voorkomen, signaleren en stoppen van seksueel misbruik een plaats krijgen.

Oproep voor registratie

Het kabinet roept professionals in de jeugdzorg op zich nu al te registreren zodat op tijd aan de verplichting om geregistreerde professionals in te zetten, kan worden voldaan. Daarvoor loopt ook de campagne ‘Laat zien wat je waard bent’.

Lees: Professionalisering in de jeugdzorg een schijnvertoning!

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/professionalisering-jeugdzorg-een.html

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Het is behalve het voorspelbare verschijnsel in jeugdzorgland dat hier weer de slager zijn eigen vlees keurt, ook nog eens een wassen neus dat als uiterste maatregel geldt, dat iemand door het tuchtrechtcollege uit het register geschrapt kan worden. Dit register bestaat zelf al uit een stelletje leeghoofden (BAMw) die niet in staat zijn om op een fatsoenlijke manier uitleg te geven aan critici, die dubieuze cursussen aan de kaak stellen die dienen om punten te verzamelen voor dit register. Dit struisvogelregister garandeert helemaal niets voor de kwaliteit van werken van jeugdzorgprofessionals en het is de zoveelste schijnbeweging om mensen zand in de ogen te strooien.
   

4 opmerkingen:

 1. We hebben op deze blog reeds artikelen gezien over die Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, en die is vaag en onzinnig en als een smoesje zo onwerkelijk.

  Deze zet van beleidsmakers die door de BJZ-lobby zijn gehersenspoeld en voorgezegd, is ok ouders (en wsch. ook rechters) te misleiden.
  Het is weer een ontkennen dat kinderen recht hebben op diagnostisch deskundigen.

  Het is al vreemd en bedroevend dat jeugdzorgwerkers zich 'specialist' zijn gaan noemen, ondanks dat ze geen academische of menswaardige kwaliteiten hebben, nu 'ik ben professional' door sommigen doorzien is als "ik ben broodverdiener". De suggestie van 'professional' als pseudo-deskundig is doorzien.

  Al die nieuwe namen voor de jeugdzorgwerker, die tegenwoordig opduiken rond de transit jeugdwet, suggererende namen voor een beroepsgroep die dan zgn. niet meer in BJZ werkt, suggereren, maar worden doorzien. - - -
  De behoefte te suggereren dat met als sociaal werker een huisarts zou zijn of een K&O-adviseur, een mentor op school of een laagdrempelige ˋspecialistˊ bewijst reeds dat men anderen wenst te bespelen.
  Dit is geen heldhaftig vertoon!

  Internet maakt dat de a.s. vorm van CJG en gecertificeerde instellingen als jeugdhulp of onder welke nieuwe naam ook sneller zal worden geopenbaard als onzinnig en ondeskundig en strijdig met de WGBO, het recht op gezondheidszorg ook voor kinderen, en geen lang leven is beschoren.

  Al die bestuurders van gemeenten voelen zich belangrijk nu ze mogen napraten wat hen voorgezegd is door of via BJZ en JN. Maar het zal doorzien worden na korte tijd.
  De Wet op de jeugdzorg heeft maar 10 jaar kunnen bestaan.
  De CJG's worden ook al nauwelijks bezocht voor lichte hulp- of informatieve vragen.

  Jeugdzorg is geen gezondheidszorg, en is de ingang tot gedwongen maatregelen, ondeskundig en bemoeizuchtig, insinuatief!

  Het houdt kinderen weg van optimale zorg!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Weggegooid geld.
  Jeugdzorg kan nooit academiscgh worden,
  kan nooit medisch worden,
  kan nooit op diagnostisch niveau komen.
  Er zijn huisartsen die naar de juiste specialist kunnen doorverwijzen!

  Dit voorstel van de minister van justitie is onzinnig en op te goed geloof.
  Sloppy science als basis! Flodderwetenschappelijk onderbouwd.

  Weggegooid geld in bezuinigingstijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Allemaal verplichtingen die passen bij de normale zorgplicht van BJZ en waarvoor geen wet noodzakelijk hoeft te zijn. Algemene beginselen van behoorlijke jeugdzorg brengen met zich mee dat BJZ van zichzelf professioneel hoort te zijn. Voorts bewijst dit wetsvoorstel dat BJZ kennelijk niet professioneel is. Het tuchtrecht is een wassen neus. Bureau Jeugdzorg hoort getoetst te worden door de strafrechter.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Er werd opgemerkt dat deze wet ter professionalisering dus een erkenning is dat BJZ een decennium onprofessioneel vele kinderen zonder deskundigheid uithuis heeft geplaatst.

  De Wet op de Jeugdzorg begon in 2005. Reeds in 2007 publiceerde econoom Joseph Doyle dat grotendeels deze kinderen in de knel beter-af zijn thuis, met passende therapie, dan bij een pleegsetting. Dit werd meermaals bevestigd door wetenschappers, het werd de politiek kenbaar gemaakt, en toch hield de politiek zich doofstomblind.

  Deze wet ter bevordering van ongedefinieerde 'professionaliteit' van jeugdzorgwerkers op sociaal-werkniveau met zesjes gehaalde SPH-opleiding, niet-academisch gevormd, erkent dat jeugdzorgwerkers ondeskundig zijn.

  Want 'professionaliseren' moet toch suggereren dat ze deskundiger moeten worden? -- Of betekent het dat ze beter hun brood moeten verdienen zonder deskundigheid te verstrekken aan het kind met diagnose en therapie???

  Geld stoppen per wet in jeugdzorgwerkers is onprofessioneel, onzinnig, omdat ze niet academisch gevormd zijn, te lage scholing hebben om alle variabelen bij nulmeting en toekomstbelangen van het kind in gezin te kunnen afwegen. Daar ontbrak het reeds aan, en zal niet met een cursus verbeteren.

  Wanneer wetenschappers buiten de belangensfeer van BJZ melden en adviseren dat kinderen beter-af zijn thuis met juiste behandeling, beter-af zijn met een traject gebaseerd op diagnostiek van een zwaargewicht, dan is het voortzetten van jeugdzorg, waar er jeugd-gezondheidszorg bestaat, diagnostisch en be¨edigd, onzinnig en dom... -
  - Burgers moeten wel gaan vermoeden dat hier steekpenningen aan ten grondslag liggen, want wie wil kinderen in een niet-effectieve maalmolen stoppen, waar er deskundigheid bestaat via de verwijzende huisarts!!!

  De huisarts is laagdrempelig.
  Wanneer er wel geld is om reclame te maken tegen kindermishandeling (door ouders gesuggereerd, nooit jeugdzorgwerkers, valt op) dan kan daarvoor in de plaats geld besteed worden aan reclame voor de huisarts als ingang naar een passend deskundige, zoals een (ortho)pedagoog, jeugd-psycholoog of -psychiater, en bij scheidingsproblemen een mediator om ouders te leren hun emoties opzij te zetten om hun kind te beschermen tegen loyaliteitsproblematiserende signalen. Gezamenlijk ouderschap is belangrijker voor een kind dan exen-strijd....

  Daar zijn specialisten beter en effectiever in dan sociaal werkers met een opgeschaalde naamgeving zoals sociale huisarts (arts is beschermde beroepsnaam - dus misbruikt!), Kind en Ouder-adviseur, Mentor op school, Jeugd-specialist (zonder kennis om door te verwijzen naar diagnost), en zo voort.

  Jeugdzorg is GEEN specialist, is GEEN zorg! Is WEL een bodemloze put voor onze centen.

  Een diagnosticerend specialist dient diagnostisch academisch opgeleid te zijn.

  Die mag alleen met een RvdK+-onderzoek de ene ingang vormen tot dwangmaatregelen als uiterste en zwaar-gevolg-hebbende maatregelen, maar ook alsnog mogen doorverwijzen naar de passende specialist die therapie kan geven.

  Laat het liever binnen vrijwillig kader, door goede advisering en enthoussiasmering, want een cursus voor ouders is leuk en interessant! -
  Het is dan effectiever.

  Het kind heeft recht op effectieve zorg. Niet op een ondeskundige maalmolen, want nu dus erkent is door die wet!

  Effectief is oplossend en kort en dus goedkoper dan het kind jaren in pleegzorg verpesten, zoals bewezen: pleegkinderen raken veel vaker aan de drugs, worden veel vaker tienerouder, raken veel vaker vroegtijdig van school af en raken vaker in aanraking met de politie.

  Dat zegt wat waar BJZ naar leidt!
  De reclamekreet van BJZ is dan dat het kind uit een moeilijke gezinssituatie kwam, maar dat is nooit bewezen, terwijl wel gezien wordt dat er vele ouders leerzaam en welwillend zijn, maar geen kans kregen de suggererende beschuldigingen te ontzenuwen.
  Werken op geloof is gewetens-arm!

  Het is te hopen dat de Eerste Kamer de wet weggooit.

  Verkeerde zorgingangen kunnen gevaar opleveren voor het ontwikkelingsbelang van de opgroeienden.

  BeantwoordenVerwijderen