vrijdag 12 april 2013

Ouders worden uitgesloten

Die nieuwe 'jeugdwet' is gewoonweg SCHANDALIG:

- Met ouders wordt structureel NIET gesproken, sterker nog: de gemeenten gaan afspraken maken met de 'zorgaanbieders' over de te leveren 'jeugdzorg'. 
 

Wat ouders hier van vinden is totaal irrelevant....

Wettelijk worden ouders uitgesloten...
(Wat stelt het 'ouderlijk gezag' nog voor?)

- De toegang tot kinder- en jeugdpsychiatrie gaat bepaald worden door de 'gecertificeerde instelling'. Dat wil zeggen dat maatschappelijk en sociaalwerkers gaan bepalen of uw kinderen mogelijk een psychiatrische stoornis hebben.

Uit het verleden van BJZ is genoegzaam gebleken dat kinderen kennelijk nooit iets mankeren, maar dat ouders niet deugen en kinderen daarom uit huis geplaatst moeten worden ( en dat was ook al zo bij het JAC (voorganger BJZ) 60-70  jaren).  

Bovendien weigert BJZ juist NU AL vaak gekwalificeerd onderzoek door deskundigen. De 'behandeling' is dan de uit huis plaatsing...(sommige uitzonderingen daargelaten).

Het nieuwe beleid gaat naar mijn indrukken overeenkomen alsof u een verwijzing door een doktersassistente dan wel nog minder gekwalificeerd persoon zou moeten hebben om bij de huisarts te mogen komen.....

Gewoonweg BELEDIGEND: structureel wordt er van uit gegaan dat ouders onmondig, dom, achterlijk dan wel zwak begaafd zijn en echt niet weten of hun kind mogelijk iets zou mankeren...

Merkwaardig is dat er niemand op het idee komt om ook maar iets als een 'Bureau Gezondheidzorg' te beginnen om te bepalen of u met uw klachten bij een dokter komen mag en zo ja welke dokter... indicaties te stellen door maatschappelijk werkers ,... (zie het artikel 'Bureau Gezondheidzorg' op deze blog!)

Ik blijf er bij: DOEK BJZ op en geef ouders/kinderen rechtstreeks dan wel via de huisarts toegang tot de kinder- en jeugdpsychiater dan wel orthopedagoog of kinderpsycholoog...

Het wordt tijd dat ouders eens van zich gaan laten horen.... wie neemt het voortouw?

Nico Mul, kritisch volger van 'jeugdzorg'

2 opmerkingen:

 1. Is er eigenlijk wel eens onderzoek gedaan naar LVG-verantwoordelijken en -bestuurders?

  In Zeeland blijkt het aantal UHP's met ~ 50% naar beneden te kunnen, in Amsterdam - 20% (UHP), - 17% (OTS). Nota Bene onder toeziend oog van ons aller oom Dagobert Erik G. is dat mogelijk.

  Hoeveel onterechte UHP's zijn er dan OP DIT MOMENT in Nederland? En hoeveel evenzovele (!) mensenrechtenschendingen? Het gaat zomaar om DUIZENDEN kinderen (30%? van ~12.000!)

  Staatssecretaris Van Rijn is een ECONOOM(!). Die kunnen veelal niet veel meer dan lijnen uit het verleden doortrekken.

  Als dát de lijn wordt op dit dossier hang ík mijn ouderschap aan de wilgen, aangezien IK niet langer wil worden beledigd door een incompetente en disfunctionerende overheid die stelselmatig mensenrechten schendt.

  Door gebrek aan deskundigheid en voorbereidingstijd bij de gemeenten dreigt natuurlijk de 'oplossing' dat de gemeente Bjz cs contracteert, waarna (bijna) alles blijft zoals het was.

  Nu de budgetten teruglopen, en de Rijksoverheid kritischer dreigt te worden is Bjz al aan het voorsorteren op 'de voorkant' en 'preventie'. Dat betekent straks veel geld voor incompetente maatschappelijk werkers van ... Bjz 'natuurlijk', zonder waarborgen en echte controle.

  Dezelfde personen die onvoldoende zijn opgeleid en die beoordelingen maken en aan de rechter voorleggen waar zij niet voor zijn opgeleid (zie rapport commissie toekomstverkenning jeugdzorg 2010, Prof. J.M.A. Hermanns e.a., zucht ..)

  De enige in Den Haag die deze week blijkbaar een niet-pluis gevoel had was Vera Bergkamp van D66 (algemeen overleg jeugdzorg 11-4-2013). Hopelijk is zij in staat om dat gevoel onder haar collega's te versprijden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. ALARM!

  De gemeente Amsterdam heeft een plan ontwikkeld voor de jeugd.

  (Koersbesluit 'Om het kind')

  Onlangs door het College van B en W goedgekeurd, en wordt behandeld in de raadsvergadering van 15 mei 2013.

  Lees en huiver.

  p. 89
  "Alle jonge ouders krijgen te maken met de ouder- en kindadviseur. Zij zullen in de regel voor het eerst met de ouder- en kindadviseur kennis maken tijdens een huisbezoek twee weken na de geboorte van het kind."

  M.a.w. op basis van de verplichte aangifte geboorte wordt je 'ingeroosterd' om thuis te worden overvallen in of net na de kraamperiode ..

  "Ook in de jaren daarna zullen zij de ouder- en kindadviseur regelmatig voor een consult zien."

  Oh ja? op basis waarvan?

  "Ouders gaan dit merken. Zij zullen ook merken dat de ouder- en kindadviseur er meer op uit trekt, bij hen thuis komt, maar ook op het kinderdagverblijf of voorschool te vinden is. .. "

  p. 95
  "Professionals krijgen meer ruimte om te doen wat nodig is"

  Pardon? Meer ruimte dan nu?

  Uit de bijdrage aan het symposium (voorafgaand aan de oratie van prof. Weijers op 20 januari 2012) van prof. dr Caroline Forder (sinds 2010 hoogleraar Kinderrechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam):

  "Begin volgend jaar treedt een grote wet in werking met een nieuwe alomvattende regeling van de kinderbeschermingsmaatregelen. Er staat zeker een aantal nuttige en wenselijke wetswijzigingen in.

  Toch zal die wet niet echt een oplossing bieden voor de veelvuldige verdragsschendingen (EVRM) die bij een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing om de haverklap aan de orde zijn.

  Mijn hypothese is dat rechters bij de toepassing van de regels veel te onkritisch zijn en de daarop van toepassing zijnde verdragsbepalingen niet toepassen.

  Vandaar mijn stelling: rechters stellen veel te veel vertrouwen in de raad voor de kinderbescherming - en de stichting Bureau Jeugdzorg, die het overigens pas echt bont maakt."

  En straks dus NOG meer ruimte? Ze schenden al de wet en verdragsrechten als standaard praktijk.

  OH,.. MY, .. GOD !!!!!!!!!!!!!!

  BeantwoordenVerwijderen