dinsdag 2 april 2013

Hoor je het zingen op het plein!!!11 opmerkingen:

 1. Agenda:

  17 april 2013, 14:45h Rechtbank Lelystad

  Procedure over de website van Turkse ouders die hun kinderen verloren aan het Leger des Hells.

  13 mei 2013, Binnenhof Den Haag

  394e Verjaardag van de terechtstelling van de onschuldige Oldebarnevelt op grond van angstige vermoedens, leugens, verzinsels en eigenbelang van anderen.

  Zou Oldebarnevelt niet de maskotte en vaandeldrager moeten zijn voor alle kinderen en ouders die zuchten onder de Nederlandse jeugdzorgterreur?!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. GEWELDIG.!!
  NEMEN WE MEE OP 1 MEI A.S..!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Volkswoede en politiek cynisme
  http://www.peterprinsen.nl/BRANDBRIEF/Commentaar.Brandbrief.htm
  "Maar wie mocht denken dat er iets nieuws onder de zon is vergist zich! Professionele hysterie en ambivalente volkswoede zijn al vanaf de opkomst van de professionele kinderbescherming de vaste begeleiders ervan. Nimmer vindt er een onbevangen reflectie plaats waarin de klachten van ouders serieus worden genomen. Steevast is het resultaat: meer repressie. Kinderbescherming heeft politiek, rechterlijke macht, academische instituties en publieke opinie (SIRE!) in een ijzeren greep.

  • In de eerste helft van de vorige eeuw was de toenmalige Voogdijraad uitgegroeid tot een door ouders intens gehate institutie. De volksmond sprak van "Kinderdief". In 1954 heette het in de wet tot reorganisatie van de Voogdijraden, in parlementair understatement: "dat een wijziging van de naam wel wenselijk is, al ware het slechts, omdat de naam "voogdijraad" bij het publiek langzamerhand een minder gunstige klank gekregen heeft, hetgeen aan het werk van de raad niet ten goede komt (Kamerstuk 2814, nr. 5: Memorie van Antwoord, pag. 5, rechter kolom, onder Titulatuur)". De cynische remedie: de naam ‘Voogdijraden’ werd gewijzigd in ‘Raden voor de Kinderbescherming’. Politiek cynisme is nog altijd de kern van het probleem."
  Auteur: onvolprezen Peter Prinsen

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is belachelijk. Jeugdzorg zal zeker verliezen, wacht maar iedereen moet Turkije steunen en de commissie informeren. ayhansefer.ustun@tbmm.gov.tr Dit is het email adres stuur je tips Stuur ideeën nieuws in het Engels of Nederlands naar hem. Ik heb hem gemaild en laten weten dat ik tot alles bereid ben. gr Eda (Turkije)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De geschiedenis kennende zal het eerst slechter worden met overal ingangwerkers tot gedwongen OpvoedingsOndersteuning, een wet die in de maak is en zal toeleiden tot OTS en erger, en wel op basis van meningen van sociaal werksters met een nieuwe naam. .
   . "Kind- en Ouderondersteuner", 'jeugdbeschermer', 'jeugdadviseur', schoolmaatschappelijk werker, jeugdmanager in de huisartspraktijk, enz.

   Men moet eerst de wetsgeschiedenis en de a.s. plannen kennen om de toekomst te kunnen zien, de knelpunten waar het primair om gaat te zien, en daarop voorstellen gemotiveerd aan politici voor te dragen.
   (Wat draagt protest met leuzen bij aan het aantasten van de knelpunten, wetende dat onafhankelijke wetenschappers ook niet gehoord worden?!)

   Het ziet er nu, ondanks wat politici en beleidsmakers wegwuiven als ene nutteloze hype, heel erg slecht uit.
   Opvoedondersteuning!
   Mogelijk gaan dan de ogen van al die onervaren burgers ook open.
   Immers nu wordt het protest weggewoven met het 'geloof' dat er wel wat mis zal zijn:

   "Waar rook is is vuur" - Zonder zelf te gaan denken WIE dat vuur dan wel stookt, want ook de jeugdzorgwerker kan partij in dat juridisch spel dat ze leidt zijn. -(Men gelooft in het woordje 'zorg', net zoals in het woordje 'professional'. - Dat prikt men niet zomaar door tegenover de mooipraat en p.r. vanuit BJZ en Jeugdzorg Nederland. - Op een congres in 2010 wilde JN dat niet het kind maar BJZ recht had op jeugdzorg, niet krijgen maar geven moest centraal staan, was de wens van Jeugdzorg Nederland!)

   BJZ, 'jeugdhulp', is een juridiserende stichting of gecertificeerde instelling, met macht OUDERS voor de rechter te brengen met OMGEKEERDE BEWIJSLAST:
   de op de zitting gebrachte insinuaties óver het gezin moeten ouders op voorhand tegen-bewijzen in de pleitnota:
   ...
   Men moet dus veel pedagogische en ontwikkelingspsychologische kennis hebben als ouders en HELDERZIEND zijn waarmee BJZ de rechter op de gesloten rechtszitting zal bespelen, ZONDER dat u getuigen erbij mag hebben!

   Aan u als min of meer ervaringsdeskundige ouders de eer.
   Weet wat primair de knelpunten zijn in jeugdzorgland.
   Hoe werkt beleidsmakerij?!

   Verwijderen
 5. "Eind 80-er jaren waren het de Raden voor de Kinderbescherming die getergde ouders er toe brachten een boekje open te doen over de praktijken van kinderbescherming en gezinsvoogdijinstellingen, over hun volstrekte rechteloosheid tegenover de “kinderdief” en diens willekeur waar zij, de ouders, aan waren overgeleverd, over de bevoegdhedenverstrengeling van kinderrechter en gezinsvoogd. In een opiniestuk in NRC Handelsblad eisten zij een parlementaire enquête. De Tweede Kamer stelde de Commissie Vliegenthart in. Enkele dagen later stelde de regering de Commissie Gijsbers in om de klachten van de ouders te onderzoeken. De ouders publiceerden “Een rechtsstaat voor het Kind” (Uitg. Annex, 1990, ISBN 9051740077). De kamercommissie vond een parlementaire enquête niet nodig, een parlementair onderzoek leek voldoende.
  In 2010 komt de parlementaire werkgroep jeugdzorg olv Pierre Heijnen met bekende kritiek van ouders, ouderorganisaties en advocaten.
  In 2011 volgt de commissie Deetman over misbruik in de RK kerk.
  Begin 2012 komt het rapport uit van de Veiligheidsraad over een aantal ernstige mishandelingszaken waar jeugdzorg ernstig tekort geschoten is.
  Eind 2012 volgt het rapport van de commissie Samson.
  Er volgt meer repressie, meer regels, meer wantrouwen richting ouders, meer OTS en meer UHP.
  Peter Prinsen:
  "De gezinsvoogdijinstellingen gingen op in een nieuwe bureaucratische schil: Bureau Jeugdzorg, in naam onafhankelijk van de rechter, geflankeerd door Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
  "Rouvoet zette nieuwe fuiken: Centra voor Jeugd en Gezin, elektronisch kinddossier en verwijsindex. Alle artsen, leraren en onderwijzers, maatschappelijk werkers, vroedvrouwen, zij allemaal worden onbezoldigde opsporingsambtenaren: méér van hetzelfde. Gevolg: wachtlijsten, meer geld, meer wachtlijsten, nog meer geld enz."
  Terwijl Gerritsen het drang- en dwangkader serieus aanbeveelt presenteert Hillhorst 'bondgenoten' als de Ouder- en kindadviseurs in alle wijken en op scholen. Ook hier moet een naamsverandering verbergen dat daar nog steeds de door ouders gehate kinderdief schuilgaat.
  Inmiddels is de volkswoede, met als directe aanleiding de zaak Yunus, weer tot grote hoogten gestegen.
  Je denkt dat het niet nog erger kan maar in plaats van te luisteren naar de kritiek van ouders en andere betrokkenen durf ik te wedden dat het weer meer repressie en wantrouwen zal opleveren.
  Peter Prinsen is een visionair.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Met dat verschil t.o.v. 1980 en 1990 dat intussen internet een grote vlucht heeft genomen, waardoor slachtoffers en ondersteuners elkaar kunnen vinden, informatie kunnen uitwisselen en toegankelijk maken, en samenwerking opzetten.

   Doen!

   Hoe konden er anders 31 maart 2013 op het hoogtepunt zo'n 600 mensen op het Afrikaanderplein staan?

   De Turken blijken meer dan bereid om mee te doen. De Polen allicht ook. Bij de Nationale ombudsman ligt een dossier over een Spaanse vader waar je misselijk van wordt.

   Verwijderen
 6. http://tinypic.com/r/34e289c/6
  Pedopartij mag ook weer?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Poetin komt naar Nederland. Er wordt al flink in de media gespeculeerd dat de politiek hem wel de oren moet wassen over de mensenrechten. Hopelijk kan Poetin dat ook pareren met de zaak Antonova waar Nederland op een onzinnige manier een gezin uit elkaar houdt.
  Elkaar kritiek geven is goed maar geen kritiek kunnen dulden als onze eigen overheid is hypocriet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat slappe zooitje dat zich in Nederland regering noemt, kijkt wel 100x uit voor ze tsaar Poetin met kritiek op mensenrechten lastig vallen...dus er is voor Poetin weinig reden om de zaak Antonova aan te roeren.

   Bovendien mogen Nederlandse politici geen kritiek hebben op Poetin van de grote bedrijven...Rusland is voor Nederland een heel belangrijke handelspartner en o.a. Gazprom en Gasunie zijn innig met elkaar verbonden.

   Als de politici in de nadagen van hun politieke carriere een kansje willen maken op één of ander goed betaald commissariaatje, moeten ze dus nu hun waffeltje houden en tsaar Poetin niet voor de voeten lopen.

   opa

   Verwijderen
 8. Wanneer is de Russische demonstratie tegen Jeugdzorg? Ik kom!

  BeantwoordenVerwijderen