vrijdag 19 april 2013

‘Wie taal misbruikt, kan anderen flink beduvelen’


‘Wie taal misbruikt, kan anderen flink beduvelen’ (Bolkestein)

Residentiële jeugdzorg is hulpverlening waarbij kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar, op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen gezin/omgeving verblijven.

In het snel oprukkende fenomeen ‘Gezinshuis’ verblijven steeds meer van deze uit huis geplaatste kinderen. In haar rapport ‘Onderaannemers in de Jeugdzorg’ van maart 2013 neemt de Inspectie Jeugdzorg de volgende typering uit het handboek van Gezinshuis.com over:

‘Een gezinshuis is een kleinschalige onderneming binnen de residentiële (jeugd-)zorg, die een sociale doelstelling combineert met een economische doelstelling. Een gezinshuis is een bestaand gezin, waarbinnen meerdere kinderen geplaatst worden met een residentiële indicatie.

Binnen een gezinshuis wordt de kracht van het gewone leven verbonden met professionaliteit op het gebied van jeugdzorg.(Eén van) de gezinshuisouders hebben aantoonbare kwaliteiten op het gebied van de jeugdzorg.

Het accent ligt op duurzame opvoeding en de zoektocht naar eigen zelfredzaamheid. Binnen gezinshuizen wordt niet behandeld. Er kan behandeling van het kind plaatsvinden buiten het gezinshuis, waarbij behandelresultaten verder geïnternaliseerd worden binnen deze duurzame verblijfsvorm. Er is een evenwichtige verhouding tussen het aantal inwonende kinderen/jongeren en de inzet en vermogens van de gezinsouders.’

De gezinshuizen die de Inspectie Jeugdzorg heeft bezocht zijn gesitueerd in de eigen woning van de gezinshuisouders. Het betreft doorgaans vrijstaande woningen in een landelijk gebied. De gezinshuizen bieden plaats aan vier tot zes jeugdigen, soms naast eventuele eigen en/of pleegkinderen.’

Het handboek van Gezinshuis.com zegt over het perspectief van de jeugdigen: De maximale duur van een gezinshuis-plaatsing is in principe zo kort mogelijk, maar kan langdurig zijn.

De inspectie constateert op bladzij 13 van het rapport:

De meeste onderzochte gezinshuizen gaan ervan uit dat de jeugdigen in het gezinshuis blijven wonen totdat zij 18 jaar zijn.

Nog even in het kort wat een gezinshuis zou zijn:

- een kleinschalige onderneming,

- een bestaand gezin,

- dat de sociale doelstelling combineert met de economische,

- en de kracht van het gewone leven verbindt met de professionaliteit op het gebied van jeugdzorg,

- het accent ligt op duurzame opvoeding en de zoektocht naar eigen zelfredzaamheid,

- aantoonbare kwaliteiten op het gebied van de jeugdzorg

Iedereen die geld wil hebben van de overheid doet er tegenwoordig goed aan woorden als kleinschalig, duurzaam, zelfredzaamheid en verbinden in het businessplan te gebruiken. Er moet ook een doel geformuleerd worden, en om helemaal overtuigend over te komen moet je nog een aantal kwaliteiten benoemen, liefst gekoppeld aan een zekere professionaliteit. Bij het gezinshuis zit het er allemaal in.

Een bestaand gezin, dat zich profileert als onderneming. Maar….. de sociale doelstelling combineren met de economische? Het lijkt me eerder andersom. De economische doelstelling komt voorop te staan en dat overgiet je met het sociale sausje, kinderen opnemen in je huis.

Jaarlijks €36000,- per kind op strijken is de werkelijke kracht in het gewone leven van gezinsouders en hoogstwaarschijnlijk het enige dat hen drijft om zich te verbinden met het professionele kindertoeleveringsbedrijf Jeugdzorg. Gemiddeld 4 – 6 kinderen per gezinshuis? Dan kom je toch al snel op een inkomen van € 144.000 - € 216.000 per jaar, of €12.000 - € 18.000 per maand. Natuurlijk gaan daar ook nog wel wat kosten vanaf voor de vrijstaande woning in het landelijk gebied, maar je houdt er als gezinsouder toch een riant inkomen aan over.

‘Het gezinshuis bezit aantoonbare kwaliteiten op jeugdzorggebied’. Daar kan ik het wel mee eens zijn, want om als gezinsouder zelfvoorzienend en zelfredzaam te blijven ligt het accent van de duurzame opvoeding vooral op het niet laten terugkeren van de kinderen in de leeftijd van 0 -18 naar hun eigen ouders. De‘professionele’ jeugdzorg bezit deze kwaliteit in hoge mate, ook daar houdt men de kinderen ‘t liefst zo lang mogelijk in eigen beheer.

Als ik de beschrijving van Gezinshuis.com lees komt spontaan de uitdrukking ‘Links lullen en rechts zakken vullen’ bij me op, die ik liever niet gebruik omdat het nogal grof klinkt. De uitspraak van dhr. Bolkestijn:‘Wie taal misbruikt, kan anderen flink beduvelen!’ dekt ook de lading uit het handboek van Gezinshuis.com wel.

YB

 

3 opmerkingen:

 1. In deze tijd van hoge werkeloosheid en een veel winst makende jeugdzorg, zullen hier heel veel mensen op inspringen. Want iedereen kan het beter dan de ouders, dat is inmiddels wel duidelijk.
  En de kinderen, je inkomen, worden gratis en voor niks aangeleverd. Je hoeft niets aan PR te doen, geen website te maken, geen aanbiedingen te verzinnen, geen doelgroepenonderzoek te doen. Je hoeft de concurrentie niet voor te blijven, want als er teveel concurrentie komt, levert Vadertje Staat gewoon meer kinderen aan. KASSA!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goed stuk.

  Volkomen onbegrijpelijk is echter dat 'gezinshuizen' een combinatie hebben van 'pleegkinderen' (ca. 600 €/maand) en 'kinderen met een indicatie voor residentiële plaatsing' hebben ( 3000 €/maand) terwijl er geen enkele behandeling plaatsvindt....

  Vreemd... ik dacht dat er bezuinigd moest worden.... en nu zijn er al meer dan 40 'gezinshuizen', mogelijk gerund door ex-BJZ-medewerkers die hun ontslag bij BJZ al zien aankomen, want zij hebben uiteraard 'aantoonbaar kwaliteiten op het gebied van jeugdzorg' en hun collega's (of zij zelf) regelen wel een paar kinderen... liefst met ook nog een PGB!
  (Sterker nog: sommige gezinshuizen schijnen kinderen zonder PGB te weigeren!)
  'Uw kind is GOUD WAARD' (zei de SOR / eind 80-ger jaren)
  Mij viel het al jaren op waarom zoveel pleegouders gewoonweg collegae van BJZ-medewerkers zijn....(zie ook Yunus en zaak Arlette H.!)

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wouw wat een onaardig stuk. Ik wilde alleen even reageren dat het werken in een gezinshuis ongeveer 100 tot 120 uur per week is. Hier door kun je het niet alleen doen en er ook geen baan bij hebben, dus is het zo gek om salaris te krijgen?

  BeantwoordenVerwijderen