zaterdag 27 april 2013

Jeugdzorg Dark horse wordt vanaf 30 april 2013 een archief

Amsterdam, 27 april 2013    


Beste mensen, 

Vanaf 30 april wordt Jeugdzorg Dark horse een archief en zullen er geen nieuwe artikelen meer geplaatst worden. Voor ons gevoel is alles gezegd wat we konden en wilden zeggen over de misstanden in de jeugdzorg en over de lakse en laffe manier hoe media, politici en beleidsmakers met dit onderwerp omgaan. We hebben goed inzicht gekregen in de belangen die spelen in en om deze industrie en hoe weinig integriteit er is bij velen die hun verantwoordelijkheden beter zouden kunnen aanwenden.  

Het grootste obstakel zien wij in de volgzaamheid van zowel burgers als bestuurders, mediamensen en jeugdzorgslachtoffers. Het bevreemdt ons dat met 12.000 uithuisplaatsingen per jaar, er niet meer dan 30 mensen verschijnen op een demonstratie (als de Turken niet meedoen) en dat mensen genoegen nemen met de fopspeen van een cliëntenraad en dergelijke, in plaats van met duizenden de straat op te gaan. Veel jeugdzorgslachtoffers hebben het drukker met onderling ruzie te maken, dan met de strijd tegen de misstanden.  

Wij vinden dat er over de hele linie te weinig draagvlak is, om een goede geloofwaardige strijd tegen jeugdzorg te voeren. Er is wel veel reputatieschade gedaan, omdat de analyses van het falen van jeugdbeschermers door onszelf en door vele anderen op de blog, inhoudelijk goed waren en wel degelijk impact hebben gehad op degenen die het betrof, maar als het antwoord bij voortduring ‘zwijgen’ is, dan kom je daar tenslotte ook niet verder mee.  

Grootste probleem bij het onder de aandacht brengen van het falen van jeugdzorg, is dat deze industrie miljarden heeft om de publieke opinie te bespelen en dat zij hun ‘product’ kindermishandeling gewoon goed weten te promoten. Net als met veel reclames, het hoeft niet waar te zijn om het goed te verkopen. Er zijn teveel mensen die er flink geld aan verdienen en er zijn te weinig journalisten die van hun redacties toestemming krijgen om dieper in dossiers te duiken om de waarheid boven tafel te krijgen, zoals in het dossier van Yunus. Het is niet dat ze niet op de hoogte waren van de feiten, maar eerder dat ze niet tegen grotere belangen durfden in te gaan.  

En met het verlies van onafhankelijke journalistiek, raakt langzamerhand ook de democratie haar geloofwaardigheid kwijt. We zien dagelijks dat er maatregelen worden opgelegd van bovenaf, die er concreet voor zorgen dat burgers hun rechten met voeten getreden wordt, maar er is nauwelijks protest. Ook niet van de zijde van de professionals als artsen, psychiaters, sociologen, juristen en advocaten, etc. Het lijkt wel alsof iedereen het aanvoelt als onafwendbaar en liever voor zijn eigen veiligheid kiest. Het jeugdzorgprobleem staat niet op zichzelf. Het is een symptoom van een maatschappij die steeds meer lak heeft aan persoonlijke verantwoordelijkheid en zorg-op-maat, waarbij mensen niet meer als een uniek persoon worden gezien. Alles wordt massaal en voor de ‘gemiddelde burger’, al weet niemand wat daar precies onder verstaan mag worden. 

Het duidelijkste teken is dat er steeds vaker met wetten wordt ingestemd in de Tweede Kamer, die helemaal nog niet zijn ingevuld, zodat men eigenlijk niet eens weet waar men mee instemt. De transitie betekent kort gezegd: “Gemeenten, zoekt u het maar uit, maar de verantwoordelijkheid van Den Haag is het niet meer.” Klagen mogen de burgers straks ook bij diezelfde gemeente, die het naar eigen inzicht mag invullen. Dus als ze er één grote rotzooi van maken, dan mag de burger bij die rotzooimakers zijn beklag doen.  

Een voorbeeld van een wassen neus, is de OndersteuningsPlanRaad in Amsterdam, die bedoeld is om de burger (op last van de overheid) inspraak te geven bij de transitie van de jeugdzorg. Deze raad mag niet meer doen dan instemmen (instemmingsrecht) met de reeds gemaakte plannen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam en Diemen, wanneer deze voltooid zijn en er wordt ouders niets gevraagd bij het uitwerken van die plannen. Zij mogen niets toevoegen, adviseren, of schrappen, maar wel twee jaar lang aanwezig zijn bij allerlei nutteloze vergaderingen om getuige te zijn van wat zich voor hun ogen voltrekt, zonder daaraan concreet te kunnen bijdragen.  

Het is simpelweg niet in het Koersbesluit ‘Zorg Om het Kind’ opgenomen, om de mening te vragen aan de burgers van Amsterdam, over de meest fundamentele vraag, of ouders het überhaupt wenselijk vinden dat jeugdzorg de scholen in wordt geloodst. De reden daarvoor laat zich raden; het zou zonder twijfel een negatief antwoord zijn. Daarom wordt de jeugdzorgwerker vermomd als Ouder en Kindadviseur en worden de plannen door de gemeenteraad gedrukt voordat de burgers goed en wel begrijpen wat er aan de  hand is. En dit alles onder de bezielende leiding van een wethouder jeugdzaken, die kort geleden nog ouders onder het juk van de jeugdzorg hoop gaf, met een kritische reportage als VARA's ombudsman met 'De macht van de gezinsvoogd'. Nog geen drie maanden in functie als wethouder, werd hij de buikspreekpop van Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA.  

Dat is jeugdzorg, dat is politiek en dat is de zogenaamde inspraak in onze schijndemocratie. Zo zijn er legio voorbeelden te bedenken, zoals het lobbyen in Den Haag door allerlei belangengroepen, waardoor onze democratische rechtstaat eigenlijk te koop is. Kamerleden zijn nog nooit zo dom en naïef geweest. Het resultaat van het verpesten van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs vanaf de Mammoetwet. 

De trein dendert voort tegen elke rede in, en hoewel de top van het Nederlands Jeugdinstituut achter de schermen verklaart dat de transitie naar de gemeenten één groot fiasco gaat worden, blijven ze op hun website braaf de spoed-cursussen Transitie aanbieden voor een leuk bedrag. Op dezelfde manier als ze aan de ene kant de jeugdzorgkwaliteit mogen controleren van het Ministerie, terwijl ze aan de andere kant aan dat zelfde jeugdzorg geld verdienen en meehelpen met de werkwijze van jeugdzorg, middels de risico-taxaties en wat al niet meer.

Kortom, het is een smerig wereldje waarbij ‘iedereen het met iedereen doet’ en niemand er belang bij heeft de waarheid over de amateuristische en beschadigende werkwijze van jeugdbeschermers, aan het licht te brengen. Men heeft in jeugdzorgland geen oog voor het daadwerkelijke kind, maar voor het symbolische kind, het kind waar men in ‘gelooft’. De jeugdbeschermer droomt van onschuld en ziet niet dat hij zelf een deel is van het kwaad, van de verkrachting van die onschuld, door zijn blind navolgen van protocollen en gehoorzaamheid aan hoger geplaatsten.  Aan de ene kant de politici die geen flauw benul hebben van wat zich in de praktijk allemaal afspeelt, en de jeugdzorgmanagers en bestuurders die dat heel goed weten, maar die juist hun uiterste best doen om het niet naar buiten te laten komen. Die er een dagtaak aan hebben en het bespelen van de media tot een kunst hebben verheven. 

Het is voor ons uiteindelijk een afweging met de blog Jeugdzorg Dark horse, of wij nog langer willen blijven herhalen wat wij al vele malen hebben gesteld en wat we tot op hoog niveau van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben onderzocht. Wat we ontdekten was niet dat problemen niet bekend zijn, maar dat het te veel moeite kost, teveel tijd en teveel risico voor mensen die het jeugdzorgprobleem echt zouden willen aanpakken. Veel advocaten geven aan dat wanneer ze hardop zouden zeggen wat ze werkelijk van jeugdzorg denken,  zij het zelfde lot zouden ondergaan als Jan van Ruth, die om de meest onzinnige reden denkbaar, van het tableau van advocaten is geschrapt. Dat is waar we mee te maken hebben, een wereld waarin vals spel wordt gespeeld omdat met open vizier de strijd tegen de jeugdzorgcritici niet kan worden gewonnen. Jeugdzorg bedient zich van elke methode die zij nodig vindt en het wordt haar toegestaan door de politiek en de rechterlijke macht, of door de deken van de Orde van Advocaten.   

Wij zijn iedereen dankbaar voor de vele bijdragen die we hebben ontvangen in de vorm van de  lezerscommentaren, ingezonden artikelen en e-mails om onze aandacht te vestigen op jeugdzorgnieuws dat van belang kon zijn voor de blog. We hebben gelukkig voor een aantal mensen concreet iets kunnen betekenen door de naamsbekendheid van de blog en velen hebben er steun aan gehad, dat er tenminste één duidelijke blog met niveau voor hun zaak heeft gepleit. Maar zonder een heel netwerk van goede en betrouwbare mensen om ons heen hadden wij het niet op deze manier kunnen doen en waren we met veel zaken niet zo ver gekomen (Poppenvilla, BAMw-cursus, etc).  

Heel veel dank voor iedereen die zich achter de schermen zo hard heeft ingezet (DD). Dank aan
Nico Mul en TS voor hun gespecialiseerde kennis en hun niet aflatende ijver bij het schrijven en becommentariëren. Ook dank aan YB en LB voor de vele goede en scherpe artikelen. Dank aan ‘Opa’, oma A, oma K, Edwin Lauxen, Marjolein, Annette Peut, Sally Beumer, Nora, Noraly en velen die voor kortere of langere tijd hun energie aan de goede zaak hebben gegeven. 

Wij gaan ervan uit dat de transitie  jeugdzorg in veel gemeenten muurvast gaat lopen en dat men zoals gewoonlijk daarna pas gaat nadenken.  Ze zijn in ieder geval gewaarschuwd  voor wat voor ze  ligt en gewezen op de beerput die achter ze ligt, waarvan de slachtoffers misschien decennia later erkenning zullen krijgen. De slachtoffers van de Nederlandse politionele acties in Indonesië in 1947 krijgen immers ook pas na 66 jaar erkenning voor wat ze is aangedaan en een ‘schikking’ van de landsadvocaat. Tja, ‘sorry’ zeggen, leren we de kinderen op elke kleuterschool in Nederland, maar voor de grote mensen is het blijkbaar nog steeds een hele opgave. 

We hopen dat deze blog in de toekomst nog voor veel mensen een schat aan informatie zal bieden die ze zal helpen in hun strijd tegen jeugdzorg.

First they came for the Socialists, and I did not speak out--
Because I was not a Socialist.


Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out--
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out--
Because I was not a Jew.

Then they came for me--and there was no one left to speak for me.

Martin Niemöller (1892-1984)

Sven Snijer
Ranada van Kralingen

19 opmerkingen:

 1. Eens.

  Nederland begint steeds meer op een totalitaire staat te lijken.

  De overheid gedraagt zich steeds vaker als een onmachtige ouder:

  Ondeugdelijke en onredelijke voorschriften, en onredelijke vormen van handhaving zonder behoorlijke rechtsbescherming.

  En om bij de organen van 'onze' overheid te kunnen werken lijkt steeds vaker volslagen onnozelheid en incompetentie onderdeel uit te maken van de functieomschrijving, evenals het vermogen en de bereidheid om zaken anders voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jammer dat jullie stoppen. .... Ik wil zeker naar de demonstraties komen! Het is te gek dat BJZ ZOVEEL MACHT HEEFT en wij er niets aan kunnen doen!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nu ja, "niets aan doen",.....
   ... zakelijk melden van feiten en wetenschap zoals op
   http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/jeugdzorg-is-geen-jeugdgezondheidszorg.html
   kan helpen,
   hoe meer brieven in deze orde politici krijgen, hoe beter.
   ! Mag deels overgenomen worden!
   Of:
   http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/brief-aan-uw-gemeenteraadsleden.html
   mag ook nog steeds,
   want gemeenten raken in de knel en geloven nu nog wat hen is voorgezegd door de belangenvereniging van Jeugdzorg.
   Stuur brieven.
   Meld misstanden zakelijk en met voorstel tot het opdoeken van BJZ of wat er op gaat lijken na de transit.

   Wanneer u niets doet, blijven rechters met te weinig procestijd gemakshalve geloven wat de jeugdzorg hen voorschotelt, en luistert niet naar u als u daar onverhoopt staat als gedaagde, OTS-ouder!

   Verwijderen
 3. Hartstikke bedankt voor de moeite die jullie genomen hebben en vreselijk jammer dat het blog een archief word.
  Het is helaas allemaal waar wat jullie schrijven.
  Ik denk dat velen, ondanks gebrek aan resultaat, steun hadden aan het blog en zullen hebben aan het archief.
  Weten dat je niet alleen staat kan soms al veel betekenen en een reality-check kan goud waard zijn, dus nogmaals bedankt...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bedankt Sven en Ranada, voor al dit goeds wat jullie gedaan hebben voor ouders en voor hun kinderen.

  Richard

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ook ik ben zo'n lafaard die publiekelijk niks zegt.

  En dat zou ik wel moeten doen, gezien mijn academische achtergrond en (publieke) functie.

  Maar weet u?

  Je kunt alleen goed vechten als je niks te verliezen hebt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. Met jullie laatste bijdrage wordt geheel bloot gelegd wat er mis is binnen de huidige maatschappij. Dat jullie stoppen valt ook te begrijpen. Vele platforms, initiatieven etc lopen stuk zolang wij te maken hebben met de huidige overheid die niet dienend maar afstotend is.
  Dit heb ik ruim vier jaar geleden erkend en ben mij duidelijk politiek gaan oriënteren. Immers zolang er in Den Haag niets verandert kan iedereen blijven roepen. Men is Oost Indisch doof!

  Uiteindelijk is WIL NU tot stand gekomen: www.wilnu.nu. Met een groeiende groep wordt er hard gewerkt om de gevestigde orde te gaan bestrijden.
  Volgend jaar zullen wij zeker in een aantal gemeenten mee gaan doen met de Gemeenteraad verkiezingen. Daar kunnen wij echt invloed gaan uitoefenen. In deze zijn wij o.a. op zoek naar mensen die binnen hun gemeente het voortouw willen nemen.
  Het moet anders en het kan anders!! Inmiddels zijn er een viertal meldpunten gecreëerd, waarmee wij duidelijk zullen gaan krijgen wat er echt mis is. Wij zullen de kern gaan aanpakken binnen onze rechtstaat die steeds meer onder druk komt te staan. D.m.v. o.a. een op te richten internet radio station, publicaties van dossiers etc. zal alles bloot gelegd gaan worden. Met een eenduidige richting en transparant in volle omvang zullen wij vechten tegen alles wat onze samenleving naar de knoppen helpt.
  Wij willen gebruik gaan maken van de knowhow van deskundigen, dus zeker zal de inhoud van deze blog een meer als belangrijke input blijken te zijn.
  Ik roep dan ook een ieder op, die echt wil dat Jeugdzorg gaat veranderen en waarbij waarheidsvinding het uitgangspunt is zich bij ons aan te sluiten. Wordt gratis lid van de nieuwe politieke beweging WIL NU, de beweging van en door het volk. Voor informatie kunt u mij altijd benaderen onder: Tel. nr. 06 403 32 423. Wordt actief, wij rekenen op u!!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik heb mensen gekend, die zich letterlijk dood hebben gevochten.
  Ik heb mensen gekend, die zich letterlijk knettergek hebben gevochten.
  Ik heb mensen gekend, die het gevecht hebben verloren.
  Ik heb prominenten en intellectuelen gekend, die hun tanden, uit ervaring, niet wilden stukbijten op JZ.
  Ik begrijp jou ook, dat je met deze blog stopt.
  Je was een steun voor velen, dat is één ding wat niet onderschat moet worden.
  Bedankt!!!!!
  Simon

  BeantwoordenVerwijderen
 8. ‘Zij waren geen hoeders van de rechtstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.’

  Hoge ambtenaren, de nationale ombudsman, opeenvolgende ministers en staatssecretarissen, minister-presidenten. De gezagsdragers van Nederland ‘zij hebben rechtsstatelijke middelen gebruikt om onrecht te begaan’. Dit oordeel schreef universitair docent beroepsethiek Joep van der Vliet van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in 2008 na ‘de zaak Spijker’ onderzocht te hebben.

  ‘Ik kan niets voor u doen’, schreef moraalridder Balkenende in 2005 aan Fred Spijker. ‘t Klinkt als het antwoord van Tweede Kamerleden op vragen van ouders die met Jeugdzorg te maken hebben ‘wij gaan niet in op individuele zaken’.

  ‘Elk kind dat- en elke ouder die slachtoffer wordt van het verziekte jeugdzorgsysteem is er één teveel. We moeten doen wat we kunnen om dit te voorkomen, het zo vroeg mogelijk te signaleren, en zo snel mogelijk te stoppen!’ In het kort de boodschap van waaruit Sven en Ranada met ‘Jeugdzorg Darkhorse’ gestart zijn.
  Ik zou willen, dat die zin eindelijk eens uit staatssecretaris van Rijn zijn mond rolde.

  Het mis handelen door jeugdzorg veroorzaakt slachtoffers! Ouders, familieleden, advocaten, geven er al heel lang en bij voortduring signalen over af! In plaats van deze signalen serieus te nemen en jeugdzorg te stoppen geeft dhr. van Rijn jeugdzorg steeds meer macht om gezinnen in dit land te kolonialiseren.

  Sven, Ranada en veel anderen op ‘Darkhorse’ beschouw ik als ‘hoeders van de rechtsstaat’.
  Zij hebben de moed om dit onrecht steeds weer aan te kaarten.
  Een Egyptische vrouw hoorde ik vorige week in een documentaire zeggen: ‘Ik wil me blijven verzetten tegen onrecht, want onrecht went niet!’ Ik moest direct denken aan het eerste couplet van een gedicht van Jacqueline Waals:

  ‘Geef mij den moed om onrecht te onderkennen,
  Ook waar 't door eeuwen van gebruik gewettigd wordt,
  Den vasten wil aan onrecht nooit te wennen,
  Ook waar de macht, het weg te nemen, schort.’

  Die moed en die wil wens ik iedereen toe, die in het archief van ‘Jeugdzorg Darkhorse’ gaat lezen.
  Ik blijf mensen in mijn omgeving ernaar verwijzen.
  Sven en Ranada, heel veel dank!

  Y.B.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik vind het erg jammer dat jullie stoppen. Ook ik had gedacht dat door het aangestoken vuur van de turkse bevolking de Nederlanders dapper zouden worden, maar helaas zie ook ik het vuurtje uitgaan en zie lijdzaam toe hoe men zich erop beroept de ene wet na de andere op de site's te gooien. Wel interessant, maar waar blijft onze vechtlust voor onze kinderen? De straat op! Maar Nero zei het al, geef het volk brood en spelen. En ja zo is het. Toch hoop ik dat nog kleine groepjes wat durven te doen. Bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hallo Sven en Ranada...hoewel ook ik het jammer vindt, dat deze site een archief wordt, kan ik me aan de andere kant ook wel weer voorstellen dat jullie er nu mee gaan stoppen.
  Het heeft jullie waarschijnlijk enorm veel tijd en energie gekost, maar er komt gewoon een moment dat alles gezegd is, wat gezegd moet worden en dan ga je jezelf vergelijken met een oude LP met een scheur erin die steeds hetzelfde naar voren brengt.
  Soms in andere bewoordingen, maar inhoudelijk min of meer hetzelfde.
  Bij mijn weten is de site nog nooit zo populair geweest en het is heel verstandig om er op het hoogtepunt een punt achter te zetten.
  Bovendien is de jeugdzorgproblematiek eigenlijk niet meer dan een onderdeel van een veel grotere onderliggende problematiek en dat is de schandalige manier waarop overheidsinstanties omgaan met hun burgers; je hoeft de woorden van de Nationale Ombudsman maar te citeren om te weten hoe in en in triest de zaak er bij staat.
  In wezen zijn de burgers van dit land bezet door hun eigen overheid.

  Als 'opa' ben ik jullie dankbaar dat ik mijn bijdragen heb kunnen leveren aan jullie blog. Dankzij jullie en de anderen is er wel degelijk heel wat gezaaid en dat zaad zal ongetwijfeld ontkiemen en tot wasdom komen.

  De 'Tegenpartij' zal zich ongetwijfeld verkneukelen dat hun 'lastposten' er het zwijgen toe doen, maar tegelijkertijd zullen ze de corrigerende werking missen van de soms bijtende commentaren en waarschijnlijk vervallen in arrogantie en zelfgenoegzaamheid, met als gevolg dat dit wangedrocht steeds sneller uit elkaar gaat donderen.

  Sven, Ranada en alle anderen al het beste van de wereld toegewenst, we gaan zeker nog ergens van jullie horen, want jullie creativiteit en analytische vermogens zijn te groot om er verder niets mee te doen.

  Nogmaal dank voor jullie inspanningen voor de goede zaak en het ga jullie goed.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Helaas: Boven zit de echte Rechter.......

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, en dat is nu zo vreemd: : :
   dat jeugdzorgwerkers en -bestuurders en ketenpartners hun GEWETEN kennelijk niet in zichzelf weten te vinden tijdens hen werk.
   En dat ze hun werk en de gevolgen kennelijk vergeten wanneer ze even gewetenswerking hebben.
   Wat voor maatschappij willen ze uiteindelijk hebben om in te leven?

   Zullen jeugdzorgwerkenden hun geweten met verstandelijke smoesjes sussen?

   Zullen deze werkers expres de wetenschappelijke inzichten buiten de intentie van JN en BJZ expres niet lezen?
   Willen de gezinsvoogden en indiceerders bewust hun werkplek beschermen boven het belang van het kind, zich onwetend houden dat diagnostiek voor enige maatregel nodig is?
   Hoe gaan ze om met insinueren en liegen en rechters bespelen... naar zichzelf toe, in zelfreflectie?

   Zijn die gezinsvoogden die eruit gestapt zijn, kennelijk toch iets hebben ontvangen van de onderbouwde signalen over het gewetenloze van jeugdzorg?
   Of zijn ze overgestapt op gasthuispleegzorg met een balkeneindenorminkomen? Met 5 ˊgestolenˊ pleegkinderen, die uithuisgezet zijn alsof deze kinderen in de knel verkeerden voor de OTS-vonnissen,en die dan toch, zo vreemd is dat, GEEN therapeutische behandeling krijgen. Dat is goedkoper dan zorg geven!

   GEWETEN, iets vreemds voor deze beroepsgroepen, kennelijk.

   Verwijderen
 12. Nu we toch aan het afscheid aan het nemen zijn, moet het mij nog van het hart te zeggen dat ik ik jullie bovenstaande (laatste?)bijdrage een(onderzoeks) -journalistiek hoogtstandje vind...en daar neem ik geen woord van terug.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik snap waar jullie tegenaan lopen. Daaraan kun je precies zien hoe groot de macht van jeugdzorg is. Ook ik heb ermee te maken gehad en ertegen gevochten. Alle rechtzaken om goede en nabije hulp voor mijn zoon heb ik gewonnen. Toch heeft hij verloren, omdat jeugdzorg de uitspraken van rechters aan hun laars lapte. Pas na zijn 18de is goede hulp met vallen en opstaan op gang gekomen. Maar pas als mijn jongste op 18 juli achttien wordt, durf ik opgelucht adem te halen dan pas zijn mijn kinderen vrij.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ook een ervaring over jeugdzorg-inzet en -intentie:
  We vroegen hulp i.v.m. mogelijke hechtingsschade bij adoptiekind,
  de RvdK (met BJZ) maakten ervan dat wij als verse adoptieouders de schuld kregen van oorzaak uit het land van oorsprong en de kinderen werden als ˊhulpˊ ongevraagd met spoed onder vOTS Uithuisgeplaatst, weer van de ene opvoedplaats naar een andere, alsof de geadopteerde dat niet al elders had meegemaakt,
  en alsof dit therapeutisch goed zou zijn voor een hechtingsschade werd er een ontheffing van ouderlijk gezag aangevraahd om het adoptiekind bij een ander adoptiegezin te plaatsen, alsof er dan geen hechtingsprobleem zou zijn,
  maar de rechter gaf BJZ geen gelijk en gaf een onderzoeksopdracht, en een meervoudige raadskamer moest dan kijken welk traject het verder ging, dus BJZ kreeg toen al ongelijk,
  en die raadskamer vond dat er gediagnosticeerd moest worden,
  wat met hoger beroep werd gesaboteerd door BJZ, en toen de diagnose toch moest werd deze gesaboteerd door kinderen weg te houden,
  waardoor weer een rechter BJZ in het ongelijk stelde en beval om mee te werken aan diagnose,
  En na anderhalf jaar procederen, en BJZ nooit meer na het telefonisch verkregen vOTS gelijk te hebben gekregen, bleek uit diagnose dat de geadopteerde nu zo onthecht was geraakt, dat het kind niet meer gezinsplaatsbaar was.
  BJZ kreeg de voogdij om het kind nu in een kindertehuis te laten opgroeien.
  ~ EEN MOOI resultaat voor BJZ:
  Onthecht een kind zo dat je geld krijgt voor een voogdij, terwijl je als BJZ niets meer hoeft te doen, want er werd geen therapie ingezet.
  Fijn kindvriendelijk is BJZ, toch?

  Bedankt voor deze informatieve en onderbouwde site!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Daarenboven:
   BJZ ging weer in beroep, en verloor ook dat. En moest iets betalen aan juridische kosten, maar dat is een schijntje naar de werkelijke kosten van het gezin.
   De kinderen in een tehuis en op een bijzondere school kostte de staat (de belastingbetalers samen) miljoenen over al die jaren,
   en nu moeten ze door de opgelopen en verzwaarde stoornis in begeleid wonen, met nog verdere kosten! Ze verdienen, ja, met een WAjong-uitkering, opgebracht door 'de staat'.

   BJZ krijgt dus netto voor mislukkende inspanning, maar daarboven komen dus meer kosten, gevolgkosten, afgezien van de psychische schade.

   Verwijderen
 15. Al jaren zet ik me in voor slachtoffer is de jeugdzorg.
  Ook ik ben bij verschillende demonstraties geweest die werden gehouden ten behoeve van de slachtoffers van jeugdzorg, en ook ik was keer op keer zeer zeker zwaar teleur gesteld in het feit dat er inderdaad maar een handje vol mensen ook daadwerkelijk kwam opdagen.
  Diep en diep triest dat je wel raast en roept dat bjz zo'n belabberd zooitje is, en zegt zeer zeker aanwezig te zullen zijn op demonstraties maar vervolgens kom je gewoon niet opdagen!

  Spreek je mensen er dan op aan, dan komt de smoejes machine op gang.

  "ik had het te druk"zegt de een.
  "Helemaal naar DenHaag?"zegt een ander.

  smoesjes en uitvluchten. Zal nu wel even advocaat van de duivel spelen en een hoop shit over me heen krijgen, maar een hoop ouders roepen en razen moord en brand, maar als het puntje bij paaltje komt zijn ze er te beroerd voor om zelf hun scheur open te trekken.

  Ik ga in ieder geval mijn tijd niet meer verdoen om vanuit Friesland naar Denhaag te reizen om vervolgens met een 30 man voor lul te staan op het binnenhof.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Angst voor jeugdzorg dat je nog harder aan wordt gepakt!

   Verwijderen