woensdag 3 april 2013

Waarom geen Opvoedpoli?

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/laat-het-geen-grap-zijn.html


Door Erik Gerritsen (auteur van deze column) op 3 april 2013 10:55

Naar aanleiding van de vele ondersteunende reacties die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding van deze column heb ik nog eens goed nagedacht over mijn voornemen om te stoppen met mijn columns. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik door moet gaan. Dus volgende week gewoon weer een nieuwe column. Ik wil iedereen hartelijk danken voor de reacties die mij hebben geïnspireerd om de handschoen te blijven oppakken in plaats van de handdoek in de de ring te gooien. Aangezien ik aan het zelfonthullend niveau van de gebruikelijke anonieme reacties niet kan tippen, laat ik het wat dat betreft daarbij.

Redactie Jeugdzorg Dark horse: (Commentaar op Binnenlands Bestuur geplaatst) Ik geloof niet dat dhr Gerritsen met deze schijnbeweging zijn imago veel goed heeft gedaan. Dat de kritiek op Gerritsen, van verschillende personen die leven onder het jeugdzorgschrikbewind (of die er anderzins van kunnen getuigen), niet altijd direct betrekking heeft op de inhoud van zijn columns, maar eerder op de algemene jeugdzorgcultuur mag door veel lezers op deze site als hinderlijk worden ervaren, maar dat is dan maar  zo.  

Gerritsen presenteert zich als een jeugdzorg-uithangbord, dus daarmee wordt hij de kop van jut voor een aantal mensen, die het gevoel hebben dat ze na in alle procedures te zijn vastgelopen, geen ander mogelijkheid hebben om hun machteloze woede te uiten tegen dit onderdrukkende systeem, dat een eufemisme is voor hulpverlening. 

Een ouderondersteuner merkte heel terecht eens op: 'Is het niet vreemd dat jeugdzorg altijd met een jurist naar de zitting komt, en nooit met een gedragswetenschapper?' Dat vat het mooi samen. Jeugdzorg als een juridisch dwangsysteem dat ten koste van alles (ook ten koste van kinderen) haar zin zal doordrijven.  

Zolang Gerritsen de hete hangijzers in de jeugdzorgdiscussie uit de weg blijft gaan; waarheidsvinding, art.35UvB.WJz alternatief gesteld, weigering kinderen integraal diagnostisch te (laten)  onderzoeken, gezinsvoogden met te weinig levenservaring en zelf zonder kinderen (alles uit een boekje), een slechte klachtenafhandeling, het verkeerd inlichten van kinderrechters (zaak Yunus- achterhouden radiologisch rapport), etc, zullen andere mensen of hij dat leuk vindt of niet, hem die dingen voor de voeten blijven werpen.  

Dat is inderdaad niet de frisse, vrolijke discussie die hij zelf voor ogen had, toen hij met zijn columns begon en naar ik constateer zal hij daartoe weer een nieuwe dappere poging doen, maar de feitelijke werkelijkheid zal tenslotte de virtuele jeugdzorg die alleen bestaat in de hoofden van bestuurders en beleidsmakers en misleide politici achterhalen.  

Nu al heeft Vera Bergkamp (D'66) het over waarheidsvinding, vandaag in de Tweede Kamer discussie over beëdiging van zittingsvertegenwoordigers (om leugens van Gezinsvoogden tegen te gaan) en hoogleraar Jo Hermanns pleit in de SoziO SPH voor afschaffing van de lange rij van ketenpartners. Zorg in een kleine cirkel om het gezin heen dus.  

Niet dat totalitaire plan van Gerritsen en Hilhorst in Amsterdam, waar een absolute controle door professionals in een gesloten systeem van gezondheidszorg, school, jeugdzorg etc, de integriteit van het individuele ouderschap volledig ondermijnt. Een sociale dictatuur (en ik kies die woorden alleen als ik ze echt van toepassing vindt!) met als excuus kostenbesparing. Dat is letterlijk en figuurlijk, goedkoop.  

Het meest bedrieglijke aan deze ontwikkeling, is dat in feite met de infiltratie van jeugdzorg in de Amsterdamse scholen (want Ouder en Kind-adviseurs zijn gewoon jeugdzorgwerkers) er de dreiging is van de juridische molen van jeugdzorg. Een groot gevaar voor ouders en kinderen, dat volledig zou kunnen worden afgewend wanneer daar de Opvoedpoli voor in de plaats zou komen, waar ouders wél tevreden over zijn.  

Maar die proberen ze er in Amsterdam buiten te houden, want die werken snel, effectief en goedkoper, zonder onnodig uithuisplaatsen van kinderen,  wat uitsluitend bij echte mishandeling zou mogen gebeuren, en niet zoals nu op basis van BJz vermoedens en suggesties... 

Echt onderzoek naar kindermishandeling (onvermengd met zogenaamde 'hulp' van BJz), zou weer geheel de taak moeten zijn van de Raad voor de Kinderbescherming, op voorwaarde dat ze aan waarheidsvinding doen en ouders niet kunnen weigeren het kind integraal op wetenschappelijk niveau te onderzoeken, als deze daarom verzoeken. 
 
Jeugdzorg zou in zijn geheel kunnen verdwijnen wanneer ouders via de huisarts worden doorverwezen naar Opvoedpoli, Home-start (vrijwilligers opvoedhulp van mensen die zelf kinderen hebben!), of naar een diagnostisch specialist en als de Raad voor de Kinderbescherming wordt opgeschaald naar wenselijk niveau. Want nu zijn ze in hun ‘controlerende functie’ voor 80% de naprater van jeugdzorg en dat kan beter.
 
Sven Snijer

15 opmerkingen:

 1. Het is de vraag of het wel zin heeft om op Gerritsen te reageren.

  De man heeft duidelijk een enorme plaat voor zijn kop, of hij heeft (heel) andere doelen dan het belang van de kinderen waar het om zou moeten gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hij (Erik G.) vergeet dat uit zijn gepolariseerde stukken en dus denkwijze, psychologen kunnen opmaken dat hij lijdt aan narcisme met een vlaag autisme:
   Waar het duidelijk is door hoogstaander medische wetenschap, dat onafhankelijk van BJZ-signalen onderkent dat deze reguliere jeugdzorg de juiste kennis niet matcht bij de case, de uithuisplaatsingen (voor Erik G.: het zelfde als pleegplaatsen) in de veelvuldigheid zoals in Nederland gebezigd zonder kwalitatieve uitleg en onderbouwing, met omgekeerde bewijslast naar ouders, te vaak (denk aan 75%) niet in het belang van het ontwikkelende kind werkt, maar veelal schaadt. Daar is het bijven stilstaan in de p.r.-praat van de BJZ-lobby pathogeen te noemen.
   Of: gewetenloos.
   Zeker oneervol.

   Het kan meespelen dat een antisociaal bestuurder leeft binnen een kenniskring van mede-autisten-jeugdzorgbestuurders en ondeskundige anderen (wat jeugdzorg betreft) en daardoor zijn eigen oogkleppen (die paarden soms ook voeren voor een rijtuig) niet onderkent in zelf-reflexie.

   Het als een aap napraten van p.r.-praat is geen toonbeeld van creatieve en afwegend-gezonde intelligentie.
   Een diagnostisch academicus kan beter afwegen wat gezond is voor de ontwikkeling, de long-term-belangen, en het veiligheidsgevoel van het kind.
   Dit is geen terrein voor sociaal werk op z'n hoogst, waar teamleden blind moeten varen op de indicatiesteller of gezinsvoogd.

   Het kind heeft, mede voor zijn latere ontwikkeling en eigenwaarde, recht op de hoogst mogelijke mate van gezondheidszorg (wat meer is dan laagstaande jeugdzorg): IVRK artikel 24.

   Ook heeft het kind recht (EVRM art. 6) op juridische bijstand, waar BJZ proces voert (om met OTS of UHP te willen werken), en daarbij mag BJZ niet eerst het kind een deel van een jaar hersenspoelen en voorzeggen dat het zijn ouders niet meer wil zien. Dat moet vooraf!

   Rechters:
   Rechters mogen niet meer bespeeld worden met suggesties vanuit BJZ, dus moet de indicatie-stellende BJZ-onderzoeker zelf of (bij OTS) daarna de gezinsvoogd onder ede de aanvraag bij de rechter komen uitleggen, waarbij de ouders getuigen en deskundigen in de zitting mogen meenemen en inbrengen (inperking van "achter gesloten deuren zitting houden").

   Verwijderen
 2. Goed stuk Sven!! Heel duidelijk en verhelderend!
  Daar kan Erik Gerritsen NIET AAN TIPPEN!!!
  Je zou bijna medelijden met de man krijgen als je zijn (voor) laatste briefje leest.Een grote klaagzang! Of een trucje? Om aandacht te krijgen?

  Jammer dat hij doorgaat met zijn column.
  Enfin dan heeft zijn hoofdredacteur ook weer wat te doen met zijn censuur praktijken!

  Hij gaat dus door?! WIJ OOK!!

  En ik hoop dat zijn werkers worden aangeklaagd voor smaad en laster als het gaat om ouders!!

  ZIJ zijn niet eens in staat goede informatie aan de rechter door te geven.........

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Juist nu hij doorgaat is het van belang om Gerritsens' machtspelletjes door te prikken. Kennelijk maakt hij iedereen wijs dat alle kritiek op hem van een persoon afkomstig is, en daarom niet serieus te nemen is. En kennelijk is dat nog succesvol ook, zie de vele steunbetuigingen die dat kreeg.

  Zeker, de man is zo onaangenaam, manipulatief en ijdel dat je hem als persoon het liefste voor eeuwig links zou laten liggen. Maar gezien zijn positie en invloed en de ernst van de situatie in de Amsterdamse jeugdzorg is dat geen goed idee.

  Het gaat immers ergens over. Dus ergernissen verbijten maar weer. En zoals Sven ook al schreef, dit doet zijn imago geen goed. Denk je eens in dat je dit serieus hebt gesteund, hem hebt geloofd, een hart onder de riem hebt gestoken.

  En het blijkt dat het een spelletje van hem was. Zo krijgen steeds meer mensen door wie Erik Gerritsen is en waar hij toe in staat is. Hij heeft zichzelf ermee met dit soort rare acties, hij heeft BB en hun beleid en censuur voor schut gezet ook nog eens.

  Deze man maakt overal op termijn vijanden. Maar hij is ook heel gevaarlijk omdat hij ook met dit gedrag steeds meer macht vergaart. Dus blijven reageren maar weer, vandaag of morgen hoepelt ie op. Want hij zit er al vier jaar, en volgens zijn eigen regels is dat wel maximaal voor een functie.

  Maar het beste zou zijn als de gemeente Amsterdam voor die tijd zou ingrijpen, dit kan zo niet langer. Die man hoort niet over kinderen in levensgevaar te gaan gezien zijn karakterstructuur en wat hij allemaal al op zijn geweten heeft en waar B&W bekend mee is. Maar niet mee bekend wil zijn.


  BeantwoordenVerwijderen
 4. Jammer! Toch een 1-april-grap van Gekke Gerritje ...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Zo'n ijdeltuit als Gerritsen neemt geen zinnig mens toch nog serieus; laat hem toch schrijven op zijn eigen forum, dat regelmatig censureert. In dat beschermde milllieu voelt hij zich kennelijk erg goed thuis.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. deze vis ontdekte hoe het aanvoelde om op het droge te zijn, hij dook weer in het water tussen al die andere haaien want hij begon te rotten. Daar voelt hij zich thuis. Nu vervuilt hij het water weer.

   Welke deskundige (eed afgelegde) wetenschapper kan ons helpen om het water weer schoon te krijgen, welke bacterie is daarvoor nodig?

   Verwijderen
 6. Ja, maar in dat beschermde milieu worden de beslissingen genomen en zetelt de macht.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ''Ja, maar in dat beschermde milieu worden de beslissingen genomen en zetelt de macht''

   Klopt...en nu de volgende vraag, hoe die macht aan te pakken,voor zover mogelijk..

   Als buitenstaander blijft er niet veel over dan die macht uitdagen door o.a.bespotten, belachelijk maken, afkraken...en daarbij gebruik maken van de publiciteit...helaas alleen mogelijk op internetfora...gezien de ongeinteresserde en slaafse houding van de bestaande media.

   In zijn algemeenheid zijn de machthebbers grote ego's en uiterst gevoelig voor negatieve publiciteit. Maar dat ego is hun zwakke plek en daar kun je gebruik van maken.
   Ego's en meters lange tenen gaan meestal hand in hand, dus daar af en toe even op gaan staan, doet soms wonderen'.

   Vaak gaan de grote ego's op termijn aan hun eigen arrogantie ten onder..Zo'n Erik G. is een prototype van een door zijn super-ego gedreven iemand en geil op aandacht.

   Zijn laatste actie van het stoppen met columns in BB en daarna weer niet, is een voorbeeld van zijn ego-tripperij..vergelijkbaar met figuren uit de show-business die ook van alles doen om maar in de publiciteit te komen.

   Mogelijk is Erik te vroeg van de moederborst gehaald en moet dit aandachtstrauma alsnog gecorrigeerd worden.

   Eigenlijk zijn die grote ego's erg zielige mannetjes.

   opa

   Verwijderen
 7. Ik ben bij de opvoedpoli geweest, maar de WSG vond dat onprofesioneel en uit het rapport kwam naar voren dat ik met wat hulp voor mijn kind thuis kon opvoeden. Dus ze hebben er geen indicatie voor afgegeven. Ik kon een opvoedcursus kosteloos volgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Drs. N.J.M.Mul4 april 2013 om 13:21

  Over de waanzin van BJAA:
  Gisteren werd ik gebeld door een netwerk-pleegouder van een kind van 8 jaar... Zij had te doen met BJAA, kind OTS en men wil het UHP, het kind was al 8x overgeplaatst in enkele jaren tijd: pleeggezinnen gingen zelf scheiden en konden de pleegkinderen niet meer gebruiken, 2 'pleeggezinnen' waren alleenwonende werkende moeders die nog wat extra inkomen konden gebruiken... Nu moet die tante van het kind 'onderzocht' worden of ze 'geschikt is als pleegouder', het kind heeft inmiddels geen vertrouwen meer in wat er allemaal gaat gebeuren en krijgt ook het stempel 'hechtingsstoornis'. De tante heeft zélf een deskundige daarvoor benaderd....
  En nu BJAA:
  - De tante wordt bedreigd door de gezinsvoogd omdat ze zelf een deskundige zocht...(voor het kind en zijn begeleiding)
  - BJAA wil de regie houden, er is echter al 8 maanden géén hulpverleningsplan.
  En nu het meest fraaie van de 'hulp' van BJAA:

  Het kind + pleegtante + vader wonen op 150 km van Amsterdam, BJAA weigert het dossier over te dragen aan een instantie dichterbij en regelt de hulp 'per telefooon' en 'per e-post'...

  Ik heb de pleegtante aangeraden haar verhaal te publiceren en een andere echte orthopedagoog-generalist om haar opvoedingskwaliteiten te laten beoordelen. Uiteraard dit doen buiten medeweten van BJAA en zo nodig bij een rechtszitting BJAA hiermee te confronteren!

  Dit telefoongesprek illustreerde wederom:

  - Kinderen fungeren als een soort 'handelswaar' dat je maar ergens onderbrengt.
  - 'Jeugdzorg' is gewoon gerommel
  - 'Jeugdzorg' bestaat uit bedreigingen van voooral ouders en familie.
  - Het kind telt geheel niet: zelfs expertise door een echte deskundige wordt bewust tegen gehouden door 'jeugdzorg'!

  Wederom eens geïllustreerd hoe 'professioneel' BJAA per telefoon weet jeugdzorg te leveren....

  Nico Mul


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kind heeft een stempel "Hechtingsstoornis" maar zonder diagnostiek waarschijnlijk, geïnsinueerd door het in eigen beheer willen houden van de gezinsvoogdij.
   Het kind heeft recht op diagnostiek, waarbij de ouders mogen meebepalen welke onderzoeksvragen de diagnost-specialist worden meegegeven ter onderzoek.
   Ook dient de rechter te overwegen dat dit stempel een erkenning is dat pleegzorg in BJZ niet werkt.
   Het behoudt van netwerkplaatsing in eigen omgeving van het kind is zoveel effectiever dan het naar een vreemde omgeving en pleegplaats plaatsen, dat het weer overplaatsen een vorm van kindermishandeling heeft, gebezigd door BJZ zelf!
   Maandblad (bieb!) FJR, 2012, nr. 11, art. 95 te lezen.
   Alsmede LJN BB0880.

   Verwijderen
  2. 32 296
   Toekomstverkenning jeugdzorg
   nr. 2
   VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK
   Vastgesteld 10 februari 2010
   De algemene commissie voor Jeugd en Gezin heeft op maandag 8 februari 2010 gesprekken gevoerd over de toekomstverkenning jeugdzorg.
   ..
   Mevrouw De Vries: Ik ben Maria de Vries, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Ik zit hier namens de pleegouders. Ik wil reageren namens de pleegouders, niet namens de ouders. Ik merk dat er bij de pleegouders een grote groep ontstaat van netwerkpleegouders die zorgmijders worden, omdat zij niet meer betrokken willen worden bij Bureau Jeugdzorg, omdat zij bang zijn dat dan met hun kleinkind of andere kind wordt gehandeld op een wijze die zij niet op prijs stellen. Wij spreken dan niet meer over hoge of lage sociale klasse, maar over grootouders of andere bekenden van een gezin, die voor een kind willen gaan zorgen en zeggen: dat willen wij wel, maar wij willen niet te maken hebben met Bureau Jeugdzorg. Dat klassenverschil en dat motiveren gaat dus maar op tot een bepaalde grens. Daarna houdt het gewoon op. Die grens ligt vaak bij de onmogelijkheid van Bureau Jeugdzorg of een zorgaanbieder om in de samenwerking aan te sluiten bij een ouder of een pleegouder ..

   Verwijderen
 9. Het imago en zelfonthullend niveau bleek dus al ras
  Erik G. is zelf het addertje onder het gras.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik snap het heel goed. De pleegouders raken dan hun inkomen kwijt. Ze hebben de kinderen zogenaamd geadopteerd van BJZ. Ze zijn bang dat ze de kinderen weer kwijt zijn en dat het weer geplaatst word bij de biologische ouders. Ze verdienen er 504,00 € per maand per kind mee. Dat is de grootste reden.

  BeantwoordenVerwijderen