vrijdag 12 april 2013

Ziekmakende mentaliteit

Alliantie Kind en Gezin: ziek elan in nietig land 

Met veel bravoure en vol elan brengt de Alliantie haar motto onder de aandacht:

‘Bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen!’

Vervolgens maakt de Alliantie zich bekend als de bedenker van een nieuw woord: 

‘Het woord inhuisplaatsing vindt u nog niet in het Nederlandse woordenboek,’ en ze verduidelijkt: ‘Het is de tegenhanger van uithuisplaatsing!’  

Hierna volgen enkele definities van de Alliantie:

Uithuisplaatsing staat voor het plaatsen van een kind buiten het eigen gezin.

Inhuisplaatsing definiëren wij als het plaatsen van een uithuisgeplaatst kind in een vervangend gezin.’ Hun ideaal ‘Bijdragen aan jeugdzorg!’ wil de Alliantie waarmaken volgens nummer 2. 

Ook beleidsmakers, organisaties en particulieren moeten een warm hart krijgen voor hun initiatief. De Rudolfstichting, Gezinshuis.com, Stichting R.C. Maagdenhuis, Stichting Kinderpostzegels Nederland en nog een aantal sponsors hebben dat al.  

Op 2 april, lezen we op de site, heeft het Nederlands Jeugdinstituut zich voor de duur van drie jaar ook als partner verbonden aan de Alliantie Kind in Gezin. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt het initiatief door ‘kennisontwikkeling’ rond dit onderwerp op de ‘kennisagenda’ van het NJI te zetten. ‘Het sluit aan bij de inhoudelijke vernieuwing waarmee de transitie van de jeugdzorg gepaard moet gaan,’ zo zegt het NJI.  

Vol trots stelt de Alliantie hun ambassadeurs voor. Het zijn er twee:

SP-Kamerlid Nine Kooiman, die haar medewerking als volgt motiveert:

'Het recht op een veilig en stabiel gezinsleven is een cruciaal en fundamenteel recht. Het is niet alleen mijn plicht maar ook dat van gemeenten, jeugdzorg en alle andere betrokkenen om alles te doen om dat recht te waarborgen.’  

En PvdA-Kamerlid Loes Ypma roept gemeenten op om zoveel mogelijk te kiezen voor opvang van uit huis geplaatste kinderen in een (pleeg)gezin of gezinshuis. 

I.p.v. alle mogelijke moeite te doen en middelen in te zetten om uithuisplaatsing van het kind te voorkomen, wordt er nu stevig reclame gemaakt en gelobbyd voor ‘inhuisplaatsing’ na uithuisplaatsing. Ik word echt heel erg misselijk van het jeugdzorgideaal in dit land.  

Ik vind het anagram ‘ziek elan in nietig land’ voor Alliantie Kind en Gezin dan ook wel passen bij dit initiatief. 

De Alliantie wil publieke aandacht genereren waardoor beleidsmakers, organisaties en particulieren worden aangesproken op hun ideaal  om bij te dragen aan jeugdzorg, zegt een van de initiatiefnemers de Rudolfstichting. Wie werken er nog meer mee aan dit ideaal? Gezinshuis.com, Stichting R.C. Maagdenhuis, Stichting Kinderpostzegels Nederland en zo lezen we op 2 april op de site heeft ook het Nederlands Jeugdinstituut zich voor de duur van drie jaar als partner verbonden aan de Alliantie Kind in Gezin. 

Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt een en ander door te werken aan kennisontwikkeling rond dit onderwerp. Het sluit aan bij de inhoudelijke vernieuwing waarmee de transitie van de jeugdzorg gepaard moet gaan, zo zegt het NJI. 
 
YB 
 

8 opmerkingen:

 1. Als ouders waarheidsvinding willen dan interpreteert de jeugdhulpverlening dat als de waarheid uit ouders trekken, leugendetectie, onzinnige subjectieve kwaadwillende onzin.
  Als ouders protesteren tegen UHP en hun kinderen thuis willen verzint de jeugdhulpverlening IHP, in huis plaatsing, maar wel bij een ander gezin! Je moet toch wel blijven verdienen aan kinderen!
  Zo dacht ik eerst niet hoor, maar daar maken ze het naar.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik dacht dat jullie dit sarcastisch zelf verzonnen hadden, maar het is een serieus voorstel!
  Er bestaan nu dus ook INHUISPLAATSINGEN, waarmee pleegouders verzekerd zijn van een inkomen!
  Ik krijg het helemaal klam!
  Ongelooflijk.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helaas Marjolein, dit soort bitterheid, deze wrangheid komt slechts zonder enige humor uit het brein van de jeugdzorg’intelligentsia’ met in hun kielzog enkele politici als hun ambassadeurs. Als herauten galopperen zij voor de koning uit, bazuinen zij zijn jeugdzorg plannen overal rond, steken zij de loftrompet over zijn uitzonderlijke gaven en inzichten op het gebied van kind en gezin. Overal rolt men de rode loper uit waarover de koning, zijn gevolg en zijn inzichten voortschrijden en feestelijk ingehaald worden. Degene die het waagt te reppen over de naakte waarheid van de koning wordt de mond gesnoerd door de graantjespikkers rondom hem. Ongelooflijk, maar waar! Hoewel …. in de verte klinkt hoefgekletter! Vanuit de optrekkende stofwolken aan de horizon verschijnt een ruiter op een zwart paard, vol vuur snelt hij richting rode loper ….! Plots fladderen de graantjespikkers verschrikt alle kanten op. De koning en zijn gevolg vluchten struikelend en rollebollend over elkaar heen naar binnen en verschansen zich achter grote dikke deuren. Met hun hortend en stotend bazuingeschal proberen de herauten het aanzwellende gejuich van de mensen en het snuivende, briesende zwarte paard te overstemmen. Maar boven alles uit klinkt de zware bonkende hoefslag van het steigerende zwarte paard tegen de dikke, dichte deuren!
   Y.B.

   Verwijderen
 3. Een uithuisplaatsing wordt gevolgd door een inhuisplaatsing. En wat als het kind weer terug mag naar zijn eigen gezin? Is dan weer een uithuisplaatsing? Of een terugplaatsing?

  Allemaal woordspelletjes om het minder erg te doen lijken dan het is. Ik noem het beestje gewoon bij de naam. Kinderroof is en blijft kinderroof, welk etiket je er ook opplakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik neem aan dat men hier niet als 'speciale reclame' het rapport Samson aanbeveelt....bij het 'grote succes' van inhuisplaatsingen....

  Misschien wil de redactie van DH hier misschien een link naar plaatsen, zodat dit direct extra aandacht kan krijgen...

  De essenties: 3x zo veel kans op misbruik en mishandeling in pleeggezinnen dan thuis en voor het 'imago van jeugdzorg' zijn de meest kwalijke passages over BJZ uit het rapport Samson gehaald...
  ('anders zou BJZ er zo slecht van af komen' aldus de commissie S.! Zie ook deze blog.)

  Het verbaast me niets dat Nine Kooiman hier zo enthousiast over is: ze denkt aan haar eigen werkgelegenheid (liefst bestuursfunctie in de jeugdzorg met boven-Balkenende-norm inkomen vermoed ik zo...) + de werkgelegenheid van haar broer (gezinsvoogd) .. Ter illustratie: zie haar rapporten over de werklast van de gezinsvoogden en haar plannen om de administratieve ballast te verminderen: UIT huis plaatsen zonder indicaties en met allen als 'waarheid' de leugens, indrukken, aannamen en vooral onderbuikgevoelens van BJZ-medewerkers, van wetenschappelijke waarheidsvinding en wetenschappelijke onderzoeken over het effect van 'jeugdzorg wil Nine niets weten...(zie de discussies elders op deze blog / misschien wil DH hier ook even naar linken?)

  Nico Mul (ouder, voorstander om kinderen bij échte liefhebbende ouders te plaatsen)!

  .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ontdek net, uit een officiële brief, dat er bij de WSG een mw. S. Kooiman werkt...als gezinsvoogdes... Ook een lid van de bekende familie die zijn vertegenwoordiging in de Tweede Kamer heeft?

   Het blijft bij mij vragen oproepen over voor WIE zitten bepaalde personen in de Tweede Kamer, ik kan me namelijk niet voorstellen dat er minstens 40.000 (+/- aantal stemmen nodig voor een Kamerzetel) mensen gestemd hebben op een persoon die niets anders wil dat de gezinnen splijten, kinderen voor het leven beschadigen en ouders tot wanhoop brengen...

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Gezien de inkomensafdrachten die de SP eist van leden zou het mij niet verbazen als Nine haar inkomen aanvult met 'onkostenvergoedingen' voor 'advieswerk' t.b.v. de Branchevereniging Jeugdzorg Nederland.

   Verwijderen
 5. De uithuisplaatsing heeft langzamerhand zo'n negatieve lading gekregen dat het (weer) tijd is voor een naamsverandering.

  BeantwoordenVerwijderen