maandag 22 april 2013

Op een smerige en onprofessionele manier geld verdienen over de ruggen van gezinnen

http://www.augeo-foundation.nl/nl/nieuws/goede-doelen-organisaties-ondersteunen-scholen-bij-aanpak-kindermishandeling

Online Meldcodepakket van The Next Page

Het online Meldcodepakket is ontwikkeld door The Next Page in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen en brancheorganisaties, zoals de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). 

Met 2 uur online leren weten leerkrachten wat de signalen van kindermishandeling zijn en hoe zij hun zorgen over opvoedsituaties kunnen onderbouwen. Vervolgens leert de cursist om, volgens stap 1 van de meldcode, zijn zorgen te bespreken met een collega, zoals de intern begeleider. Met videocasuïstiek oefenen cursisten praktijksituaties.
 
Cursussen voor intern begeleiders en schoolleiders

Voor intern begeleiders en schooldirecties biedt The Next Page een online cursusaanbod op maat. Zo leert iedereen precies dat wat hij of zij nodig heeft. 

Je leert op het moment dat het jou uitkomt: de cursuslicenties zijn dit schooljaar geldig én gedurende het hele schooljaar 2013-2014. Daarnaast krijgt het volledige schoolteam een (gratis) abonnement op Tijdschrift Kindermishandeling (TKM). Boordevol achtergronden en praktische tips over de aanpak van kindermishandeling.

Met dit online Meldcodepakket voldoen scholen aan de norm van de Wet Meldcode om de kennis en kunde van medewerkers op peil te brengen én te houden. Al vanaf € 250,- kan een schoolteam van 12 tot 24 medewerkers getraind worden. Deze korting wordt mede mogelijk gemaakt door Augeo Foundation.

Voor oefenmateriaal uit de cursussen en het volledige actie-aanbod, zie: www.onderwijsenkindermishandeling.nl.
Meldcode+pakket:

Het Meldcode+pakket van Safe You Safe Me gaat een stap verder. Dit pakket wordt aangeboden door VeiligheidNL Bovenop de online cursus van The Next Page, en een gratis abonnement op Tijdschrift Kindermishandeling, krijgen scholen persoonlijk advies over de invoering van de Wet Meldcode door een gecertificeerde begeleider. 

Scholen ontvangen in aansluiting daarop handige checklists en hulpmiddelen om de meldcode levend te houden binnen de school. Bovendien wordt met de gecertificeerde begeleider een ouderbijeenkomst verzorgd over het stellen van grenzen in de opvoeding. Om zo een veilig schoolklimaat te stimuleren waarin kinderen, ouders en leerkrachten open met elkaar praten over opvoeden.

Het Meldcode+pakket kost tijdelijk € 385,-. Deze korting wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland en Augeo Foundation.Neem dan contact op Augeo Foundation

Augeo-Foundation werkt samen met o.a. het NJI!! U weet wel het KENNIS-INSTITUUT?

http://www.augeo-foundation.nl/augeo-foundation/samenwerking Dark horse @DarkJeugdzorg 21-apr.
@IrmaHaxe @HetNJi jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/op-een…

@DarkJeugdzorg Bedankt voor het bericht. Ik ga het doorsturen naar degene die over dossier Kindermishandeling gaat.
21 apr. 13 9:34 PM


                                          -----------------------------------------------

Wat zegt de echte professional hierover
Kunt u iets vertellen over geheugenonderzoek, uw vakgebied?

Het geheugen speelt een belangrijke rol in het leven. Veel onderzoekers en ikzelf hoor daar ook bij, zeggen ‘wij zijn onze herinnering’. Zonder herinnering of geheugen hebben wij geen enkele identiteit. Zonder geheugen zijn wij niet in staat te overleven. De vraag is: hoe goed is ons geheugen? Er zijn omstandigheden waarin ons geheugen perfect werkt, maar er zijn ook veel omstandigheden waar ons geheugen ons in de steek laat.  

Ik heb onderzoek gedaan bij kinderen en volwassenen en hen een fictief verhaal verteld. Zij gingen dat verhaal geloven. En niet alleen geloven, maar ook herinneren. Herinneren is een stap verder. We hebben niet alleen kinderen, maar ook volwassenen wel eens wijs gemaakt dat ze bijvoorbeeld in een luchtballon hebben gevlogen, terwijl het nooit had plaatsgevonden. En dan zie je dat toch een aanzienlijk deel van die proefpersonen, dus kinderen en volwassenen later geloven dat het heeft plaatsgevonden. Maar ook dat ze herinneringen eraan actief gaan ontwikkelen.  

Ze kunnen daadwerkelijk met allerlei informatie op de proppen komen die ze helemaal niet hebben meegemaakt, die ze helemaal niet hebben ervaren.

Die herinneringen komen vaak tot stand door een suggestieve wenk van de experimentleider, bijvoorbeeld door mij of een van de onderzoeksassistenten. En dan zie je dat suggestieve ondervragingstechnieken heel erg gevaarlijk zijn en eigenlijk funest voor ons geheugen. Dat ons geheugen er helemaal niet goed tegen kan, omdat daardoor allerlei fouten erin sluipen en dus het gevoel kan ontstaan dat je het hebt meegemaakt, maar dat het eigenlijk helemaal niet heeft plaatsgevonden. 

Wat vindt u van het gebruik van tekeningen om zo de psyche van kinderen eruit af te lezen? 

Als eerste is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dergelijke hulpmiddelen werken. Ze zouden dus een soort diagnostisch hulpmiddel moeten zijn, waarbij je kunt zien of de kinderen iets mankeren of niet, of er iets is gebeurd met die kinderen, ja of nee. En je ziet dat dergelijke hulpmiddelen veel worden gebruikt in een verhoorsituatie, om te kijken of kinderen zijn misbruikt. En het idee is, dat veel kinderen moeite hebben met communiceren en dat je hulpmiddelen nodig hebt om die kinderen praatgraag te maken. Dat ze daarmee makkelijker over dingen kunnen praten. Het probleem met al die hulpmiddelen is, dat ze tot veel fantasiegedrag kunnen leiden. Dat kinderen ermee gaan spelen, dat kinderen niet goed doorhebben dat die tekeningen of poppen of andere dingen een soort representatie zijn van henzelf. Dat kunnen die kinderen op die jonge leeftijd nog niet bevatten.  

En wat er dan gebeurt, is dat die kinderen allerlei dingen kunnen gaan rapporteren, kunnen gaan noemen, die ze niet hebben meegemaakt. Dat doen ze, omdat ze misschien aan het spelen zijn, of omdat ze niet goed weten hoe die instrumenten allemaal werken. Ik zeg altijd, je ziet wel dat die instrumenten ervoor zorgen dat die kinderen meer gaan vertellen, maar meer gaan vertellen betekent niet per definitie dat ze ook meer accurate informatie geven. Je ziet dat die instrumenten er vaak voor zorgen dat ze in veel incorrecte informatie resulteren. En daarom ben ik er ook vrij op tegen. Je ziet dat in veel zaken in Nederland, dergelijke hulpmiddelen ervoor hebben gezorgd dat kinderen met de meest bizarre verklaringen op de proppen kwamen. De meest bekende is natuurlijk de Bollderkaraffaire.’  

U schreef een paar kritische artikelen, ‘de Muppets van Liliane’ en ‘Chuckie’ om middels vroegsignalering kindermishandeling op te sporen. Wat zorgde ervoor dat u in de pen klom?’  

Toen ik hoorde van de Poppenvilla schrok ik dat dergelijke ideeën nog steeds leven bij mensen. Aan de andere kant, verwacht ik ook niet dat iedereen zoveel wetenschappelijke kennis in huis heeft, om de gevaren ervan te beseffen (hoe suggestiegevoelig het geheugen is). Ik zag dat Liliane BV deze poppenvilla’s aan allerlei basisscholen aan het schenken was. Dat vond ik een slechte ontwikkeling, omdat wij gewoon weten uit onderzoek dat die poppen er echt niet voor zullen zorgen dat kinderen met meer juiste informatie komen. Wat wij juist zien, is dat die poppen en waarschijnlijk die Poppenvilla’s, ertoe zullen leiden dat kinderen met allerlei informatie komen, niet noodzakelijkerwijs verband houdend met misbruik of mishandeling. En het stak mij, dat basisscholen dat zomaar aannemen en dat heel veel instellingen dat zomaar aannemen, zonder er met een kritische blik naar te kijken.’  Kinderen vertellen geven zoveel informatie, dat je als niet opgeleid persoon die daar geen ervaring mee heeft, niet al die informatie kunt filteren. Je kunt dan niet onderscheiden, wat is waar of niet waar is, omdat er zoveel factoren spelen?’  

Ja, klopt. Ik maak mij ook geen illusie dat leraren of anderen met een goede intentie, daar geen verstand van hebben of wel verstand van hebben. Ik vind wel dat wij als wetenschappers daar alert op moeten zijn. Dat wij daar altijd kritisch op moeten blijven, op alle nieuwe methoden die ontwikkeld worden om misbruik of vroegsignalering in kaart te brengen. Lilianne Limpens had waarschijnlijk een goed plan en haar intenties waren misschien goed, maar alleen het plan zelf en de uitvoering daarvan, die waren en zijn gewoon niet op wetenschap gestoeld. En daarvan weten we gewoon dat het erg gevaarlijk is om te gebruiken.
 
En het steekt mij dan wel, dat er genoeginformatie voorhanden is, ook voor de niet wetenschappelijke burger om te zien dat dergelijke hulpmiddelen eigenlijk helemaal niet werken. En je kunt niet van iedereen verwachten dat ze met een kritische blik kijken, maar van een schoolleiding verwacht ik wel dat als er nieuwe instrumenten gebruikt gaan worden, dat ze wel gaan onderzoeken of het klopt. Wij gaan het gebruiken voor onze leerlingen en wie weet zijn die hulpmiddelen helemaal niet goed, en dat stak mij. Ook dat daar flink geld aan werd verdiend door Lilliane Limpens. Daarom wilde ik er meteen iets over te schrijven.’

Wat zijn false positives? Uw collega Corrine de Ruiter heeft daar al eerder over gesproken.  

Ik ga een stap terug. Je hebt verschillende gradaties, verschillende categorieën, dat is een betere term. Stel je hebt bijvoorbeeld een kind dat is misbruikt en het is daadwerkelijk misbruikt en we komen daar in een verhoor ook achter. Dan noemen wij dat een hit, of een true positive. Wij hebben daar dan genoeg ondersteunend materiaal bij, foto’s, etc. Een false positive vindt plaats, wanneer wij denken dat wanneer kinderen zeggen dat ze misbruikt zijn, ze in werkelijkheid niet zijn misbruikt. Dat kan voorkomen als kinderen door suggestieve vraagtechnieken worden onderhouden, dat kan voorkomen als dergelijke hulpmiddelen een belangrijke rol spelen. Dat kinderen en niet alleen kinderen, maar ook volwassenen met informatie op de proppen komen die niet overeenkomt met wat er werkelijk is gebeurd, dan heb je een false positive. Je zegt dat er iets is, of heeft plaatsgevonden, maar dat is niet gebeurd.  

Je kunt ook andersom zeggen; je zegt bijvoorbeeld dat er iets niet heeft plaatsgevonden, terwijl het wel heeft plaatsgevonden. En dat noemen wij dan een false negative. Beiden zijn natuurlijk heel vervelend, maar vooral, de false positives zouden er voornamelijk voor kunnen zorgen dat onschuldigen als verdachte worden bestempeld en een gevangenisstraf moeten ondergaan. Bij een misbruikzaak heb je het liefst dat daar mensen naar kijken die enige kennis hebben van hoe het geheugen werkt. Dat zeg ik niet omdat ik geheugenwetenschapper ben, maar ik meen dat echt. Wat er gebeurd als kinderen iets vertellen en of dat werkelijk overeenkomt met datgene wat ze hebben meegemaakt. Of die herinneringen daadwerkelijk kloppen. Het is heel belangrijk te weten hoe je kinderen moet bevragen.  

Als je kind thuiskomt en vertelt dat hij of zij seksueel betast is, dan is het moeilijk voor ouders om niet te gaan vragen wat er precies gebeurd is. 

Natuurlijk, het blijft je kind en je bent oprecht bezorgd.  

Is daar ook informatie over, een handleiding over hoe je kinderen het beste kunt bevragen?  

Ja, daar is literatuur over. Er is een boekje dat je kunt aanschaffen. Dat is de handleiding die mensen gebruiken voor interviews in kindvriendelijke studio’s. Dat boekje is tot stand gekomen naar aanleiding van onderzoek door mij en collega’s van mij in het buitenland. Het beschrijft heel duidelijk elke stap die je moet doorlopen als je iemand verhoort in kindvriendelijke studio’s, maar er staan ook hele goede tips bij voor ouders die ze kunnen gebruiken.

(Het boekje heet "Handleiding: het kind als getuige", Kan onder andere via bol.com gekocht worden.)

Dat is interessant. Het zou mooi zijn als er speciaal een boekje komt voor ouders. Er worden kinderen niet verhoord, omdat de ouders al met hun kind hebben gesproken. Dat zou je kunnen ondervangen als er zo’n boekje voor ouders zou komen. In juli 2013 treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Hier heeft u ook en artikel over geschreven . Wat vindt u van die Meldcode?

Het probleem dat ik met die Meldcode heb, is dat als je kijkt op welke signalen je zou moeten letten, die signalen zo dubbelzinnig zijn, zo complex zijn en zoveel in getal, dat het zelfs voor iemand die erin gespecialiseerd is, een onmogelijke taak is. Er zijn zelfs signalen die elkaar tegenspreken. Die laten bijvoorbeeld zien dat als een kind zich heel rustig gedraagt, dit verdacht is, maar als een kind heel actief is, dan is dat ook verdacht. Dat is heel vreemd en daar kun je dus helemaal niets mee. Dus wat een kind ook doet, het is verdacht. En dat is het vervelende. Wat mij het meest stoort is dat al de signalen die erin staan, de mogelijkheid geven om elk kind, wat die ook doet, te bestempelen als verdacht. Als een kind dat een vervelende ervaring kan hebben meegemaakt. En dat is natuurlijk niet hetgeen wij graag willen in Nederland.Het is een grote stofzuiger waarmee je alle kinderen opzuigt?  

Ja, klopt precies.  

Heeft u zelf professioneel ervaring met Jeugdzorg en hun werkwijze?  

Niet direct, maar wel indirect. Zaken waarbij je ziet dat er invloed is geweest van jeugdzorg. Kinderen die verklaard hebben te zijn misbruikt en die uit huis worden geplaatst en dergelijke zaken. Ik heb soms weleens mijn vragen over het correct handelen van dergelijke instellingen, of dat wel op een goede manier is volbracht.  

Wat bedoelt u dan specifiek? Op welk punt denkt u dat Jeugdzorg tekort schiet?  

Dat is vooral gerelateerd aan de Meldcode, waarbij ze zich baseren op signalen die kinderen wel, of niet laten zien. Die volgens hen een indicatie zijn dat er iets vervelends heeft plaatsgevonden. We weten vanuit de literatuur dat die signalen weinig diagnostische waarde hebben. Er zijn veel betere instrumenten tegenwoordig, waarmee je kunt zien of kinderen bijvoorbeeld in een onveilige situatie wonen. En dat zijn ook een soort risicotaxatielijstjes, maar die zijn wel op wetenschappelijke inzichten gestoeld. Dan kijk je niet alleen naar de signalen van het kind zelf, maar ook naar allerlei andere risicofactoren. Je moet niet alleen kijken of kinderen dit of dat doen. De risicolijstjes die specifiek gaan over of kinderen allerlei signalen hebben of symptomen, daar heb ik weinig mee. Je kijkt ook naar de omgeving, dat wil nog steeds niet zeggen dat er iets aan de hand is, maar je kijkt niet alleen naar het kind. Dat is niet meteen de Heilige Graal, maar je kijkt naar veel meer factoren. ‘Vreemd gedrag’ zegt weinig over wat er werkelijk aan de hand is.  

In één van uw artikelen zegt u dat de Amerikaanse psychologen Kendall-Tackett en collega’ in 1993 schreven dat er geen enkel domein in de symptomatologie is, dat nog niet geassocieerd is met seksueel misbruik. En ook dat er kinderen zijn die wel zijn misbruikt, maar hier helemaal geen signalen van laten zien. Over de meldcode vroegsignalering schreef u dat deze lijkt te werken, aangezien er door mensen die werken met de meldcode, drie keer zo vaak wordt ingegrepen als door collega’s die niet met die meldcode werken. U maakte daarbij de aantekening, dat het nog niet duidelijk is, of die professionals het daarmee ook vaker bij het rechte eind hebben.  

De Amerikaanse psychologen Kendall-Tackett (1993): “[t]here is virtually no general domain of symptomatology that has not been associated with a history of sexual abuse”. En ook: “some sexually abused children may also appear to have no apparent symptoms”.  

In Nederland wordt gewerkt met risicotaxatie-lijstjes, zoals LIRIK. Veel van de risicosignalen in het gedrag van kinderen die daarin worden genoemd, zijn automatisch van toepassing op kinderen met bijvoorbeeld een ASS-stoornis: weinig fantasie, moeite met eten en leren spreken, in zichzelf gekeerd. Dit zijn ook signalen die zouden kunnen duiden op mishandeling, maar hoe ziet een AMK-onderzoeker die hier niet in gespecialiseerd is het verschil? Artikel 35. UvB.WJz is ‘alternatief gesteld’, zodat er geen gedragswetenschapper van BJz hoeft worden ingeschakeld en speculaties een eigen leven kunnen gaan leiden.  

Dat vind ik inderdaad zeer verontrustend. Zonder kennis van de materie kunnen die AMK-onderzoekers tot allerlei verkeerde conclusies komen. Als er geen gedragswetenschapper betrokken wordt in het onderzoek (alleen op afstand JDH) dan is helemaal het hek van de dam.  


Bestaat er wel zoiets als vroegsignalering? 

Ik vind de term verschrikkelijk. Het geeft de indruk dat je een soort waarzegger kan zijn. In de zin van, ‘goed ik zie dit patroon bij het kind, dus dit is er aan de hand’. Het lijkt op iemand die vooruit in de tijd kan kijken, een paranormaal begaafd iemand die met behulp van allerlei vage signalen in een heel vroeg stadium al kan zeggen wat er aan de hand is. Daar is op dit moment geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. De wetenschap die er is en de studies die er zijn, laten zien, zoals ik wel vaker heb gezegd, dat die signalen maar weinig zeggen en dat die erg vaag zijn. En dat elk signaal een aanwijzing kan zijn voor seksueel misbruik, elk signaal. Ja, goed dan heb je er dus niets aan. Er zijn tot nu toe nog geen signalen gevonden of symptomen die daadwerkelijk laten zien of een kind mishandeld is of niet. Daar zit het probleem dus, met al die lijstjes waar men vanuit gaat, dat die lijstjes een correcte weergave kunnen zijn voor wat er is gebeurd. Die zijn eigenlijk helemaal niet gestoeld op alle studies die er zijn verricht.  

Uw collega Corrine de Ruiter heeft in de media nog weleens flink kritische uitspraken gedaan over het functioneren van de Jeugdzorg. Doet jullie team daar iets mee? Constructief iets veranderen?  

Er zijn drie dingen die wij doen om hopelijk wat verandering teweeg te brengen. Ten eerste wetenschappelijk onderzoek en erover schrijven in allerlei bladen en kranten, door interviews te geven, zoals nu. Dat valt niet altijd goed, want sommige mensen voelen zich dan aangevallen. Een andere manier waarop wij dat doen, is dat wij met andere partijen daarover praten. Laatst hebben wij met de politie en soort update-dag gehad om te praten over de meest recentelijk wetenschappelijke bevindingen, zodat zij die bevindingen kunnen aanhoren, om te kijken of er dingen veranderd moeten worden in de verhoorsituatie. En het laatste waar we specifiek onderzoek naar doen, is hetgeen waar wij zo kritisch op zijn. Corrine de Ruiter bijvoorbeeld, is samen met een aantal collega’s onderzoek aan het doen naar andere manieren om te onderzoeken of kinderen in een onveilige thuissituatie leven. En dat is wel meer op wetenschap gestoeld. 

Vinden jullie daarvoor een klankbord?  

De Kinderombudsman gaat kijken hoe we tot waarheidsvinding kunnen komen in de Jeugdzorg en we hebben recent in januari, een brief gestuurd naar de Kinderombudsman om te laten zien: “Jullie hebben nu de kans om misschien met instellingen zoals die van ons, samen om de tafel te komen”. In de brief hebben wij laten weten wat wij denken dat de problemen in de jeugdzorg zijn en in de instellingen en hoe het veel beter zou kunnen. Het zou verstandig zijn van de Kinderombudsman om dat serieus te nemen. Laten we vooral kritisch blijven. Er wordt gelukkig nu van verschillende kanten uit de samenleving kritisch gekeken naar de werkwijze van de Jeugdzorg. Dat komt vanuit de wetenschap, vanuit de ouders. Uiteindelijk kan de Tweede Kamer er niet meer omheen. Die kunnen niet meer volhouden dat er niets aan de hand is.
 

Ranada van Kralingen  

Henry Otgaar, PhD
Forensic Psychology section
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
Associate Editor, Memory

Tel: +31433884340                                    
Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

14 opmerkingen:

 1. Ook natuurlijk NO KIDDING weer in de bocht. Marketingstudenten worden ingezet om NO KIDDING, in de markt te zetten.
  Gelukkig is er al een slimme student die zich afvraagt wat de bedoeling is: hulp of geld voor de organisatie?
  http://informaatie.nl/2011/01/concepts-battle-part-1-no-kidding/

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Augeo laat 'fraai' zien hoe gevaarlijk hun benadering is:

  Op de eerste pagina van hun site staat de BEWERING dat er in elke klas minstens 1 kind zit dat mishandeld, verwaarloosd of misbruikt wordt.

  Er is echter 'vergeten' te melden dat dit een GEMIDDELDE is op basis van SCHATTINGEN/EXTRAPOLATIE van gegevens uit eerdere onderzoeken, waarbij onduidelijk is welke criteria werden gehanteerd.

  Dus gaat straks de 'gemiddelde leerkracht' 'op jacht' naar dat kind dat er 'moet' zijn.

  Wee het kind en de ouders als een kind op welke manier dan ook opvalt of afwijkt!

  DAT MOET HEM ZIJN! BINGO! MELDING!

  en: WEER EEN GEZIN DEFINITIEF ONTRWRICHT!

  (En wat was er werkelijk aan de hand? Misschien wordt dat nooit duidelijk ..)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. http://www.chanceforachild.nl/
  "Om deze mensonwaardige en verschrikkelijke kindermishandeling efficiënt en effectief op te sporen en te bestrijden hebben wij uw steun heel hard en dringend nodig."
  Ook hier weer ligt het accent op de toename van signalering en melding. Ook de ambassadeurs weten niet dat er daarna, op subjectieve gronden, een vreselijk en mensonwaardig gat valt in een kinderleven en in een gezin.
  Justitie, misbruik en geweld in pleeggezinnen en instellingen, en na je 18e een leven in de goot. De overheid kan het niet beter dan liefhebbende ouders.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Jacobse en van Es
  http://www.youtube.com/watch?v=jJbBrvVcQ2A
  Eurobingo voor neurotici
  "Mag ik u even iets vragen? De opbrengst van de eurobingo kaarten is bestemd voor de neurotici van alle gezindten, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
  Nou, een heeele hoop geld, he!"

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het misdadige is dat de 'professionals' op een ander gebied DENKEN dat na een melding van hen er een degelijk onderzoek komt dat het kind niet beschadigen zal.
  WAS DAT MAAR WAAR.
  Jeugdzorg onderzoekt niet zoals een arts, dus onderzoekt niet zoals zou moeten: naar het belang van het kind, ook in gevolg op evt. actie.

  Jeugdzorg ONDERZOEKT NIET maar doet aan meningen-inventarisatie en dan nogwel met een fuikwerking in hun denken:
  Alle signalen worden (te vaak, ca. 72%) verdraaid richting verdachtmaking. OTS levert immers geld op.

  Jeugdzorg ONDERZOEKT NIET of hun bedacht traject het kind zal schaden, meer dan het (verzonnen) verdachtmakende te vermijden is met een leertraject voor ouders of het weghalen van de bedreiging zelf.

  Het kind ervaart een wegplaatsen uit zijn bekende omgeving als een straf, het kind wordt door wegplaatsing (UHP) beschadigd in zijn ontwikkeling.

  Dus hier worden 'professionals' (op ander gebied) misleidt om jeugdzorg aan werkgelegenheid te helpen over hoofden van kinderen heen, kinderen, die recht zouden moeten hebben op hoogwaardiger en diagnostischer onderzoek door een academisch gevormd en afwegend arts, psychiater, orthopedagoog-generalist met specialisaties, zij die tests doen en afwegen i.p.v. met meninkjes en lage scholing kinderen wegnemen uit vertrouwde omgeving.
  HIER wordt dus beweert dat met 2 uurtjes (ongecontroleerde studie) iedereen weet mishandeling te herkennen.
  Ten minste zoveel te herkennen dat er een grote toeleiding ontstaan zal voor de werkgelegenheid van jeugdzorg, jeugdzorg dat GEEN jeugd-gezòndheidszorg is.

  Een huisarts inlichten over zorgen is hoogstaander!
  Diagnostischer!
  Veiliger voor het kind en z'n toekomstig ervaren en ontwikkelen.

  Professionals op ander vlak worden dus misleid tot beschadigend melden naar ongekwalificeerden, die niet aan diagnostiek doen.
  BJZ, jeugdzorg (en straks Jeugdhulp), doet niet aan therapie, niet aan medisch onderzoeken voor een mandaat-aanvraag tot OTS en UHP.
  BJZ-gedragswetenschappers zien en onderzoeken de cliënt NIET!
  Er is GEEN echte veilige deskundigheid in BJZ en AMK!
  De RvdK-nu onderzoekt protocollair de gegevens vanuit AMK-BJZ niet maar neemt deze als 'feiten' aan. Daar gaat het fout!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Eigenlijk kwam het door chanceforachild dat de gedachte aan Kees van Kooten en Wim de Bie zich aan mij opdrong. De opmerking "mensonwaardige en verschrikkelijke kindermishandeling".
  Nog een.
  http://www.youtube.com/watch?v=l9BQDDIyb-o
  Het kwam door onze contacten met de kinderbescherming dat ik aan de 'vieze man' moest denken, zelf de meest onwaarschijnlijke sexuele verhalen vertellen en dan gauw 'viezerik' roepen tegen de keurige wandelaar met het hondje.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Te veel gewone kinderen raken verstrikt in deze ongekwalificeerde werkgelegenheid van jeugdzorg.
  Volgens meerder onderzoek van echte wetenschappers (buiten invloed van BJZ) raken te veel kinderen door het gebrek aan zwaargewichten in de jeugd-'zorg'-ingang (psychiaters, testende orthopedagogen, die de cliënt zíén) beschadigd, en
  adviseren gespecialiseerde ingangen, dus meer op jeugd-gezondheidszorg-niveau.
  Jeugdzorg is overbodig: er zijn huisartsen die beter kunnen doorverwijzen naar de juiste specialist.
  Insinuaties zijn gevaarlijk in handen van jeugdzorgwerkers, die werk belangrijker achten dan het ervaren van een kind in de klauwen van jeugdzorg (zo wordt het te vaak ervaren).

  OTS en zeker UHP, uithuisplaatsen, leidt niet tot herapie, zeker geen passende therapie.
  Immers er wordt voor een OTS-mandaat-aanvraag geen diagnostisch traject gevolgd!
  BJZ indiceert, op laag niveau nogwel, en dat is geen diagnostiek in het belang van de ontwikkeling van het kind, ook op termijn! Arts-opgeleiden diagnosticeren wel, indien ze de cliënt zien en onderzoeken. Waar gebeurt dat voor de rechtszitting??? Niet! Nog steeds niet!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het aangehaalde geëxtrapoleerde onderzoek baseerde zich op ongedefinieerde signalen.
  Vraag eens af: zijn al die oudere mensen die vroeger wel klappen hebben ontvangen (met de oude pedagogie) slecht terecht gekomen? Of is dat maar een mandjesmaat?!

  De werkkring jeugdzorg (zonder zorg) en beroepsgroep jeugdzorgwerkers
  creëren werkgelegenheid door andere werkers met een hype op te zadelen. Met een zadel op het hoofd zien dezen zo weinig wat er werkelijk aan de hand is: een polariserende kijk geven, opdat er werk komt.
  Er wordt niet 'zorgvuldig' onderzocht op diagnostisch niveau door een psychiater!
  Opgevangen gegevens worden verdraaid tot een mooipraat-pakketje om een OTS-mandaat aan te vragen. Dat heet insinueren.
  Het spreekt wetenschappelijk onderzoek en -advies tegen, dat meer specialisme wil in de ingang, de cliënt ziend.
  Hier is BJZ allergisch voor!

  Men wordt met een blinderend zadel misleid om eigen geweten af te werpen.
  EIGEN GEWETEN is belangrijk:
  U weet dat een huisarts wel academisch gevormd is, en beter de weg weet naar een hoger opgeleid specialist.
  Na-apen van een richtlijn (uit lobby) is geen zorg.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nog kleiner:
   geen mandjesmaat doch mondjesmaat!

   Ontwijken van echte diagnosticerende deskundigen - met open onderzoeksvragen, niet sturend - is tekenend als jeugdzorg-werk.
   Jeugdzorg is geen jeugdgezondheidszorg, en geeft geen therapie op diagnostische basis!
   Jeugdzorg is dus ongezond voor gezinsleden!

   Verwijderen
 9. Zekerheid over misbruik in de jeugdzorg en toch mag de overheid adverteren tegen 'kindermishandeling'.
  Een uitspraak van de reclamecode commissie.
  https://www.reclamecode.nl/webuitspraak.asp?ID=88969&acCode
  "In deze reclame wordt het opsluiten van een kind op de kamer aangemerkt als kindermishandeling, terwijl “zoiets in de jeugdzorg heel normaal is”. Dat geldt ook voor seksueel misbruik in de jeugdzorg. De overheid doet er niets aan en hoopt dat deze kindermishandeling vanzelf ophoudt. De reclame tart het goed fatsoen en nodigt kijkers uit om melding te doen van ‘mishandelde kinderen’, zodat die kinderen in de jeugdzorg belanden, met goede kans op seksueel misbruik."...........
  "Er is geen sprake van een vermoeden, maar van zekerheid omtrent seksueel misbruik in de jeugdzorg. Deze zekerheid laat de overheid voortbestaan door niet op te treden tegen de jeugdzorg, haar professionals en haar ‘hulpverlening’. Klager spreekt over “ontluisterende bevindingen van de Commissie Samson”.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, inderdaad... en daarom moet het 'Rapport Samson' ook zo snel mogelijk weggewerkt worden, net zoals de eerdere rapporten over het FALEN van de 'jeugdzorg' (Junger -Tas van de WRR/ 1983 ('..volstrekte willekeur...') en '909 zorgen' (2002, prof. Slot: 72 % van de JZ schadelijk of geen enkel effect) Tot vreugde van de jeugdzorgsector heeft de commissie Samson de schadelijkste passages voor BJZ, geconstateerd door de Leidse Universiteitswetenschappers, er uit gehaald... 'anders zou BJZ er helemaal zo slecht afkomen...'..(zie elders op deze blog)
   Nu gaan de amateurs op de zelfde wijze te werk als na die vorige slechte rapporten: we noemen ons 'professionals', wij introduceren een hoop humbug, vertellen dat we 'NU alles BETER gaan doen' en we gaan OP DE ZELFDE VOET VERDER....(in de hoop dat de mensen het geloven en Samson snel vergeten gaat worden... Hopelijk houdt deze blog de mensen WAKKER!

   Nico Mul

   Verwijderen
 10. Vandaag een brief ontvangen van Leger des Heils die om geld bedelen voor kwetsbare mensen.
  Hans van Vliet (comissionair) Territoriaal commandant van het LdH in NL, PB 3006, 1300 EH Almere, maakt zijn motivaties bekend;
  Veel mensen - misschien wel meer dan u denkt - staan er alleen voor in het leven. De waarheid is dat mensen met problemen veel minder vrienden hebben dan ze dachten (hoe zou dat komen als men in het BJZ circuit zit?) 35.000 mensen krijgen p. jr ondersteuning, 4.500 medewerkers staan daklozen, tienermoeders, ex-gevangenen, geïsoleerde ouderen, kinderen, kinderen met licht verstandelijk handicap en gezinnen met uitzetting bij, als ze te ver afgedwaald zijn om ze weer terug te laten keren in de maatschappij. Zonder aanziens des persoons, gewoon omdat ze onze medemens zijn. Zij kunnen rekenen op een luisterend oor, een goede raad en concrete hulp.

  >>> Hoeveel kinderen hebben zij laten terugkeren naar hun ouders die zij via BJZ toegestopt hebben gekregen? Daar zegt van Vliet niets over!

  Ze vragen om een bijdrage met een blanco acceptgiro. Ik ga mijn centen niet aan zulks ONheil geven. Voor bovenstaande problemen moeten ze korten op BJZ, Justitie, regering en al die subsidieslurpers met wazige doelen. Het is immers een overheidsproblematiek, zij moeten er maar voor opdraaien.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. ha ha, doe ik ook altijd als ik ergens op een terrasje zit en er komt weer iemand van het Leger des Heils met z'n collectebus.
  Goed hoorbaar voor de hele omgeving zeg ik, dat hij pas geld van mij krijgt, als zij stoppen met hun verschrikkelijke mishandelende manier van zorg geven aan de jeugd.
  Tegenwoordig kent hij mij en gaat met een grote boog om me heen.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Signalering Kindermishandeling wordt door gezinsvoogden geleerd aan doktersassistenten.

  http://www.doktersacademie.nl/cursus/signalering-kindermishandeling-assistentes-dagpraktijk
  http://www.omada-training-coaching.nl/pageid=473/Wie_zijn_wij.html

  Inderdaad, bij gebrek aan echte deskundigheid worden signaleringslijsten een grote stofzuiger om alle kinderen op te zuigen, en met name kinderen die buiten de bandbreedte vallen. Dan heb je al een kind dat moeilijk in de groep ligt door autisme, ADHD of andere leer- of ontwikkelingsstoornissen of buitenissig karakter, en dan ben je dus mooi zuur.

  Naast een heftig opvoedingsprobleem mag je jezelf dan ook nog verweren tegen justitie en ondeskundige bemoeizorg. Vroeger kregen de ouders de schuld als een kind autistisch bleek te zijn (koelkastmoeders). Daar gaan wij weer naar terug.

  En helpt dat, om gezinnen zo de vernieling in te helpen?
  Het voelt als verraad. Je komt voor hulp voor je kind en je wordt de goot ingetrapt, want hulp is het niet. Schadelijke zaken waar desalniettemin de 'professionals' lyrisch over zijn en maar mee doorgaan.

  Mijn voorkeur zou er naar uit gaan dat mensen getraind worden in vaardigheden waar je wat aan hebt in de hulpverlening en niet in deze gevaarlijke spelletjes.

  BeantwoordenVerwijderen