vrijdag 12 april 2013

Gezinsvoogd met MBO opleiding


De tijd vliegt. Ik ben nu een maand aan de slag als gezinsvoogd bij de William Schrikker Groep en het bevalt goed. Een complexe maar vooral uitdagende baan waar mijn ‘hulpverlenershart’ zeker sneller van gaat kloppen.  

Het feit dat je als gezinsvoogd de ontwikkelingen in kaart brengt en je laat informeren door de hulpverlening maakt dit tot een zeer afwisselende functie. Een diversiteit aan instanties, organisaties en functies, interessant maar ook gecompliceerd. Laat staan voor de cliënten. Dit zet mij wel aan het denken. Hoe houd je het zo simpel en concreet mogelijk voor jezelf maar vooral voor hen?

Ik wil graag duidelijkheid verschaffen en maak daarvoor gebruik van verschillende middelen zoals mijn gesprekstechnieken of het materiaal wat de WSG aanbiedt. Maar wat is en blijft het lastig voor de cliënt als je niet aan de ‘eisen’ voldoet die er worden gesteld. Ik merk als starter dat soms ook in mijn huidige functie. 
 

Maaike (1985) woonachtig te Utrecht, heeft in 2010 haar studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Na haar MBO Sociaal Pedagogisch Werk wilde zij meer verdieping in haar werkzaamheden en besloot om deze reden de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening te volgen. Op zoek naar een uitdagende baan bevindt Maaike zich nu op het pad van sollicitaties en netwerken. 


5 opmerkingen:

 1. VERSLAG RONDETAFELGESPREKKEN WERKGROEP
  TOEKOMSTVERKENNING JEUGDZORG
  13 april 2010

  7. Professionaliteit en deskundigheid

  ( .. )

  En zo is Maaike lekker aan het hobbyen ten kosten van de gezinnen ..

  7.3 Verloop personeel
  Het verloop in de beroepsgroep is groot. Het verloop is met name in de gezinsvoogdij
  – veruit het zwaarste beroep in de Jeugdbescherming – groot, de opleiding is beneden peil, en de mensen worden veel te jong ingezet. Ervaren mensen raken gefrustreerd
  door alle problemen.
  Ook het verloop onder het personeel bij het BJZ is groot. Na een jaar is 50% van de populatie weg.

  ( .. )

  7.4 Bewezen effectieve methoden
  Het werken met erkende en effectieve methodieken in Nederland staat nog in de
  kinderschoenen. Vijf jaar geleden schatte het NJi dat ongeveer 5% van de toegepaste
  methoden qua effectiviteit voldoende is onderbouwd. Daarvan wordt weer een fractie
  daadwerkelijk in de praktijk gebruikt,

  ( .. )

  BeantwoordenVerwijderen
 2. En BJZ / 'jeugdzorg-industrie'blijft maar volhouden dat ze aan het 'professionaliseren' zijn en vooral dat zij de deskundigen zijn op het gebied van normale ontwikkeling van kinderen, pathologische ontwikkeling, psychische stoornissen enz.... Waarop zijn die beweringen gebaseerd als het opleidingsniveau nu ook al weer een hele graad gedaald is: eerst waren het, bij wet, maar in de praktijk niet, de universitair geschoolde gedragsdeskundigen, toen de HBO sociaal en maatschappelijk werkers die zich 'jeugdbeschermer' dan wel 'gezinsvoogd' noemden en nu de MBO maatschappelijk werkers die 'professioneel worden... De (huis)artsen en vrije toegang tot (ortho)pedagogen en kinderpsychologen / psychiaters probeert men angstvallig te verhinderen, zodat er nog méér kinderen uit huis ('inhuis') geplaatst kunnen worden ten favure van het geldelijk gewin van de pleegzorg-industrie/ 'gezinshuizen' (Pleeggezinnen: ca. 600 €/kind/maand gezinshuizen:36000 €/kind/jaar)

  Een integer persoon zou ook NIET WILLEN werken bij de industrie waar je salaris verhoogd wordt, naarmate je meer 'prestatiedoelen' (= realiseren aantal OTS en 'inhuisplaatsingen' (= gezinnen ruïneren, kinderen ontouderen) haalt Alleen personen die zelf geen kinderen hebben, niet weten wat de liefdevolle band tussen ouder en kind betekent dan wel geheel gewetensloos zijn zouden bij BJZ/ jeugdzorg-industrie kunnen werken!...
  Wanneer staat het Malieveld eens vol met ouders die dit niet meer accepteren?

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 3. MBO>Morbide Belagers Opleiding om het gezin te onderdrukken en kinderen te (laten)mishandelen en als ze het niet meer weten ....? Vandaar al die spoedcursussen.
  Als gezinsvoogd heb je niets te vertellen als je door BJZ wordt ingehuurd. Je krijgt opdrachten die je eerst door moet lezen en dan moet je ouders gaan belagen door ze heen en weer te laten reizen, en als ze de regels niet opvolgen ... dan wordt het kind ingezet als lokaas. Gezinsvoogden zijn simpelweg niets waard, ze zijn de marionetten van BJZ's gedragswetenschappers en teammanagers. In Tilburg heel veel jonkies, jonge jongens en jonge meiskes net uit de pamper. Als je ze hoort praten dan zijn het brutale, arrogante, onbeschofte en ongeschoolde nietsnutten die vrij en blij mogen liegen en bedreigen. Totaal geen verstand van het gezinsleven. Ga lekker verder studeren en maak een paar kinderen, heb het lef om eerst moeder te worden en je eigen kinderen fatsoenlijk op te voeden.

  Is de angst er dat zij juist weten dat ze geen kinderen moeten maken omdat ze ooit eens van ze afgepakt zullen worden? En als ze inhuisplaatsen (hoe belachellijker kan het nog in Nederland?) dan kunnen ze illegaal kindjes adopteren. Brrrr, wat een lugubere mensen daar bij de rechters en BJZ.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ook al had mijn gezinsvoogd een driedubbele universitaire studie gedaan: Haar karakter en persoonlijkheid blijven ver onder het nulpunt...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dat lijkt mij een heel mooi beroep om uit te mogen voeren.

  BeantwoordenVerwijderen