woensdag 17 april 2013

Bedrog van beleidsmakers

[Bij het Ouder en Kindadviseur-project, de schoolinflitratie door vermomde jeugdzorgwerkers, met de daarbij behorende bevoegdheden, zonder degelijke kennis.]

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/iedereen-een-beetje-jeugdbeschermer.html

Leuke smoesjes van beleidsmakers:

- "kennis", ja, dat kennen we, maar niet in het diagnostisch voordeel van kinderen en gezinnen....

- "een beetje" jeugdbeschermer, jaja, vooral niet de volle diagnostische waarheid achterhalen in het belang van het kind op termijn.... zijn ouders 'kennen', veilig bij zijn ouders en omgeving.

- "OK"-teams, ofwel OperatieKamers zonder bevoegden; immers de gedragswetenschappers onderzoeken de cliënt niet! En er wordt geen diagnostisch onderbouwde therapie gegeven in die O.K. Het artikel 35 UvbWjz is buiten werking gesteld: alternatief zonder kracht.
 
- "'Noodzakelijke' stappen" wordt al tussen '.......' gezet door henzelf; dat is juist: zogenaamd noodzakelijk, maar niet diagnostisch onderbouwd. Insinueren als basis. Laag niveau. Het is wat.
 
- "Ouders die weigeren" moeten onder chantage dus meegaan met elk ondeskundig inzicht van de sociaal werkster, de jeugdzorgwerker; dat is diagnostisch gezien zo stompzinnig als te beweren 'wat zijn we goed bezig'. In feite gaat die beleidsmaker uit van ernstig mishandelende ouders, en niet vanuit het belang van het kind, diagnostiek  rekening houdend met op-termijn-belangen.
 
- De Raad hoeft dus niet noodzakelijk ("indien nodig") degelijk te onderzoeken, zeggen ze zelf.
 
- "Snel doorschakelen" (24/7), maar niet door ouders, want ouders worden doorverwezen naar een langdurige zwakke klachtenprocedure van maanden. Het kind weg halen is zo geregeld, maar het kind vertrouwd terugplaatsen kan door de fuikwerking van het systeem niet. Met de omgekeerde bewijslast bij ouders: 'bewijs dat u pedagogisch bekwaam bent en niet mishandelt, binnen de definitie die we niet geven aan u.' Vindt daar maar eens de weg uit! Dus feitelijk: "U als ouders dient te bewijzen dat onze insinuaties niet waar zijn", en weet dat de rechter de jeugdzorgwerker die zich jeugdbeschermer noemt, gelooft op de mooi opgemaakte ogen.
 
Mooipratend concept (blz. 49) met clichés, die geen belang van het kind integraal dient. Zijn de beleidsmakers zulke napraters (als aapjes na-apend), dat ze dit zelf niet onderkennen?
 
Willen dezen hun eigen kinderen niet diagnostisch onderzocht hebben vooraleer er een ondeskundig traumatisch proces van onbekendheid wordt ingezet, door dwang van een sociaal jeugdzorgwerker? (OTS is al sfeerverpestend, maar UHP is voor 90% der gevallen traumatisch en bepaald geen 'therapie' (zonder gronden van medici.)
 
TS

1 opmerking:

 1. De tekst -waarop gereageerd- is dus over Jeugdbescherming::

  "- kènnis over drang en dwang maakt deel uit van Ouder- en Kindteams;
  - Iedereen die met kinderen werkt moet een béétje jeugdbeschermer zijn;
  - normatief kader en "expertise" (dat betekent niets en zeker niet specialistisch!! Het zijn kreten:) krijgen een plek in de OK-teams;
  - Vanuit het samen-doen-team worden de 'noodzakelijke' stappen gestart;
  - Als ouders weigeren zal een verzoek aan de RvdK worden gedaan;
  - De raadsonderzoeker neemt het dossier van het OK-team (=BJZ) en doet indien nodig (!) aanvullend (pseudo)onderzoek;
  - Er moet snel doorgeschakeld kunnen worden 24/48h!" (=Snel UHP maar zeer langzaam terug, met straks blokkaderecht van pleegouders!
  Zijn pleegouders dan ortho-pedagogen?... Neen, maar toch hebben pleegouders het stràks voor het zeggen, door BJZ geïnformeerd, dus vals geïnformeerd!).
  |
  In EenVandaag.nl van 18 april 2013 was te horen dat pleegouders afhaken als zij niet beter gehoord worden door de gezinsvoogdij, en daar is dus aan gewerkt met blokkaderecht, ook al is het belang van het kind terug te keren bij gewone leerzame ouders, temeer omdat dit het belang van het kind voor later is (identiteitsfase zijn afkomst kennen).
  Zie:
  http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/45547/als_pleegouder_moet_je_veel_in_je_mars_hebben .....
  Het is dus voor BJZ van belang om pleegouders als vriendjes te houden en dus vals voor te lichten over welke "knel" er was in het gewone gezin, want de kreet "kind in de knel en dus jeugdzorg" is te vaak onzin en niet gediagnosticeerd!

  Wanneer BJZ beter zou leiden tot diagnose, dan komen er veel pleegplaatsen vrij omdat vele kinderen terug kunnen, zoals in Zeeland:
  https://www.youtube.com/watch?v=F6Dthj9XBLU na 04:19 en na 09:29 minuten!
  Er wordt verkeerd gebruik gemaakt van pleegouders.

  Sprokkereef (JN) betwiste in die uitzending dat gezinsvoogden (soms onterecht 'voogd' genoemd) zich arrogant gedragen, maar advocaten, wetenschappers en ouderondersteuners weten wel beter: wat het bestuur van jeugdzorg denkt is niet de toch negatievere praktijk!
  ...
  Sprokkereef (van BJz en Jeugdzorg Nederland) en daar tegenover een advocaat na 0:44 minuten op:
  https://www.youtube.com/watch?v=JSUr2xxTDJg ... en wat zegt die professor... let even op!

  Het is toch vreemd dat Sprokkereef beweert dat gezinsvoogden vaak werken aan snel terugplaatsen, terwijl gezien wordt dat dit jaren kan duren, zonder een echte diagnost (arts of psychiater of orthopedagoog) gezien te hebben, of enige passende therapie verkregen te hebben!
  Geloven al die rechters dat nu echt, als advocaten aan de Eerste Kamer een brandbrief schrijven op:
  http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm
  ?-Ik hoop dat vele rechters wakker worden!

  Wanneer ook wetenschappers rapporteren dat er zwaargewichten (diagnose-stellend het kind ziend) ín de ingang dienen te komen, specialisme, dan is jeugdzorg met sociaal werksters als jeugdzorgwerkers in de ingang (BJZ/AMK/CJG) volstrekt ONVOLDOENDE en in strijd met het recht van het kind op hoogwaardige gezondheidshulp op psychologisch gebied, en een OTS of UHP hakt er acht in bij een kind, dus is kwaliteit nodig... maar
  dat ziet de politiek niet, want ze horen te weinig ouders!

  BeantwoordenVerwijderen