maandag 29 april 2013

Stichting Diversiteitsland organiseert een bijeenkomst over Jeugdzorg voor de Turkse gemeenschap in Amsterdam

PLEEGZORG, EEN ZAAK VAN NEDERLAND OF VAN ONS ALLEMAAL?PANELBIJEENKOMST

Op 7 mei a.s. organiseert Stichting Diversiteitsland een panelbijeenkomst over jeugd- en pleegzorg in Nederland. Wethouder Pieter Hilhorst, Els Scholten, Regiomanager Bureau Jeugdzorg, Turkse organisaties en Islamitische belangenorganisaties en advocaten van Turkse gezinnen zullen ingaan op de commotie rond het pleegkind Yunus, mis(ver)standen bij Bureau Jeugdzorg en de protestacties vanuit de Turkse gemeenschap.

We bespreken niet alleen de gevoeligheden maar gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Kunnen we door beter samen te werken situaties als met Yunus in de toekomst voorkomen? 7 mei 2013 om 18:00 uur CBK Amsterdam Oranje-Vrijstaatkade 71 Amsterdam In de Turkse gemeenschap heerst een groot wantrouwen tegenover overheidsinstanties als Jeugdzorg. Ouders zijn bang dat hun kinderen 'zomaar' kunnen worden weggehaald. Is die angst terecht? En waar komt die achterdocht vandaan?

De commotie rond de negenjarige Yunus, zijn biologische ouders vroegen in hun wanhoop hulp aan de Turkse premier Erdoğan, heeft de argwaan nog verder gevoed.De politieke bemoeienis van de Turkse regering werd in Nederland niet als prettig ervaren.

Ook wethouder Hilhorst liet weten dat Erdoğan zich er niet mee moest bemoeien. Turkse Nederlanders daarentegen waren blij met zijn steun, zij protesteerden op verschillende plaatsen in Nederland. De zorgen bij ouders en familie over de gang van zaken bij Bureau Jeugdzorg werd door hen nogmaals in harde taal duidelijk gemaakt. Aan de andere kant roept Bureau Jeugdzorg en pleegzorginstellingen al lange tijd dat er te weinig islamitische pleeggezinnen zijn. Hoe brengen we daar verandering in?

Belangrijk is nu: hoe doorbreken we het wantrouwen? Weet Els Scholten de ouders en families er van te overtuigen dat de werkwijze van Bureau Jeugdzorg zorgvuldig is? Zal Pieter Hilhorst het heersende wantrouwen jegens de overheid kunnen verkleinen? En zullen Turkse en Islamitische organisaties ingaan op de oproep om pleegouder te worden? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en opvattingen over jeugd- en pleegzorg in Nederland. We nodigen u van harte uit om met de panelleden in gesprek te gaan.

We zien uit naar uw komst. Aanmelden uitsluitend via de aanmeldingsformulier, zie website http://www.diversiteitsland.nl

Voor meer informatie kunt u ook lezen op onze facebookpagina http://www.facebook.com/diversiteitsland

NOOT voor de Pers: Deze bijeenkomst is een initiatief van Stichting Diversiteitsland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SalihTürker(directeur Diversiteitsland) 06-1938766


PERSBERICHT 25 April 2013

PLEEGZORG, EEN ZAAK VAN NEDERLAND OF VAN ONS ALLEMAAL?

PANELBIJEENKOMST

 Op 7 mei a.s. organiseert Stichting Diversiteitsland een panelbijeenkomst over jeugd- en pleegzorg in Nederland. Wethouder Pieter Hilhorst, Els Scholten, Regiomanager Bureau Jeugdzorg, Turkse organisaties en Islamitische belangenorganisaties en advocaten van Turkse gezinnen zullen ingaan op de commotie rond het pleegkind Yunus, mis(ver)standen bij Bureau Jeugdzorg en de protestacties vanuit de Turkse gemeenschap.

We bespreken niet alleen de gevoeligheden maar gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Kunnen we door beter samen te werken situaties als met Yunus in de toekomst voorkomen? 7 mei 2013 om 18:00 uur CBK Amsterdam Oranje-Vrijstaatkade 71 Amsterdam In de Turkse gemeenschap heerst een groot wantrouwen tegenover overheidsinstanties als Jeugdzorg.  

Ouders zijn bang dat hun kinderen 'zomaar' kunnen worden weggehaald. Is die angst terecht? En waar komt die achterdocht vandaan? De commotie rond de negenjarige Yunus, zijn biologische ouders vroegen in hun wanhoop hulp aan de Turkse premier Erdoğan, heeft de argwaan nog verder gevoed.  

De politieke bemoeienis van de Turkse regering werd in Nederland niet als prettig ervaren. Ook wethouder Hilhorst liet weten dat Erdoğan zich er niet mee moest bemoeien. Turkse Nederlanders daarentegen waren blij met zijn steun, zij protesteerden op verschillende plaatsen in Nederland. De zorgen bij ouders en familie over de gang van zaken bij Bureau Jeugdzorg werd door hen nogmaals in harde taal duidelijk gemaakt.  

Aan de andere kant roept Bureau Jeugdzorg en pleegzorginstellingen al lange tijd dat er te weinig islamitische pleeggezinnen zijn. Hoe brengen we daar verandering in? Belangrijk is nu: hoe doorbreken we het wantrouwen? Weet Els Scholten de ouders en families er van te overtuigen dat de werkwijze van Bureau Jeugdzorg zorgvuldig is?  

Zal Pieter Hilhorst het heersende wantrouwen jegens de overheid kunnen verkleinen? En zullen Turkse en Islamitische organisaties ingaan op de oproep om pleegouder te worden? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en opvattingen over jeugd- en pleegzorg in Nederland. We nodigen u van harte uit om met de panelleden in gesprek te gaan. We zien uit naar uw komst.

                             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
 

4 opmerkingen:

 1. Ik vrees dat dit bedoeld is als een soort reclamestunt van BJZ en pleegzorg. Men wil namelijk de bijeenkomst, zo ik lees, gebruiken om méér Islamitische pleeggezinnen te werven....

  Ik neem aan dat NIET verteld zal worden dat:
  - BJZ bewust NIET aan 'waarheidsvinding' doet.
  - Dat BJZ weigert aantoonbare onwaarheden uit rapportages te halen.
  - Dat de 'hulp en ondersteuning', die zij u toezeggen en hun wettelijke taak is, NIET zal komen....
  - BJZ werkt naar volstrekte willekeur: zie bijvoorbeeld als u een paar oppassen heeft als u een paar dagen per week weg zou zijn: dan worden uw kinderen emotioneel verwaarloosd, reden tot UHP, als de a.s. koning met echtgenote 1 week aan de andere kant van de wereld is en de kinderen overlaat aan het hofpersoneel, dan is er niets aan de hand....
  - Dat BJZ met allerlei listigheden kinderen probeert UHP, nu de 'ouder-kind adviseur' en de 'meldcode' die vooral veel meldingen (= UHP) zal opleveren.
  - Dat een kind in de jeugdzorg eerder beschadigd en zelfs misbruikt zal worden dan thuis.
  - Dat de 'pleegzorg' zó goed is, dat met een beetje pech u uw kinderen nog maar 1 uur per 3 maanden mag zien....
  - Dat u als ouder meestal genegeerd en buiten spel gezet zal worden als de OTS/ UHP een feit is.
  - Het disrespect voor ouders bij BJZ / pleegzorg structureel is: ook bij gewone NL-ouders worden kinderen van gelovige ouders bij atheïstische ouders gezet en andersom.... (het heeft dus niet te maken met het allochtoon zijn!)
  - De rapporten 'Junger-Tas' (willekeur bij Jz)/ '909 zorgen' (72% van de kinderen in Jz slechter af dan wel géén effect!) en 'Samson' (2 à 3x zo veel mishandeling /misbruik in jeugdzorg... seksueel misbruik is 'structureel in jeugdzorg'....
  - Dat eigenlijk iedere UHP overbodig is (prof. Hermanns) en juist beter hulp thuis gegeven kan worden, indien nodig.

  Ik zal ook bij die bijeenkomst gaan, ook al was het maar om te zien en horen dat ik geen gelijk heb......

  Nico Mul (18 jaar ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De eerste vraag aan Pieter Hillhorst zal moeten zijn: hoe gaat u in uw positie als wethouder financien, onderwijs en jeugd voorkomen dat hulpinstellingen hun macht misbruiken in de hulpverlening aan gezinnen met kinderen?
  Met als voorbeeld het bovenstaande rapport van de ondersteuners van de familie Azeroglu. Op elk punt waar het mis is gegaan zou ik van wethouder Hillhorst willen horen wat hij gaat doen om dat onrecht te herstellen en om te zorgen dat dat nooit meer kan gebeuren.
  En anders blijft het oorlog tussen ouders en jeugdzorg.
  Misschien kan iemand dit pamflet met de valse rechtsgang voor de familie Azeroglu in het Turks vertalen?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Lees maar eens het "vervolg-rapport"over de fam. A en Yunus, hier op "Dark Horse" gepubliceerd. Dit verslag heet: "De virtuele wereld van BJZ", daarin worden ook de maatschappelijke consequenties beschreven van de aanpak door BJZ. en de samenwerking BJZ-Kinderrechter.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik hoop dat kritische mensen gaan, ik kan helaas niet.

  Wat in het stuk staat van Mr. H. van Weerd, "De jeugdzorg gaat fout", te vinden op http://zorgimpact.wordpress.com/2012/02/, klopt volledig met hoe ik het ervaar.

  BJZ/AMK/Jeugdzorg zijn NIET geïnteresseerd in het kind, maar gebruiken het belang van het kind als startpunt voor hun eigen belang.
  Als je dit voor ogen houdt, is het makkelijker reageren.
  Ouders hoeven geen energie te stoppen in "bewijzen dat ze goede ouders zijn", want dat is verspilling. Je wordt toch niet geloofd.

  Maar: Leer je vijanden kennen, zoals Mandela, die 30 jaar gevangen zat, dan kun je ze beter bestrijden.

  Jeugdwerkers worden zelf meegezogen in de werkwijze van jeugdzorg.
  Als ze zich mee laten zuigen, krijgen ze van hun baas veel complimenten: Ze doen het goed
  Ouders, die een minderwaardig ras zijn, moet je zoveel mogelijk negeren: Jij als opgeleide jeugdwerker weet het beter.
  Jeugdwerkers weten dat er een machtige organisatie achter hen staat, die ervoor zorgt dat ze overal mee weg komen.
  Als jeugdwerkers twijfelen zijn er bewijzen dat jeugdzorg het goed doet: Ze handelen namelijk volgens protocollen, dus doen ze het goed.

  Het ontbreekt volledig aan: wijsheid, integriteit, professionaliteit, inzicht, betrokkenheid, liefde.
  Toch fijn dat onze kinderen hiervan afhankelijk zijn!

  Veel succes!

  BeantwoordenVerwijderen