woensdag 10 april 2013

Slachtoffers Jeugdzorg die publiciteit zoeken, worden bestraft

http://www.moslimvandaag.nl/slachtoffers-jeugdzorg-die-publiciteit-zoeken-worden-bestraft/
 
Geplaatst op 9 april 2013 

Dankbaarheid voor de moed van degenen die hun kinderen zijn kwijt geraakt aan jeugdzorg 

Door Nora Naber 

Daarnet bekeek ik een filmpje van de demonstratie tegen Jeugdzorg van 31 maart j.l. Op het ene filmpje komt Sheikh Elias samen met zijn vrouw in beeld, de Irakese asielzoeker die zes van zijn zeven kinderen is kwijt geraakt aan jeugdzorg. Twee kinderen zijn al bekeerd en met een derde worden pogingen ondernomen. Zijn twee zonen zitten in gesloten inrichtingen na de zoveelste poging om terug naar huis te vluchten.
 
Toen ik hem en zijn vrouw in beeld zag, barstte ik in tranen uit. Want ben ik niet medeverantwoordelijk voor het feit dat zij sinds kort de voogdij zijn kwijt geraakt over hun kinderen? De publicatie in Moslim Vandaag en bij De Vijfde Dag van de EO heeft hen geen goed gedaan. Ook niet nadat duidelijk bleek uit de feiten, uit het dossier, dat de kinderen destijds onterecht uit huis waren geplaatst. Was het eerst agressie waarvan vader werd beschuldigd, laten hadden de ouders gebrekkige pedagogische kwaliteiten. 

Dezelfde ellende en hetzelfde lot lijkt ook andere slachtoffers van Jeugdzorg ten deel te vallen die contact met de pers hebben gezocht. Als straf wordt het contact met de kinderen voor langere tijd verbroken. Niet dat het ene uur of anderhalve uur in de maand of in de zes weken ‘contact’ kan worden genoemd. Het is onmogelijk een band op te bouwen met een kind tijdens een bezoekuur waarbij er begeleiders aanwezig zijn.


Sommige ouders mogen hun kinderen tijdens dat uur geen (dure) cadeaus geven, geen kleding uittrekken om nieuwe kleding aan te doen, niet naar de wc brengen als het kind dat vraagt, niet in de eigen taal met het kind spreken, soms zelfs niet eens knuffelen. Als ouders vragen waarom dat niet mag, krijgen ze als antwoord: “Omdat ik dat zeg.” Ze zijn overgeleverd aan de kuren van de gezinsvoogd. Heb je een goede, dan heb je geluk. Heb je een wraakzuchtige machtswellusteling als gezinsvoogd, dan is er stront aan de knikker. 

http://www.youtube.com/watch?v=3IjVv6QfRmU

http://www.youtube.com/watch?v=ZlxHOl4PHy8


22 opmerkingen:

 1. Klopt. Wie te "lastig" is door te vragen om onderbouwing van de genomen maatregelen bijvoorbeeld, wordt ontheven of krijgt z'n kind een tijdlang niet te zien!

  Op naar het Europees Hof om daar te proberen een halt toe te roepen aan deze wantoestanden!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. BJZ zegt tegen de rechter dat de ouders (let wel: de ouders als aandachtspunt, niet het kind of zijn belang) beter weggehaald kunnen worden van hun kinderen, ten minste weinig mogen bezoeken, maanden de kinderen niet zien...... (niet omgekeerd: kind mag ouders niet zien, met therapeutisch gevolg....)

  Van een 'professioneel' bureau jeugdzorg zou men mogen verwachten dat ze ten minste pedagogen zijn, die weten dat er vanuit het kind gedacht dient te worden:
  ..... Dan is minder bezoek het straffen van het kind. !!!
  ..... Dan is ontzeggen straffen van het kind, dat zijn genetische afkomst kennen nodig heeft voor verwerken van een latere leeftijdsfase. !!!
  Straffen.

  Hier toont BJZ dus dat ze òndeskundig zijn. Niet 'professioneel' in de zin van enige deskundigheid en meedenken met het ondervindende kind.
  Hier toont BJZ zijn ware gedaante.

  Rechters zouden deze houding van BJZ moeten onderuithalen.

  Het (psychologisch) belang van het kind (ook op termijn) dient voorrang te krijgen, boven misstanden binnen BJZ verdoezelen tegen openbaren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Rechters zijn BJZ's rechterhand, ze zijn boezemvrinden. Wat u zegt zal nu meer dan ooit tegengewerkt worden door de rechters omdat BJZ weet dat zij alle leugens en bedreigingen van hen richting ouders en kind(eren) als God's zegen zien. De echte God slaapt niet.
   Zo kun je toch niet met mensen en kinderen omgaan? Wat zijn ze nog waard, wat blijft er van ze over als ze er niet meer zijn? Niets! Mensen die geen wijsheid bezitten maar enkel theoretische termen zullen geen affectie voelen voor de wandaden die ze moeten plegen op commando van de regering. De regering heeft sadisten geschapen omdat ze het zelf zijn.

   Verwijderen
 3. In de voorbeelden zien we:
  BJZ internaliseert gevaarlijk,
  En geven ouders de 'schuld' door te zeggen dat die 'externatiseren'.
  Afleiden van intern probleem binnen BJZ en hun mentaliteit!

  Zelfs het beste voor een kind, ook vanuit pedagogisch opzicht, een netwerkconferentie beleggen als ECK, zou niet mogen wanneer problematiek binnen BJZ geopenbaard wordt. Dat is handelen tegen de Grondwet (recht op meningsuiting), en heel gezond, daar BJZ valse verklaringen aflegde.
  Gezonde motivatie zou zo slecht zijn dat het kind bestraft moet worden! Een rare attitude van BJzFl.
  Maar andere bureaus jeugdzorg doen het ook: na-apertjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ja, zo kennen we jeugd'zorg', pure chantage als je zelf vraagt om een EKC.

  En dit bewijst maar weer dat ze niet bang zijn voor de politiek, justitie en de rechter, dat zijn allemaal tandeloze kletsmajoors.

  Publiciteit is het enige dat helpt, dus VOLHOUDEN!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. En dat is één van de belangrijkste redenen dat er van de Jeugdzorg en Kinderbeschermingsellende maar zo weinig boven water komt.
  Verder heeft het ook te maken met de vooringenomenheid van de reguliere media, die vaak ook liever lui dan moe zijn en liever de verhaaltjes van de spindokters van de overheid klakkelooos overnemen.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De Grondwet geldt niet voor ouders onder Jeugdzorg!

  Vrijheid van meningsuiting, wel-gemotiveerd nog wel, mag dan niet!

  Dit in flagrante tegenstelling tot wat BJZ doet: slecht of niet onderbouwen met afwezigheid van deugdelijke motivering. Dan mag BJZ manipuleren met speculaties en insinuaties, waar de rechter geloof in stelt.

  Ouders die een gemotiveerde, onderbouwde mening uiten (in klachten of publiciteit) worden gestraft, met de smoes dat de ouders tegenwerkten. De rechter trapt erin of doet geen onderzoek om deze intentie van BJZ tegen te gaan.
  Men doet er goed aan om eerst buiten BJZ te geraken. Daarna pas publiceren en gemotiveerd klagen.
  Dat is onze fijn-Nederlandse jeugdzorg, het kindje van onze regering.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ouders straffen is eigenlijk het kind straffen.

   Verwijderen
 7. BJZ belemmert ouders in het gebruik maken van hun grondrechten, zoals het recht om te demonstreren en het recht op vrijheid van meningsuiting. Daarnaast wordt de omgang tussen ouders en kind beperkt, wat in strijd is met het IVRK. BJZ schendt dus op grove wijze zowel de grondrechten van ouders als kinderen. Genoeg voer dus om naar het EHRM te stappen. Maar wie waagt de stap?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Naar het EHRM kan, nadat men in hoger beroep is geweest, maar gezien de laksheid van familierechtelijke behandelingen en de korte duur van een termijn UHP van een jaar, zal men niet tijdig deze stappen in 1 jaar hebben kunnen nemen.

   En daarom is dit weer een teken van de onkwetsbaarheid van BJZ:
   Het verlengen van een jaar, jaar in jaar uit, is juridisch een smoes om achter te verschuilen.
   Leuk toch, voor deze oneervolle beroepsgroep?!

   Verwijderen
  2. Vorig jaar is er een uitspraak geweest van de HR dat ouders in sommige gevallen een belang kunnen hebben bij het procederen tegen een UHP, ook al is de duur van de UHP verstreken. Wellicht ga ik hier binnenkort een artikel over schrijven op Jeugdzorg Dark Horse.

   Verwijderen
 8. Ouders van wie jeugdzorg (moderne kinder handelaren) zijn kinderen heeft afgepakt raad ik aan om samen met andere ouders ééns per werk ergens te protesteren en hun stem laten horen.
  En dat elke week.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het is niet alleen chantage, bedreiging maar ook op schaamteloze wijze kinderen inbrengen als chantagemiddel door jeugdzorg-instanties.
  Ik noem: klagen dat je kind gewoonweg mishandeld wordt in een Jz-instelling: minder contact met je kind.
  En het kan erger: toen ik een aangifte deed wegens gewoonweg laster in een 'indicatiebesluit' in mijn persoonlijke zaak, en aangifte daarvan deed bij justitie, presteerde de betreffende teamleider het om tegen een kranten-journalist te zeggen dat ik 'niet in het belang van het kind' handelde om hem en zijn medewerkster gezinsvoogdes aan te klagen.... Dat laatste deed ik overigens pas toen deze 2 mensen zich uit mijn zaak hadden terug getrokken... als 'straf': 6 maanden geen enkel contact met mijn kind....'beloning': andere instelling + andere 'gezinsvoogdes'...die 1 jaar later onzinnig rapporteerde dat mijn kind bang voor mij zou zijn en ik haar NOOIT MEER zou mogen zien....(Ik ben opnieuw begonnen met procederen en kreeg zelfs, na 4,5 jaar, omgang zonder enige begeleiding en uiteindelijk vluchtte mijn dochter naar mij toe....)
  Of justite die mensen vervolgd heeft? Uiteraard niet, met als argument: 'ze wilden mij niet belasteren, maar handelden vanuit hun 'deskundigheid'...(let wel: in deze zaak rapporteerde een échte door mij ingehuurde deskundige: '...grove ondeskundigheid van de gezinsvoogdes..'!!)

  @'Opa': een heel zwak punt van BJZ-gedupeerden is de grote verdeeldheid en géén enkele fatsoenlijke cliëntenvertegenwoordiging: vele 'stichtingen' en 'verenigingen' maar velen gaan 'vechtend over straat' en in de anderen is weinig animo om een blok te vormen richting Den Haag. Ook is het treurig dat het officieel ouder-vertegenwoordigende orgaan, de www.LCFJ.nl , géén enkele ouder-vertegnwoordiger zit en het oorverdovend stil is vanuit deze club van beroepsbestuurders en.... Overigens is de SCJF (een vereniging van ouder-organisaties, door subsidie-stop om zeep geholpen.... (ik was zelf mede-bestuurder van deze landelijke club). Ouder-ondersteuners als J.H. en mij probeert men ook met de meest gemene trucs en verdachtmakingen het zwijgen op te leggen....

  Zou 'Dark Horse' een basis kunnen zijn om weer de ouders te verenigen in de strijd tegen BJZ en aanverwante instellingen???
  Oproepje plaatsen, Sven en Randa???
  (Ik wil desnoods mijn e-mail adres ter beschikking stellen voor de stormloop aan reacties / N.J.M.Mul@gmail.com)

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een twijfelachtige 'vertegenwoordiging' van ouders die in aanraking komen met BJZ zijn de Oudernetwerken-jeugdzorg, die vaak gelieerd zijn met cliëntenvertegenwoordiging in jeugdzorg, dus hulp ná de toegang, de ingang van de fuik.
   Het heeft iets van doen met beleid beïnvloeden ná dat het kind onder OTS is gesteld.

   Het grootste en primaire KNELPUNT is toch de toeleiding, de ingang, het scheppen van werkgelegenheid in eigen beheer door de kinderslager die zijn eigen vlees keurt en langs de rechter krijgt met het manipuleren van die rechter, d.m.v. insinuaties en smoesjes, die een rechter-jurist niet weet te doorzien.

   De LCFJ is een ambtenarenzooitje, die geen cliënten vertegenwoordigd (voor de fuik) die overheidsgeld opstrijkt.

   Oudervertegenwoordigers worden monddood gemaakt door de overheid en de BJZ-lobby, indirect.
   Beleidsbrieven worden weggelegd en niet gelezen, en de ambtenaar zegt dan tegen zichzelf dat hij het niet begrepen heeft, wat logisch is wanneer je niet wílt onderzoeken en aannemen wat echte wetenschap is ter beveiliging van de ontwikkeling van het kind, praktisch via thuis en omgeving.

   Er kan makkelijk in geval een nieuw account aangemaakt worden, i.v.m. spambots en tijdelijkheid.
   Maar zullen ouders tijdig begrijpen dat ze vogelvrij zijn?
   En dus preventief wat moeten doen?
   Voordat de fuik onbewust ingezwommen is, door de acties van jeugdzorgwerkers, hoe die zich ook noemen...

   Verwijderen
  2. Het lijkt mij dat dit proces al lang aan de gang is hier. Met als voordeel dat iedereen die te chanteren is d.m.v. vermindering contact e.d. anoniem kan reageren en informeren (waaronder ik zelf).

   Jeugdzorg is helaas een staat in de staat op dit moment, vooral wegens slapende politici en verzakende rechters.

   Positief is dat de druk toeneemt, en dat slachtoffers elkaar steeds makkelijker kunnnen vinden dankzij internet.

   Gezien de recente berichten uit Den Haag begint het besef door te dringen dat DUIZENDEN kinderen OP DIT MOMENT op ondeugdelijke gronden bij hun ouders en verdere familie worden weggehouden, en dat dus ook DUIZENDEN ouders ten onrechte worden geterroriseerd en belasterd door jeugdzorg.

   Nederland is helaas blasé geworden ten aanzien van de mensenrechten. We dachten dat Nederland een rechtstaat was, en daardoor is intern de aandacht verslapt.

   Het is een bekend psycholigisch fenomeen. Als iets voor langere (vrij) goed gaat ontstaat een gevoel dat het steeds min of meer vanzelf zo zal blijven gaan, wat in de praktijk (uiteindelijk) zelden het geval is.

   Verwijderen
 10. Kunnen we geen bijeenkomsten organiseren voor de slachtoffers van Jeugdzorg. Ik kan proberen een zaal te regelen in het midden van het land. Doel zou moeten zijn: samen sterker staan door ervaringen en ideeen uit te wisselen. Een paar goede sprekers uitnodigen. In werkgroepen uiteen en gezamenlijke afspraken maken.

  We kunnen het via de Eigen Kracht Centrale aanvragen!

  Dit kan toch zo niet langer?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goed idee, Noor. Wanneer ga je dat aanvragen? Wellicht kun je dan een facebook pagina daarvoor opzetten zodat de ouders aan kunnen geven dat ze aanwezig zijn.

   Verwijderen
  2. Noor:
   Waarom moet je een zaal regelen 'via EKC'. Ik persoonlijk vertrouw die club niet meer zo: zie hoe de EKC zich in Amsterdam laat inpalmen door BJZ en zie in Overijssel waar je kind niet meer onderzocht zou mogen worden door echte deskundige als niet eerst de EKC er bij geweest is... (zie bericht op deze blog).
   Is het niet beter om dit samen met de St. KOG (de enige nog 'overlevende' stichting met een zeer goede reputatie) om een zaaltje te huren bij een parochie dan wel bij een school in Utrecht Bij voorbeeld bij Hoge School Domstad, vlak bij het CS Utrecht.

   Ik ben bereid om eventueel wat werk op me te nemen en een praatje te houden, bijvoorbeeld over 'de transitie, de 'deskundigen' en de 'rol van de ouders')
   .
   Zo nodig wil ik nog (iets) subsidiëren!
   WIE doet er mee?

   Nico Mul (e-post: N.J.M.Mul@gmail.com)

   Verwijderen
 11. Ik ben ook via een aantal dossiers in aanraking gekomen met het fenomeen "Bureau Jeugdzorg". We hebben al een petitie opgesteld, om - indien er problemen zijn - de kinderen niet uit huis te halen, maar een gezinsvoogd aan te stellen. Een die er verstand van heeft, die ervoor gaat om de problemen op te lossen, liefst ook de taal spreekt en vooral probeert om de mensen bij elkaar te brengen en te houden.
  Als er hulp nodig is voor de strijd, laat het ons weten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Henny,
   Zo'n petitie lijkt me vrij zinloos: volgens de WET (art. BW I:257) is de PLICHT van de gezinsvoogd: 'Hulp en ONDERSTEUNING bij de opvoeding'. Een feit is echter dat ouders niets ervaren van die 'hulp' en eerder terreur ondervinden en dat kinderen, waar kind-gerelateerde problemen mee zijn, juist NIET naar een echte deskundige mogen van BJZ. Wél is de bijna universele oplossing: 'tijdelijk UHP voor onderzoek' en dat 'tijdelijk' dat wettelijk max. 2x 6 weken mag zijn, in de praktijk soms tot het 18e jaar is...U wordt als ouder gewoonweg met open ogen bedrogen en in rapporten vindt u dat u 'pedagogisch onmachtig' zou zijn.....
   Bij direct onderzoek door een echte deskundige is UHP VOLLEDIG overbodig, mits dan na de diagnostiek ook de juiste hulp, voorgeschreven door bijvoorbeeld kinderpsycholoog of kinderpsychiater volgt!
   Mijn ervaring is dat verstandige ouders die zélf zo'n echte deskundige benaderen daarop boos benaderd worden door BJZ en BJZ er alles aan zal doen dat uw kind juist NIET bij de door uzelf gekozen deskundige komt.
   Rechters denken daar anders over: een rechter heeft in zijn vonnis (zie mijn link hfdst. 3) ooit bepaald dat de DOOR DE OUDERS verkozen hulpverlener overheerst over de door BJZ aanbevolen deskundige! (Die laatste is vaak een 'keten-partner...)

   Vele jeugdzorg-gedupeerde ouders protesteren al jaren dat rechters niet luisteren en BJZ klakkeloos allerlei beweringen kan doen, zonder enige diagnostiek en geen enkele waarheidsvinding en waarbij rechters ook nog hun wettelijke taken (waarheidsvinding / art. Rv 21) verzaken.
   U bent gewaarschuwd.... Sterkte!

   Nico Mul

   Verwijderen
 12. Er is nog echt helemaal niets veranderd, zelf ik moet nog steeds op mijn 43 ste jaar uit kijken als ik mijn verhaal in de publiciteit gooi dat ik geen namen van mensen en of instellingen mag opnoemen, ja er moet nog steeds een hoop veranderen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @ Anoniem':
   ANGST is een slechte raadgever. Zo voorkomt men ook al te grote demonstraties en acties tégen BJZ: gewoon ouders dreigen met hun eigen kinderen als wapen.... Ik laat me ook absoluut niet het zwijgen opleggen door BJZ, hoe graag ze ook willen (zie hoofdstuk 10 van mijn link: zelfs de hoogste baas van BJZ werkt er aan mee om te waarschuwen voor mij (Dirk-Jan.S./voorzitter Jz MO-groep) en in november 2012 twitterde Arthur S. (bestuurssecretaris JZ-Nederland) een waarschuwing tégen mij rond...! Uiteraard niet onderbouwd, zoals we van Jz gewend zijn!) Ik waarschuw ook: kijk vooral NIET naar mijn tips in mijn 'Nico Mul's link' en vooral naar BJZ luisteren...lever uw kinderen maar in bij Nine Kooiman... die plaatst ze wel UIT/IN-huis zonder indicaties....
   Instellingen noemen mag rustig, en ondanks dat zij zichzelf 'helden van jeugdzorg' noemen dan wel 'jeugdbeschermers' willen deze mensen niet bij hun naam genoemd worden en willen ze niet publiekelijk instaan voor hun 'heldendaden'... zij willen aangeduid worden als criminelen (ik kreeg hier ooit een brief over van een BJZ-directeur dat ik een GV voluit noemde...op hun verzoek heb ik deze held maar als een crimineel aangeduid...nu loopt er zelfs een officeel inspectie-onderzoek tegen deze 'held'!).... Ik zal dat dan ook consequent doen en binnenkort een portrettengallerij van 'jeugdzorghelden' publiceren, met de zwarte balkjes uiteraard....
   (Wie heeft er nog foto's van 'jeugdzorghelden'? Stuur gerust naar: N.J.M.Mul@gmail.com )

   Dus, geachte 'anoniem': graag zie ik ook uw verhaal in de publiciteit....
   BJZ BLIJFT namelijk anticiperen op uw angst: hoe meer angst, hoe langer zij kinderen kunnen beschadigen en roven van liefhebbende ouders.....

   Nico Mul

   Verwijderen