woensdag 10 april 2013

Onderbuikgevoelens worden aangewakkert - lees Yunus: de feiten!

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/09/reconstructie-nrc-gulen-beweging-aanstichter-yunus-affaire/
 
In ons dossier stond dat zowel moeder als kind de problematiek externaliseren. Je valt van je stoel van de projecties. De jeugdhulpverlening en de Nederlandse overheid externaliseren de problemen in de jeugdhulpverlening. Altijd heeft een ander het gedaan. Elke vorm van zelfkritiek ontbreekt, integendeel moeten hoognodig de 'successen' gevierd worden. Wat doen we het toch geweldig goed!

Met het beschuldigen van de Gülenbeweging hebben we weer een heerlijk discussiepunt waar alle onderbuikgeorienteerde nitwits op los mogen gaan. Dat is gewoon het aanzetten tot vreemdelingenhaat. En dan Turkije daarvan beschuldigen dat ze geen respect hebben voor de zogenaamde Nederlandse waarden. We leven in een fatsoenlijk land volgens minister Plasterk. Dan vraag ik me af op welke planeet hij tegenwoordig huist.


Anoniem

De zaak Yunus - de feiten:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/de-zaak-yunus-de-feiten.html
 

8 opmerkingen:

 1. Het betreffende artikel ''Rel na samenspel krant en universiteit'' eindigt als volgt;


  "Erdogan spreekt zijn hoop uit dat de rechter Yunus toewijst aan zijn biologische ouders"

  "De hoogste rechter heeft zich echter al uitgesproken over Yunus. Zijn biologische ouders worden 'ongeschikt en onmachtig' geacht om hun taken als opvoeders te vervullen.

  Zij hebben volgens het hof 'onvoldoende besef van ouderlijke verantwoordelijkheden'.

  Yunus blijft bij zijn pleegouders.

  Commentaar..als dit al de uitspraak is van de hoogste rechter, lijkt mij het kapsonesgehalte van een dergelijke uitspraak nogal hoog.

  Kennelijk wil men maar al te graag een definitieve punt zetten achter deze zaak, die barstens vol blunders zit van Jeugdzorg en ook de (vooral kinder)rechters.

  Overigens de NRC besteedt meerdere pagina's aan Gülen en de artikelen hebben een hoog sensatiegehalte.

  Bovendien pretendeert men een reconstructie van het één en ander, maar het blijft natuurlijk wel een reconstructie door één of meerdere (vooringenomen?)verslaggevers.

  Nu op het nieuws: Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld...zouden ze ook de kinderen die bij hun ouders weggehaald zijn en in kindertehuizen en pleeggezinnen zijn gedumpt gevraagd hebben?

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Omdat de AMK (Bjz!), Raad en Bjz zelf aangeven dat zij niet aan waarheidsvinding doen betekent dit dat hun mededelingen en rapporten op geen enkele wijze voldoen aan de eisen die bv de KNMG, NIP en/of NVO stellen aan onderzoek en rapportages.

   De rechter die op basis van dergelijke BEWERINGEN iets 'vaststelt' toont zichzelf incompetent en ongeschikt.

   Wanneer zouden ze bij de rechtspraak gaan beginnen met enige zelfreflectie?

   Gezien de effecten van de huidige werkwijze voor hun 'aanzien' is dat in hun eigen belang ..

   Verwijderen
  2. Het wrange is dat de rechter advies vraagt van de partij die veroordeeld is in LJN BB0880.
   Terwijl een rechter bevoegd is, (dus kenbaar lui wegens nalaten), om wegens die veroordeelde partij, het BJZ, een meer deskundige te benoemen hoe om te gaan met deze zaak, waar gefaseerde terugplaatsing wel mogelijk is en wel goed wegens de latere behoeften van het ontwikkelende kind.

   Het is wrang dat rechters in BJZ geen partij zien met werkgelegenheidsbelangen die strijden met dat van het kind.
   Institutionele kindermis-handeling.

   Verwijderen
 2. Gezien de gemoedelijke sfeer die ik op 31 maart 2013 als Hollander tussen de Turken in Rotterdam heb mogen ervaren, kunnen onze Hollandse schreeuwlelijkerds met hun vooroordelen over mensen van elders heel wat leren van onze Turkse medelanders.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De Jeugdzorg/WSG wijst altijd met het vingertjes naar de ouders! De Jeugdzorg/WSG moet nar zichzelf wijzen. Zij maken vaak de fouten en niet de ouders!! Het is een schandalig!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat vingertje van BJZ naar ouders heet: externaliseren van het probleem, dat is: het ontbreken van diagnostiek en deskundigheid, het willens en wetens aan gevulde bezettingsgraden doen boven het belang van kinderen.

   Verwijderen
 4. Wat is die Gülen-beweging eigenlijk? En is deze echt zo omstreden? Oud-Europarlementarier Joost Lagendijk woont in Turkije en is columnist bij de krant Zaman. Kort gesprek met hem op Radio 1 n.a.v. de hetze die weer gevoerd wordt tegen deze beweging. Hij schaart zich liever achter het rapport dat in 2010 uitgebracht is na onderzoek van prof. Martin van Bruinessen.
  http://nos.nl/audio/493818-oudeuroparlementarier-lagendijk-zaman-vertolkt-in-turkije-een-goede-rol.html
  Op onderstaande link is een rapport (september 2010) te lezen van Prof. Martin van Bruinessen universiteit Utrecht over de Gülen-beweging. Het rapport is 75 beslaat 75 pagina’s.
  http://www.forum.nl/Portals/0/pdf/De%20Fetullah%20G%C3%BClenbeweging%20in%20Nederland.pdf
  Uit de conclusies:
  Er is echter een sterke ondersteuning van inspanningen om succes te boeken op school en bij voortgezette opleidingen. Deze instellingen hebben participatie in het onderwijs bevorderd. Naar uit de door de onderzoekers afgenomen interviews blijkt, vinden schoolverlaters en afgestudeerden uit kringen van de Gülenbeweging werk in zeer uiteenlopende sectoren van de arbeidsmarkt, en zeker niet uitsluitend in Turkse kring. We zijn bovendien geen enkel geval van werkloosheid tegengekomen. Op deze twee belangrijke indicatoren van integratie, schoolsucces en arbeidsparticipatie, blijken de internaten en dersanes dus geen belemmerende maar juist een bevorderende invloed te hebben.

  Waar de beweging bewust afstand houdt van de bredere samenleving, is op het gebied van
  morele waarden. Zij houdt vastberaden vast aan de eigen geloofsovertuiging en conservatieve
  morele normen, die verschillen van (wat zij aanziet voor) de dominante morele waarden van
  seculier Nederland. Deze houding heeft ze overigens gemeen met tal van andere religieuze
  gemeenschappen, autochtoon zowel als allochtoon. Van de trouwe aanhang verlangt de
  beweging gehoorzaamheid aan haar morele normen en deelname aan de devotionele
  activiteiten, maar ze doet geen pogingen die normen en devoties aan anderen op te leggen,
  ondanks een zekere bekeringsijver. In publieke activiteiten werken prominente leden van de
  beweging met opvallend gemak samen met mensen van zeer uiteenlopende achtergronden,
  waaronder ongelovigen.
  Y.B.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. ".... zowel moeder als kind de problematiek externaliseren".
  Leuk gevonden. Typisch een bespelend smoesje vanuit de koker van BJZ.
  Zie:

  Externaliseren betekent:= buiten zichzelf zoeken.
  Externaliserende problematiek = probleemoorzaak naar buiten, bij anderen, zoekend...
  ....
  En dat is helemaal niet gek in jeugdzorgland!:
  Waar jeugdzorg zich allergisch toont om een diagnostische waarheidsvinding ten behoeve van de ontwikkeling van het kind te doen, ligt die problematiek waar wetenschappers op wezen:
  "De reguliere jeugdzorg (BJZ) matcht de kennis niet bij de case":
  BJZ zorgt niet voor de nodige diagnostische kundigheid bij het kind.

  Het is dus geenszins een misdaad of een bedreiging om oorzaak van misstanden wel bij de gezinsvoogdij te zoeken, zoals met LJN BB0880 e.d. bevestigend, en wel door rechter uitgesproken! (Een LJN-uitspraak kan men Googlen; en een LJN-nummer bestaat uit 2 letters en 4 cijfers).

  De strofe is een manipulerende woordkeus door BJZ om de rechter en de pers te bespelen, af te leiden van de juist gevonden knelpunten.
  Omdat BJZ te veel kinderen ongegrond, zonder diagnostiek en therapie, uithuisgeplaatst houdt, is er na diagnostisch onderzoek vrijkomende ruimte voor die gevallen waar uithuisplaatsen in pleegzorg wel de oplossing is.
  In Zeeland (Jo Hermanns) heeft men ontdekt dat zoveel pleegsettingen niet eens nodig en niet effectief zijn. U heeft dat wel gelezen: 50% minder in Zeeland tegenover 8% stijging elders in NL.

  Ook Joseph Doyle zag in zijn groots longitunaal onderzoek dat pleegplaatsen veelal minder effectief bleken dan (diagnostische) hulp thuis, ook al betrof het 'moeilijke gezinnen', en daarvan is in NL erg regelmatig geeneens sprake van.

  Vele kinderen kunnen teruggeplaatst worden als BJZ maar eens zou willen; en dan is er geen probleem voor pleegplaatsen, dus kan er beter gematcht worden qua cultuur en religie.
  Dat is het centrale probleem rond BJZ en pleegintentie.

  Ge-externatiseerd vanuit het gezin, en ge-internaliseerd vanuit BJZ!
  Dus BJZ is internaliserend, en is dat geen gevaar???
  Ja, het is een gevaar voor de juiste hulp-trajecten van kinderen!

  "Bureau jeugdzorg met gezinsvoogd internaliseren het probleem", mag een kop in de krant zijn. Onderbouwd en uitgelegd, zoals ouders wel deden en BJZ niet!
  Zou de rechter dit niet herkennen?
  De rechters die FJR hebben gelezen (FJR 2010, 10, blz. 248; FJR 2012/95 - uit bieb)?

  BeantwoordenVerwijderen