maandag 8 april 2013

Volgens internationale wetten...

 
 
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/04/het-jeugdbeschermingsplan-een-veel.html
 
 
Volgens internationale verdragen mag een overheid de doorgang
(of: ˊovergangˊ) tot gedwongen beschermingsmaatregelen niet uitbesteden, maar moet dat zelf doen. Er is dus onder het Ministerie van Justitie een deskundiger, opgewaardeerde instelling nodig, en dat kan een RvdK+ (met een plus) zijn, die aan de voorwaarden op blz. 8 voldoet.

Het gaat dus niet om een Raad voor de Kinderbescherming die alles protocollair overneemt van BJZ, en de leugens dus niet herkennen kan.

De a.s. Jeugdwet is met diverse bovengemeentelijke gecertificeerde instellingen, die BJZˊs zijn (c.q. ˊopvolgenˊ), weer een jeugdzorg zonder diagnostiek, waar sociaal werksters dwingend beslissen over gezinnen. Uit de (onafhankelijke) wetenschap zien we dat dit te vaak schadelijk is voor een kind, en niet optimaal en effectief werkt.

De mogelijkheid 4 moet dus ook bestaan.

De huidige RvdK (zonder plus) neemt de meningen en gegevens vanuit het AMK (dat is BJZ) gewoon over als ˊfeitenˊ, omdat dit protocol is.
Gezinnen komen (nu) binnen via AMK of BJZ, en als BJZ/AMK een OTS wil hebben, vragen ze dat aan de RvdK, met de nodige insinuatie gegevens, en dan zorgt de RvdK (zonder +) voor de OTS-aanvraag.

Wanneer het BJZ daarop het OTS-mandaat heeft verkregen (het is een kinderslager die dus z'n eigen vlees keurt, via via RvdK), dan mag het BJZ ofwel de gezinsvoogd een UHP aanvragen, en dat gebeurt in de praktijk zo'n 50 tot 70%.

Die onderzoeken n.a.v. meldingen die tot overgang naar OTS (en erger) kunnen leiden, dienen door een overheidsorgaan zelf uitgevoerd te worden, en daarbij mogen we naar IVRK artikel 24 eisen dat het onderzoek gebeurt met een DIAGNOST die de cliënt wel ziet en onderzoekt.

Dit in tegenstelling tot BJZ, waar gedragswetenschappers (uit UvbWjz art.1) enkel afgaan op wat ze van lagergeschoolde jeugdzorgwerkers te horen krijgen; en daar zit het knelpunt:

BJZ maakt argumenten om tot OTS en erger te komen, zonder alle variabelen gemeten te hebben, dus enkel op laaggeschoolde meningen, zonder afweging of de beoogde maatregel wel optimaal is voor het kind.

In de praktijk zien we dat het opbergen van een kind uithuisgeplaatst als veilig heet te zijn, maar dat zo niet gevoeld en ervaren wordt door het kind, weg uit zijn vertrouwde omgeving, en dat het kind wel een etiket heeft opgeplakt gekregen maar daarop geen therapie krijgt.

Vandaar BJZ opdoeken, en een LMK> LCC> RvdK+ als diagnostisch te wegen onderzoeksingang.

Een ingang die ook tot gewone doorverwijzing mag leiden tot vrijwillige hulp.
Er zijn opvoedcursussen, die leuk zijn! Wees preventief.
 
TS4 opmerkingen:

 1. Blz. 8 en 11 ook zijn te vinden op:
  https://www.dropbox.com/s/hjyxiropp33csur/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf
  of elders op deze site.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De "mogelijkheid 4" staat naast de 3 punten van arts Nico Mul,
  elders op deze site.

  Er zijn onafhankelijke wetenschappers die adviseren om tot diagnostisch gespecialiseerde doelgroepingangen te komen met dus zwaargewichten die de cliënt zien.
  Diagnostische waarheidsvinding is nodig om integraal te wegen wat optimaal is,
  een recht van het kind,
  een belang van het kind.

  Welk mechanisme zorgt ervoor dat in AMK/BJZ er geen diagnost de cliënt zelf ziet en onderzoekt, tegen IVRK 24 in? Dat kan tot grote schade aan het (uithuisgeplaatste) kind leiden.

  Uithuisplaatsen is geen therapie.
  Een gezin bedreigen is geen hulp.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik ben op zich niet tegen een orgaan dat met de vereiste deskundigheid onderzoek doet naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregelen, maar ik vind het niet juist dat dit orgaan onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Justitie. Bij Justitie gaat het immers om het handhaven van wetten en vervolgen van overtreders. Daarbij hoort een attitude en mentaliteit die zich niet verhoudt met kinderbeschermingsmaatregelen, waarbij niet opsporing en vervolging de kerntaak is, maar bescherming van de belangen van het kind.
  Het zou beter zijn dat een dergelijk orgaan dan ook onder een ander ministerie komt te hangen, bijvoorbeeld het Ministerie van WVS en dat er andere opleidingseisen gesteld worden aan de onderzoekers, want de opleiding van een raadsonderzoeker voldoet niet. Daarnaast moet zo'n orgaan zich niet alleen bezighouden met het onderzoeken of een kinderbeschermingsmaatregel gewenst is, maar ook controleren op de uitvoering en voortgang van een eenmaal opgelegde kinderbeschermingsmaatregel.

  Verder mis ik in het jeugdbeschermingsplan een visie op de kinderrechter. Ik vind dat de rechtsbescherming van het bestuursrecht ook van toepassing moet zijn op jeugdzorgzaken. Je procedeert immers tegen de overheid. Een burger die procedeert tegen de overheid (jeugdzorg) is altijd in het nadeel en heeft daarom recht op extra rechtsbescherming. Verder zou de Hoge Raad moeten afstappen van haar "geen belang"-jurisprudentie, waardoor meer jeugdzorgzaken voor de hoogste rechter gebracht kunnen worden en er zo meer eenheid in het recht komt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is inderdaad een punt van aandacht.
   Zeker nu de familierechtelijke zittingen aangescherpt achter gesloten deuren blijven plaatsvinden, zodat ouders geen deskundigen en getuigen mogen meenemen, anders dan een juridisch adviseur.
   De rechter moet (zie FJR 2012, nr.11, stuk 95) kijken of de onderzoeksvragen door de RvdK+ juist gesteld zijn, dus dat ouders met evt. deskundige het hebben geaccordeerd of hebben mogen aanvullen (niet ergens achterin als een zoekplaatje t
   ˊtoegevoegdˊ, maar als een geheel naar de specialist die diagnostiseerde.
   Er moet een diagnostisch rapport liggen, dat ook beschrijft hoe de gewenste hulp zal uitwerken in de psyche van het kind, alsmede beschrijft welke andere hulpaanboden niet geholpen hebben om het kind een optimaler leefklimaat te geven dan te ernstige bedreiging van zijn ontwikkeling en eigenwaarde en mogelijk nodige therapie.
   Er moet onder ede uitleg gegeven kunnen worden dat de schadelijke aspecten van een uithuisplaatsing, een UHP-zijn, minder schadelijk zullen zijn dan de gediagnosticeerde bedreiging van de ontwikkeling, overwegende dat een kind beter af blijkt in zijn vertrouwde omgeving (onderzoek Joseph Doyle, 2007).
   Enz.

   Verwijderen