dinsdag 20 augustus 2013

Ambtenaar wordt 'jeugdpsychiater'

Ambtenaren van de gemeenten die vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor alle vormen van jeugdzorg, krijgen komend jaar een basiscursus jeugdpsychiatrie. Na die zesdaagse cursus moeten zij beoordelen of jongeren psychiatrische hulp nodig hebben, wat nu is voorbehouden aan deskundigen. 

De cursus staat in schril contrast met de zeer pittige opleiding voor advocaten die werkzaam willen zijn voor klanten die verplicht worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Die advocaten vallen bovendien onder het tuchtrecht, de ambtenaren niet. 

Lees verder…..        

 

Jeugdzorg Dark horse: Wij waren veel te pessimistisch met onze inschatting van de basisexpertise psychiatrische aandoeningen voor ambtenaren, die naar ons idee zou bestaan uit een twee uur durende online-cursus. Het blijken maar liefst zes dagen te zijn, waarin de expertise zal worden verkregen! Dat komt een stuk dichter in de buurt van een zesjarige studie medicijnen.... Wat de diagnostische expertise van deze ambtenaren enorm zal helpen, is dat ze met name de gemeentelijke financiën zullen diagnosticeren, wanneer ouders met een hulpvraag bij de gemeente aankloppen en aan de hand van de financiële bloeddruk van de gemeentepols, zal besloten worden of therapie of specialistische behandeling er af kan.

Kijk bij onderdeel Programma's en let op Module 4! http://www.sbo.nl/zorg/jeugdggz/#.UfdkWqQKPdE.twitter
 
Lees ook…
 
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/08/het-rode-boekje-van-gemeente-amsterdam.html


http://www.sbo.nl/zorg/jeugdggz/#Programma

In een interview op BNR-radio vertelt kinder/jeugd-psychiater Peter Dijkshoorn dat het hier slechts gaat om een cursus voor ambtenaren om beter te leren communiceren met het ‘veld’ (GGZ, Jeugdzorg, etc.) Wat hij niet vertelt is dat deze cursus niet alleen maar dient om de Transitie in goede orde te laten verlopen, de overheveling van Jeugdzorg en GGZ naar de gemeenten, maar dat de achterliggende doelstelling van de regering en ook van lokale overheden is om zoveel mogelijk geld te besparen op jeugdhulpverlening en het speerpunt daarin is het terugdringen van het aantal diagnoses voor kinderen. Dit wordt aangetoond door de passage in het Koersbesluit van de Gemeente Amsterdam ‘Om het Kind’ waarin staat dat de huisarts teveel doorverwijst naar de specialistische GGZ. Hiervoor in de plaats willen ze de Ouder- en Kind adviseurs met een zogenaamde basiskennis uitrusten van GGZ-jeugdpsychiatrie en in dezelfde lijn zijn nu de ambtenaren aan de beurt.

Met een hoop mooie woorden wordt geprobeerd om zoveel mogelijk ouders met hun kinderen weg te houden bij specialistische hulp. In de valse veronderstelling dat het goedkoper is om HBO-geschoolde gezins- en schoolinfiltranten zelf te laten dokteren en zo lang mogelijk uit te stellen dat het kind gezien wordt door een deskundige. Ze schijnen niet te begrijpen dat het ouders laten aanmodderen met ‘Lieve Mona’- adviezen in veel gevallen de problematiek van kinderen die écht iets mankeren alleen maar zal verergeren. Maar ook dit probleem is al ondervangen, door de drangbevoegdheid van de Ouder- en Kindadviseur. Het is nu nog makkelijker om moeilijk gedrag van kinderen te wijten aan onwil en gebrek aan opvoedcapaciteiten van de ouders. De oude jeugdzorgwijn in gemeentelijke zakken, even zuur en ongezond als in het oude systeem, maar nu met een onderwijskundig bijsmaakje.

 
 
Sven Snijer
 

10 opmerkingen:

 1. Verder vraag ik me af of onze privacy wel voldoende gewaarborgd is. Immers de ambtenaren zullen voor ze de aanvraag in behandeling willen nemen. Waarschijnlijk een soort van toestemmingsformulier laten invullen waarmee ze carte-blanche je hele medische/school etc kunnen induiken.
  En al die zeer persoonlijke informatie moet je dan maar delen en zal verder gedeeld worden met mensen, die niet onder tuchtrecht of wat dan ook vallen net als bij Jeugdzorg!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Eén lichtpuntje: om minder geld te spenderen, zal de gemeente willen weten of alle nu uhp kinderen wel terecht uit huis zijn geplaatst!!
  Om echt te bezuinigen worden alle uhp kinderen naar huis gestuurd, dat zal pas een bezuiniging geven!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Heeeeeeeeeeel erg optimistisch!
   Ze weten dat de rechter heeft beslist over de OTS+UHP, dus daar is geen aandacht meer voor nodig. Je kan toch de rechter (eigenlijk BJZ) niet de baas spelen?! Gemeenten zijn geen diagnosten. BJZ zegt het beter te weten, zonder uitleg, maar met een smoes als de gemeente er om vraagt.
   Afleiden is het devies - in jeugdzorgland.

   Verwijderen
 3. Aan de andere kant.... ambtenaren moeten nu ook beslissen over geldstromen. Denk aan bijstand, gemeentebelasting, kwijtschelding enz.
  Of bijv. vergunningen.

  Onze ervaring tot nu toe is, dat er vaste criteria en protocollen zijn. Je weet waar je aan toe bent. Ze lijken zich daar prima aan te houden.
  Als ze op die manier jeugdzorg gaan oppakken, dan kon het wel eens heel erg meevallen.
  Met uwv hetzelfde. Het kán dus wel....

  Beslissen over diagnoses.... tja... geen idee

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Lydia, bijstand wordt geregeld in de Wet Bijstand en Werk, gemeente belasting wordt vastgesteld door de gemeenteraad, kwijtschelding is cijfertjes optellen en aftrekken.
   Medische kwaliteit verondersteld een Universitaire opleiding van minimaal 6 jaren, waarna de arts, psycholoog of bijv. orthopedagoog nog een aantal jaren moet meedraaien onder het toeziende oog van een ervaren arts.

   Het toepassen van regeltjes (jouw voorbeelden) en het diagnosticeren van medische behoeften zijn TOTAAL verschillend! Het eerste is bestuursrecht en het andere is gezondheidszorg!

   Pffffffff nog al een verschil, toch?!

   Charles

   Verwijderen
 4. Ach, ik heb al een dochter van 15 die pas na 14 jaar een diagnose heeft gekregen. Wel aan alle kanten van 0-14 is er aan haar getrokken, getest en gevoeld door scholen, consultatiebureau en personen. 4 basisscholen, 1 jaar cursus weerbaarheid en sociale vaardigheidstraining , 2 IQ-testen (school-psycholoog)enz. Enige conclusie, ze was voorlijk, bovengemiddeld begaafd tot hoogbegaafd en liep voor op leeftijdsgenoten waardoor dat niet echt klikte... Later is ze naar het voortgezet onderwijs gegaan, waar ze in een zwart gat stortte waar ze niet meer uit kwam.

  Ze kreeg het stempel 'heftige puber', maar steeds meer viel op dat ze niet zozeer wangedrag had door de pubertijd, maar ontzettend meeliep met semicriminele klasgenootjes, die gingen roken, blowen, stelen en criminelen... maar zelf eigenlijk niet echt kwalijke dingen uitspookte die de anderen deden....er alleen maar bij was. In 2 jaar tijd, 3 middelbare scholen verder (niet door wangedrag!!)Gevolg: een zwaar depressief meisje van 13/14 met een angst-paniekstoornis, onderweg naar school ingestort, met een aanloop van heel heftige gebeurtenissen steeds op weg naar school..

  Onze dochter bleek autistisch te zijn en omdat niemand dit ooit had bedacht heeft ze nooit de handvatten en hulp gehad die ze eigenlijk nodig had. Doordat ze ontzettend intelligent is, heeft ze vooral heel erg haar best gedaan om zich altijd aan te passen aan de mensen in wiens omgeving ze was, om maar niet op te vallen of eruit te springen.

  Doordat ze jaren lang geturnd heeft, toch een redelijke solo sport, tot 12 uur per week trainen, was alles net te behappen....maar toen sport enz, weg viel en er een middelbare school met weinig structuur kwam ging het mis.

  Tja.... en dan denken veel mensen nu, mooi zo, dan heeft dat vroeger dus wel bezuinigingen opgeleverd....

  Nou de kosten komen nu pas! Want als ik zie hoe ze knokt en vooruit is gegaan in 1 jaar tijd , alleen al door het feit dat we weten wat er aan de hand is en we leren ermee om te gaan, gaat het met haar veel beter. Maar de late diagnose heeft er wel voor gezorgd dat ze naast deze beperking er nog 3 andere problemen bij heeft, waar ze heel lang voor nodig zal hebben om daar verbetering in te krijgen.

  Lousje

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Gemeenten denken zo aan jeugdhulp te doen:
  "De gemeente werkt samen met een tiental andere gemeenten aan de transitie jeugdzorg.
  In de transformatiefase werken wij als gemeente aan een nieuw bovenlokaal en lokale jeugdstelsels.
  Jeugdigen en gezinnen met problemen in de sociale of emotionele ontwikkeling kunnen een beroep doen op een gezinsgeneralist, een Jeugd- en Gezins-ondersteuner, een Ouder-Kind-adviseur, een gezinsregisseur, een gezinsmanager, een wijkteam, een gezinscoach, enz..
  De ondersteuner of regisseur stelt samen met de jeugdige en/of het gezin de vraag en de behoefte vast, daarbij wordt gefocust op de mogelijkheden van de jeugdige en diens gezin (niet zorgen voor maar zorgen dat).
  De ondersteuner blijft van begin tot eind het gezin ondersteunen tot zelfredzaamheid. {Dat denkt de gemeenteambtenaar echt!!}
  In het nieuwe jeugdstelsel laten de gemeenten het indiceren achterwege; indiceren is aanbodgericht.
  In het gemeentelijk samenwerkingsverband worden diagnostische teams geformeerd (jeugdarts, pedagoog, j-GGZ, jeugdverpleegkundige, deskundigen uit de LVG, enzovoort) voor het stellen van diagnoses.
  Indien zich bij jeugdigen medische en/of cognitieve en/of psychiatrische problemen voordoen dan doet het ‘diagnostisch team’ onderzoek en stelt de diagnose, hierin wordt nauw samengewerkt met de huisartsen."
  Er komen vragen op…. =>
  - Deze gemeenteambtenaren onderkennen niet dat tussen een oriënterende hulpvraag en de specialist altijd wel een indicatie, een doorverwijzing, zit, of gaat de gezinsregisseur zelf hulp verlenen?? - Waarom dan niet de huisarts, die meer diagnostisch is opgeleid??
  - Hoe kan deze ambtshalve jeugdzorgwerker 'diagnosticeren' of een kind psychiatrische hulp nodig heeft, waar er speciale tests zijn dóór specialisten voor bv. De diagnose 'onveilige gehechtheid', en welke soort (georganiseerd/gedesorganiseerd) en welke mate daarvan is dan sprake??
  - Zal deze jeugdzorgwerker niet door onkunde geleid voor een gang naar BJZ (in voortzetting, bovenlokaal) verwijzen, waar dwang wacht??
  - En waar zit de ingang tot dwang (mede met het oog op wet OpvoedOndersteuning,) dat eraan komt; kan de 'ondersteuner' daar naar sturen of komt eerst het diagnostisch team aan bod????
  - Wanneer stuurt de jeugdzorgwerker (=ondersteuner/coach/adviseur/etc.) door naar het diagnostisch team (en zit daar BJZ in?)??
  - Er doen zich in de ogen van schoolverlatende SPH-opgeleiden (met zesjes geslaagd) altijd problemen voor in gezinnen, dus wanneer is ingrijpen en waar naar toe nodig??
  - Denkt de gemeente de andere gemeenten te kunnen ‘sturen’ en daarboven die jeugdhulp ('sturen') met een niet-academisch gevormde die de case-manager/regisseur voor de gemeente(n) speelt??
  1-2>

  BeantwoordenVerwijderen
 6. 2-2>

  - De overgang tot dwang (OTS, UHP, Oz) en daarbij horende hoge kosten voor de gemeente(n) is niet doorgedrongen tot de ambtenaar-jeugdzaken, kennelijk. - Waar "de rechter heeft beslist" zal klinken uit de mond van jeugdzorg, heeft de gemeente niets te ‘sturen’, maar te betálen, en dat zijn gemiddeld dure trajecten van € 100.000,~!. De "reductie" op het budget gaat niet door, waar jeugdzorgwerkers centraal staan!!! - Diagnostiek is goedkoper gemiddeld: € 6.000 per case, met ook dure vormen van zorg, die dan echt nodig zijn. Niet de drugs Ritalin voor een pleegkind dat onder de duim gehouden moet worden omdat het terug wil naar zijn ouders, waar dus de gezinsvoogdij doet aan over-medicalisering.
  - De zorginkoop gaat door......, maar met welk vorm van verstand?: Jeugdzorg-speculeren of diagnostisch onder de WGBO??
  - En hoe gaat de zorgverzekering werken voor jeugdhulpvragen?: Enkel jeugdzorg of ook diagnosten laten declareren (die via de huisarts – buiten jeugdzorg om – tot de specialist kwamen)???
  - En zullen de 6-daagse cursusjes aan ambtenaar-jeugdzorgwerkers wel begrepen worden en afgerond met zevens, achten of hoger? Zullen ze hun zwakheden leren??
  - Zouden we als volwassenen door zo'n cursist willen worden begeleid (zonder een diagnost te hebben gezien) tot een chirurgische ingreep?? Zal er een echte chirurg in de O.K. staan of een jeugdzorgassistent?? Bij jeugd-vragen zal het waarschijnlijk van lager allooi zijn (niet-academisch).

  Dat zijn vragen die zo'n ambtenaar zou moeten kunnen beantwoorden. Immers zij hebben het beheer tot dwang onder zich, jeugdzorg, lokaal en bovenlokaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ontketen een Twitter storm om de petitie tegen het onderbrengen van de jeugdggz bij de gemeente aan meer ondertekenaars te helpen.

  http://www.petitiejeugdggz.nl/petitie/
  Menno Oosterhoff @oosterhoff2

  Drie uur een menigte mobiliseren met tweets. Moet toch lukken? Vonk moet overslaan. http://www.petitiejeugdggz.nl. Als je ziet dat de waanzin zich om ons heen grijpt!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Maak maar een plan voor ouders hoe ze snel weg kunnen uit Nederland, het gaat nergens over. Jongeren hebben geen problemen, het wordt voor ze verzonnen.

  Achterlijk gedoe allemaal. Het gaat om de pingping. Iedereen die aan onze kinderen kan verdienen die zal zich achter elke idioot scharen die denkt iets nieuws te hebben verzonnen. Get a Life en laat onze kinderen weer kinderen zijn, dan doe je als mens goed.

  Die GGz mag wat mij betreft net als BJZ opdoeken. In Nederland zijn er teveel mensen (let wel de mensen, NIET de kinderen hè) aan het doordraaien in die hele kinderhandel van en rondom de hele jeugdzorgmaffia.

  Als mijn kind koorts heeft moet ik een ambtenaar roepen die vervolgens een melding doet bij ...GGz, het AMK, de schoenenverkoper, de baliemedewerkster ...

  Nederland, of de wereld kinderloos ... hoe zou dat eruit zien?

  BeantwoordenVerwijderen