dinsdag 20 augustus 2013

De ‘professionaliteit’ van Bureau Jeugdzorg


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/08/kinderen-worden-onterecht-uit-huis.html


In het artikel over de slechte rapportages van Bureau Jeugdzorg  (AD 17 augustus 2013), die vaak leiden tot het te vroeg grijpen naar het uiterste middel van uithuisplaatsing, wordt door verschillende Kamerleden commentaar gegeven op wat hier mogelijk de oorzaak van kan zijn. Het Kamerlid Renske Leijten van de SP, collega van voormalig gezinsvoogd en eveneens SP-kamerlid Nine Kooiman, komt met een opmerkelijk statement over de werkwijze van jeugdzorg: ‘Jonge hulpverleners worden ontzettend in het diepe gegooid. Ze krijgen onvoldoende begeleiding, onvoldoende tijd om goed onderzoek te doen.’ Nu ga ik er vanuit dat ze op dit punt goed geïnformeerd is, want haar collega komt immers uit het ‘veld’.  

Daarnaast wordt wat ze zegt ondersteunt door een onderzoek onder gezinsvoogden van een paar jaar terug, waaruit bleek dat het merendeel van hen inderdaad van mening was dat ze er teveel alleen voor stonden en te weinig ondersteuning kregen van het hogere kader, dat in sommige gevallen zelfs letterlijk in een ander gebouw werkzaam was. Waar haar uitspraak echter niet mee overeenkomt, is het hoog opgeven over de professionaliteit van jeugdzorg door de managers en bestuurders in deze organisatie. Al meer dan tien jaar beloven dat jeugdzorg gaat professionaliseren en dan in 2013 de constatering dat het werk van de gezinsvoogd nog steeds rammelt aan alle kanten.  

Maar buiten dat het sympathiek is van dit Kamerlid dat de jonge, nog idealistische jeugdzorgmedewerkers, een hart onder de riem gestoken krijgen met deze opmerking, vertelt het tegelijkertijd ook een heel ander verhaal. Hoe er met gezinnen, met ouders en kinderen wordt omgesprongen. Niet alleen dat jonge hulpverleners ‘in het diepe worden gegooid’, maar gelijk met hen, ook het gezin, dat geen hulp ontvangt van een ouder en meer ervaren iemand, maar iemand die net van school komt en vaak zelf nog geen kinderen heeft. Je zou kunnen zeggen dat het, in aanmerking genomen dat het drie tot vijf jaar duurt om goed ingewerkt te raken in de functie van gezinsvoogd, het een naschoolse ‘stageplek’ is, waar de nieuwbakken gezinsvoogd betaald mag ‘oefenen’ met echte gezinnen. ‘Learn by doing’, of zoals de vorige Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten het zo mooi zei in haar beleidsbrief ‘the state of the art’.  

En als na het ‘learn by doing’-traject gebleken is dat het toch niet zo wilde lukken met dat leren in de praktijk, dan kan de jonge hulpverlener nog makkelijk ergens anders een baan vinden, of nog omscholen voor een ander soort functie. De ouders echter, die als studiemateriaal hebben gediend, lukt het minder goed om na het mislukt experiment hun kinderen terug te claimen, want de rapportages van zo’n groentje blijven wel geldig in de rechtbank. Ze zijn tenslotte opgesteld door een ‘professional’ van Bureau Jeugdzorg.
 

Sven Snijer

3 opmerkingen:

 1. "En als na het 'learn by doing'-traject gebleken is dat het toch niet zo wilde lukken".....
  leert deze gezinsvoogd (en daar zitten ook oudere gezinsvoogden onder) hoe de fouten kunnen worden afgewimpeld op de ouder die dan heet niet mee te werken.

  Genoeg trucjes worden gepraktiseerd door jeugdzorg om fouten in de schoenen van ouders te schuiven.
  De rechter is toch blind en volgzaam naar één partij, de gezinsvoogdij.

  Dus ook het fouten maken door jeugdzorg wordt niet gezien, al schaadt het 't kind en zijn kind-ouderband.
  De doelen blijven vaag en de ouders krijgen niet te horen hoe deze doelen concreet moeten worden gehaald.
  Gehaalde doelen blijken veroudert wanneer er weer een verlenging OTS en UHP aankomt, want dan zijn er nieuwe doelen uitgevonden.
  Zonder diagnose, zonder uitleg hoe dat pedagogisch zit, zonder dat een kind daar wat aan heeft. In tegendeel.
  Na een jaar of 2 al wordt geopperd door jeugdzorg dat het kind gehecht is in het pleeggezin, wat onzin is, want wennen gebeurt na zo'n 5 jaar, en vele pleegkinderen kennen fysieke disregulatie en schijnaanpassingen die hun aangetast welbevinden afschermen van de bemoeizorg.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deel 1
  De VN heeft tijdens Conferentie van de Verenigde Naties inzake Milieu en Ontwikkeling Rio de Janeiro, juni 1992 De Agenda 21 vastgesteld.
  http://www.indicators.be/sites/default/files/a21_n.pdf

  Als je op alternatieve nieuwssites over Agenda 21 leest zou deze agenda bepaalde doelstellingen hebben met de wereldbevolking. En wordt de VN afgeschilderd als de nieuwe Wereldregering.

  Als ik zelf op het document van Agenda 21 bepaalde zoekwoorden ingeef (gezin) kom ik wat zaken tegen:

  - artikel 3.8 (j) "De programma's dienen gericht te zijn op het bieden van een uitgebreide gezondheidszorg, inclusief prenatale zorg, opleiding en voorlichting over gezondheid en verantwoord ouderschap..."
  ==> Opleiding en voorlichting over gezondheid en verantwoord ouderschap.....komt bij mij over als een vorm van staats-opvoeding.

  - artikel 5.46 "Voor zover van toepassing dienen de programma's, naast andere factoren, aandacht te besteden
  aan het veiligstellen van de voedselvoorziening, aan de beschikbaarheid van een beschermd pachtstelsel, aan de eerste behoeften op het gebied van de huisvesting, en
  aan de daarvoor noodzakelijke infrastructuur, onderwijs, sociale gezinszorg, zwangerschapszorg, speciale kredietvoorzieningen voor gezinnen, herbebossingspro-
  gramma's, basismilieuzorg, en werkgelegenheid voor vrouwen"
  ==> In 1 rijtje, herbebossingsprogramma's en sociale gezinszorg. Sociale gezinszorg, lijkt heel erg op staats-gezinszorg. Immers ouders zijn toch verantwoordelijk voor hun kinderen?

  -artikel 5.48 "Speciale aandacht dient geschonken te worden aan de fundamentele rol van vrouwen in bevolkings-/ milieuprogramma's en bij het tot stand brengen van duurzame ontwikkeling."
  EN
  "Bevolkings-/ milieuprogramma's dienen vrouwen in staat te
  stellen zich in te zetten voor een verlichting van hun lasten en een verbetering van hun mogelijkheden om te profiteren van sociaal-economische ontwikkelingen."
  ==> De VN blijkt er bevolkingsprogramma's op na te houden? Keren de tijden van 40-45 terug?

  - artikel 5.49.
  Gezondheidszorgprogramma's met betrekking tot de voortplanting dienen, voor zover noodzakelijk, te worden opgezet en verbeterd, om de sterfte onder moeders en kinderen, ongeacht de oorzaken, terug te dringen en vrouwen en mannen in staat te stellen hun persoonlijke wensen te vervullen op het gebied van de gezins-
  grootte, op een manier die in overeenstemming is met hun vrijheid, waardigheid en persoonlijke waarden.
  ==> In overeenstemming met hun vrijheid ? hun waardigheid ? en hun persoonlijke waarden ? Dus het aantal kinderen wordt afhankelijk gesteld van vrijheid, van waardigheid en persoonlijke waarden??? Wie gaat deze waardigheid inhoudelijk beoordelen? Wie gaat de persoonlijke waarde beoordelen???

  - artikel 5.50.
  Regeringen dienen actief stappen te ondernemen om, zo snel mogelijk, voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met de per land verschillende
  omstandigheden en wettelijke stelsels, maatregelen te implementeren die garanderen dat vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben om in vrijheid en op verantwoorde
  wijze te beslissen over het aantal kinderen en het tijdstip van kinderen krijgen, en om zich toegang te verschaffen tot informatie, onderwijs en voorzieningen, zodat ze in
  staat zijn dit recht uit te oefenen in overeenstemming met hun vrijheid, waardigheid en persoonlijke waarden, met inachtneming van ethische en culturele overwegingen.
  ==> Landen dienen wetten te gaan opstellen waarin is vastgelegd dat het aantal kinderen wat ouders willen nemen afhankelijk is van de vrijheid, de waardigheid en persoonlijke waarde van die ouders. Dit riekt naar een staats-vergunningstelsel om kinderen te mogen hebben.

  Vervolg in Deel 2

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deel 2
  - artikel 5.51."Regeringen dienen actief stappen te ondernemen tot het implementeren van programma's die dienen om preventieve en curatieve gezondheidsvoorzieningen in te stellen en te versterken die een op vrouwen gerichte en door vrouwen beheerde veilige en effectieve zwangerschapszorg omvatten, evenals, voor zover van toepassing, betaalbare en toegankelijke voorzieningen voor een verantwoorde gezinsplanning, in overeenstemming met de beginselen van vrijheid, waardigheid en persoonlijke waarden, met inachtneming van ethische en culturele overwegingen. De programma's dienen gericht te zijn op het bieden van een uitgebreide gezondheidszorg, inclusief prenatale zorg, onderwijs en voorlichting over gezondheid en verantwoord ouderschap, en dienen alle vrouwen in staat te stellen volledig borstvoeding te geven, in ieder geval tijdens de eerste vier maanden na de bevalling.
  De programma's dienen de rol en het welzijn van de vrouw in prenatale en voortplanting volledig te ondersteunen, met speciale aandacht voor de noodzaak, te voorzien in een gelijkwaardige en verbeterde gezondheidszorg voor alle kinderen, en de noodzaak, de kans op sterfte en ziekte bij moeders en kinderen terug te dringen."
  ==> Het "recht om" borstvoeding klink lief, als je verder leest: "gezinsplanning, in overeenstemming met de beginselen van vrijheid, waardigheid en
  persoonlijke waarden" Dus wederom, er worden voorwaarden aan gezinsplanning gesteld: de waardigheid en de persoonlijke waarden. Er zijn dus mensen met betere en slechtere persoonlijke waarden en afhankelijk daarvan wordt de gezinsplanning gedaan. Klinkt als de eugenica agenda van 1940-1945.

  - artikel 5.53.
  Voor zover noodzakelijk dienen bestuurlijke eenheden en institutionele voorzieningen ten behoeve van de implementatie van maatregelen op het gebied van
  de demografie te worden bevorderd.
  ==> Demografie is de wetenschap van bevolkingsaantallen......

  artikel 5.54.
  Hulp aan de bevolking dient in overleg met de bilaterale en multilaterale donorlanden te worden gecoördineerd om te kunnen garanderen dat wordt voorzien in de behoeften en vereisten van het bevolkingsbeleid van alle ontwikkelingslanden,
  ==> Is Amerika een ontwikkelingsland? (grote werkeloosheid, enorme schuldenlast, enorm veel burgers die van voedselbonnen leven) Er dient in ontwikkelingslanden een bevolkingsbeleid toegepast te worden.....

  Affin, u kunt verder de Agenda 21 bestuderen, daar heeft u mij niet voor nodig.

  Wat ik wel DH voor wil houden is dat het blijven rapporteren van wandaden bij jeugd gezondheidszorg, wel erg herkenbaar wordt als je de Agenda 21 doorneemt. Er zijn afhankelijk van de waardigheid en persoonlijke waarden van burgers wordt bepaald of zij hoeveel kinderen mogen hebben en wordt er gesproken van een sociale gezinszorg, zonder een enkele kwaliteits- garantie.

  Op DH kwam ik eerder verhalen tegen over GB, waar sociaalwerkers zonder onderbouwing aan de rechterlijke macht verzoeken om kinderen uit huis te halen.

  Klaarblijkelijk wordt de agenda toegepast en is het volgens mij nu geen tijd meer om dit keer op keer te constateren, maar om ouders te wijzen op de ouderlijke verantwoordelijkheid. Welke gevolgen heeft het als je een kind in Nederland in aanraking brengt met leerkrachten die doktertje gaan spelen?

  Want ouders zijn verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijk welzijn van hun kinderen. Sta je dan als ouders voor de keus om als je een kwakkelend of hoog intelligent begaafd of "anders dan anders" kind hebt het wel of niet naar school te sturen, want De Meldcode garandeert dat er problemen gezien worden bij kinderen die anders zijn.

  Moeten ouders hun kinderen gaan veilig stellen en gaan kiezen voor bijvoorbeeld om hun kinderen weer zelf te gaan onderwijzen. Zoals heel gebruikelijk was voor 1895 ?
  Ouders hebben opties: www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/effectiviteit.pdf‎

  Zou DH ouders kunnen versterken? Door te wijzen op de eigen autoriteit en de eigen kracht van ouders?

  Charles

  BeantwoordenVerwijderen