woensdag 21 augustus 2013

Jeugdwet: medische invalshoek zoek

20 augustus 2013 

Jeugdwet: medische invalshoek zoek
 

Het nieuwe jeugdstelsel heeft geen aandacht voor integrale medische zorg en zelfs geen plaats voor de jeugdarts. Wel verschuift de jeugd-GGZ naar de gemeente. Een stuk wordt uit de medische zorg geknipt; hoe kan je het bedenken.  

De volledige jeugdhulp  wordt overgeheveld naar de gemeenten, zo staat in het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel Jeugdwet. De missie is dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en kan functioneren in de samenleving, waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van de ouders en de ondersteuning van het gezin en de sociale omgeving. Als dit niet gaat, komt de overheid in beeld. Het nieuwe stelsel moet jongeren minder snel medicaliseren, moet meer 'ontzorgen en normaliseren'. Voor kwetsbare kinderen moet eerder hulp op maat beschikbaar komen. De zorgverlening moet passend en integraal zijn met één regisseur per gezin.  

Twijfel 

Klinkt mooi, maar veel deskundigen twijfelen of alle gemeenten dit kunnen realiseren. Zeker nu er al zoveel extra zorgtaken op de gemeenten afkomen, en de financiële middelen ook nog eens afnemen. Veel gemeenten zijn hier niet op berekend. We houden ons hart vast voor veel jongeren die hulp nodig hebben.  

Verbinding jeugdhulp en medische zorg ontbreekt 

Ook ontbreekt de broodnodige verbinding tussen de jeugdhulp en medische zorg voor jongeren. Het wetsvoorstel bewijst lippendienst aan deze noodzakelijke aansluiting, maar meer ook niet. De jeugdgezondheidszorg is geen onderdeel van de Jeugdwet maar valt onder de Wet Publieke Gezondheid. De jeugdarts mag straks een landelijk preventiepakket aanbieden aan alle jeugdigen tot 18 jaar, en mag verwijzen naar de niet-medische jeugdhulp, evenals andere artsen.  

Jeugdarts 

Het wetsvoorstel lijkt alleen te gaan over gedrags-, psychische, verstandelijke en opvoedproblemen, maar vergeet de medische aspecten. Terwijl die juist vaak integraal onderdeel zijn van de problematiek van jeugdigen. Het zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn dat de jeugdarts standaard aanwezig is in de jeugdhulp, en wel in de toegangspoort daartoe: het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook aan de hoognodige dwarsverbanden tussen de jeugdarts en behandelend artsen zoals huisarts, psychiater en kinderarts zou het wetsvoorstel veel meer aandacht moeten besteden. 

Lees verder…… 

 

4 opmerkingen:

 1. Er is een belangrijke petitie te tekenen:
  http://www.petitiejeugdggz.nl/
  en dan op de woorden: "" Deelt u onze zorgen over de nieuwe Jeugdwet? Teken dan de petitie." = Teken dan de petitie;
  de rest is meer informatie van deskundigen, die zich terecht zorgen maken, want zorg aan jeugd lijkt uit de zorgverzekering te vallen en via jeugdzorg-niveau te gaan:
  een sociaal werkster gaat (onder de a.s. jeugdwet) bepalen of uw kind zorg vergoed krijgt of opgedrongen.
  Mooie keus, nietwaar?
  Een soort Russische roulette.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Direct tekenen: http://www.petitiejeugdggz.nl/petitie/
  Doe mee aan de 'twitterstorm' van Menno Oosterhoff en mail, blog en twitter al uw contacten, met name degenen met veel volgers. Voor september, de behandeling in de kamer van de jeugdwet, zijn nog veel meer tegenstemmen nodig.
  "Ook zeggen ze dat we niet altijd meer met zijn allen overal naar toe moeten en dat er daarom altijd iemand meegaat, oom regisseur. Maar dat is toch dom, want ik ga bijna altijd overal alleen naar toe en dan zou er nu aldoor iemand bij moeten zijn."
  Krijg je straks bij elke zorgvraag voor je kind een 'regisseur' mee die moet zorgen dat je zo min mogelijk hulp krijgt (bezuiniging) en of er geen argumenten zijn om je van 'kindermishandeling' te beschuldigen en je het juridische hulptraject van OTS, UHP, leugendossiers en rechtzaken in gaat sturen. Een psychiatrische ziekte of stress doordat je kind een wat bijzonder karakter heeft (kunnen ouders en kinderen veel last van hebben ook al is dat geen 'ziekte' maar een 'karakter') wacht niet tot je kind volwassen is. Daar heb je gewoon 'gezondheidszorg' bij nodig en geen maatschappelijk werk.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. http://www.balansdigitaal.nl/data/nieuws/2013/mei/een-regisseur-nee-dank-u!/
  "Staatssecretaris van Rijn (VWS) wil ons, ouders van kinderen met gedragsproblemen, een regisseur in de maag splitsen (voorpagina VK 13 mei). Misschien is dat voor een kleine groep gezinnen een goed idee maar geschat wordt dat het van de 250.000 kinderen die behandeld worden in de GGZ voor 220.000 niet nodig is omdat hun ouders zelf de zaakjes kunnen regelen. Helemaal in lijn met het streven van de politiek om zoveel mogelijk voor onszelf te zorgen."
  Dat ziet er niet uit als een bezuiniging. Dat ziet er eerder uit als een kans voor de geldmachine van jeugdzorg. Nu bij elke klant in de jeugd ggz een betaalde regisseur van jeugdzorg erbij. Dat is 220.000 keer 50.000 euro. Bovenop de huidige situatie. Die te duur zou zijn. Daar moet nu juist 15 procent op bezuinigd worden. Zal mij benieuwen waar de bezuinigingen gaan vallen. Niet bij jeugdzorg blijkbaar. Daar moeten straks mensen bij.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een jeugdarts of schoolarts, dat is toch hetzelfde als de GGD arts, dat noemt men algemeen bekend zelfs, de mislukte huisarts!
  Dus wat hebben die mensen te beslissen over het leven van anderen.

  BeantwoordenVerwijderen