vrijdag 23 augustus 2013

De mooipraat van de VNG en Jeugdzorg

http://www.vng.nl/persberichten/13-08-22/diagnosticeren-in-de-jeugd-ggz-blijft-bevoegdheid-van-deskundigen 

Diagnosticeren in de Jeugd-GGZ blijft bevoegdheid van deskundigen 

Den Haag, 22 augustus 2013

Diagnosticeren is een vak apart. Het beeld, dat gemeenteambtenaren met een cursus Jeugd-GGZ op zak dat voortaan voor kinderen en jongeren met problemen gaan doen, is volstrekt onjuist. Dat stelt de VNG naar aanleiding van verschillende berichten in de media. Gemeenten gaan de jeugdhulp zo organiseren dat het altijd artsen of andere deskundigen zijn die aangeven welke zorg kinderen in de Jeugd-GGZ nodig hebben. Met de overheveling van de Jeugdhulp naar gemeenten blijft immers de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) natuurlijk nog steeds van kracht. Deze wet bepaalt of iemand bevoegd is om te diagnosticeren in de Jeugd-GGZ.

De conclusie dat gemeentelijke ambtenaren gaan bepalen of kinderen die ernstige geestelijke  gezondheidsproblemen hebben wel of geen hulp krijgen, is volstrekt onjuist. Er zijn straks hulpverleners werkzaam in zorgteams die, net als de huisarts nu, problemen inventariseren en gaan zorgen dat deskundigen wordt ingezet. Maar naast hulpverleners is het ook voor beleidsambtenaren en loketmedewerkers die zich ook bezighouden met de jeugdhulp belangrijk dat zij deze wereld goed leren kennen. Met het oog daarop volgen zij nu verschillende cursussen. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij daarmee bevoegd zijn om straks te kunnen gaan diagnosticeren.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Staatsecretaris Van Rijn heeft het wetsvoorstel die deze overheveling wettelijk regelt op 1 juli naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens dit wetsvoorstel wordt alle jeugdhulp, ook de Jeugd-GGZ, de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. De VNG en het ministerie van VWS zijn in het transitiebureau verenigd om gemeenten te ondersteunen op de voorbereiding op die taak. Daarbij draagt het transitiebureau en de VNG actief uit dat gemeenten hun kennis dienen te verruimen om de jeugdhulp goed te kunnen uitvoeren. Dat doen zij onder andere door informatie op te halen in het veld bij zorgaanbieders en ook door trainingen en cursussen.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie: Als de jeugdzorgwerker het probleem onderkent en de diagnost inschakelt, ja, dan wordt er gediagnosticeerd. De regisseur of wijkteam gaat vooraf wel degelijk 'indiceren', wat nu heet: 'inventariseren'. Maar hier staat ook dat de ambtenaar-jeugdzorgwerker (team) zelf de huisarts gaat vervangen! En diezelfde jeugdzorgwerker kan i.p.v. naar een diagnost verwijzen ook naar bovenlokale voortzetting van BJZ verwijzen, en tot drang/dwang suggereren....

De mooipraat dat de gezinsregisseur c.q. zorgteam voor een diagnose zal zorgen staat er niet: het zou kunnen als er onderkend wordt dat dit nodig is door de niet-arts!

Jeugdzorg bepaalt of de gang naar een specialist zorgverzekerd zal zijn of niet!
Gezellig!

De ambtenaar gaat meebepalen of het kind naar de huisarts mag en of het vergoed wordt, laat staan de specialist ter herkenning van een evt. slecht-zichtbaar gedragsprobleem; veeleer kunnen de ouders schuld krijgen en het kind reeds door voortzetting van allesweter BJZ (bovenlokaal) uithuis zijn geplaatst op een geheim adres.

Verdedig je dan maar tegen beweringen (beschuldigingen; zie Document 2 september a.s.). Je bent zo twee jaar verder, al weet de jeugdzorg dat er in een jaar vakantietijden zijn en dat op het laatst wat doen niet meer zal kunnen, waardoor er verlenging moet worden aangevraagd.... Enz..

Zo wordt j-GGZ mooi gepraat zonder dat j-GGZ werkgelegenheid krijgt voordat dwang wordt ingezet en er problemen ontstaan en sturende onderzoeksvragen worden opgesteld, waarna de 'deskundige in GGZ zich huiverig voelt meer en opener te onderzoeken dan mag van BJZ....

Het wordt toch erg gezellig op BJZ.
En dan denkt de structuurbepalende ambtenaar dat hij kan sturen? De rechter heeft inmiddels bepaalt.

Weet de VNG dat wel, of zijn ze als blinde ezels?
 Laten de artsen zich in de luren leggen door deze mooipraat? (Verzwijgen dat het anders kan volgens BW1:254)?!!


TS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten