maandag 5 augustus 2013

Denk mee met Erik.....

De transitie jeugdzorg komt steeds dichterbij en de gemeenten staan voor de grote uitdaging zich te ontwikkelen tot deskundige opdrachtgevers. De zomervakantie is nog dichterbij en ik stop ook even met columns schrijven. In september kom ik weer bij u terug.  

Speciaal voor wethouders en gemeenteambtenaren die graag puzzelen in de vakantie, in deze laatste column voor de zomervakantie een aantal jeugdzorg breinbrekers. Onder de beste inzendingen (gebruik daarvoor de reactiemogelijkheid) verloot ik een aantal werkbezoeken aan de jeugdzorgpraktijk. 
 

Erik Gerritsen (bestuursvoorzitter BJAA) 
 

Lees meer….  

 

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Wees creatief beste lezers en geef niet slechts antwoord op de casussen die de bestuursvoorzitter ons aanbiedt, maar help de gemeenten in Nederland door ze nog meer casussen aan te bieden! Met de complexiteit van de aankomende transitie en het dringen van de tijd, kan men de verantwoordelijke personen die de transitie mogen vormgeven bij de diverse gemeenten niet genoeg voorlichten en laten meedenken. Wij hebben alvast een voorzetje gedaan. (Erik was vergeten om ook Bureau Jeugdzorg weer te geven als een ‘belemmerende factor’, maar gelukkig kunnen wij hem helpen, zodat de gemeenten het complete verhaal krijgen) Wij wensen Erik ook een creatieve zomervakantie!


Vervolg: De column van Erik Gerritsen schoot veel mensen in het verkeerde keelgat. Lees hieronder wat een kinderpsychiater en een GGZ directeur erover te zeggen hebben (overgenomen van Binnenlands Bestuur):

Door Ben Burgmans (Directeur GGZ) op 8 augustus 2013 8:07 

Wat een ongelofelijk misplaatste column. Hoe haal je het in je hoofd dat DIT de casussen zijn waar gemeenteambtenaren en wethouders mee moeten puzzelen? Ik sluit mij volledig aan bij Menno Oosterhoff, dit is niet de manier om met psychische problematiek om te gaan. 

Ik hoop dat de heer Gerritsen deze reacties leest en met een rectificatie of iets dergelijks komt, want deze voorstelling van zaken klopt van geen kant. De GGZ is er niet voor niets!! 

Door Menno Oosterhoff (Kinderpsychiater) op 7 augustus 2013 21:33 

Zelf puzzelen met casussen jeugdzorg. Stel je voor, dat de voorbeelden vervangen werden door lichamelijke kwalen. Een kind komt binnen met hoge koorts en rode vlekken en verwijde pupillen. Wat zou u doen? Onder de goede inzenders wordt een werkbezoek aan een kindergeneeskundeafdeling verloot..

Dit is toch niet de manier waarop we met psychische problematiek willen omgaan? Ik vind het smakeloos. Breinbrekers, puzzelen. Alsof het een soort vermaak is.
 

8 opmerkingen:

 1. Erik G. stelt de moeilijkste cases als advertentie voor.
  De gemeenten moeten zorg gaan inkopen voor onder de a.s. jeugdwet.
  Er zijn voldoende cases te schrijven, beknopt, waar de UHP eigenlijk niet nodig was gewest.

  Als Jeugdzorg hun werk voorstelt, dan nemen ze cases uit die 25% die wel hulp nodig heeft.

  Maar is het nodig een kind uithuis te plaatsen, waar de ouders naar een huis mogen verhuizen waar geen jeuk-gevend glaswol uit de ventilatie komt? (Werknemers moeten beschermd worden tegen glaswol op het werk; thuis niet??)
  Is het nodig na die verhuizing naar een schone flat het kind dan niet terug te plaatsen? (Er liggen goede psychiatrische rapporten over de ouder, na verdachtmaking dor BJZ).

  Is het nodig een geadopteerde die wegloopt weg te houden bij haar adoptieouders, als er sprake kan zijn van hechtingsstoornis, zodat de hechting niet met therapie op gang gebracht kan worden?

  Is het nodig geen onderzoek te doen voordat er een OTS wordt aangevraagd?
  Is het nodig dat de waarheid wordt verdraaid om zonder grond een kind uithuis te plaatsen, met de smoesjes van op:
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/de-lege-terminologie-van-bjz-deel-3.html ?!

  De gemeenten kunnen nu wat doen, nu ze zorg mogen inkopen: diagnosten die aan waarheidsvinding doen onder de wet WGBO (BW7:446 e.v.), want diagnosten zonder toestemming van BJZ straks worden anders niet vergoed door de zorgverzekeraars!!!.

  Laat diagnosten inkopen, declarabel maken, door uw gemeente...
  Dit in plaats van jeugdzorgwerksters, die de naam krijgen van gezinscoach, gezinsregisseur, O-K-adviseur, en zo voort.

  Diagnosten zijn geregistreerd, beëdigd, deskundig, willig zo nodig door te verwijzen, en houden geen kind 'in eigen beheer' d.m.v. OTS en erger voor het kind (UHP, Oz).

  Op de pagina van Erik G. kan gereageerd worden. Doe het beknopt. Netjes. Want censuur kan. Erik G. komt immers uit de werkgevershoek van BJZ, werkgelegenheid beschermend.
  Laat u horen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Erik gaat op vakantie! Ik stel een PULP voor.. Een Permanente Uit Land Plaatsing.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie van TS is niet geplaatst op BB, dus plaatsen wij de reactie hier op de blog (JDH):

  N.a.v. Erik G. (BB 4/8/'13):

  - Casus 1: door op de deurbel te drukken wordt gezien dat moeder het kind wiegt, of deed moeder eerst open? :

  Eerst diagnose, dan pas traumatiserend uithuisplaatsen! - dat is de echte volg-orde. En moeder is genezen verklaard; moet dan de verdachtmaking blijven en overwogen worden (case is nu gezond) toch aan uithuisplaatsen, wat schadelijk is voor kinderen? Wil jeugdzorg zo destructief 'preventief' zijn?
  - Wie kan garanties geven voor welke toekomst dan ook voor zichzelf, laat staan voor een ander?

  - Casus 2: Kennelijk is BJZ niet deskundig genoeg om voor voldoende hulpplaatsen te zorgen (Bij invoering Wet op de jeugdzorg: BJZ moest o.a. modules ontwikkelen). Niet scheiden van gezins-dyade.

  - Casus 3: idem.

  - Casus 4: Is BJZ zo ondeskundig om niet tot moeder door te dringen om een keuze te maken: òf haar emoties, òf haar ouderschap naar haar kinderen, iedere keuze met uitgelegde gevolgen voor de kinderen. Leer moeder wat pedagogie is en hoe dat invoelt in een kind. Laat dan de keuze nog eens maken.

  Antwoord niet als jeugdzorg zelf met chantage en dreigen. Invoelende Pedagogie leren zou in dergelijke gevallen net zo verplicht dienen te zijn als bij aspirant-adoptiefouders.

  Casus 4: Ook hier geeft E.G. aan dat jeugdzorg daar geen antwoord op weet, anders dan dwangmaatregelen. Laat eerst maar eens (verplichtend) een orthopedagoog in samenwerking met een psychiater tests doen aan de gezins-dyade.

  Laat het beslissen niet over aan sociaal werkers maar aan diagnosten die de cliënt hebben onderzocht.

  * Vele bestaande casus onder BJZ hebben niet zo'n op de emoties aansprekend 'gevaarlijk' voorbeeld.
  * Er worden vele kinderen zonder degelijk onderzoek vooraf door jeugdzorg uithuisgeplaatst met speculaties; dat is vaak schadelijk voor het kind, dat uit z'n vertrouwde omgeving wordt geschud, met alle nadelige gevolgen psychisch van dien.

  - Casus A: AMK-melding over moeder die zeurt over jeuk bij invallende huisarts; ondanks dat uit fysische test bleek dat de jeuk veroorzaakt werd door glaswolsplinters uit de ventilatie werd kindje uit huis geplaatst, en na verhuizen naar schone flat werd kind niet teruggeplaatst met het soesje: parasietenwaan. Waarom zo speculatief kinderen duur 'in eigen beheer houden'?

  -Casus B: Ouders scheiden, en een ouder doet aan omgangsfrustratie. BJZ kiest voor één ouder, geen omgang met ander. Zonder onderzoek. En zonder bij eerste contact de ouders te wijzen op de keuze die ze per direct moeten maken na de uitleg:
  òf kiezen voor eigen ongenoegens jegens de ex,
  òf kiezen voor verantwoord ouderschap, waar kinderen geen strijdsignalen, verbaal of non-verbaal, mogen waarnemen, en de omgang normaal in overleg dient te geschieden.

  Bij beschuldigingen: "ga aangifte doen, maar weet dat valse aangifte bestraft kan worden met toewijzing van opvoedplaats bij die andere ouder."

  Wie weet wordt het geplaatst.... al ga ik er niet van uit. Dat gebeurt vaker.

  TS

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Reacties op Binnenlands Bestuur:

  Door Ben Burgmans (Directeur GGZ) op 8 augustus 2013 8:07

  Wat een ongelofelijk misplaatste column. Hoe haal je het in je hoofd dat DIT de casussen zijn waar gemeenteambtenaren en wethouders mee moeten puzzelen? Ik sluit mij volledig aan bij Menno Oosterhoff, dit is niet de manier om met psychische problematiek om te gaan.

  Ik hoop dat de heer Gerritsen deze reacties leest en met een rectificatie of iets dergelijks komt, want deze voorstelling van zaken klopt van geen kant. De GGZ is er niet voor niets!!

  Door Menno Oosterhoff (Kinderpsychiater) op 7 augustus 2013 21:33

  Zelf puzzelen met casussen jeugdzorg. Stel je voor, dat de voorbeelden vervangen werden door lichamelijke kwalen. Een kind komt binnen met hoge koorts en rode vlekken en verwijde pupillen. Wat zou u doen? Onder de goede inzenders wordt een werkbezoek aan een kindergeneeskundeafdeling verloot..

  Dit is toch niet de manier waarop we met psychische problematiek willen omgaan? Ik vind het smakeloos. Breinbrekers, puzzelen. Alsof het een soort vermaak is.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Tja, ook mijn reactie is weg gecensureerd. Het was toch een keurige inhoudelijke reactie maar kennelijk niet de reactie die Gerritsen wenst. Op Twitter zegt Gerritsen ook dat hij blijft hopen op een reactie die wel positief is. Dat er nu tientallen reacties zijn die bijna allen aangeven dat jeugdzorg in de beschreven casussen beter niet betrokken kan worden, en gemeenten op het hart drukken Gerritsen niet te geloven en uit te kijken met BJZ's (ivm de vele klachten en de alsmaar stijgende kosten) doet er kennelijk niet toe.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nog een reactie op die site geschreven:

  Voor psychologische problemen: geef een verwijsbriefje voor een diagnost, die een therapie kan aanwijzen (Verwijs door!).
  Voor materiële hulp: geef een doorverwijzing naar bv. de gemeente, zoals schuldsanering.

  Dwang is geen zorgverlening.
  Coördineren hoeft niet met OTS.
  - - - -
  Zal het daar geplaatst worden?:
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/jeugdzorg-breinbrekers.9079047.lynkx
  (copiëer, en plak in browser voor die site).
  Therapie hoeft niet met uithuisplaatsen.
  Begeleiding van een deskundige is niet het zelfde als van een sociaal werkster van BJZ, die zich jeugdbeschermer, gezinsmanager of -coach, of jeugdzorgwerker noemt.

  Oplossingen zijn gegeven, maar ook de twijfel die hoort bij gegeven beweringen vanaf de vloer van BJZ.
  De roep om waarheidsvinding voordat jeugdzorg aan dwang gaat denken is een reële en een kind-beschermende roep. Namelijk er raken te veel kinderen verstrikt in de laaggekwalificeerde jeugdzorgtrajecten, en dat belast kinderen of hun levenssfeer te veel. Dat is geen zorg!

  Pleegzorg blijkt dusdanig negatieve aspecten te kennen, dat daar voor > 80% minder aan gedacht moet worden (UHP verbieden).

  Oplossingen zijn te vinden in samenspraak met goede, vriendelijke, maar vooral kloppende uitleg.
  Dwang daarentegen werkt juist contraproductief.

  Een therapeut legde uit: "Als ik een behandeltraject voorstel en de cliënt ziet het niet zitten, dan heb ik niet het juiste traject voorgesteld of niet goed uitgelegd, en zoek ik een ander dat wel als gepast wordt ervaren. Zorg die aansluit bij de cliënt werkt, in tegenstelling tot waar weerstand tegen bestaat." - Zo is het ook met jeugd-zorg:
  Zorg dat de cliënt zich in een hulptraject thuis voelt. Dat werkt effectief.
  Dat wil je toch als hulpverlener; ook al zou die hulp niet geëtiketteerd zijn in de Regeling Normbedragen Jeugdzorg (hoofdstuk 2)?!
  Dan ben je een held in jeugdzorgland.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hilhorst denkt dat hij de regie krijgt over de jeugdzorg. Maar ouders met klachten en betrokken docenten, familieleden etcetera weten allemaal dat dat niet waar is.

  Klachten gaan naar de DMO en daar stuurt men ze door naar BJAA. Zo weet Erik Gerritsen wie er klaagt en waarom. Vervolgens doet hij de klacht alsof de klagers niet deugen en hebben de klagers, het ook bij de gemeente gedaan.

  En Hilhorst wil dat niet geloven, gaat maar uit van vertrouwen in ambtenaren. Maar dan is hem niet bekend wat er in het verleden met dezelfde betrokkenen is gebeurd. En dat dit vertrouwen misplaatst is en zelfs levensgevaarlijk.

  Gemeenten moeten bestuurders van de jeugdzorg niet blind vertrouwen maar zeer, zeer goed controleren. Naar klachten luisteren, heel goed de financiën bekijken, rapporten van de rekenkamer bestuderen en zich verzekeren van persoonlijke contacten en anonieme bronnen onder de medewerkers in de jeugdzorg.

  Nu komt het voor dat zelfs voormalige jeugdzorgmedewerkers in Amsterdam keer op keer de wethouder proberen te bereiken om hem te alarmeren. En zelfs zij ketsen af op de DMO en krijgen te maken met de afwerende reactie van BJAA en dan wordt de zaak afgedaan.

  Idem voor PvdA-leden, deskundigen. Kritiek komt nooit door. En als de wethouder zich al eens ergens mee bemoeit dan verschuilt BJAA zich achter de privacy.

  Ondertussen is er dit jaar al een dood Amsterdams kind geweest, is een zeer gewaardeerde pleegmoeder al twee keer de afgelopen weken komen protesteren op de stoep van BJAA in Amsterdam. BJAA neemt deel aan een peperduur ICT-systeem, organiseert prestigieuze congressen, huurt reclamebureaus voor het imago in en laat ondertussen de wachtlijsten oplopen.

  Hilhorst staat erbij en kijkt ernaar, hij lijkt het niet eens op te merken. Gemeenten moeten absolute controle over bestuurders eisen en inzicht en transparantie. Het allerdomste en levensgevaarlijkste ()letterlijk ivm risico's voor kinderen) is bestuurders op hun blauwe ogen geloven,

  Want die hebben maar een doel: zichzelf en hun eigen organisatie zo gunstig mogelijk presenteren ivm geld verdienen en werkgelegenheid. Eigenbelang dus. En dat dit zo is, in in de jeugdzorg overbekend ,ook de Nationale Ombudsman heeft hier meermaals de aandacht op gevestigd: 'De jeugdzorg heeft zelf een gedragsstoornis.

  In Amsterdam hebben we een wethouder die zo idealistisch is, dat hij niet ziet wat er onder zijn ogen in werkelijkheid gebeurt. Waardoor zaken in de jeugdzorg momenteel ernstig aan het ontsporen zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik heb nu een vierde reactie geschreven op die BB-site van Erik G.:

  Vreemd dat Erik zorgtrajecten zoekt die onder het mandaat van BJAA kunnen worden gegeven.

  Terwijl echte zorg en therapie gegeven moeten worden op een integrale, open diagnostiek, en dat zit niet ìn BJz.

  Veel zorg kan buiten BJz om, en dat belast een kind minder dan ook nog eens bemoeizorg van een lager-opgeleide.

  Zal hij als bestuurder weten dat de signalen vanaf de vloer niet op waarheid hoeven te berusten? Dat de conclusies die een team van de jeugdzorgwerker creëert zonder de cliënt te hebben gezien en van de werker heeft aangehoord, wat die werker wist en wilde inbrengen, dus insinuatief kunnen zijn, en erger:

  die conclusies kunnen schadelijk zijn waar voor een dwangtraject wordt gekozen. De sfeer in huis wordt verpest door OTS.
  En UHP is geen therapie. Eerder een oudervervreemdings-traject, met het brengen van grote onzekerheid in de psyche van een kind. Mooie zorg!

  Doorverwijzen is gezonder, behulpzamer.
  Wat normaal is, is geen zorgpunt om sexy te maken voor de rechter.
  Op jeugdzorg-darkhorse staan ook reacties.

  Kijken of dat nu wel geplaatst wordt.
  Er staan wel meer reacties die hem tegenspreken. Dus het kan.

  TS

  BeantwoordenVerwijderen