zaterdag 24 augustus 2013

Doorgeprikt!

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/08/het-verhaal-van-ilja-en-jelena-in-de.html
 

weer alsof ouders die te maken hebben met BJZ de 'moeilijke' ouders zijn, de 'hulpmijders', de 'pedagogisch onbekwamen'.

Uiteindelijk zegt Erik dat, als er 'strijd' is tussen de juridische partijen BJZ en gezin, het altijd aan het gezin ligt. Ook al geeft hij toe dat BJZ ook wel eens een foutje maakt.

Waar Erik Gerritsen de fout in gaat is dat hij zegt dat de 'werkdruk enorm is' in BJZ.
 
En dat het werk zo "ingewikkeld is".
Dat is niet zo!
Dat is zeker niet zo:
BJZ mag open doorverwijzen naar een deskundig diagnost, maar laat dat te vaak na.

Ja, zo kun je de werkdruk voor jezelf opvoeren.
Zo kun je het 'lastig maken'.
Maar zo maak je het werk (met UHP en pleegzorg) ook speculatief.
De jeugdzorgwerker en gezinsvoogd zijn geen diagnosten. Het ondersteunend team hoort alleen wat deze jeugdzorgwerkers willen over brengen en weten te herkennen. Het werkt niet diagnostisch! Het ziet de cliënt niet zelf (tegen beroepscode). '
 
Strijd'

Dàn krijgen de kinderen geen passende zorg, geen therapie, maar zijn enkel als een onbetamelijke beveiliging uithuisgeplaatst, zonder zorg.
Zo lok je als BJz uit dat de juridische tegenpartij, het gezin, moet procederen.
Juridische tegenpartij BJZ is uitlokker van zogenaamde "strijd".
(Hier maant BJZ het gezin om de strijd te stoppen, een strijd tegen gebrek aan diagnostisch inzicht en onderzoek).

Omdat BJZ te vaag is in gronden, pseudo-diagnose en doelen, kan een gezin eigenlijk niet winnen en als een rechter helder is, dan heeft BJZ de mogelijkheid van spoed-uithuisplaatsingen om de uitspraak van een hogere rechter te saboteren. Dat mag, want de lagere rechter is blind ten opzichte van hogere uitspraken!

Smoes

De smoes dat 'de werkdruk te hoog is', is omdat BJZ het deskundigenwerk niet uit handen geeft, en daarmee het kind in eigen beheer houdt (Regeling Normbedragen Jeugdzorg hoofdstuk 2).

Vader zou mishandelen en mag zonder toezicht bezoeken. Dat was de grond voor de OTS+UHP.

Om de twee weken een bezoekje werkt de hechting niet in de hand, dus het is ondeskundig te laag gesteld. Het is een opmaat voor het Ontzetten uit de ouderlijke macht! Het kind is dan "immers gehecht," zo heet dat, "aan de pleegzorger"?!
Dat secundair (pleeg)hechten gebeurt mogelijk na 5 jaar (onderzoek!) maar BJZ hanteert 1 à 2 jaar en de rechters geloven dat. (BJZ negeert de grote kans op schijngedrag en schijn-aanpassen van het kind.)
 
 
BJAA

Opvallend is in het algemeen dat BJAA niet ouders bij aanvang van deze zgn. omgangs-hulp informeert een keuze te maken tussen de (gezamenlijke) verantwoordelijkheid van hun ouderschap naar het kind met signalen die geen loyaliteitsconflict mogen opleveren en anderzijds de keuze voor het psychisch afzetten tegen de ex met de scheidings-ongenoegens.

Gewoonlijk is keuze twee een vorm van kindermishandeling, en het zijn dan twijfelachtige ouders die verkeerd kiezen. In denken moet het kind voorgaan. Maar ouders moeten wel bewust voor de keuze zijn gesteld bij aanvang van 'hulp'. Dat doet BJZ niet bij aanvang. Pas als het kind tekeningen heeft gemaakt onder begeleiding van de gezinsvoogd. Ongenoegens moeten uit het zicht blijven, verbaal en non-verbaal. Dat kan geleerd worden. Dat is een taak voor hulpverleners, maar dus liever door een deskundiger hulpverlener!

Mishandeling door vader

Hier zijn de kinderen getuigen van mishandeling door vader.
Hier is anderhalf jaar niet diagnostisch onderzocht door BJZ Gelderland!
Hier heeft BJZ duidelijk zorg-steken laten vallen.
Hier heeft BJZ geen hulp geboden aan vader om te leren in te leven in het kind en de pedagogie.
Hier heeft BJZ gemakzucht gepleegd.
Hier heeft BJZ kinderrechten geschonden (IVRK 24).
Want voorlichting en diagnostiek vanaf begin was deskundiger geweest, maar dan had BJZ werk uit handen moeten geven naar een specialist, en daar blijkt BJZ laks in te zijn of een allergie voor te kennen.


Dit gezin maakt duidelijk niet tot die "ongemotiveerde doelgroep" te behoren, door via de rechter tot een meer diagnostische verantwoorde hulp te komen, die minder schadelijk is voor de kinderen, waar het bekend dient te zijn dat het uithuisgeplaatst-zijn op zich schadelijk is voor kinderen en meegewogen had moeten worden vòòr een uithuisplaatsing.

 
Pleegzorg doet ook fysiek wat met een (pleeg)kind, dat gedisreguleerd kan raken (http://silkslides.com/S9dEk vanaf dia 22).

Het aantal uithuisgeplaatsten is in Nederland heel extreem hoog, de Europese top!
Een wanprestatie.

BJZ toont zich al decennia te ondeskundig om dit werk voor de rechter te mogen doen, maar de rechter is geen diagnost en moet maar geloven, gemakzuchtig. En Erik G..... die praat zo mooi.

Mooipraat.
Doorgeprikt!!!


TS

18 opmerkingen:

 1. Artikel:

  http://eservice-data.solidam.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/publication/telegraaf/native-app/issue/2013/08/24/0001/public/frame/2b3b9e832cbb39618041436cbe83263b274828a0.html

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is het artikel uit De Telegraaf, dat aan deze reactie ten grondslag ligt. (Dit is dus de link naar De Telegraaf).

   Andere artikelen op deze site leggen vaak uit waarom uithuisplaatsen een uiterste zou moeten zijn, maar helaas in Nederland dus niet als uiterste wordt gebruikt... (of het kiezen voor een éénoudergezinsvorm)...
   En waarom dit uithuisplaatsen, het 'ont-ouderen', zo slecht is voor kinderen met hun behoefte (ook later) hun ouders en hun (gezins)cultuur te kennen.
   PAS is een syndroom voor het kind dat 'niet leuk' is; in tegendeel zeer ongewenst.

   En dat PAS toebrengen doe je als echt-verantwoord jeugdzorg-werker, als het echt nodig zou zijn met UHP, door minimaal twee maal per week bezoeken van minimaal een dagdeel toe te staan.
   Dat is minimaal! Beter is toch echt thuis de hulp te verstrekken.
   En beide ouders te leren, zo vroeg mogelijk, om hun emoties te leren scheiden van hun verantwoordelijkheid naar het kind.
   Een kind mag niet zien, hoe ontvankelijk het in wezen is, dat een ouder strijd levert tegen en ongenoegens beleefd door de ex. Kinderen zien het wel snel en laten het niet merken!
   Ouders:
   Kinderen zijn geneigd om hun ouders te beschermen; en dat is geen taak voor een kind, dis ouders, let op: strijd niet als je toch elders woont dan je ex.
   Dat gaat ten koste van je kinders, en hun ontwikkeling, reeds zonder BJZ en Raad voor de Kinder'bescherming', dus mèt strijd en dus met Raad en BJZ wordt het alleen maar slechter! Een psychiater is deskundiger.

   Jeugdzorg/ jeugdhulp is geen zorg!
   Uithuisplaatsen is geen 'veiligheid' in de kind-beleving.

   OTS+UHP:
   Het is al met al geen hulp bij scheiding en omgangsfrustratie of bedreiging, want het uithuisgeplaatst-zijn is op zich een ernstige bedreiging voor het kind en diens psyche.
   OTS+UHP:
   Het is geen hulp bij bedreigingen van de ontwikeling, maar het tegendeel; een kind ontwikkelt en verwerkt beter in zijn vertrouwde omgeving.
   De 'bedreiger' zou weggenomen moeten worden.
   Ja, ook de gezinsvoogd is een bedreiging, die eigenlijk door verantwoorde rechters moet worden weggenomen.
   Terugplaatsbeleid naar beide ouders, verantwoord.
   Deskundig, hoger opgeleid dan in BJZ.

   Verwijderen
 2. Dat BJZ fout rapporteert is niet uit de lucht gegrepen, geen 'incidentje', maar structureel, met gebrek aan diagnostiek om tot een uiterste deskundigheid te gaan voor het vervolgtraject na de constatering:

  "'(Novum) - Door onjuiste rapportages van Jeugdzorg worden kinderen soms {tot vaak] onterecht uit huis geplaatst. Dat zeggen advocaten, Kamerleden en hoogleraren zaterdag in het AD.

  Gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg presenteren meningen volgens de krant als feiten. Ook zouden ze passages uit oude rapporten zonder controle meenemen in nieuwe analyses {Zelfs als de rechter destijds anders heeft geoordeeld!}. Verder wordt de bron van hun informatie vaak niet genoemd.

  Het is belangrijk om te weten wat de bron is, legt de Bredase kinderrechter Jolande Calkoen-Nauta in de krant uit. "Als er bijvoorbeeld staat dat iemand borderline {welk type?} heeft, moeten wij weten wie dat heeft gezegd. Was dat de ex of de psycholoog?"

  De Rotterdamse kinderrechter Sonja de Pauw Gerlings-Döhrn stelt in de krant dat de rapportages van zeven op de tien gezinsvoogden onder de maat zijn. "Ze zijn niet opgeleid voor het schrijven van rapporten." Ondanks de onvolledigheden zouden kinderrechters vaak de mening van Jeugdzorg volgen/geloven.
  "Jeugdzorg heeft er geen belang bij om te liegen, ouders hebben dat wel", zegt de kinderrechter. {Dat 7 op de 10 komt goed overeen met diverse andere wetenschappelijke onderzoeken: 72% slecht. Geen reden tot liegen: en de wettelijke Regeling Normbedragen Jeugdzorg, hst. 2: bedragen per geplakt etiket en maatregel zoals OTS+UHP??...!!}

  Er zouden geregeld fouten in de rapportages sluipen. Zo schreef een gezinsvoogd dat een moeder met een persoonlijkheidsstoornis kampt, terwijl haar psycholoog dat tegenspreekt. Ook kan in een rapport staan dat een kind blauwe plekken heeft, zonder dat is uitgezocht of sprake is van mishandeling. "Zoiets komt wel in het rapport en dan sta je met 10-0 achter bij de kinderrechter", zegt advocaat Richard Korver in de krant.
  {Of de vader zou van de trap in huis hebben geduwd, terwijl er geen trap is..., en dus is er gevaar; of toch niet?}

  Er moet veel verbeteren, stelt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. "Het zou kunnen dat kinderen onterecht uit huis zijn geplaatst." De Tweede Kamer stemde in met een voorstel van haar om de Kindsombudsman de rapportages te laten onderzoeken. De resultaten worden in het najaar gepresenteerd. Hoogleraar jeugdbescherming Ido Weijers concludeerde eerder uit onderzoek naar tweehonderd uitspraken over uithuisplaatsingen dat Bureau Jeugdzorg in een op de tien zaken onzorgvuldig handelde."' (citaat)

  Dit zegt ook raadsheer Van Teeffelen, die geciteerd is op deze site (Zoeken).

  Waar haalt de Kinderombudsman eigenlijk zijn gegevens vandaan, want de gezinsvoogden verstrekken enkel een sturende selectie uit het dossier, en houdt tegenbewijs vaak achter?!! Er is eerder gemeld dat het McMichael-arrest van het EHRK (24-2-'95) niet door BJZ wordt geaccepteerd.
  Dus zelfs een hoogste rechter wordt genegeerd door jeugdzorg!

  Is het te verwachten dat alle wetenschappers buiten BJZ (en hun verstrekte gegevens), alle onderzoekende jeugdrechtadvocaten en ouderondersteuners gek verklaard worden door dit onderzoek van ombudswege?
  Als Jeugdzorg uit dit onderzoek zou blijken altijd goed genoeg te handelen, zit er een vreemd luchtje aan. Bij voorbaat!

  Alle deskundigen buiten BJZ zijn gek, zou dan de bewering bij "onschuld van BJZ" zijn.
  Dat heet statistiek.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Het is belangrijk om te weten wat de bron is (voorbeeld borderline): Is het de ex of de psycholoog?"

   Even doordenken mevrouw Calkoen-Nauta: Na alles wat u inmiddels "weet"over de werkwijze van BJZ, had u hier moeten zeggen:
   "Is het de ex, de psycholoog of de gezinsvoogdes (die niet de bevoegdheid heeft dat soort diagnoses te stellen maar dat toch doet...)

   Verwijderen
  2. Beste walgelijke mevrouw Calkoen, u op laten vreten met kerstmis is het beste wat we kunnen doen. Ik hoop zo dat u dit leest, u bent echt misselijkmakend en daarnaast houdt u er ook nog eens een advocatenkantoor op na. Hoe geloofwaardig is dat?

   Eigenlijk hoop ik u persoonlijk tegen te komen, want het onmogelijke is door uw geweldige werkwijze door u toch mogelijk gemaakt. Dankzij u is mijn zoontje compleet kapot en mag zijn familie amper zien. Hij wordt al angstig als hij het woord jeugdzorg hoort.

   Wanneer gaat u zijn schade met blijvend letsel vergoeden? Hij is zelfs nog niet eens thuis, maar op papier wel, apart toch? Dit terwijl mijn kind bij zijn oma aan het logeren was, heeft u nadat u de situatie zeer kritisch heeft bekeken, na alle andere opties ook te hebben geprobeerd, (op zich al bijzonder via de telefoon), gezien de ernst van crisis situatie (ik vraag nog steeds welke situatie) heeft u via de telefoon een machtiging afgegeven aan de nep gezinsvoogd.

   U weet dat dit zeer strafbaar is, omdat deze mensen zich in valse hoedanigheid zichzelf zo presenteren wat gewoon standaard gebeurt, als voogd van mijn kind. namelijk een spoed (v)ots met directe uhp, omdat alleen op deze manier de veiligheid van de jeugdige gewaarborgd kon worden bla bla bla.

   Hiermee heeft u werkelijk mijn complete leven en dat van mijn zoon finaal naar de klote geholpen. En iedereen kijkt me nog steeds scheef aan. Behalve het feit dat het gewoon niks meer is dan ernstig misdrijf, is het daarnaast onmogelijk om iemand uit huis te plaatsen terwijl die persoon niet eens thuis is.

   Die kansloze huppelkutten gebruiken uw cruciale beslissing nog steeds. Dit is wat er in elke situatie gebeurt. Want die hele nep hoorzitting achter gesloten deuren is op zich al een schending van de mensenrechten, die niet eens rechtsgeldig is.

   Elke burger heeft namelijk recht op een openbaar en eerlijk proces. En dat dat slappe gelul dat dit zo gaat in het belang van voornamelijk jullie zelf ingenomen kuttekoppen.

   Ik bedoel natuurlijk in 'het belang van het kind', vanwege de privacy van het kind is ook gewoon een misdrijf want de kuddedieren in Nederland nemen dit dus gewoon aan. Dit is wat complete familie drama;s veroorzaakt.

   Want je kunt ook gewoon de naam van het kind niet noemen, maar ja daar valt geen geld mee te verdienen, want dat zou dan iedereen kunnen zien. Ik hoop dat iedereen die nog in onzekerheid of angst leeft massaal bevrijdt wordt van de kansloze misselijkmakende massaproductie van kinderen. En ik hoop voor u dat u vooral onder moet gaan duiken en daar dan ook vooral blijven, want op dit moment bent u ook bijzonder veel geld waard!!!

   Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid. Met een bijzonder vrijwillige bijdrage van Yvonne Severins

   Verwijderen
 3. Bezuinigen kan door de kinderrechters te leren bureau jeugdzorg en de kinderbescherming af te rekenen op de onzin. Geen helder betoog, dan geen maatregel. Ga maar mensen thuis helpen. Ambulante hulpverlening is veruit te prefereren boven internaten en pleeggezinnen.
  Dat zal leiden tot minder maatregelen, minder rechtzaken, minder jeugdzorg.
  En dan natuurlijk onmiddelijk de ouder- en kindadviseurs in Amsterdam afschaffen evenals de initiatieven in den lande om in navolging van Amsterdam jeugd- en gezinsgeneralisten overal aan te stellen. Weg ermee. Stel hier en daar maar iemand aan in een huisartsenpost die weet waar je echte hulp kunt vinden.
  Ook kan bij de GGD onmiddelijk alle enquetering en adviezen over de leefstijl afgeschaft worden. Het levert niets dan ergernis op en is een risico op ongewenste inmenging op valse gronden.
  Ook al die workshopjes kindermishandeling: onmiddelijk afschaffen. Faciliteer een aantal deskundigen als het forensich instituut en schaf overal de contactfiguren af. Een beperkte meldingspost bij de gemeente die zich niet met onzin bezighoudt als pedagogisch onmachtige ouders maar alleen voor de echte noodgevallen. Anders wegwezen, het is geen toevoeging maar een bedreiging voor de volksgezondheid.
  Bewezen. Al die juridische trajecten moeten vervangen worden door hulp en echt actieve hulp, geen managers of andere beoordelende nitwits.
  En haal er in godsnaam geen batterij ambtenaren bij als mensen zelf al naar de dokter en de jeugdpsychiater gaan. Dat kost alleen maar.
  Bezuinig verstandig en vooral op bureaucratie, valse kindermishandelingsprocedures en juridische trajecten. Wees toegankelijk en help. Dat kost minder dan de huidige politiek van enorme teams, rechterlijke procedures, OTS en UHP, wachtlijsten voor echte hulp en andere onzin. Gewoon afschaffen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Er is gewoon geen geld meer over voor die misselijke en niet productieve kindermishandelingscampagnes, projecten en trajecten. Hulp is goedkoper dan criminaliseren en juridiseren.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Biedt echte hulp ook gewoon vrijwillig aan. Zoek de medewerking van ouders en houdt op bij onenigheid of conflicten een zorgmelding lonend te maken. Dat verstoort alleen maar de verhoudingen tussen school, hulpverlening en ouders. Wat een vreemd idee dat gedwongen hulp helpt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Als BJZ de rechter in zijn onschuldig geloof laat beslissen dat er een dure OTS+UHP moet komen, moet er betaald worden...
  Dan moet er elders dan in jeugdzorg bezuinigd worden!
  Nu de gemeenten gaan betalen voor hun zorginkoop jeugdhulp, zal de WOZ (OZB) omhoog gaan, omdat dit geen landelijke belasting is maar een lokale heffing en dus buiten de belastingen valt, en zo het belastingplaatje opschoont. Schijn-bezuinigen heet dat.
  Maar....
  waar de rechter (dankzij BJZ) heeft beslist, heeft de ambtenaar maar te betalen; namelijk er is nu eenmaal een scheiding tussen overheid en rechterlijke macht:... wat de rechter (overgenomen vaan jeugdzorg) heeft beslist mag niet ongedaan worden gemaakt door de ambtelijke macht.
  "Betalen!", die jeugdzorginkoop, als de gemeente niet slim is geweest om i.p.v. het niveau jeugdzorgwerk diagnosten te hebben ingekocht.
  Diagnosten zoeken effectievere zorgtrajecten uit onder hun beroepsethiek en de wet WGBO. Deze zorgtrajecten zijn gemiddeld veel goedkoper dan die van jeugdˊzorgˊ. En effectiever en duidelijker. En.... korter (gemiddeld 460 dagen i.p.v. ruim 4 jaar) en dus beter voor het kind.
  Beter voor de kind-ouderbanden.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. ZATteams onmiddellijk afschaffen. Allemaal dure 'professionals' die duur vergaderen en op elkaar gaan zitten wachten, op wachtlijsten, op ouders, en niets doen. Zowel op de basisschool als op het voortgezet leidde het ZATteam voor mijn kind tot helemaal niets. Op het voortgezet onderwijs was het verplicht om een melding bij de leerplichtambtenaar te voorkomen dan wel hulp op school te krijgen die toch niet van de grond kwam. Niet school aan huis, niet tijdig de faalangsttraining, niet tijdig inzet van de IB-er. Ik heb alles zelf moeten doen. De route was allang duidelijk. Het kind had al hulp van de jeugdpsychiater en al afspraken voor indicatiestelling naar speciaal onderwijs. Ook dus nog de leerplichtambtenaar en de jeugdarts ingeschakeld. Niet nuttig maar verplicht. Allemaal onzin. Afschaffen dus.
  Daar valt te bezuinigen. Enorm. Laat gewoon de IB-er schakelen met de ouder.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Natuurlijk zou men moeten bezuinigen op jeugdzorg zelf.
   Maar:
   het gevaar zit 'm in het feit dat ambteneren van de gemeenten geen diagnosten zijn en voor de jeugdhulp jeugdzorgniveau gaan inkopen (vlgs a.s. jeugdwet: zorginkoop).
   Die 'ingekochte' jeugdzorgwerkers leiden het kind naar bovenlokaal BJZ, en die zorgt echt wel voor OTS en UHP, die zgn. "door de rechter zijn beslist" zodat de gemeente maar te betalen heeft.

   Slimme ambtenaren 'kopen in' de regionale diagnosten, maken hen declarabel.
   Deze diagnosten werken onder de wet WGBO. Zij vallen wel onder hoogwaardige beroepsethiek, ze zijn medisch gestudeerd, en kennen tuchtrecht.
   Die (psycho)medische trajecten (in j-GGZ) zijn veel goedkoper dan die vanuit BJZ.
   Dat is het meest concreet bezuinigen.
   En het voordeel:
   diagnosten verwijzen niet naar lage jeugdzorg zodat BJZ doodbloedt. Een mooie bijkomstigheid van diagnosten 'inkopen' door gemeenten.

   De wens is uieraard om volledig te bezuinigen op jeugdzorg om BJZ op te heffen. Maar dat zit er volgens de politiek en de a.s. jeugdwet er jaren lang niet in.
   Deze jeugdwet is gericht op kindermishandeling en verwaarlozing.
   Daarbij vergeten ze dat daarbij niet zoveel kinderen, waar dat niet echt het geval is (300%) ook belast worden met de onkunde in jeugdzorg, en de insinuaties.

   De a.s.jeugdwet is zo gevaarlijk voor deze kinderen (en gezinnen) omdat er op alle fronten ingangen komen tot speculatieg 'melden'. De verplicht aanwezige Meldcode, die overigens niet gebruikt hoeft te worden - men kan eigen verstand beter gebruiken om kinderen te beschermen. De ZAT-teams, de wijkteams, de jeugdzorgwerkers in Consultatiebureaus en huisartsposten en op de Eerste Hulp. De scholen, die graag zich voor hun fouten verschuilen door een gezin te melden bij AMK, straks het AMHK. Vele ingangen tot speculatieve hulp.

   Onder kindermishandeling vallen ook:
   - slaan;
   - echtelijke ruzie maken;
   - kind on-pedagogisch intimideren en kleineren;
   - enz..
   Lager opgeleide gezinnen en werkelozen en allochtonen zijn volgens een rapport van de ombudsman verdachten.
   Toch ligt er een advies om pas in te grijpen na 'constatering', i.p.v. dergelijke wijken met verhoogde kans en gezinnen preventief een leuke pedagogische cursus aan te bieden waardoor ouders leuke moderne alternatieve pedagogie leren.
   Dat is leuk, interessant, en in dergelijke cursussen leeft men door voorbeelden in hoe het niet en wel moet, leuk kan.

   Dit zou veel preventiever zijn dan veel te veel kinderen te belasten in de negatieve sfeer van bemoeizorg in jeugdzorg.
   Bezuinigen kan nu dus via de zorginkoop die uw gemeenten nu verzorgen. Daar kunt u uw invloed uitoefenen.

   Verwijderen
  2. Ik ben het volkomen met u eens. Het is ons ook overkomen en zijn er nog niet van af. BJZ zit te hijgen in onze nek met een nieuwe aanvraag MUHP als wij geen inschrijving met schoolgang voor elkaar krijgen voor een bepaalde tijd. SA is al binnen. Die hele bups met SamenWerkingsVerband uit de regio zijn het niet de moeite waard om te mogen bestaan. Als ik al dat geld bij elkaar optel dan had ik (en waarschijnlijk een hoop ouders) mijn kind op een particulier school geplaatst. Er wordt zoveel onzin over en weer gegooid over een kind die ze nooit gezien of gesproken hebben. Daarbij worden de ouders afgekraakt ... Interne Begeleiders zijn mensen die weinig tot niets weten. Onze kinderen zijn niet het probleem maar wel de maatschappij die alleen maar vanuit hun portemonnee denkt.

   De sluiting van alle BJZ-jeugdinstellingen/psychiatrie/gevangenissen zullen ook veel geld in het laatje brengen, begrotingstekort opgelost. Er zijn hier en daar ouders die je een lel om de oren kan geven als je ze hoort praten tegen hun kind. En wonder boven wonder, die ouders worden nooit of nimmer aangesproken ... raar hè? Teveel druk op hun sociale leven ... kinderen, 2 banen, opvang regelen etc...

   Verwijderen
  3. Totaal mee eens!
   Zoveel geldverspilling en als men nu gewoon het kind zichzelf laat zijn, hoe dan ook is er niets aan de hand. Als men niet zo paranoïde is en bang is voor problemen op school, stel slechte naam etc?
   Dan idem kan men elk kind dat aangemeld wordt duur prive onderwijs geven! Ipv dit soort mensen met een iq van rond de 100 zo niet minder hun salaris!
   Want hun begripsvermogen is zwaar onder de norm.

   Verwijderen
  4. Bezuinigen door BJZ en consorten op te doeken is het beste, maar...
   Wat kan nu gedaan worden?
   Nu is de zet gegeven aan de gemeenten die zorg moeten inkopen. Daar staan we nu een decennium voor.

   Het is NU irreëel om te roepen om BJZ op te doeken. Zo zit de gesubisdieerde praktijk van de politiek en de lobby van BJZ niet in elkaar.

   Nu kunnen ouders, gewetenbsvol beroep doend op hun lokale gemeentevertegenwoordigers, de gemeente voortsellen om geen jeugdzorgniveau in te kopen op de plaats waar OTS en UHP dreigt,
   maar laten de gemeenten de regionale diagnosten daarvoor aan het woord, onder de WGBO.
   De gemeenten hebben al afspraken met de zorgverzekeraars, omdat jeugd-zorg niet meer zonder jeugdzorg verzekerd wordt.

   Dat is voor het komend decennium het meest haalbare.

   En over anderhalf jaar, en bij uitstel van de trasitie over twee jaren, zal het daarnaast zinvol zijn om alternatieven voor te stellen om dit jeugdzorg/jeugdhulp op diagnostisch niveau te krijgen, met 'diagnostische waarheidsvinding', met oog hoe een aanbevolen hulptraject zal gaan werken in het kind en zijn ontwikkeling.
   UHP zal geen 'zorg' blijken!

   Verwijderen
  5. Anoniem 26 augustus 2013 13:43
   ' Dat is voor het komend decennium het meest haalbare '

   Geen kinderen meer op de bodem van NL baren of grootbrengen.
   Gezinnen weg uit NL
   (iemand enig idee hoe je dat doet zonder geld maar met de nodige bedreigingen je kind te verliezen? Gaat er geen Amber Alert af bij een OTS als je het land verlaat?) Alles gaat toch naar de knoppen met toeziendoog van Rutte. Nog steeds vrijgezel? Hoe zou hij het ervaren als zijn kind op school gepest werd met vreemde labels en daardoor bij BJZ terechtkwam door toedoen van corrupte rechters?

   Verwijderen
  6. Geen kinderen meer in NL baren is niet erg reëel.
   Maar begrijpelijk.
   - Emigreren kan, maar geef dat niet vooraf aan; verhuis eerst en licht dan in.
   - Netjes snel achteraf inlichten dat je verhuist bent is geen misdaad.
   - In België weet men wat jeugdzorg in NL doet en 'waard' is.
   - Anderen laten inleven is lastig en wordt door derden al snel gebagatelliseerd en weggewoven, onterecht maar menselijk, ambtelijk, en niet best voor de belangen van het kind, ook later als het opgroeit.

   Verwijderen
 8. Oh prima, deze meneer heeft zich laten inspireren door Amerikaanse praktijken. Wat een onzin. Als je in Amerika aantoonbaar een kind ten onrechte uit huis laat plaatsen kun je als instantie (en ik dacht ook persoonlijk) aansprakelijk gesteld worden voor enorme schadeclaims. In Amerika mogen ouders die volledig aan de drugs zijn geraakt en op straat wonen nog een omgangsregeling hebben en bij goed gedrag wordt een kind terug geplaatst. Maar ja, daarvoor heb je natuurlijk wel een onbevooroordeelde rechter nodig die volgens de wet toetst door feitenonderzoek. Nederland gaat kapot aan een "hear say"-cultuur op alle gebieden. Ook dit is een gevaar de rechtsgang. En als men die hear-say cultuur handhaaft door BJZ te geloven op hun "blauwe ogen" (we doen niet aan waarheidsvinding), dan is de kans heel klein dat er uberhaupt nog ooit een kind terug komt. Want niemand weet eigenlijk meer hoe het echt zit zonder feitenkennis. In het voordeel van J.Z. Dat dan weer wel. Accepteert J.Z. en de staat dan ook enorme schade-claims bij bewezen feiten die het ongelijk bewijzen van de uit huis plaatsing volgens Amerikaans model of sluit men de ogen voor feiten en neemt deze slechts voor kennisgeving aan? En wie is dan eindverantwoordelijk voor de totale verloedering van de mensenrechten uiteindelijk in Nederland? Bescherming van de kwetsbare en degene die nog niet voor zichzelf kunnen opkomen begint nog altijd met rechten en wetten. Deze dienen als omgangsindicatie in een beschaving. Maar hier komt niemand voor kinderen op, zelfs niet J.Z. die het vertikten om fatsoenlijke waarheidsgetrouwe rapportages op te stellen en kinderen inhoudelijke hulp te bieden. Blij in elk geval dat ze nu toegeven wat ze al jaren in de praktijk brengen. Kinderen ontnemen, geen feitenonderzoek toepassen en verwarring veroorzaken omtrent de omstandigheden en indicatie waardoor er geen enkele kind meer terug zal keren. En wat is op de "rit" hebben van je leven volgens J.Z. als men toch niet kijkt naar omstandigheden zoals ze daadwerkelijk zijn? Als men als kan beweren waar ze zin hebben en wat hun dient en daar ook mee weg komen overal. Dan kunnen en zullen ze toch alles schrijven in eigen voordeel en komt volgens J.Z. op papier toch niemands leven meer op de rit? Ik voel me als een melkkoe uitgemolken en als een fokschaap gebruikt door Nederland en als ik dit had geweten had ik never en te nimmer mijn kind hier op Nederlandse bodem geboren laten worden. Dan maar over de grens met een kinderwens. Vanaf het moment dat een kind geboren wordt is Nederland B.V. de baas over mijn kind blijkbaar. Ze doen maar wat ze willen en ongestraft gaat het door. Totdat ze zelf misschien ooit een kind verliezen, wellicht wordt dan duidelijk hoeveel pijn ze andere mensen hebben aangedaan met hun praatjes in dit subsidie-(jeugds)ysteem. Of wellicht zijn ze te ver heen om nog iets te voelen, als je dit werk al kan doen en ook nog kan promoten, dan is het mij wel duidelijk hoe het zit met het innerlijke gestel. Ik kan nu in elk geval verder met mijn rouwproces, terwijl mijn kind nog in leven is. Ik hoop dat deze mensen nog ooit oogsten wat ze zelf gezaaid hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Gaat het om een vergelijkinkje met Amerika waar de reguliere jeugdzorg (dat deel dat tot uithuisplaatsen leidt) ook volstrekt gemis heeft van diagnostisch inzicht wat een UHP het kind aandoet, en waar de ouders te weinig juiste gespecialiseerde zorg krijgen?
   Of gaat het om de toestanden hier in Nederland, wat ons raakt?

   Ik zou kiezen om naar de foute structuur in Nederland te kijken, en hoe jeugdzorg met hun bestuurders aan het volksverlakken zijn geslagen.
   Het artikel gaat over de smoesjes van jeugdzorg, de smoesjes van bestuurders (die wel eens in Amerika zijn geweest, maar dara gaat 't niet om).
   Het artikel met reacties wijst tevens constructief naar betere alternatieven dan het te lage niveau dat jeugdzorg heet en de j-GGZ in d eklauwen heeft.

   - -
   Ik neem aan dat met 'als' (..kan beweren) alles... is bedoeld. De toetsen haperen wel eens, nietwaar?

   Verwijderen