zaterdag 31 augustus 2013

Baby's als Risicojongeren

Vraag van Dark horse lezer: Inhoudelijk managers (…..) van de WSG hebben achtereenvolgens de 4 Plannen van Aanpak ondertekend. Zonder moeder en/of kinderen gezien te hebben.

Ik kan ze nergens vinden in een beroepsregister. 

Antwoord:

Wanneer ze in geen beroepsregister van BIG, NVO of NIP zijn te vinden, dan zijn het helaas geen deskundigen die tuchtrechtelijk kunnen worden aangepakt.Dat mag sinds 2010 naar artikel 35 UvbWjz, dat veranderd is en door de Kamer gejaagd onder het kopje 'Risicojongeren', alsof een baby daartoe zou behoren en geen recht meer heeft op het morele artikel 24 IVRK.


De SSF en anderen hadden het ministerie juist gevraagd om het oorspronkelijke artikel 35 aan te vullen met [de gedragswetenschapper], "die onder zijn beroepscode werkt", ... ...; want dan moet de gedragswetenschapper uit artikel 1 UvbWjz zich houden aan de beroepseis geen gevolg-hebbende rapporten te ondertekenen zònder de cliënt gezien en onderzocht te hebben. 


Uitgekleed

Nu heeft de Kamer toegestaan dat dit artikel zo uitgekleed werd dat het geen wet is, geen afweeg- of meet-artikel.

Mogelijk is dit te gebruiken bij de rechter, dat er dus geen echte passende deskundige heeft gediagnosticeerd, wat wel als noodzakelijk in de verantwoordelijkheid van BW1:247 wordt geacht door de ouders.

Het team (waarvan een persoon het IB c.q. Plan van Aanpak ondertekende) heeft kennelijk geen deskundige betrokken die de cliënt diagnostisch heeft onderzocht en slechts moest afgaan op wat de sociaal werkster/jeugdzorgwerker heeft kunnen en willen doorgeven, en dat is niet diagnostisch, niet diepgaand genoeg. Het is als werken vanuit derde hand gegevens.

 
SW

1 opmerking:

  1. Het is bij de WSG te gebruikelijk dat Plannen van Aanpak niet met ouders worden besproken.

    Naar de rechter wordt dan verklaard, dat er wegens omstandigheden geen tijd voor was, maar dat de ouders wel op de hoogte zijn van de inhoud van het Plan van Aanpak.

    Dit betekent in de praktijk, dat ouders geen idee hebben waar het in de zitting over gaat. Ook hebben ze met niemand over het Plan kunnen overleggen.

    De rechter accepteert deze onzin en dus komt er een verlenging OTS of UHP.

    BeantwoordenVerwijderen