maandag 26 augustus 2013

Rekenen blijft moeilijk voor de coalitie

Besparing jeugdzorg werkt averechts 

AMSTERDAM, maandag | door Hans Kuitert  
 

Het overhevelen van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari 2015 levert geen besparing op, maar gaat juist extra geld kosten. De aanloopkosten voor de decentralisatie en de marktwerking kunnen oplopen tot ver boven de half miljard euro. In 2017 wil het kabinet wel 350 miljoen hebben bezuinigd. 

Door de decentralisatie zullen bij de huidige, nu nog door Rijk en provincies betaalde, instellingen en Bureaus Jeugdzorg zeker 2200 van de huidige 15.000 banen verdwijnen. Dat brengt behalve kosten voor wachtgeldregelingen ook torenhoge ww-kosten met zich mee. Omdat de bestaande jeugdzorginstellingen, ook van de jeugd-GGZ, een deel van hun werk zullen verliezen, moeten zij ook gebouwen afstoten. Veel van dat onroerend goed is nu onverkoopbaar dus blijven de instellingen zitten met hoge afschrijvingskosten en sterk verminderde inkomsten.
 
Jeugdzorg Dark horse: De vraag is of de Eerste Kamer in oktober hiermee akkoord gaat. Als deze wet voor 1 januari 2014 niet wordt goedgekeurd dan wordt de gehele Transitie uitgesteld.
 

Lees verder….
 

 

 

5 opmerkingen:

 1. En nu kost het zeker niets, dat hele artikel, bewijst maar weer eens te meer dat Jeugdzorg Nederland...werkgelegenheid is, dus handel.

  Over de zorg van de kinderen hoor je ze niet, nee ze vallen ook hier door de mand.
  "HUN WERKGELEGENHEID" afschrijving op gebouwen, ketenpartners gaan failliet!!

  Geen woord over de belangen van de ouders en hun kinderen.........even vergeten, ach die zijn immers het product!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is weer zover:
  Jeugdzorg Nederland (BJZ's) schreeuwt om geld.

  De banen die in BJZ zouden verdwijnen worden weer aangeboden in de gemeenten: gezinsregisseur, wijkteam, jeugd- & Gezins-Ondersteuner, Ouder- & Kind-adviseur, en dergelijke namen komen eraan en betreffen gewoon jeugdzorgwerkers, gezinsvoogden, van dat niveau.

  Dus zoveel WW-uitkeningen zullen het niet worden, tenzij de jeugdzorgwerker ook hier te laks is te onderzoeken waar zij kan werken na de zorginkoop Jz van de gemeente.

  Wat zorgelijker is, is dat JN hier erkent om minder aan diagnostiek (verwijzen ernaar) te willen doen. GGZ zou inkrimpen en er zouden minder gebouwen nodig zijn....
  De gebouwen van BJZ blijven, omdat de jeugdzorgwerkers van de gemeente vaak zullen verwijzen naar het bovenlokale BJZ (een voortzetting van BJZ dus! Artikel 2 in a.s. Jeugdwet).

  De GGZ zou met de plannen van jeugdzorg verminderen! Ook qua aantal gebouwen.
  Dat houdt dus in dat jeugdzorg op de speculatieve tour wil gaan: geen diagnostische waarheidsvinding.

  Straks staat de toegangspoort tot jeugdhulp nog meer wagenwijd open:
  De verplichte OpvoedOndersteuning zal voor meer werkgelegenheid (kinderen in beheer van BJZ) zorgen, en dat liefst, volgens jeugdzorg, zonder diagnose en machtiging van de rechter.

  (Voor ouders die het nog niet weten:
  jeugdzorg werkt voor zo'n 50% met rechters en OTS en UHP tot Ontzetten uit het ouderlijk gezag toe. U kan dus met grote kans in een rechterlijke molen komen; bij aanvang met uw kind, aan het eind zonder uw kind!)

  Jeugdzorg Nederland heeft weer de politiek via de Telegraaf willen bespelen voor meer geld.

  Verzwegen werd dat er nog arbeidsplaatsen in de plantsoenendienst en vuilnisophaaldienst zijn voor de werkeloze jeugdzorgwerkers, wanneer er toch gekozen gaat worden door de gemeenten voor diagnostischer deskundigen in de toegangspoort tot jeugdhulp.
  Diagnosten verwijzen effectiever, goedkoper, zodat het kind werkelijk bij de juiste hulp terecht komt en echt geholpen wordt.

  Dat bespaart echt! Daar vallen wat ruïnes van BJZ bij in het niets.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Door de afspraken tussen overheid en gemeenten zal een uitstel van een jaar niet veel uitmaken in het gevaarlijke beleid voor het overgrote deel der kinderen.
  Ook de invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1-1-2004 werd 1-1--2005. En werd even slecht als daarvoor.
  Het zou wel beter zijn omdat gemeenten zich wat beter kunnen bezinnen op het effect van welk niveau aan zorginkoop ze willen doen:
  goedkoop bij aanvang en erg duur in gevolg (jeugdzorgniveau),
  of Schijnbaar duur maar in gevolg statistisch duidelijk efectiever en goedkoper: gezondheidszorg en GGZ.

  Het verschuil is respectievelijk:
  € 100.000 per case in ruim 4 jaar gemiddeld -
  tegenover
  € 6.000 per case in 460 dagen gemiddeld .

  Zorginkoop kan inhouden:
  - het declarabel maken van die artsen die straks buiten de zorgverzekeringsboot vallen wegens de a.s. jeugdwet;
  - de wijkteams en gezinsregie bij twijfel laten doorverwijzen naar die diagnost, die meer kan onderkennen; 'Twijfel' kan ontstaan wanneer de verzonnen hulp door de jeugdzorgwerker niet effectief is en er aspecten over het hoofd zijn gezien of de ouders ten onrechte beschuldigd zijn. -
  . Maar het is waarschijnlijk dat de zorginkoop op advies van het dure jeugdzorg (JN/BJZ's) gaat inhouden dat jeugdzorg gaat bepalen of uw gezin wel diagnostische hulp mag krijgen buiten een OTS om; Binnen een OTS bepaalt de gezinsvoogd welke hulp uw gezin krijgt, dus is er geen vrije keuze in diagnostiek en therapie.
  Of u moet het zelf betalen.... als u uw kind nog thuis heeft!

  De zorginkoop van uw gemeente kan dus zorgen dat u wel of geen vrije keuze hebt tot diagnostische zorg van de juiste deskundige en gewenste therapeut.
  Of u wel of niet verzekerd bent tegen jeugdzorg.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Verzekerd TEGEN jeugdzorg.:-) Dat je zodra er een zorgmelding is je een beroep kunt doen op de zorgverzekeringswet voor gespecialiseerde advocatuur bij de procedures, voor emotionele begeleiding bij de emotionele stress, voor praktische hulp per direct zonder wachtlijsten, omdat dat de reden was dat je hulpverlening nodig hebt voor je kinderen. Psychische begeleiding en een potje onvoorzien. Wat dat gedoe ons allemaal heeft gekost. Alleen al de tijdsinvestering in het gesprekken voeren met jan en alleman. Daar had ik graag begeleiding en vergoeding van kosten bij gehad.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik lees via De Telegraaf: "De aanloopkosten voor de decentralisatie en de marktwerking kunnen oplopen tot ver boven de half miljard euro."

  Marktwerking???? kunnen ouders en kinderen dan kiezen bij welke instelling ze een AWBZ indicatie kunnen krijgen? Ouders en kinderen zijn met handen en voeten gebonden aan de gemeente waar men woont.
  Er is helemaal geen sprake van marktwerking.
  Er is sprake van leeftijdsdiscriminatie, kinderen moeten voor een medische indicatie langs een onbekwame gemeente-ambtenaar en volwassenen gaan voor een medische diagnose naar een universitair geschoolde huisarts.

  Het is zelfs zo ernstig dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij het niet aan durft om een reactie te geven op het feit dat gemeente ambtenaren een psychiatrische diagnose gaan afgeven bij kinderen. ( www.kwakzalverij.nl E-mail: secretariaat@kwakzalverij.nl )

  Charles

  BeantwoordenVerwijderen