dinsdag 28 januari 2014

Van Rijn maant senaat tot spoed behandeling Jeugdwet

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/van-rijn-maant-senaat-tot-spoed-behandeling.50649.lynkx

Van Rijn maant senaat tot spoed behandeling Jeugdwet

Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) dringt er in een brief bij de Eerste Kamer op aan de Jeugdwet voor 19 maart te behandelen. Een van de argumenten is dat gemeenten een jaar voorbereidingstijd moeten krijgen tussen de afronding van de wetgeving en de inwerkingtreding daarvan.

Afspraak bestuursakkoord

Dit is afgesproken in het Bestuursakkoord 2011-2015 tussen rijk en de koepels van gemeenten (VNG) en provincie (IPO), schrijft Van Rijn aan de Eerste Kamer. ‘Voor een stelselwijziging van deze omvang is het van belang dat de betrokkenen tijdig kunnen beginnen met de implementatie.’ Zolang het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is, is het voor gemeenten niet mogelijk ‘om te starten met de daadwerkelijke implementatie’.

Snelle behandeling

Gemeenten moeten beleidsplannen en verordeningen vaststellen die van belang zijn voor de overeenkomsten die gesloten moeten worden met jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Daarnaast moeten bureaus jeugdzorg en jeugdhulpinstellingen voldoende tijd hebben om de personele formatie aan te passen. Ook provincies, zorgverzekeraars en –kantoren moeten zich tijdig kunnen voorbereiden op het al dan niet beëindigen van hun taken, beargumenteerd Van Rijn de noodzaak tot snelle behandeling door de senaat in zijn maandag verstuurde brief.

Tijdpad Wmo

Het is opmerkelijk dat Van Rijn rondom de Jeugdwet de senaat tot spoed maant, en met name de argumentatie die hij daarvoor gebruikt. Rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) houdt hij vast aan het tijdpad. Ook daarvoor staat de invoering gepland per 2015. De wet moet echter niet alleen door de Eerste Kamer, maar ook nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Een datum voor plenaire behandeling is nog niet vastgesteld.

Zorgen over haalbaarheid

Bij zowel de Raad van State, als de landelijke als lokale leven zorgen over de haalbaarheid van de invoeringsdatum. Onder meer omdat kabinet en gemeenten het oneens zijn over de voorwaarden waaronder de Wmo op verantwoorde wijze door de lokale overheid kan worden uitgevoerd. In het gunstigste geval behandelt de Eerste Kamer de Wmo voor het zomerreces. Dan resten er nog hoogstens zes maanden voor de inwerkingtreding van deze wet.

11 februari

Behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer staat vooralsnog gepland voor 11 februari. De senatoren hebben nog veel vragen over deze decentralisatie, met mame over de overgang van de JeugdGGZ naar gemeenten.  

3 opmerkingen:

 1. Die Kamerleden moeten niet te intelligent nadenken, zo wil de lobby jeugdzorg.
  Daarom: spoed.
  Voor de werkgelegenheid is het goed: vele kinderen en ouders raken beschadigd, zodat er werk is na de 'jeugdzorg'.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Haastige spoed is zelden goed.
  nos.nl/artikel/603333-senaat-twijfelt-over-jeugdggz.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een trieste ontwikkeling… Een ambtenaar op de stoel van een medicus. Hebben we een overschot aan ambtenaren die soms aan een baan geholpen moeten worden? En hoe zit het met het recht op (gelijkwaardige) zorg? Er ontstaat een kloof tussen behandeling van lichamelijke klachten t.o.v. van psychogene klachten. Dit is achterhaald en ethisch niet te verkroppen! Wat een schandaal!

  Minister van Rijn heeft haast heeft met de goedkeuring van de Eerste Kamer en dat gemeentes al ggz-zorg kunnen inkopen. Ik begrijp de haast van Martin wel gezien de toenemende aandacht in de media voor het dreigende ggz-jeugdwet-debacle. Haastige spoed….

  Ook is het vreemd/asociaal dat ouders straks bij de gemeente moeten aangeven wat hun kind mankeert om eventuele zorg te kunnen ontvangen! Hoezo medisch geheim? Ik denk aan de kinderen met suïcidale ideaties, psychoses, ADHD, schizofrenie, angststoornissen, eetstoornissen, autisme spectrum stoornissen. Als uw kind een been breekt gaat u toch ook niet langs het gemeenteloket? Hoe kunnen gewone mensen (zoals Martin) dit besluiten in Den Haag?

  En natuurlijk doet Achmea onderzoek naar de gesjoemel in dossiers. Achmea is zeer gebaat bij het beschamen van de ggz en het onderbrengen ervan bij de gemeentes. Dit heeft te maken met de groeiende kosten in ggz land. Dat kan wellicht anders, maar Nederland behoort op wetenschappelijk gebied bij de mondiale top als het gaat om onderzoek naar psychopathologie! En dan deze ontwikkelingen! Wat een afbreuk. Daar komt bij dat ieder bewijs en perspectief ontbreekt. Laat de desbetreffende organisaties eerst maar eens uitleg geven. Verder wil ik tegen alle gemeenteambtenaren zeggen: blijf bij je leest!

  BeantwoordenVerwijderen