zondag 19 januari 2014

Vloeken in de Grote Kerk


http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/01/jeugdzorgwerkers-voelen-zich-niet.html


Mr Ir P.J.A. Prinsen
Renbaanstraat 45
2586 EX Den Haag
btwnr: NL.0407.23.240.B.01
PRINSEN
advies
LEGAL OPINION
Telefoon (070)-406.32.21
Telefax 084-733.50.78
VLOEKEN IN DE GROTE KERK
Commentaar op:
MANIFESTATIE JEUGDWET
Georganiseerd door:
Gezinsvoogden i.s.m. Abvakabo FNV
Woensdag 22 januari, Grote Kerk, Den Haag
De Jeugdwet gaat over kinderen – niet over werkgelegenheid
Vakbonden die over de Jeugdwet praten: vloeken in de kerk
WERKGELEGENHEIDSLOBBY
Met vakbondsgeld hebben de gezinsvoogden de Grote Kerk in Den Haag afgehuurd voor hun werkgelegenheidslobby.
Met vakbondsgeld zijn bussen ingehuurd om gezinsvoogden uit het hele land naar de Manifestatie te vervoeren.
Met Jeugdzorggeld stelt Jeugdzorg Nederland gezinsvoogden vrij om deel te nemen.
HET WARE GEZICHT VAN JEUGDZORG
Jeugdzorg laat met deze lobby zijn ware gezicht zien.
Hebben ouders dan tòch gelijk?
Zijn kinderen inderdáád werkgelegenheidsobject voor gezinsvoogden?
POLITICI?
De vakbondslobby heeft politici uitgenodigd voor “debat” tijdens de manifestatie.
Integere politici zullen daarvoor bedanken. Het is mee-vloeken in de Grote Kerk.
De Manifestatie is belangenverstrengeling4 opmerkingen:

 1. Ik zeg altijd: Jeugdzorg is er niet voor de kinderen, de kinderen zijn er voor jeugdzorg. Mijn stelling wordt met deze manifestatie weer eens onderstreept.

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In het belangwekkende juridische maandbal FJR van November 2010/92 schreef op blz. 248 raadsheer Van Teeffelen na motivatie en dubieuze waarnemingen over Bureau jeugdzorg: " zijn die bureaus er voor de client of is de client er voor de bureaus?"

   Ook andere disciplines hebben onderzoek gedaan n.a.v. jeugdzorgdossiers, en komen op het spoor van de laatste mogelijkheid: BJZ matcht de nodige kennis niet bij de case.

   BJZ brult weer, want niet voor het eerst de laatste decennia, om geld en werkgelegenheid.

   BJZ heeft wel bewezen dat ze bij veel zaken niet de deskundigheid in huis hebben om
   tijdig naar hoger kennisniveau door te verwijzen.

   Neem de huidige experimenten met omgangsfrustratie (dat BJZ graag misleidend vechtscheiding noemt) door saboterende 'moeders', waar BJZ de hand boven het hoofd van deze kindmishandelende 'moeders' houdt en 'vaders' DISKWALIFICEERT MET INSINUATIES; of....
   of het kind eerst maanden laat lijden onder deze onbewuste omgangssaboterende 'moeders', die niet weten dat ze loyaliteitsproblemen in het kind opwekken;
   door BJZ, die door deze experimenten aantoont dat ze niet weten met welke deskundigheid men deze omgangssaboterende ouders direct en urgent dient te leren en uit te leggen hoe ze niet naar het kind signalen moeten afgeven door hun strijd tegen de ouder die voor de omgang(recht van het kind) opkomt.

   BJZ geeft dus geen hulp op tijd.
   Maar wel brullen om geld.
   Wel brullen om werkbestendiging.
   Ondanks dat dit vele kinderen schaadt.

   Verwijderen
 2. Er is genoeg werk voor ze in Syrië en omliggende landen. Probleem van werklozen opgelost. De kogel is dan door de kerk, de teerling is geworpen. Ze willen leedvermaak, opdonderen dan. Nu denken ze dat GOD ze zal bijstaan door in de kerk te gaan demonstreren zodat ze als zondaar verder mogen gaan? Er worden duizenden mensen ontslagen maar acteren niet zo zielig als deze misdadigers. Deze kwaaddoeners overtreden alle menselijke geboden. Ze handelen in menselijke geestelijke/fysieke goederen. Dat is strafbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De vraag moet natuurlijk gesteld worden of mensen die in de jeugdzorg werken (maar onbewust zijn), geen zelfreflectie hebben, geen combinerend overzicht kennen van kennis met wat ze doen, wel direct als misdadigers benoemd kunnen worden?

   Of als mensen die nog dolen in een zelfgeschapen ideaalbeeld dat niet strookt met de diversiteit aan gewoon menselijke variatie.

   Wanneer we zien dat mensen met een eigen probleem als aanleiding in de zgn. 'hulpverlening' (waartoe jeugdzorg eigenlijk niet behoort) terecht komen en onvoldoende luisteren naar de kritiek met onderbouwing vanuit onafhankelijke wetenschap, dan is het zielig dat dezen geconfronteerd kunnen worden, eens, met hun blindheid ten aanzien van wat ze hebben gedaan met de psyche van het kind na (vaak verkeerd) ingrijpen met dwang.

   Het geweten gaat pas laat bloeien, en dan wringen met wat ze hebben aangericht onder onkunde en eigenbeeld, dat verre van heldendom staat!

   Maar feit is dat ze IVRK art. 24, het recht op integraal diagnostisch onderzoek, hebben overtreden op basis van meningen en beperktheid van denken en teamstructuur, waar het team moest varen op de beperkte zienswijze van de jeugdzorgwerker, blind.

   Voordat we deze onbewuste wezens veroordelen, mag eerder nog veroordeeld worden die verantwoordelijke politici, rechters met academische opleiding, en beleidsmakers die intergraal behoren te kijken naar het oplossen van de problematiek, en zich niet beperken bij 1 discipline, waar menselijkheid, variatie en verscheidenheid in uitingen kent.

   Slechts met diagnostiek die het vervolgtraject niet bij zichzelf houdt, geeft kans op een snel juiste hulptraject.

   Rechters,
   politici,
   beleidsmakers,
   gemeenten,
   ouders,
   ze zouden bewuster moeten onderzoeken of er niet te verkokerd wordt gehandeld.

   Hoe meer men verdient, hoe verantwoordelijker men is voor het leed door verkeerd en te dwingend handelen, wat in Jeugdzorg met twee petten op al te snel kan gebeuren: het in eigen beheer houden van een object dat leeft en niet los gezien zou mogen worden van de gezinsdyade (BW1:257).

   Ja, er zijn andere plaatsen waar beter goedbedoeld gewerkt kan worden, zonder die grote kans op gevolgschades aan dat 'object'. Hulpverlening in vluchtelingenkampen is gewetensvol werk!

   Verwijderen