donderdag 9 januari 2014

De definitie van waanzin......

De Staatssecretaris van VWS heeft op het feestje van de inspectie afgelopen jaar (http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/09/het-feestje-van-de-jeugdzorg-inspectie.html) eigenlijk erkent dat er toch niet zoveel zal veranderen en dat daarom gewoon de jeugdwet op 1-1-2015 doorgaat/ingaat.

"Hetzelfde blijven doen en dan een andere uitkomst verwachten" 

Albert Einstein 
 
Hetzelfde blijven doen met jeugdzorg, op dat lage kennis-niveau blijvend, niet-medisch-academisch, en dan verwachten dat het goedkoper wordt, kinderen er beter uitkomen, gezien de gevolg-kosten door het handelen van gezinsvoogden binnen en buiten de schotten van jeugdzorg, met alle nadelige en contraproductieve gevolgen in de opgroeiende door dwangzorg, is dus 'waanzin'.

Gebrek aan diagnostische trajecten

Kinderen blijven - bij gebrek aan diagnostische trajecten onder jeugdzorg - beschadigd raken en later kostbare zorg behoeven, of ze worden crimineel, maatschappelijk lastig handhaafbaar (WAjong-uitkeringen), raken in de prostitutie, en zo voort.

Wetenschapper Joseph J. Doyle jr. heeft over de vergrote kansen tot diverse schades in 2007 ook al gepubliceerd ("Het kind is beter af thuis met passende hulp dan datzelfde kind in pleegzorg"). Andere wetenschappers adviseerden specialisten in de ingang die de cliënt en zijn systeem onderzoeken. 

Maar ook buiten de onafhankelijke wetenschappers om werden vraagtekens gezet bij het niveau van jeugdzorg met z'n gevolgen voor het kind. De commissie Samson heeft geconcludeerd dat de kans op seksueel misbruik onder toezicht veel groter is (http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/06/seksueel-misbruik-in-jeugdzorg-100-x-zo.html) dan thuis.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (destijds nog onder drs. Van Vollenhoven) kwam ook tot inzichten waardoor jeugdzorgwerkers zich zouden moeten schamen. De Kinderombudsman vond dat er fouten in de rapportage van bureau jeugdzorg richting kinderrechters staan. Een Raadsheer (Van Teeffelen) publiceerde in maandblad FJR 2010/92 dat rechters vraagtekens zetten bij de indicatiebesluiten van jeugdzorg.

Ombudsman

De zojuist teruggetreden Ombudsman had het in EenVandaag rond de jaarwisseling ook over de arrogante houding van de overheid. Jeugdzorg werkt onder de bescherming en in opdracht van de overheden.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de overheveling van taken van Provincie en Rijk naar gemeenten. Met name als het gaat om de jeugdzorg.... http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/10/wet-jeugd-ggz-naar-gemeenten.html geeft meer knelpunten naar het inzicht van jeugdpsychiater M. Oosterhoff op Artsennet.nl

Bezint eer ge begint


Waarom blijven de politici doordrammen op de ingeslagen weg op basis van gemakzuchtige mooipraat vanuit de lobby jeugdzorg? Doorzien ze echt geen volksverlakkerij, zoals veel ervaren ouders dat noemen?! Bezint eer ge begint, is een oude wijsheid, die niet opgeld doet in de gehaaste, vluchtige politiek die wetenschap negeert.
Deze wetenschap is door onafhankelijk en van de beroepsgroep met opbouwend advies verstrekt aan de politiek, maar wilden ze het wel lezen? Wijst meningenpolitiek met de daarbij horende lobby's en mooipraat vanuit de beroepsgroep zelf werkelijk beter de weg dan moderne bevindingen van onafhankelijke wetenschappers, advocaten, analyserende ouderorganisaties, onderzoekers, ombudsmannen en commissies?

Politiek

De politiek kan met pseudowetenschappelijke rapporten die de jeugdzorg zelf heeft gecreëerd op het axioma dat elke OTS en UHP juist is gebaseerd in hun eigen indicatiebesluiten mogelijk misleidt zijn, maar waarom dat niet toegeven waar er objectiever materiaal voor handen is? Politiek - Eerlijk???

Het wordt duidelijk, waar geen concrete eisen worden gesteld aan het jeugdzorgniveau, dat twee petten mag ophouden: ingang en dwang (gezinsvoogdij met uithuisplaatsingen en ontzeggen uit de ouderlijke macht va belezen, gewoon-goedwillende, leerbare ouders; ja, de jeugdzorg doet schijnen alsof al die ouders pedagogisch onbekwaam zijn, maar die groep is kleiner dan 30%). 

TS (teamlid JDH)

4 opmerkingen:

 1. http://www.ikonrtv.nl/factor/index.asp?oId=904

  In deze aflevering volgen medewerkers van het Programma Factor van de IKON een uithuisplaatsing van 6 kinderen in Zaandam. De besluitvorming komt aan de orde.
  De medewerkers van de Kinderbescherming geven aan dat zij sinds enige tijd niet meer zelf onderzoek doen, maar af moeten gaan op de rapportage van ketenpartners zoals het consultatiebureau en de politie.

  Als zij betrapt worden op een onwaarheid in de rapportage, de gezinsvoogd die het gezin wel kent was niet betrokken en is niet gesproken, maar zo staat het wel in de rapportage naar de kinderrechter, wordt het stil.

  Het zijn weer de gebruikelijke misverstanden, roddels uit de buurt en professionals van diverse instanties die zic,h o zo zorgen maken en elkaar daarmee opvoeren zodat een gezin uit elkaar gerukt wordt. Een moeder met 6 kinderen die overeind aan het krabbelen is na een gewelddadige relatie en een maand geleden in de wijk is komen wonen met haar 6 kinderen.

  Leven van de bijstand. Niet geholpen worden maar verstoten en gestraft.
  Dat is het soort systematische terreur dat wij hier in Nederland jeugdzorg noemen. Inderdaad, conform de titel van de promotie van Rene Clarijs: de tirannie van de jeugdzorg.
  Binnenkort bij iedereen in de wijk en op de school. Zich in onschuld wassende o zo goed bedoelende kwade tongen. Dat is geen hulp dat is een middeleeuwse heksenjacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nou, de overgang van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen naar de gemeenten vind ik toch een behoorlijk grote verandering. En beslist geen verbetering.
  Ook de introductie van de voorwaardelijke uithuisplaatsing (die omgezet kan worden in een definitieve uithuisplaatsing zonder tussenkomst rechter) is een duidelijke verandering, maar beslist geen verbetering.
  En daarnaast kan jeugdzorg voortaan kiezen of ze kinderen langs bestuursrechtelijke weg (Wet op de Jeugdzorg) of langs civielrechtelijke weg (Burgerlijk Wetboek) uit huis kunnen plaatsen. Er zijn dus vanaf 2015 2 juridische ingangen om kinderen uit huis te plaatsen. Ook een verandering, maar geen verbetering.

  Het enige positieve is dat er minder budget voor jeugdzorg is. Tenminste als de jeugdzorglobby er niet in slaagt om de bezuinigingen terug te draaien. Minder budget betekent minder OTS en minder UHP.

  Dus er gaat veel meer veranderen dan de staatssecretaris erkent, maar het zijn geen veranderingen ten goede.
  Voorlopig zijn Nederlandse ouders en kinderen nog niet verlost van de jeugdzorgterreur. 1

  DM

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Woorden van een staatssecretaris, die dus niet zo diep er in zit dat hij snapt hoe de mooipraatpannen van de jeugdwet zal werken:
   de jeugdwet is eerder een gevaar voor de meeste kinderen die binnengehaald worden dan er beschermd zal worden.
   Wanneer niet deze maand bezonnen wordt door de Eerste Kamer, dan komt er pas over jaren een evaluatie en daarna weer jaren later wat aanpassinkjes.
   Ouders laten zich te weinig horen.
   Men is te weinig nieuwsgierig hoe de zorgplannen met dwang en drang zal werken, en waar het recht op diagnostiek zal worden overgeleverd aan jeugdzorgwerkers i.p.v. deskundigen met medisch-academische opleiding.(De Wjz zal vervangen worden door de Jw, maar het dwingen blijft op laag niveau bestaan).
   De WOZ zal verhoogd worden omdat jeugdzorg als al jaren brult om geld en dat chanterend ook krijgt: het is immers zgn. ˊin het belang van het kindˊ, dat niet in de kou mag blijven staan, zo onveilig bij eigen gewone ouders die als verdachten zijn afgeschilderd. Daar moet wel geld naar blijven stromen. Ook de werkgelegenheid is een gebezigd argument.

   Verwijderen
 3. BJZ heeft een laag kennisniveau, niet diagnostisch bevoegd, en niet zelf therapeutisch bevoegd!

  De WOZ hangt af met de OZB en andere heffingen die hoger worden dan normaal.
  BJZ werkt met vaagheden waar bijna niet tegen kan worden verdedigd, zonder nulmeting of te wegen of BJZ wel verbetering tot stand brengt, en dat mag zorg heten???

  BeantwoordenVerwijderen