zondag 20 mei 2012

Geen normale seksuele nieuwsgierigheid

In lijn met de recente onthullingen in de media over seksueel misbruik en de toedekking daarvan, tonen wij hier de bevindingen van de therapeut die onze dochter heeft behandeld voor haar PTSS, die zij kreeg als gevolg van seksueel misbruik door medeleerlingen op haar vorige school. Ara klas - schooljaar 2010-2011. Zowel de school Signis (Slotervaart), als de overkoepelende scholenorganisatie Kentalis, alsook de gemeente Amsterdam, het AMK, de zedenpolitie, de onderwijsinspectie en de GGD lieten ons (en de andere kinderen) in de kou staan, terwijl ons gezin in de verdachtenhoek werd gedrukt.

Beleidsadviseur van Burgemeester Van der Laan, Karin van der Wansem, vond het in het kader van het ‘Coördinatiepunt Seksueel misbruik’ van de Gemeente Amsterdam (onder de verantwoordelijkheid van Bas van Meggelen) niet nodig om uit eigen beweging contact op te nemen met de traumatherapeut van S..., en verklaarde in een email dat indien wij als ouders daar belang aan hechtten, de therapeut zelf maar contact moest zoeken met de gemeente. Zo ‘actief’ is de houding vanuit het coördinatiepunt seksueel misbruik van de Gemeente, waar ouders van kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van seksueel misbruik, bij terecht kunnen. Wij wensen alle toekomstige bezorgde ouders in dit soort kwesties, veel succes!

Sven Snijer   

Ara klas - schooljaar 2010-2011

Leerkracht: Cynthia Meijroos/Tamara van der Zalm
Klassenassistent: Tamara van der Zalm/Natasja Overmars
Intern begeleidster: Linda Kroeze/Marjon de Waal
Logopediste: Bianca Tervoort
Groep: Ara's 2010-2011

Brief aan Burgemeester Van der Laan


http://nl.linkedin.com/pub/onno-beets/28/512/abb


Drs. H.Onno Beets.


Arhem, 15-05-2012

Geachte lezer,

Mijn naam is H.Onno Beets, ten tijde van de behandeling van S…. werkzaam als psychotherapeut bij Stichting KRAM, Zaandam.
Op verzoek van de ouders van S…. Snijer zet ik kort een aantal punten op papier, welke mij zijn opgevallen gedurende de periode dat ik S…. onderzocht en behandelde in 2011.
Ik ben mij er daarbij van bewust dat de informatie over het beloop van een en ander mij eenzijdig door de ouders is medegedeeld. Het is dan ook aan de lezer, om een weging te maken van mijn lezing tegen de achtergrond van de feiten zoals deze bij de lezer bekend zijn.

Ouders hadden zich tot KRAM gewend, nadat zij forse en zorgelijke gedragsveranderingen bij hun dochter bemerkten. S…. had hen na verloop van tijd verteld dat zij op school nare ervaringen had ondergaan door toedoen van een aantal kinderen. Op de toiletten zou een aantal kinderen, waaronder twee meisjes, hardhandig aan en in S….’s geslachtsdelen hebben gezeten, haar ook hebben gedwongen orale seksuele handelingen te verrichten bij een jongetje. Deze mishandelingen, door de aard en sfeer niet uit te leggen als uitingen van normale seksuele nieuwsgierigheid, moeten zich naar S….’s verhaal meerdere malen hebben voorgedaan over een periode van weken.

De ouders hebben dit zorgelijke verhaal onder de aandacht gebracht van de schoolleiding. Deze reageerde echter afhoudend. Ouders hebben toen contact opgenomen met AMK, om hun zorg over de toestanden welke op school speelden onder de aandacht te brengen.
Voor zover ouders op de hoogte zijn gebracht door het AMK en de school, zou er geen actie zijn ondernomen om de betrokken kinderen, die door S….’s uitlatingen bij name bekend waren, nader bij het onderzoek te betrekken.

Voor mij als professional, die al jaren heeft samengewerkt met jeugdhulpverleners van BJz, AMK, jeugd- en zedenpolitie, jeugdartsen heeft samengewerkt in zgn. scenarioteams is dit een onbegrijpelijke werkwijze.


Al jaren is vaste procedure iedere melding zeer serieus te nemen, en grondig onderzoek te doen naar alle in de melding genoemde betrokkenen alsook te bezien of mogelijk nog meer betrokkenen zouden kunnen bestaan, zowel aan de daderzijde als aan de slachtofferzijde. 


Ook mag toch bekend worden verondersteld dat wanneer kinderen of jeugdigen andere kinderen betrekken in grensoverschrijdende en/of onvrijwillige seksuele handelingen er grote kans bestaat dat deze daders zelf ook slachtoffer zijn(geweest) en dus zeker onze zorg vereisen. 

Het AMK heeft zich overigens wel tot KRAM gewend, om ons te informeren dat zij de ouders van S.... verdachten, en dat behandeling van S…. schadelijk zou kunnen zijn als we daarbij niet alert waren op het mogelijke daderschap van de ouders.

Ik heb het besluit genomen, na intern overleg binnen het team, om S…. te gaan behandelen, middels EMDR. De ervaring heeft me over jaren geleerd, dat kinderen tijdens dit type behandeling niet in staat zijn te veinzen. Daarbij heb ik in aanmerking genomen, dat S…., met haar beduidend lagere intelligentie en de impulsiviteit passend bij haar ADHD, (naast haar PDD-NOS) daartoe al helemaal niet goed in staat moest worden geacht.

De behandeling verliep zeer bevredigend, en S…. kwam over weken met dezelfde namen en feiten, welke over de tijd wel uitbreidden in mate van detail. Ik heb nooit reden gevonden te twijfelen aan de waarheidsgetrouwheid van haar relaas en tekeningen over hetgeen haar een jaar daarvoor was overkomen. De vader, die tijdens de behandeling aanwezig was, op mijn verzoek, was een rustgevende steun voor S…., en heeft zich nooit bemoeid met de inhoud van hetgeen bij de behandeling ter spraken kwam, noch ooit ook maar iets gesuggereerd.

Ondertussen liep een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Mevrouw Annemarie Fokke uitte tegenover mij tijdens een telefoongesprek over het beloop van de therapie en mijn visie als behandelaar, haar verbazing over ‘de buitengewoon gekleurde informatie’ welke zij van rond dit onderzoek van de zijde van de betrokken instanties (AMK, BJz, school)  over het gezin Snijer had gekregen. Dit feit is me als bijzonder bijgebleven, ten eerste, omdat raadsonderzoekers naar mijn ervaring zelden dergelijke uitspraken doen lopende een onderzoek, en ten tweede, omdat dit een bericht was, dat in lijn was met hetgeen de ouders mij keer op keer met een zekere verbijstering meldden.

Altijd tot nadere toelichting bereid,
met vriendelijke groet,

H.Onno Beets Psychotherapeut
BIG 39058775516

huibeets@gmail.com


                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking:

  1. het blijkt dat er wel heel veel individuele gevallen zijn waar het mis gaat, maar de overheid blijft genoegzaam de kop in het zand steken. De "professionele" medewerkers van de BjZ's en de Rvk's , die deze blog met grote regelmaat lezen, moeten zich zo langzamerhand eens bewust worden dat zij diegenen zijn die veel gezinnen (kinderen) stuk maken, in plaats van te behoeden voor het echte kwaad. Gelukkig blijken zij ook niet gehinderd te worden door enig geweten en slapen zij wel, i.t.t. hun 'slachtoffers'

    BeantwoordenVerwijderen