donderdag 24 mei 2012

Inspectie ontevreden over Jeugdzorg Gelderland

http://www.nationalezorggids.nl/ANP/Patienteninformatie/9629/Inspectie-ontevreden-op-Jeugdzorg-Gelderland

ARNHEM - Bureau Jeugdzorg Gelderland, de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorgaanbieder Entréa hebben niet genoeg ondernomen in de zaak van een overleden peuter. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Jeugdzorg.

De peuter was woonachtig in een pleeggezin. De moeder had echter nog wel bezoekrecht. Het kind is op een gegeven moment alleen gelaten met de moeder, waarop de moeder het kind dusdanig mishandelde dat het aan zijn verwondingen bezweek.

Volgens de Inspectie voor de Jeugdzorg waren de zorgorganisaties vooral gericht op het de organisatie van de zorg voor de peuter en hebben de instanties daarbij niet goed ingeschat hoe gevaarlijk de moeder was.Daarnaast hebben de hulpverleners onvoldoende met elkaar overlegd. Bovengenoemde organisaties hebben inmiddels toegezegd verbeteringen door te voeren. De inspectie houdt daarbij een oogje in het zeil om te zien of dat daadwerkelijk het geval is.

© Nationale Zorggids / Henk Zuidema

Inspectie uit kritiek op Gelderse jeugdzorg

23 mei 2012

De besluitvorming van Bureau Jeugdzorg Gelderland, de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorgaanbieder Entréa was kwalitatief onvoldoende in de zaak van een overleden peuter. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg.

De peuter verbleef in een pleegezin en overleed na kindermishandeling tijdens een bezoek aan de moeder, vooruitlopend op definitieve terugkeer. Volgens het onderzoek waren de medewerkers van de betrokken organisaties vooral gericht op het organiseren van de zorg voor de peuter. De aanleiding voor die zorg en belangrijke informatie over de moeder verdwenen naar de achtergrond. Ook kozen de hulpverleners onvoldoende een gezamenlijke koers en was er op belangrijke momenten te weinig overleg.

Bureau jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en Entréa moeten werken aan verbeterplannen met concrete maatregelen. De inspectie adviseert de provincie Gelderland en de staatssecretaris van VenJ hierop toe te zien. De inspectie gaat de invoering van de maatregelen in de praktijk controleren.

Meer informatie: Bericht Inspectie Jeugdzorg en downloaden onderzoek; NJi-databank Overzicht van de jeugdsector: Beter samenwerken

Redactie Dark horse: Daar gaan we weer! Ouders die heel goed voor hun kind zouden kunnen zorgen, omdat ze psychisch stabiel zijn, worden met leugens en insinuaties bij hun kind vandaan gehouden en een moeder die levensgevaarlijk is, wordt met het kind alleen gelaten (en zou het definitief terug krijgen!) En alle situaties zijn terug te voeren op het zelfde probleem: Jeugdzorg heeft eigenlijk geen flauw idee hoe het met de werkelijke pedagogische capaciteiten of psychische gezondheid van ouders gesteld is. Men roept maar wat. Goede ouders veroordeeld, slechte ouders een herkansing. Ga zo door Jeugdzorg en vermijd te allen tijde zorgvuldig onderzoek, dan zal het jullie nooit aan publiciteit ontbreken.

             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


3 opmerkingen:

 1. Mijn ervaring is dat de observaties van Prof. Hoefnagels, eerder ten aanzien van de raad (2002) intergaal van toepassing zijn op Bjz:

  Raad voor de Kinderbescherming
  Dagblad van het Noorden zaterdag 5 oktober 2002
  Door Robbert Willemsen

  Prof. dr. Peter Hoefnagels, emeritus-hoogleraar familierecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en scheidingsbemiddelaar, is al jaren een kritisch volger van de Raad voor de Kinderbescherming. Van tijd tot tijd krijgt hij verzoeken binnen van advocaten, die hem vragen rapporten van de Kinderbescherming die bij de Nederlandse arrondissementen in echtscheidingszaken binnenkomen, te beoordelen. Na het bestuderen van tientallen rapporten komt Hoefnagels tot de volgende conclusies:

  - Feiten en conclusies waren niet gescheiden, zelfs niet onderscheiden.*

  - De conclusies gingen vooraf aan de feiten en functioneerden als vooroordelen.*

  - Conclusie en advies aan de rechter berustten niet op feiten.*

  - De beweringen en verwijten uit de scheidingsverhalen van de man en de vrouw werden als feiten behandeld.*

  - Er werden te hooi te gras zogenaamde 'indrukken' vermeld die op niets waren gebaseerd.*

  - Het rapport was een 'feitenpakhuis'. Feiten, beweringen en waardeoordelen werden opgestapeld zonder dat duidelijk was welke relevantie deze hadden voor de vraagstelling.*

  - Beweringen werden zó vaak herhaald, dat ze voor de lezer die beslissingen moest nemen als feiten gingen functioneren.*

  - Het rapport was verhuld of onverhuld partijdig: De beweringen van de ene partij werden vaak positief, van de andere partij vaak negatief gekleurd.*

  Het gaat hier, zo zegt Hoefnagels tot slot, om elementaire fouten, waardoor de rechter misleid wordt en waarvan tientallen ouders en honderden kinderen het slachtoffer worden. En zelfs als er goede rapporten gemaakt worden, zijn ze nog onnuttig, vragen ze meer tijd dan een kinderleeftijd verdraagt en verergeren ze vaak de strijd tussen de ouders.Kortom, volgens Hoefnagels is de huidige gang van zaken een verspilling van energie, tijd en geld. De rechter kan veel beter direct zélf beslissen, als de ouders het niet met elkaar eens zijn. Dat gaat sneller, geeft minder risico's en heeft minder nadeel voor de kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb het rapport van de inspectie Jeugdzorg gelezen. Wat mij opvalt is dat er gesprekken zijn geweest met de Pleegouders, Entréa, BjZ en RvdK.

  En weer wordt de moeder buiten spel gezet. Waarom wordt er niet naar haar verhaal geluisterd? Moet ik dit soort partijdige onderzoeken nou serieus gaan nemen of zo.

  Wat is er nou feitelijk gebeurd op die dag? Was het een ongeluk met een vervelende samenloop van omstandigheden? Of is moeder door het lint gegaan omdat ze de aantijgingen op haar moederschap niet meer aankon? Dacht de moeder, als ik mijn kind niet krijg, dan krijgt niemand haar meer? Ik kan hierover in ieder geval niets opmaken uit dit rapport.

  Waar ik meer naar geïnteresseerd ben is, wat zou er gebeurd zijn als er van het begin af aan geen AMK-melding was geweest? Wie weet had dit gezin (vader-moeder-kind) nog gelukkig bij elkaar geweest en had deze peuter nog geleefd.

  Jeugdzorg vergeet maar al te gemakkelijk de impact die hun bemoeizucht te weeg kan brengen op een gezin.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. BJz en Ijz: breng vooral geen kennis (diagnostiek) bij het kind en 't gezin!!!!
  Dat eigen gezin zou wel eens een betere hulp kunnen zijn (met diagnostische hulp/begeleiding), dus minder werkgelegenheid voor BJZ; ja, minder geld uit belastingcenten.
  Wetenschappers hebben, zoals u, bestuurders, nu moet weten, reeds gezegd dat BJZ geen kennis bij de zaak brengt, en dat dit insinueren over ouders onjuist is.
  Zo kan men ouders in de verdachtenbank zetten, waar een beschuldiging naar ouders nodig is om een OTS te verkrijgen!
  Zo werkt uw systeem, BJz!

  Treed eens weg van uw smoesjes en indoctrinatie, BJZ-werkers, en zie de dossiers van cliënten zelf.
  Ik heb het niet over de weinige gezinnen met een allergie tegen pedagogie, maar over gewone betrokken gezinnen, waar BW1:257 verkracht wordt t.o.v. IVRK 24 en EVRM 8, de kind-ouderband of hechting.
  Ouders zien langzamerhand uw smoezen, gezinsvoogdjes!

  Het gaat om het belang van kinderen mèt een kind-ouderband als fundamenteel psychisch belang.
  Leef u eens in in de echte psychische ontwikkeling van een kind, dat zich helemaal niet veilig voelt in de bedreigende pleegsituatie[s]!
  Laat uw opleidings-indoctrinatie achter u, jeugdzogwerkers!

  Weet dat Ijz slechts oppervlakkig en met meta-analyse aan inspectie doet, niet naar details zoekt in een zaak.
  Rechters kijken juridisch en niet diagnostisch!
  Klagen helpt niet en levert regelmatig een slechtere bezoekregeling op.
  Politici slapen door hun geloof in de mooipraat van BJZ.
  Dus de macht van BJZ is compleet!!!!!!!

  Houden zo, of......

  BeantwoordenVerwijderen