zondag 13 mei 2012

Jeugdzorg plaatst te snel uit huis

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/1989234/2009/01/04/lsquo-Jeugdzorg-plaatst-te-snel-uit-huis-rsquo.dhtml?redirected
ROTTERDAM - Kinderen worden door jeugdzorg veel te snel uit huis geplaatst. Volgens de opstellers van de petitie ‘Stop machtsmisbruik’ is er bij hulpverleners en voogden te weinig oog voor de belangen van ouders en kinderen.Bracheorganisatie MO-groep herkent de kritiek, maar ontkent dat er sprake is van onrecht. ,,We herkennen deze teleurstelling van mensen. Dat wil nog niet zeggen dat een besluit onterecht is,’’ vindt bestuurslid Jan Dirk Sprokkereef. {Een besluit van Jeugdzorg tot OTS of uithuisplaatsing is in alle gevallen onterecht, wanneer dat besluit wordt genomen met onvoldoende onderzoek naar de mogelijkheden om hulp te bieden in een vrijwillig kader in de thuissituatie. Zo is het veel voorkomend, dat een gezinsvoogd een jaar lang geen noemenswaardige inspanning heeft geleverd om een gezin naar goede hulp door te verwijzen, maar zij vlak voor de rechtzitting om de OTS te verlengen nog even snel de problematiek in het  gezin aandikt, en verklaart dat de hulp 'nog niet op gang is gekomen', zonder daarbij te vermelden dat dit kwam door eigen nalatigheid.
Zeker in het geval van een onnodige uithuisplaatsing, waarbij kinderen ernstige trauma's oplopen is te vroeg en te rigoreus ingrijpen een groot onrecht. De rationalisering die jeugdzorgbestuurders voor zichzelf hanteren, is dat ouders niet zelfstandig tot opvoeding van hun kinderen in staat zijn, te zwakzinnig zijn om dat voor zichzelf toe te geven en daarom boos worden op de hulpverlener. Ze sluiten hun ogen voor het feit dat ook veel ouders die wél hun normale verstand hebben en altijd liefdevol en verantwoordelijk de opvoeding van hun kinderen ter hand hebben genomen, ook door valse beschuldigingen (geen waarheidsvinding) hun kroost kunnen verliezen. En dat ze door de corrupte manier waarop het systeem is georganiseerd, dit onrecht vaak niet ongedaan kunnen  maken. Zelfs als zij daar na veel ellendige jaren wel in slagen, worden de gestolen jaren nooit vergoed.
En daarbij even een simpel rekensommetje: Stel dat een ouder werkelijk niet zelfstandig voor vier kinderen kan zorgen, maar een beetje ambulante hulp nodig heeft om het huishouden draaiende te houden (1 a 2 keer in de week komt iemand langs) Hoeveel goedkoper en gezinsvriendelijker zou dat niet zijn, vergeleken bij het onder brengen van vier kinderen in een instelling!} 


,,Het is helemaal doorgeslagen naar de andere kant. Gezinnen worden zomaar uit elkaar gerukt,’’ verklaart Marion Greveling, mede-opsteller van de petitie. Als vrijwilliger staat zij ouders bij die strijden om hun kind. Eerder kwam Greveling in het nieuws toen zij namens het bureau Bobo enkele ouders van kleuters bijstond die bij seksspelletjes zouden zijn misbruikt door leeftijdsgenootjes.

Volgens Greveling hebben schandalen rond de dood van de baby’s Savanna en Talysa, waarbij jeugdzorg grote blunders beging, een verkeerde uitwerking gehad. ,,Natuurlijk kan een uithuisplaatsing noodzakelijk zijn. Alleen haalt jeugdzorg nu vaak onnodig kinderen weg. Met wat hulp of begeleiding zou dat soms niet hoeven. Gevolg hiervan is wel dat ouders en kinderen soms levenslange trauma’s oplopen.’’

Vooringenomenheid zou een grote rol spelen, stelt Greveling. ,,Jeugdzorg heeft vooraf een mening over de zaak. Die stellen ze niet bij, welke goede of slechte signalen er ook zijn. Hierdoor kunnen ook drama’s als met die baby’s gebeuren.’’{Adri van Montfoort, beleidsadviseur van AMK/Jeugdzorg vindt ook dat het vaak aan het begin van een traject al mis gaat. Men vormt zich een mening (goed of slecht) en wijkt daar vervolgens niet meer vanaf. Gevolg: Onterechte traumatiserende UHP's en aan de andere kant nog steeds de kindermoorden onder toeziend oog van Jeugdzorg}


De opstellers van de petitie klagen verder over het gebrek aan hulp voor ouders en kinderen om elkaar, ondanks een uithuisplaatsing, toch te kunnen zien. Ook wordt gerept over kinderrechters die te weinig tijd nemen voor een voogdijzaak en magistraten die rechtszaken vooraf bespreken met voogden. ,,Het beleid moet veranderen. Met de petitie willen we de overheid wakker schudden,’’ verklaart Greveling.

Bestuurslid Jan Dirk Sprokkereef van de MO-Groep herkent de klachten van de opstellers. ,,Bij jeugdzorg staat het belang van het kind centraal. Dan kunnen er besluiten worden genomen die minder prettig zijn voor ouders. Je hebt met zoveel belangen te maken, je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Maar het is altijd nog een rechter die een oordeel velt.’’{Ja hoor! Het zich verschuilen achter de kinderrechter, die zich geheel verlaat op het materiaal dat door Jeugdzorg wordt aangeleverd. Rechters hebben te weinig tijd, staan onder politieke druk door Savanna-zaken, zijn zelf geen pedagoog (wat BJZ ze laat weten ook) en hebben geen enkel inzicht in de gevolgschade die een uithuisplaatsing met zich meebrengt}

Sprokkereef bestrijdt verder dat er bonussen worden uitgedeeld aan voogden die een kind uit huis laten plaatsen, zoals in de petitie wordt gesuggereerd. ,,Onzin,’’ noemt hij het. {Uit betrouwbare bron (AMK-medewerker) weten wij dat het geld dat het AMK krijgt, direct gekoppeld is aan het aantal meldingen dat ze binnen krijgen. Vandaar ook dat ze de burger zo opjutten om toch vooral de buren aan te geven}


Een blik op de website petities.nl leerde gisteren dat 868 mensen het protest hebben ondertekend. Onder hen zouden zich ook politiemensen, pleegouders en medewerkers van jeugdzorg bevinden.


              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking:

 1. Zoveel belangen???
  Het belang van het kind is indirect het belang van de ouder.en familie en soc.netwerk.
  Het gaat niet om de belangen van de jeugdwerkers zelf ...of misschien toch wel..?
  Vonnis rechter,indien gebaseerd op valse gronden ,gesteld door BJZ is simpelweg malafide.
  Russian Roulette,That's What It Is !

  F.O. C

  BeantwoordenVerwijderen