donderdag 3 mei 2012

Inspectie Jeugdzorg waarschuwde al voor misbruik

De Inspectie Jeugdzorg heeft enkele jaren geleden het onderwerp misbruik in de jeugdzorg al onder de aandacht van provincies gebracht. De inspectie riep provincies op om jeugdzorgmedewerkers te trainen om misbruiksignalen te herkennen en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Aangespoord actie te ondernemen

‘We hebben ze aangespoord om het niet bij protocollen te laten, maar preventief actie te ondernemen’, zegt woordvoerster Saskia Speelman van de inspectie. Ze meldt dat in elk geval de provincie Utrecht daar actief mee aan de slag is gegaan. Wat andere provincies met de aansporing hebben gedaan, weet ze niet.

Misbruik komt schokkend vaak voor

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat seksueel misbruik in de jeugdzorg ‘schokkend vaak’ voorkomt. De kans dat een kind in een pleeggezin of tehuis wordt misbruikt is twee tot vier keer groter dan bij kinderen en jeugdigen in de bevolking als geheel. In instellingen was 23 procent slachtoffer van seksueel misbruik, in de pleegzorg 9 procent. Jongeren met een lichte verstandelijke beperking die uit huis zijn geplaatst, zijn zelfs tot tien keer vaker slachtoffer. Pleegzorg blijkt voor deze groep overigens geen betere bescherming tegen misbruik te bieden dan een verblijf in een instelling.

Provincies gefaald?

Hebben de provincies gefaald? Inspectiewoordvoerster Speelman is voorzichtig. ‘We hebben het rapport zelf niet gelezen. Maar dat zou er wel uit blijken. Volgens de inspecteur is de jeugdzorgsector zich ervan bewust dat het onderwerp misbruik aandacht nodig heeft, maar gebeurt er nog te weinig.’

Commissie-Samsom

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de commissie-Samson. Die is bezig met een omvangrijk rapport over seksueel misbruik dat in oktober moet verschijnen. Volgens commissievoorzitter Rieke Samson bevestigt het nieuwe deelonderzoek eerdere bevindingen. ‘Het beeld dat het gaat om ernstig en ook vaak langdurig misbruik is niet veranderd.’

33 meldingen bij de inspectie

Wanneer bij een jeugdzorginstelling bekend is dat een kind seksueel is misbruikt door een medewerker, een pleegouder of een andere jeugdige, moet dit worden gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kinderbescherming (AMK) en de inspectie, zegt Speelman. In het jaarbericht 2011 is te lezen dat in dat jaar bij de inspectie 33 meldingen zijn binnengekomen van (vermoeden) van grensoverschrijdend seksueel gedrag, variërend van ‘experimenteergedrag’ tot misbruik door medewerkers of pleegouders.

Topje van de ijsberg

Daarmee lijkt de inspectie slechts een topje van de ijsberg in beeld te hebben. Volgens de Leidse onderzoekers, die jongeren zelf vragenlijsten hebben laten invullen, zouden gemiddeld 188 per 1.000 jongeren in een instelling of pleeggezin zijn misbruikt, zo meldt De Volkskrant. Omdat jongeren daar niet over praten, komt bij de ondervraagde medewerkers het cijfer 3,2 per 1.000 kinderen naar boven. De jeugdzorg telt inmiddels ruim 265.000 kinderen, meldde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) eind vorig jaar.

Jeugdzorg Nederland gaat extra opletten

Jeugdzorg Nederland liet in een reactie weten dat ze het betreurt dat kinderen die aan de organisatie zijn toevertrouwd, het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. De organisatie roept slachtoffers op zich te melden, zodat ze hulp kunnen krijgen. De organisatie gaat er extra op letten dat kinderen die zich onveilig voelen, dat gevoel ook kenbaar maken.

Door: Saskia Buitelaar
Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/nieuws/inspectie-jeugdzorg-waarschuwde-al-voor-misbruik.5697753.lynkx#.T6Ddn3wFsMo.facebook


            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

 1. Jeugdzorg Nederland liet in een reactie weten dat ze het betreurt dat kinderen die aan de organisatie zijn toevertrouwd, het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. De organisatie roept slachtoffers op zich te melden, zodat ze hulp kunnen krijgen. De organisatie gaat er extra op letten dat kinderen die zich onveilig voelen, dat gevoel ook kenbaar maken.


  betreuren: bejammeren, beklagen, berouw hebben, berouwen, bewenen, spijt hebben van, treuren om

  Al vele, vele jaren betreuren ouders en kinderen de betreurenswaardige werkwijze van Jeugdzorg Nederland.
  Deze betreurenswaardige organisatie vermeldt niet WAAR deze slachtoffers, die zich hopelijk zullen melden, hulp kunnen krijgen.

  Mijn vragen zijn:
  -Toch niet bij diezelfde organisaties die zo bout durven te beweren dat het bespreekbaar maken van of vragen naar seksueel misbruik bij kinderen, “traumatiserend” kan werken……TREURIG!!

  -Toch niet bij diezelfde organisatie die zelf al jarenlang trauma’s veroorzaakt………TREURIG!!

  -Toch niet bij diezelfde organisatie die jaren geleden al gewaarschuwd werd voor wanpraktijken binnen die zorg, gewaarschuwd door ouders, kinderen en de inspectie zelf……TREURIG!!

  - Toch niet bij diezelfdorganisatie ,waarbinnen kinderen al jaren signalen afgeven dat zij zich onveilig voelen ……Jeugdzorg “herkent” die signalen niet. … Anderen ,buiten de jeugdzorg herken(d)nen dat wel. Al jaren…Maar ja…. Die anderen zijn geen professionals….. TREURIG!!

  Jeugdzorg “herkende” wel “signalen” waardoor zij het noodzakelijk achtten diezelfde kinderen bij hun ouders weg te halen….. Voor hun eigen “veiligheid”….. TREURIG!!

  Ziende blind en horend doof!!!

  Deze “professionals” gaan nu extra opletten??
  TREURIG en BETREURENSWAARDIG!!!

  Of krijgen ouders en kinderen nu hulp van ECHTE professionals?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. TREURIG, inderdaad, nog treuriger is dat ze 'op gaan letten' en wie? De medewerkers van Jeugdzorg zelf... Ze 'vergeten'voor het gemak hoeveel medewerkers zélf boter op hun hoofd hebben en meedoen met 'grappen' als het seksueel intimideren van meiden als 'onder de douche zetten'en 'toevallig' borsten knijpen dan wel intiemere zaken.

  Ik noem 4 voorbeelden:
  Geval 1 (2008)
  Een meisje, 4 jaar, moet naar de kinderarts voor onderzoek. De gezinsvoogd 'moet' mee ook de behandelkamer in....Zij moet gewogen worden, de gezinsvoogd 'helpt', met direct zijn hand in haar onderbroek om het kind op de weegschaal te zetten... vader, die er bij is wil klachten indienen... klachten genegeerd...

  Geval 2 (1982-1984)
  Een ex-cliënte, moeder van volwassen kinderen. Heeft jarenlang Jz-terreur gehad met soms UHP van haar kinderen, uiteindelijk na vele zittingen haar kinderen terug...De reden van UHP: 'in jeugd zelf met Jz te maken gehad'... inderdaad: door huiselijke omstandigheden in een Jz-instelling gekomen, werd daar misbruikt door zowel jongeren als groepsleiding, VLUCHT en komt via een internationaal opsporingsbevel terug. Niemand vraagt zich af waarom iemand vlucht... als 'behandeling' wordt ze in een gesloten psychiatrische instelling gezet, bij 'misbruikte meisjes'. Daar wordt een geheel jaar uit haar geheugen gewist middels zeer hoge dosering van psychiatrische medicatie.... GELUK: die vrouw heeft NOOIT enige aangifte kunnen doen en is voor een jaar haar geheugen kwijt.... Later kwam ik in contact met iemand die in die instelling 25 jaar gewerkt heeft: '... ja daar zaten allemaal zogenaamd misbruikte meisjes...op die afdeling...'! Zo wis je seksueel misbruik in instellingen / dit speelde ca. 1982-1984. De instelling behandelt nog steeds 'seksueel misbruikte meisjes' (2012).

  Geval 3 (2009-2012:
  Een moeder belt mij (maart 2012) op of ik wil luisteren naar wat haar 12 jarige dochter te zeggen heeft....: "....en lang geleden hebben ze me opgepakt en toen zat hij met zijn vingers van onderen en kwam er even later bloed uit mijn vagina..." Het kind noemt ook nog de naam van die medewerker van de Jz instelling... Moeder heeft geprobeerd aangifte te doen, werd verboden door BJZ ('anders wordt de omgangsregeling stopgezet'...) en even later werd, toen haar kind tekenen gaf van misbruikt zijn, geprobeerd moeder de schuld in de schoenen te schuiven omdat moeder een vriend ZOU HEBBEN!

  Geval 4 (2010-2012)
  Moeder van kinderen van nu 12 en 17. Zij vindt bij het opruimen van haar papieren een briefje van de gezinsvoogd (man) met de tekst: 'kind ziet er aantrekkelijk uit'... Dit schrijft een GV (nu niet meer bij BJZ werkend maar bij een andere jeugdzorg-instelling!) dus over een toen 10 jarig meisje... WAT voor een figuren werken er bij 'jeugdzorg'??
  Zijn die betrouwbaar en integer om hun eigen kind-beschadigende handelen te gaan onderzoeken? WAAROM werkte BJZ- Amsterdam het onderzoek naar misbruik binnen de jeugdzorg tegen? WAAROM verbiedt BJZ het aan ouders om aangifte te gaan doen over misbruik in instellingen?
  Dit staat in schril contrast met de folders en websites van BJZ waar staat dat zij zo 'open en transparant handelen' en vooral 'in het belang van het kind'!
  In ongeveer gelijke termen zou men kunnen spreken over het 'onderzoek' dat 'onafhankelijk' gaat gebeuren naar de dood van dat meisje in Assen van korte tijd geleden, in een gezin waar BJZ 'hulp' bood. BJZ mag namelijk zélf een 'onafhankelijk onderzoeker' aanwijzen....

  Wordt het niet eens tijd om te beginnen BJZ geheel op te heffen, zoals prof. J.van Acker jaren geleden al voorstellen met de woorden: 'opdoeken BJZ'?

  Drs. N.J.M.Mul (ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken)

  BeantwoordenVerwijderen