maandag 28 mei 2012

Geen richtlijnen waar een medewerker Jeugdzorg aan moet voldoen

Van: J.R.
Verzonden: dinsdag 27 december 2011 14:06
Aan: Info (Hof 's-Hertogenbosch)
Onderwerp: Jeugdzorg bij zitting aanwezig!
Urgentie: Hoog

Geachte heer, mevrouw,

Ik heb enkele vragen over medewerkers van Jeugdzorg die bij zittingen aanwezig zijn.

1. Als een medewerker van Jeugdzorg die bij zittingen aanwezig zijn een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de medewerker van Jeugdzorg dan onder ede?

2. Als een medewerker van Jeugdzorg die bij zittingen aanwezig zijn een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de medewerker van Jeugdzorg dan onder ede?

3. Wat doet de rechtbank om te controleren of het waar of niet waar is wat een medewerker van Jeugdzorg zegt of schrijft?
Wat zijn de gevolgen voor een medewerker van Jeugdzorg als word bewezen dat de
medewerker van Jeugdzorg uw rechtbank opzettelijk heeft misleid, het kan zijn schriftelijk of mondeling?

4. Zijn er richtlijnen vanuit uw rechtbank waaraan een medewerker van Jeugdzorg moet voldoen, om stukken in dienen bij de rechtbank, of om mondeling een verklaring af te mogen geven? (denk hierbij aan het afgeven van een machtiging).

Met vriendelijke groet,
J.R.


Subject: RE: Jeugdzorg bij zitting aanwezig!
From: Westfa, E. (Rvdr 's-Gravenhage) <e.westfa@rechtspraak.nl>
Sent: dinsdag 10 januari 2012 8:16:09
To: info@s

Antwoord:

Geachte heer R,

Uw bericht aan het hof Den Bosch is doorgestuurd naar de Raad voor de rechtspraak met het verzoek uw vragen te beantwoorden (zie hieronder):

Jeugdzorg

1. Een medewerker van Jeugdzorg die bij zittingen aanwezig is en een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder onder ede.

2. Een medewerker van Jeugdzorg die bij zittingen aanwezig is en een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder ede.

3. De rechtbank gaat uit van de juistheid van de overgelegde stukken en hetgeen is verklaard uitgaan, tenzij uit andere informatie, bijvoorbeeld van partijen, blijkt dat er ernstige twijfels zijn gerezen.

4. Voor meer informatie over de gevolgen voor een medewerker van Jeugdzorg als word bewezen dat deze medewerker de rechtbank opzettelijk schriftelijk of mondeling heeft misleid kunt u zich het beste wenden tot het juridisch loket of een advocaat. De Raad voor de rechtspraak kan daar geen uitspraken over doen.

Er zijn geen richtlijnen voor het indienen van stukken of het mondeling geven van een verklaring vanuit het gerecht waaraan een medewerker van Jeugdzorg moet voldoen.

De Jeugdzorg bepaalt zelf welke stukken in het geding worden gebracht en wie ter zitting de Raad voor de Kinderbescherming vertegenwoordigd.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Voorlichting
Raad voor de rechtspraak

 

4 opmerkingen:

 1. Het McMichael-arrest van het Europeese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) d.d. 24-02-1995 bepaalde dat beide partijen dienen te beschikken over 'alle stukken' - dus zorg voor inzage in dossiers op tijd, en onder de Wbp mag men zelfs met bewijs onjuiste gegevens laten verbeteren!

  BJZ wil nogal eens sjoemelen met het aangeven van alle stukken, soms "omdat het privacy van een derde zou beschadigen"; dat is onjuist omdat dossiers over u en uw kind gaan; wel mag BJZ de naam van de derde afdekken indien geen deskundige of beroepskracht.
  Vraag inzage en daarna om copieën.
  Tijdig en regelmatig.

  Zou het een goed idee zijn om op een zitting waar gelogen wordt te vragen om beëdiging, waarbij men eerst zelf onder ede motiveert waarom u dat wil?!...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit is exact de reden voor http://jeugdzorg.petities.nl ook bij civiele zaken onder ede en een tuchtcollege voor jeugdhulpverleners.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De rechtbank gaat uit van de juistheid van de overgelegde stukken en hetgeen is verklaard?! Dat is net zo iets als: de rechtbank gaat uit van de juistheid van hetgeen de dief heeft verklaard.
  Wat mij betreft blijven de woorden van P. Vroon uit 1993 gelden:

  “Wij hebben in evolutionair perspectief geleerd om snelle en (dus) slordige beslissingen te nemen, ook als snelheid niet nodig is. De haast brengt met zich mee dat veel relevante informatie bij het nemen van besluiten wordt verwaarloosd, en bovendien heeft de ‘eerste indruk’ die we van iets of iemand opdoen, een veel te grote invloed” (Vroon, P. (1993)

  En vooral de volgende:

  “Het illegale geweld van instituties die zichzelf het privilege geven, vaak straffeloos de rechtsregels te overtreden die zij zelf vastgesteld hebben.”

  Wat is dit voor een land, waar rechters dansen naar de pijpen van in haast klaargestoomde gezinsvoogden? Waar rechters voor zoete koek (moeten?) slikken wat deze mallotige gezinsvoogden bij elkaar verzinnen? Waar rechters zich als buikspreekpoppen laten gebruiken?

  Y.B.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Klopt heb zelf ook al zoiets meegemaakt met een rechter.
  Maar dan niet van jeugdzorg maar van de rvkb!
  De rechtbank spreekt de leugens uit van de rvkb en de rvkb weer van ex partner.
  De rvkb heeft minimaal contact gehad mij en hebben dus waarheden uit het niets gebaseerd.
  De waarheid is bij deze moeilijk te bewijzen maar we doen er alles aan !

  ????
  Iemand nog ideeën ?

  BeantwoordenVerwijderen