maandag 28 mei 2012

Heeft Peter Kouwenberg nog wel tijd voor de WSJ?


Naar aanleiding van de vraag tijdens het programma “DE VIJFDE DAG” van de EO.

“Er waren in 2000 al klachten binnengekomen. Wist u daar van?”

Antwoord van dhr Kouwenberg: "Ik krijg niet persoonlijk die klachten, maar mijn medewerkers bla,bla,bla…."

Kijk eens hieronder mensen!!
GEEN WONDER DAT HIJ NIET WEET WAT ZIJN MEDEWERKERS ALLEMAAL UITVRETEN!!!!!
HIJ was bezig met heel andere zaken! Hij was bezig met zijn eigen profiel!!!

In 2004 startte hij een eigen consultancy praktijk voor advies, en interim-management. Als zodanig voerde hij tot  heden de volgende opdrachten uit: Consultancy en Interim Opdrachten

• Ondersteuning management bij het Adviesbureau van Montfoort
• Advies inzake herijking organisatie CG-Raad door middel van drietal werkconferenties
• Interim bestuurder bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
• Interim directeur Jeugdbescherming bij de William Schrikker Groep
• Advies Cardea Leiden over bekostigingseenheden
• Procesbegeleiding gemeente Ouder-Amstel richting burgers bij omstreden beleidswijziging
• Advies Evean over organisatorische vormgeving Centra voor Jeugd en Gezin
• Advies Thuiszorgorganisaties in Friesland over organisatorische vormgeving Centra voor Jeugd en Gezin
• Procesbegeleiding defusie traject Straathoekwerk bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
• Crisismanagement: herstellen van de in- en externe vertrouwensbreuk bij een drie milieu voorziening (Leo Stichting Groep)
• Projectcoördinator van een Breed Onderwijs Zorgcentrum in de ROA
• Adviesrapport over de organisatorische vormgeving van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (Gemeente Den Haag)
• Procesbegeleider bestuurders i.h.k.v. een fusie in de somatische zorg (Heideheuvel)
• Procesmanager voor de gemeente Uithoorn en Aalsmeer m.b.t drugsproblematiek bij tieners
• Projectcoördinator vanuit de Bureaus Jeugdzorg op de onderwerpen Effectieve Keten/Voorkomen Jeugdcriminaliteit binnen het Programma Jeugd Terecht (Ministerie van Justitie)
• Management Development Traject bij Zorgaanbieder Jeugdzorg (Horizon)
• Adviesrapport aan de Bureaus Jeugdzorg over de relatie tussen de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MO Groep)
• Dagvoorzitter van werk- en studiedagen t.b.v. bestuurders, MT’s en samenwerkingsverbanden
• Diverse coaching trajecten voor managers
• Fondswerving en advisering t.b.v. projecten voor straatkinderen in India
Werkervaring
• partner bij Virtuoos
• de Veranda BV, consultancy
• duo-voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
• voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg
• Amstelland/Meerlanden & Zaanstreek/Waterland
• directeur Stichting Jeugdhulp, een multifunctionele organisatie
• directeur Stichting JOJO, residentiële jeugdzorg
• uitvoerend medewerker in alternatieve jeugdhulp
Nevenfuncties(heden en verleden)
• Lid van de Raad van Toezicht van Cardanus (Welzijnsorganisatie in Amstelland)
• Lid van de Raad van Toezicht van E-Quality/Nederlandse Gezinsraad (Kenniscentrum over de aanpak van de achterstandspositie van allochtone vrouwen en gezinnen)
• Lid van het bestuur van de werkgeversvereniging MO Groep
• Voorzitter Branche Organisatie Bureaus Jeugdzorg
• Voorzitter Instellingenberaad (regionaal werkgeversverband)
• DB lid Regionaal samenwerkingsverband Jeugdzorg/Jeugdbeleid) in de ROA
• Lid van de Commissie Raakvlakken (advies voor de Provincie Noord-Holland over de ontkokering van de algemene en categoriale opvangvoorzieningen
• Voorzitter Startgroep Bureau Jeugdzorg Amsterdam
• Secretaris/penningmeester van het samenwerkingsverband Jeugdzorg Zaanstreek/Waterland
• Bestuurslid van de Rotonde (Welzijnsorganisatie in Purmerend)
• Bestuurslid van de Landelijke Opvoedtelefoon
• Bestuurslid Provinciaal Beraad Jeugdzorg Noord Holland

Anoniem

3 opmerkingen:

 1. En zijn belangrijkste functie in dit verhaal: Bestuurslid van de overkoepelende organisatie Jeugdzorg Nederland http://www.jeugdzorgnederland.nl/bestuur-en-directie/, die zorgt voor de collectieve belangen van alle jeugdorganisaties die vallen onder de wet jeugdzorg. Hij behartigt dus de belangen van deze organisaties en niet die van het welzijn van onze kinderen. http://www.jeugdzorgnederland.nl/belangenbehartiging-en-communicatie/

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoe corrupt kan men zijn. Wij hebben ook te maken gehad met deze persoon.
  Ze WSG) geven de indruk dat ze je helpen, maar in tussentijd vullen ze hun zakken, liegen, vervalsen rapporten en dat over de ruggen van andermans kinderen.

  Als je een klacht hebt dan krijg je een zogenaamde vertrouwenspersoon toegewezen.
  Ondertussen tijd wordt genaaid, omdat de directeur ook daarin vinger in de pap heeft .

  De Raad voor de Kinderbescherming in Den Haag deed al zo vreemd tegen ons.
  De miljoenen die ze jaarlijks verdienen over de ruggen van kinderen. Het is te walgelijk voor woorden .

  Dit is nu een SLAGER die zijn eigen vlees keurt .

  BeantwoordenVerwijderen