woensdag 16 mei 2012

Update - Open brief aan de Eerste KamerLeiden, 15 mei 2012

Mr Ir P.J.A. Prinsen
Postbus 3040
2301 DA Leiden
Telefoon (071)-523.62.21
Telefax 084-733.50.78

PRINSEN
advies
LEGAL OPINION

bezoekadres:
CROWN Business Centre
Schipholweg 103-4
 Leiden

Onderwerp: Open Brief aan de Eerste Kamer, update

Aan allen die hebben geholpen,

Hierbij zend ik een update over de stand van zaken met betrekking tot de Open Brief.
Tot op heden staat de teller op 54 advocaten-medeondertekenaars en er komen nog steeds nieuwe namen bij. Dit boven verwachting grote aantal toont hoe groot de wanhoop is over de niet door de kinderrechter begrensde macht van de gezinsvoogd en hoe onaanvaardbaar het binnen de advocatuur gevonden wordt dat die macht door het wetsontwerp dreigt te worden uitgebreid.

Gaarne zeg ik iedereen dank voor de hulp bij de werving van handtekeningen onder de open brief aan de Eerste Kamer. Het is te hopen dat het wetsontwerp wordt tegengehouden en dat er een omslag wordt bereikt.

De geactualiseerde versie van de Open Brief is te vinden via de link Open Brief aan de Eerste Kamer inz. w.o. 32 015 Herziening maatregelen van kinderbescherming.

Inmiddels is op 16 april 2012 de open brief ter publicatie aangeboden aan het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Na acceptatie zal een update worden aangeboden inclusief nagekomen ondertekenaars.

Over de verdere gang van zaken met betrekking tot de open brief hoop ik u in een later stadium te mogen informeren.

Met vriendelijke groet,

P.J.A. Prinsen


(Advocaten worden uitgenodigd deze brief mede te ondertekenen door een e-mail aan: info@peterprinsen.nl met in de onderwerpregel: "Akkoord" en in de tekst vermelding van kantooradres).
Medeondertekenaars in alfabetische volgorde:

Mr Ir P.J.A. Prinsen, oud-advocaat


alsmede de volgende 75 advocaten:
Mevr.Mr.R. van de Beek,
Mr.B. Bentem,
Mevr.Mr.drs.N. van den Berg,
Mr.R.E.F. Bergwerf Bok,
Mevr.Mr.N. Bevelander,
Mevr.Mr.H.H.R. Bruggeman,
Mevr.Mr.T.M. Coppes,
Mevr.Mr.M. Cortet,
Mevr.Mr.S.N.W. van Dam-Ouwens,
Mevr.Mr.Drs.M.T. Dijkstra,
Mevr.Mr.M. Dorgelo, Mr.P.F. Emmelot,
Mevr.Mr.S. Flantua,
Mevr.Mr.Dr.D.M.H.R. Garé,
Mevr.Mr.M.J.A. Grimmelikhuijsen,
Mevr.Mr.E. Groenendaal,
Mr.R.M.P.V. van Haren,
Mevr.MrH.H.M. Helleman,
Mr.A.F.Th.M. Heutink,
Mevr.Mr.K. Holtrop,
Dr.Mr.H.C. Ingelse,
Mr.M. Jansen, Mr.B.M.A. Jegers,
Mr.J.J. Jorna,
Mr.M. Kalle,
Mr.R. Kaya,
 Mr.R.T.A.G. Keller,
Mevr.Mr.I.M.C. Kemp,
Mr.E. Klijn,
Mevr.Mr.B. Kochheim-Bossink,
Mevr.Mr.P. van de Kolk,
Mevr.Mr.A.M. de Koning,
Mevr.Mr.C. Koole,
Mevr.Mr.C.E.J.E. Kouijzer,
Mevr.Mr.S. Kuijs,
Mevr.Mr.C.M.C. Laumanns,
Mr.F.L. van Lelyveld,
Mevr.Mr.J.A. van der Lem,
Mevr.Mr.P. Lesquillier,
Mevr.Mr.M.P. Lettinga,
Mevr.Mr.F. el Makhtari,
Mevr.Mr.G.W. Mettendaf,
Mevr.Mr.A.M.S. Moeniralam,
Mr.T. Möller,
Mevr.Mr.E. van Nuenen-Meulesteen,
Mr.A.R. Oosthout,
Mr.A.J.R. Oude Middendorp,
Mevr.Mr.J.M.M. Pater,
Mevr.Mr.E.A.M. Ramakers,
Mr.J.J.J.M. van Ruth,
Mevr.Mr.M. Saaidi,
Mevr.Mr.S. Salvador,
Mevr.Mr.L. Scheffer,
Mevr. Mr.M.L. Schilt-Thissen,
Mr.E.H.J. Slager,
Mevr.Mr.K.J. Slump,
Mevr.Mr.E.M. Staal,
Mr.R. van Stralen,
Mevr.Mr.J.B. Streefkerk,
Mr.H.F.M. Struycken,
Mevr.Mr.L.E. Swart,
Mr.F.E.L. Teerling,
Mr.G.L.D. Thomas,
Mevr.Mr. L.C. Trompetter,
Mevr.Mr.U. Ugur,
Mevr.Mr.V.G.J. van Veenendaal - Stolk,
Mevr.Mr.M. Verger-Maas,
Mr.J.A.C. Verheyden,
Mevr.Mr.E.A.J. Verschuur-van der Voort,
Mr.J.M.R. Vlaar,
Mevr.Mr.I. Wagenaar,
Mevr.Mr.M. Wierts,
Mevr.Mr.M.J.M. Willems,
Mevr.Mr.H.J.K. Wulp,
Mr.W.J.L. Zwaan. 

1 opmerking:

 1. Geachte heer Prinsen,

  Elke dag tel ik de namen op de lijst!
  Elke dag put ik hier moed en kracht uit om door te blijven gaan!

  Voor mij is dit een manier de dag hoopvol te starten en te beëindigen.

  Ik ben geen advocaat. Ik ben een van de velen die snakt naar recht en rechtvaardigheid voor kinderen en ouders.

  Ontvang langs deze weg mijn respect en grote dank voor uw open brief en de daaraan gekoppelde actie.

  Dank ook aan alle advocaten die hun handtekening gezet hebben onder uw open brief.

  Dank ook aan Sven die, naar ik weet, zich voor de volle 200% inzet voor kinderen en ouders die wanhopig zijn. Zich zo machteloos voelen. Zo’n verdriet hebben.

  Ik hoop dat ik mettertijd ook de Eerste Kamer kan bedanken.

  BeantwoordenVerwijderen