woensdag 9 mei 2012

Voortgangsbrief transitie geeft kaders Jeugdzorg aan

http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=135948&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

8 mei 2012

In het nieuwe jeugdzorgstelsel moet de gezinsvoogd meer aansluiten bij het bestaande netwerk rondom een jongere.  {Dat zijn mooie plannen, maar hoe wordt dit gerealiseerd? Zonder wettelijk toetsingskader, tuchtrecht en beediging zijn gezinsvoogden gewoon vrij om te insinueren, te liegen en rapporten te verdraaien. In de praktijk zal er weinig veranderen} Dat schrijven staatssecretarissen Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS en Fred Teeven van VenJ aan de Tweede Kamer in een voortgangsbrief over de stelselwijziging jeugd.

Doelstelling van de transitie is kinderen en hun opvoeders zo vroeg mogelijk te ondersteunen  {Ouders ervaren de hulp vaak niet als ondersteunend. Binnen korte tijd kan vrijwillige hulp worden omgezet  in gedwongen hulp met een UHP als gevolg} binnen de normale opvoedsituatie. Als het nodig is voor de veiligheid van een kind kan de rechter ook in het nieuwe jeugdzorgstelsel een kinderbeschermingsmaatregel opleggen en kan een gezinsvoogd toezien op verbetering van de opvoedsituatie.

De VNG staat achter de transitieplannen en pleit in een reactie voor doorgaan, ondanks de kabinetscrisis. Wel moeten gemeenten een stem krijgen in de regie en coördinatie van opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen om te voorkomen dat gezinsvoogden geïsoleerd opereren. Daarin voorzien de plannen van de staatssecretarissen nog onvoldoende volgens de VNG.
Uiterlijk eind 2012 stuurt het kabinet het wetsvoorstel en een transitieplan naar de Tweede Kamer.

Meer informatie: De voortgangsbrief; VNG-reactie; NJi-dossier over de stelselwijziging

Bron: Samenwerkenvoordejeugd.nl; VNG

Zie ook:

25-04-2012 - VWS beantwoordt veelgestelde vragen over transitie
04-10-2011 - Nieuwe Wet zorg voor jeugd aangekondigd


             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten