donderdag 17 mei 2012

Tussenstand Jeugdzorg Dark horse 17 mei 2012

=> Deze blog bestaat op 17 mei 2012, zeven maanden en de bijzondere grens van 40.000!!! bezoekers is gepasseerd.

=> Per dag bekijken tussen de 400 en 500 mensen de misstanden van Jeugdzorg.

=> Er zijn 276 berichten geplaatst bestaande uit artikelen van Dark horse, ingezonden artikelen, BJZ-nieuws uit de media, internetfilmpjes, brieven aan kamerleden en beleidsmakers, commentaren van lezers, aforismen, gedichten en spotprenten.

=> Dark horse is een permanent platform om ouders een hart onder de riem te steken in de strijd tegen leugen en onrecht.

=> Wij berichten over de schandalige manier waarop ouders en kinderen behandeld worden in een systeem dat meer haar eigen belangen behartigt dan dat van de jeugdigen.                      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

8 opmerkingen:

 1. GEFELICIFLAP.!!
  GA VOORAL ZO DOOR.!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. YES!!!!!! Hartelijk gefeliciteerd allemaal!!
  We gaan gewoon door!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. EN........ ik kan het niet laten.... 56(!) advocaten op de lijst!!
  JOEPIE!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oké Sven en Ranada, goed gedaan en ga vooral door. Het is veel werk, maar als je een gevoel tegen onrecht en empathie hebt geeft dit wel een boost. Robert Slis, Rotterdam

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zo is het. Dank namens vele kinderen (!) en ouders.

   Nog even en dan is kinderrechter het meest beschamende beroep van dit land.

   Zij zijn het ten slotte die alle wantoestanden laten bestaan.

   Kennelijk exponenten van het falende onderwijs die zich juristen noemen ..

   Verwijderen
 5. Sven gefeliciteerd met dit resultaat.
  Helaas geeft het ook aan hoe hoog de nood is bij de mensen.
  Ideetje?
  Zullen we meedoen aan de kamerverkiezingen?
  Ik maak even een schatting van het aantal zetels dat we kunnen halen gebruikmakend van de kiesdeler van juni 2010.
  Dat was: 9.416.001 geldig uitgebrachte stemmen : 150 zetels = 62.773 stemmen per zetel.
  De ‘Darkhorsepartij’ zou met 400.000 lezers : 150 zetels = 6,372 zetels kunnen halen.
  Niet niks! Eén à twee zetels moet toch mogelijk zijn?
  Ik stel voor mr. Prinsen en Sven Snijer als voormannen op de lijst te zetten.
  Ondersteuningsgroep samenstellen.
  Partijprogramma: een A4-tje met een 10-puntenplan t.a.v. Jeugd- en Gezinszorg en -recht in Nederland.

  Hoe kan het gerealiseerd worden?
  Uit wikipedia: Het verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer vindt plaats per kieskring. Nederland heeft 20 kieskringen. Voor elke kieskring kan een andere lijst worden ingeleverd, maar meestal is het grootste deel van de lijst voor elke kieskring identiek. Wanneer een partij nog niet is verkozen, zijn voor het deelnemen in een kieskring ondersteuningsverklaringen vereist van 30 kiezers uit de betreffende kieskring. Ondersteuningsverklaringen van kandidaten tellen ook mee, maar alleen in hun eigen kieskring.

  Waarborgsom kandidaatstelling
  Politieke partijen die nog niet zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, dienen voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 11.250,-- te betalen. Bij de inlevering van de kandidatenlijst op de dag van kandidaatstelling dient het bewijs van betaling van de waarborgsom te worden overgelegd. De partij krijgt dit bedrag terug als zij een bepaald aantal stemmen behaalt, te weten minimaal 75% van kiesdeler. In 2010 diende een nieuwe partij ruim 47.000 stemmen te behalen om de waarborgsom terugbetaald te krijgen.

  Registratie van namen partijen (aanduidingen)
  Een verzoek tot registratie van een aanduiding (naam) dient bij de Kiesraad te worden ingediend. Het verzoek dient uiterlijk 18 juni 2012 te zijn ingeleverd om nog effect te hebben voor de verkiezing van 12 september 2012.
  Met dit registratieverzoek dient u mee te sturen:
  - notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd;
  - bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 mnd);
  - betalingsbewijs van de waarborgsom;
  - verklaring aanwijzing gemachtigde.

  Een statuut voor de partij/beweging zal een van de 56 advocaten die de brief van mr. Prinsen hebben ondertekend wel kunnen opstellen.

  Vermogend ben ik niet, maar als de 400.000 bezoekers die Darkhorse lezen/raadplegen een bedragje overmaken, dan moet die waarborgsom bij elkaar te sprokkelen zijn. Dat betekent minimaal €0,35 pp. Rekeningnummer openen en laten beheren door een betrouwbaar persoon.

  Mogelijke namen voor de partij/beweging:
  - Darkhorse (met dank aan Sven)
  - Ouder&Kind Beschermers Partij (met dank aan Sven)

  Y.B

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Y.B.,

   Het zijn er helaas nog geen 400.000, maar 40.000 (maar je begrijpt waar onze ambities liggen)

   Groet,

   Sven

   Verwijderen
 6. Nu nog even het 10-puntenplan:

  1. Daadwerkelijke rechtsbescherming ouder(s) en kind(eren) die te maken krijgen met jeugdzorg.
  2. Uitbannen machtsmisbruik Jeugdzorg
  3. De werkers in de jeugdzorg moeten voldoen aan eenduidig vastgestelde normen en zij moeten geregistreerd staan.
  4. Jeugdzorgwerkers vallen onder het tuchtrecht.
  5. Jeugdzorg zal voldoende professionele inzet moeten aantonen om de waarheid te achterhalen en zo duidelijk te maken op grond waarvan zij beslissingen nemen en maatregelen voorstellen aan de kinderrechter t.a.v. ouder(s) en kind(eren).
  6. De kinderrechter neemt geen genoegen met door jeugdzorg hypothetisch aangevoerde feiten mondeling en/of in geschrift.
  7. Waarheidsvinding vindt plaats onder ede door de pedagogisch geschoolde kinderrechter
  8. Het beter beschermen van kinderen door rationalisering en versterking van het legaliteitsbeginsel in het Jeugdrecht.
  9. Ernst maken met materiële toetsing door de kinderrechter voor een verzoek om OTS en UHP.
  10. Jeugdzorgwerkers respecteren:
  - het grondrecht van cliënten op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  - het grondrecht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, opgenomen in art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en art.16 van het Kinderrechtenverdrag.

  Y.B

  BeantwoordenVerwijderen