zondag 20 mei 2012

Familie eist uitleg!


Door Anne Boer anneboer@destentor.nl


Drie mensen hebben aangifte gedaan van stelselmatige en jarenlange kindermishandeling in pleegzorghuis De
Loot in Nieuwleusen. De mishandelingen zouden zijn gepleegd in de periode van 1984 tot 2010. De aanklacht is gericht tegen de vrouw die jarenlang als pleegmoeder optrad, de zwaar christelijke gemeenschap De Terebint in Punthorst (gemeente Staphorst), waaronder De Loot valt, en de William Schrikker Groep, die de pleegkinderen in het huis plaatste en verantwoordelijk was voor het toezicht.

De aangiften worden ondersteund door verklaringen van oud-bewoners (kinderen en volwassenen), getuigen en documenten. Diverse toezichthouders, zoals de Inspectie voor de volksgezondheid en de
William Schrikker Groep zouden voldoende signalen hebben gekregen, maar grepen niet in.

De William Schrikker Groep heeft de mishandelingen onder druk van familieleden van de kinderen zelf ook gemeld bij de politie en doet nu intern onderzoek, om te achterhalen wat er is misgegaan.
"We willen
onder meer weten of er signalen zijn geweest en wat daar dan mee is gebeurd", reageert woordvoerder Ad Veen.

Volgens de verklaringen gaat het om zowel lichamelijke als geestelijke mishandeling: kinderen werden met stokken en mattenkloppers geslagen, geschopt, aan de haren getrokken, moesten voor straf in de kou op de
gang slapen, buiten in de kou staan, werden onder de koude douche gezet, vastgebonden aan stoelen en daarnaast - soms publiekelijk als afschrikwekkend voorbeeld - vernederd en getreiterd. Daarnaast zijn er
serieuze signalen van seksueel misbruik.

Een moeder en een grootvader van kinderen in De Loot hebben onafhankelijk van elkaar alarm geslagen en aangifte gedaan; zij eisen diepgaand onderzoek. Ook een hulpverleenster heeft aangifte gedaan."Wat daar is gebeurd, mag niet en kan niet ", vindt de moeder. Ze wil dat de onderste steen boven komt in het belang van de kinderen. "De slachtoffers kunnen pas aan het verwerkingsproces beginnen als ze
geloofd worden."

De grootvader vindt het onbegrijpelijk dat 'het onder de ogen van jeugdbeschermingsorganisaties heeft kunnen gebeuren'. Het echtpaar dat sinds juli 2010 De Loot beheert, wil geen commentaar geven. Hen treft volgens de mensen die aangifte deden geen enkele blaam. Sterker nog, volgens de moeder en de grootvader is het juist aan hun komst te danken dat de kinderen gingen praten over het jarenlange geweld in het huis.

Redactie Dark horse; En ja hoor, de Inspectie voor de volksgezondheid deed weer eens niets. Als inspecties niet functioneren, wat in Nederland heel vaak het geval is, heb je een serieus probleem. Je kunt namelijk niet een Inspectie in het leven roepen om de Inspectie te controleren, en dan weer één om de Inspectie-van-de-Inspectie te controleren en dat tot in het oneindige... Op een zeker moment, moet je er op kunnen vertrouwen dat men gewoon zijn taak uitvoert. En dat heeft met mentaliteit te maken, met wat voor soort mens je bent. 


                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

3 opmerkingen:

 1. Het is een schande hoe de inspecties omgaan met het structureel kinderen beschadigen middels 'jeugdzorg'. Ik schaam me zelfs om mijzelf 'arts' te noemen: een 'arts' heeft immers een eed/gelofte gedaan op de het bevorderen van de gezondheid c.q. genezen van zijn medemens, ongeacht wie het is.

  Ik probeer al jaren mensen wakker te schudden, ook in medische kring. Totaal hebben mij de afgelopen 17 jaar 2 artsen, beiden kinderpsychiater, benaderd met onder andere de opmerking '...artsen moesten zich eigenlijk schamen om hier gewoonweg toe te kijken...en zelf geen standpunt in te nemen..'. Ook dit heb ik bij de Inspectie Volksgezondheid aangekaart. Reactie (mondeling): daar bemoeien wij ons niet mee, dit gaat om 'jeugdzorg' en die heeft zijn eigen inspectie!
  Ook heb ik vaak telefonisch dan wel per e-post de Inspectie Jeugdzorg benaderd... Het standaard 'afpoeier excuus' is: 'wij gaan niet in op individuele gevallen'. Op mijn vraag 'hoeveel van die gevallen wilt u hebben, voordat het een algemene zaak is?' kreeg ik geen antwoord... ja wél: ze hebben té weinig personeel om daar mee bezig te zijn en ze zouden niet meer op mijn vragen ingaan...

  Mijn sollicitatie voor 'Inspecteur individuele gevallen' wil ik daarom nogmaals hier herhalen. Mijn kwaliteiten:

  - wetenschappelijke instelling en redelijk goed analytisch vermogen,
  - 18 jaar ervaring met 'kinderbescherming' en 'jeugdzorg',
  - 17 jaar 'ouder-begeleider' in procedures met betrekking tot deze zaken,
  - juridische ervaring (zie 'informatierecht scholen' en LJN BD1113 en de consequenties daarvan!),
  - behalve dat ik arts ben, heb ik in 2006 ook nog een propedeuse NL-recht behaald!

  Ik neem aan dat iemand mij wel wil voordragen.... Zie verder mijn bekende link (voor mijn contactgegevens!!)!

  Ik hoop dat er wat méér critici van Jz en artsen van zich laten horen: ZO KAN het NIET: systematisch kinderen beschadigen als 'jeugdzorg' en dan vooral de andere kant op kijken. ARTSEN: denk eens aan uw eed/gelofte!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik zit mij af te vragen of de WSG wel zelf dat onderzoek zou moeten doen, immers: de kinderen werden onder hun toezicht in dit pleeghuis geplaatst en zij hebben naar mij idee verzuimd om de belangen van alle kinderen te behartigen. Ik zit mij dan ook af te vragen of er dan geen WSG voogd ooit goed naar deze kinderen heeft geluisterd? Om even terug in de tijd te gaan, hoeveel ouders en kinderen hebben al aangifte gedaan wegens misbruik en mishandelingen in zowel de pleeg- als jeugdzorg? Wil hierbij verwijzen naar commissie Samson die dergelijke zaken ook onderzoekt en daarbij alle mediakanalen die hierin al melding hadden gemaakt. Onlangs nog bij Comunjon, enkele jaren terug in Bakel, st. Kind, enz. en overal had de WSG kinderen geplaatst, maar zou nooit hierin op de hoogte zijn geweest? Laat ik dit nu juist niet geloven!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De William Schrikker Groep doet nu intern onderzoek!!!!! Je houdt het toch niet voor mogelijk he!
  De crimineel onderzoekt zijn eigen vergrijp, om te kijken of hij wel schuldig is!!
  Kom je toch weer terug op het al oude strijdpunt: WAARHEIDSVINDING!
  En hoe onder andere de WILLIAM SCHRIKKER GROEP daar mee omgaat mag gevoeglijk bekend zijn!
  WILLIAM SCHRIKKER GROEP, om je DOOD TE SCHRIKKEN!!

  BeantwoordenVerwijderen