maandag 28 mei 2012

Raad voor de rechtspraak en vragen over gezinsvoogden

Van: J. R.
Verzonden: dinsdag 27 december 2011 14:00
Aan: Info (Hof 's-Hertogenbosch)

Onderwerp: Gezinsvoogden!
Urgentie: Hoog

Geachte heer, mevrouw,

Ik heb enkele vragen over gezinsvoogden.

1. Als een gezinsvoogd een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de gezinsvoogd dan onder ede?

2. Als een gezinsvoogd een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de gezinsvoogd dan onder ede?

3. Wat doet de rechtbank om te controleren of het waar of niet waar is wat een gezinsvoogd zegt of schrijft?

4. Wat zijn de gevolgen voor een gezinsvoogd als word bewezen dat de gezinsvoogd uw rechtbank opzettelijk heeft misleid, het kan zijn schriftelijk of mondeling?

Zijn er richtlijnen vanuit uw rechtbank waaraan een gezinsvoogd moet voldoen, om stukken in dienen bij de rechtbank, of om mondeling een verklaring af te mogen geven? (denk hierbij aan het afgeven van een machtiging)

Met vriendelijke groet,
J. R.


Antwoord van Raad voor de Rechtspraak:


Subject: RE: Gezinsvoogden!
From: Voorlichting (Rvdr 's-Gravenhage) <voorlichting@rechtspraak.nl>
Sent: dinsdag 10 januari 2012 8:22:22
To: info@sm

Geachte heer R,

Uw bericht aan het hof Den Bosch is doorgestuurd naar de Raad voor de rechtspraak met het verzoek uw vragen te beantwoorden (zie hieronder):

Gezinsvoogden

1. Een gezinsvoogd die bij zittingen aanwezig is en een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder onder ede.

2. Een gezinsvoogd die bij zittingen aanwezig is en een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder ede.

3. De rechtbank gaat uit van de juistheid van de overgelegde stukken en hetgeen is verklaard, tenzij uit andere informatie, bijvoorbeeld van partijen, blijkt dat er ernstige twijfels zijn gerezen.

4. Voor meer informatie over de gevolgen voor een gezinsvoogd als word bewezen dat deze de rechtbank opzettelijk schriftelijk of mondeling heeft misleid kunt u zich het beste wenden tot het juridisch loket of een advocaat. De Raad voor de rechtspraak kan daar geen uitspraken over doen.

Er zijn geen richtlijnen voor het indienen van stukken of het mondeling geven van een verklaring vanuit het gerecht waaraan een gezinsvoogd moet voldoen. Deze bepaalt zelf welke stukken in het geding worden gebracht en wie hem/haar ter zitting vertegenwoordigd.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Voorlichting
Raad voor de rechtspraak

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

  1. Dit is (ook) het geval met alle gegevens en opinies die van ambtenaren afkomstig zijn. Er wordt altijd uitgegaan van de betrouwbaarheid van de verklaringen van de ambtenaar! Ongelooflijk maar waar!

    BeantwoordenVerwijderen