zaterdag 19 november 2011

Het boek Vals Alarm

AMSTERDAM -  In deze Week van de Jeugdzorg komt het boek Vals alarm van schrijfster Marelle Boersma uit, over een moeder die verwikkeld raakt in een voogdij strijd met haar ex. Die loopt zo hoog op, dat haar kind uit huis wordt geplaatst.vr 18 nov 2011, 06:30

Ine Aasted-Madsen was tot juni vorig jaar Tweede Kamerlid voor het CDA en hield zich bezig met de problematiek rond de jeugdzorg in Nederland. Ze schreef een nawoord in het boek Vals Alarm en reageert als volgt:

“Ik hoop dat het nieuwe boek van Marelle Boersma de politieke discussie over het ontbreken van waarheidsvinding bij rechtszaken betreffende ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen nu echt gevoerd gaat worden. Om veroordeeld te worden voor een strafbaar feit, moet onomstotelijk bewezen zijn dat de feiten die ten laste worden gelegd ‘waar’ zijn. Bij zaken die voorgelegd worden aan de kinderrechter is dat blijkbaar niet noodzakelijk en wordt, mogelijk ten onrechte, veel waarde gehecht aan informatie van ‘mogelijk belanghebbende’ derden. Bijvoorbeeld bij (v)echtscheidingen, waar de ene ouder de omgang met de kinderen voor de andere ouder onmogelijk wil maken.
Het aantal ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen is in de laatste negen jaar met 50 procent toegenomen. Daarbij komt dat door het wijzigen van de wet de voogdij na een jaar al kan overgaan naar pleegouders. Dus ook als een plaatsing in het pleeggezin op onjuiste informatie gebeurde, kan dat betekenen dat ouders voorgoed hun kind kwijt zijn. In de adoptiewet staat dat een kind geadopteerd kan worden door pleegouders die de voogdij en de feitelijke verzorging van het kind hebben. De biologische ouders kunnen dat twee keer tegenhouden en bij een derde verzoek oordeelt de rechter in het belang van het kind. Het is dus niet moeilijk voor te stellen wat deze wetswijziging tot gevolg kan hebben.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten