dinsdag 15 november 2011

Ouders hebben recht op inzage dossier school


Dit artikel bevat belangrijke informatie voor ouders die door een school onder valse voorwendselen worden aangemeld bij het AMK of Jeugdzorg.Geschreven door Irene Tullemans   
donderdag 10 november 2011 15:55


OPINIE | Scholen moeten ouders de kans geven om het volledige dossier van hun kind in te zien. Maar vaak blijkt dat  bij scholen noch bij ouders bekend te zijn. Irene Tullemans van de Stichting Onderwijsklachten.nl in Eindhoven legt uit hoe de wettelijke regels zijn.

Elke week ontvang ik minstens één vraag of klacht van een ouder over het leerlingdossier. Ouders willen weten wat er over hun kind staat geschreven, maar krijgen niet de mogelijkheid om het dossier in te zien. Dit komt doordat scholen niet weten – en in sommige gevallen niet willen weten – dat ouders altijd recht hebben op inzage in dit dossier. Sterker nog, inzage staat in de wet gelijk aan een kopie van het volledige dossier. Onze wetgever heeft dit vastgelegd in de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP), artikel 35.

De gegevens van kinderen zijn op verschillende plaatsen op school terug te vinden. Zo zijn de administratieve gegevens opgeborgen in een dossiermap. Daarin zitten brieven van en naar ouders maar ook onderzoeksuitslagen van bijvoorbeeld extern geraadpleegde deskundigen. De school heeft gegevens over het kind in bijvoorbeeld klassenmappen zitten. Soms zijn er handelingsplannen die op papier staan óf digitaal zijn opgeslagen.

Er is e-mailverkeer tussen leerkrachten onderling of tussen ouders en school over een kind. Op veel scholen is het leerlingvolgsysteem, waarin alle toetsuitslagen en punten worden verzameld, helemaal digitaal. Scholen behoren ook verslagen te schrijven van gesprekken met ouders. Als een kind een bespreekleerling is om over te gaan, wordt ook dat meestal in de computer opgeslagen.

Niet weigeren

Als een ouder inzage – lees een kopie – van dit dossier opvraagt, mag de school dit niet weigeren. De school moet vanuit alle systemen, digitaal en op schrift, de informatie bundelen voor de ouders. Daarbij behoort te staan waar deze informatie vandaan komt, waar ze is opgeslagen en wie de informatie mag inzien en heeft ingezien.
Ouders hebben vervolgens het recht delen van de inhoud te verbeteren of zelfs te laten verwijderen. Ouders mogen aan dit dossier ook hun eigen mening toevoegen.

Als ouders inzage van het leerlingdossier willen, is het wijs dat ze een brief naar de directie sturen en vragen om het volledige dossier, dus het digitale en het papieren gedeelte. Geef de school wel een paar dagen de tijd om alle gegevens te verzamelen. Bekijk het dossier vervolgens op een rustige plek, zonder de kinderen erbij en liefst met een vertrouwd persoon in de nabijheid. Veel scholen hebben namelijk de gewoonte hun ongezouten mening over ouders in het dossier op te nemen, zeker als er een conflict is geweest.

Pijnlijk

Uit bijna tien jaar ervaring weet ik dat ouders dit als heel pijnlijk ervaren. Ik adviseer scholen bij elke ouderavond de ouders de gelegenheid te geven het volledige dossier in te zien en het er heel even over te hebben als dat nodig mocht zijn. Dit is een mooie tussenoplossing als scholen het beheer van het dossier niet volledig in de handen van de ouders durven te leggen.

► Meer informatie op de site van de stichting

http://www.onderwijsbrabant.nl/

1 opmerking:

 1. Natuurlijk hebben ouders dat recht Sven. Al jaren.
  Het is ze alleen nooit vertelt of uitgelegd.
  Maar net zoals een dossier wat een werkgever, bedrijfsarts, huisarts, ziekenhuis of wie of wat dan ook van je opmaakt en/of bijhoud...je hebt het volste recht op inzage.
  Ook op beroep als er zaken in staan die niet deugen.

  Na jaren van politiek die gericht was op bewustelooswording wordt het nu tijd dat er een politiek komt van bewustwording.
  De Nederlander moet zijn rechten weer leren kennen. En deze durven op te eisen.
  Als we vertrouwen op de overheid zien we de rechten (tot aan de rechten van de mens aan toe!) uitdoven als nachtkaarsjes.

  Durf je recht op te eisen. En vertel er in geval van bijvoorbeeld de school van je kinderen gewoon bij te zeggen dat je niet moet merken dat de school aan de hand van je verzoek 'maatregelen' neemt tegen je kind! Want dan....de inspectie erop.

  Je recht krijg je alleen maar in dit Nederland mensen als je bereid bent er voor te knokken. En samen staan we sterker en krijgen we alles voor elkaar. Vandaar dat samen zo belangrijk is.

  Vertrouw niet op de overheid, je ziet wat er van komt.
  En stem nou ook eens met verstand en een flinke portie achterdocht naar de huidige politiek!

  Mag ik een alternatief naar voren schuiven?
  http://www.artikel50.nl

  Artikel 50, Daniel van der Stoep.

  Als zaken anders moeten, dan begint dat met anders te durven stemmen!

  BeantwoordenVerwijderen