vrijdag 4 november 2011

CDA wil uitleg over missers Jeugdzorg

CDA wil uitleg over missers jeugdzorg
Auteur: door Anne Boer | dinsdag 09 februari 2010 | 20:48 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 17 mei 2011 | 16:01

DEN HAAG - Worden kinderen uit huis geplaatst op basis van onjuistheden en onvolledigheden in rapporten van kinderbescherming en bureaus Jeugdzorg? Die vraag wil de fractie van het CDA in de Tweede Kamer zo snel mogelijk beantwoord hebben van minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.

De regeringspartij bepleit op voorhand serieus en onafhankelijk onderzoek naar individuele gevallen waarin de rapporten niet zouden deugen.

Volgens Kamerlid Ine Aasted-Madsen–van Stiphout regent het klachten over dit onderwerp. "Hierdoor voel ik me genoodzaakt vragen te stellen aan de minister en niet de evaluatie van de jeugdzorg af te wachten op dit punt."

De CDA'er reageert onder meer op beschuldigingen van Marion Greveling uit Zwolle in deze krant, die ze maandag heeft herhaald voor een parlementaire werkgroep die de jeugdzorg onderzoekt.

"Maar ik heb zelf ook veel gesprekken met ouders gehad die mij hetzelfde vertellen. Het is een onderwerp dat veel mensen bezig houdt. Dat merk ik ook aan reacties in mijn mailbox en op Hyves."

Ine Aasted-Madsen–van Stiphout wil van Rouvoet weten wie zorg draagt voor waarheidsvinding alvorens vergaande maatregelen als een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing worden uitgesproken. "In de beantwoording van schriftelijke vragen over een escalatie tussen pleegouders en Bureau Jeugdzorg geeft Rouvoet aan dat hij niet ingaat op individuele casuïstiek. Datzelfde horen we van de Inspectie Jeugdzorg. Wie houdt zich in Nederland dan wel bezig met individuele casuïstiek binnen de jeugdzorg, als men het functioneren van de jeugdzorg aan de orde wil stellen", vraagt het CDA-Kamerlid zich af.
Andere vragen die het CDA stelt zijn bij welke onafhankelijke partij ouders terecht kunnen om een dossier tegen het licht te laten houden, eventueel aanvullende informatie te laten vergaren en opnieuw te laten beoordelen met een bindend advies; of de minister bereid is onafhankelijk onderzoek te laten doen naar deze individuele casuïstiek, waar ouders en kinderen mogelijk op basis van onjuistheden en onvolledigheden van elkaar gescheiden zijn en hoe de minister gaat voorkomen dat in de toekomst zaken als feit in rapportages worden opgenomen, zonder dat daarbij waarheidsvinding heeft plaatsgevonden.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten