vrijdag 25 november 2011

Brief aan Onderwijsinspectie valse zorgmelding

Geachte mevrouw C,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek het volgende;

Op 16 december 2010 hebben wij, de ouders van S.... , op de school Signis verteld dat onze dochter slachtoffer was van pesterijen, mishandeling en seksuele intimidatie door medeleerlingen. Wij hebben meerdere malen bij directrice en regiomanager erop aangedrongen dat er een onafhankelijke orthopedagoog zou worden aangetrokken om de zaak te onderzoeken. Hiertoe was men niet bereid. Omdat het volgens onze dochter ook met andere kinderen was gebeurd, vonden wij het raadzaam om ook de zedenpolitie hierover in te lichten. Van te voren hadden wij dit met de regiomanager besproken.
Er volgde een oppervlakkig onderzoek door de zedenpolitie op de school, waarbij er met geen van de kinderen werd gesproken. Ook niet met onze dochter. Aangezien kinderen onder de 12 niet strafrechtelijk vervolgbaar zijn, wilde de zedenpolitie er vanaf en adviseerde de school een AMK-melding te doen. Dat deed de school. Hoewel de zorgmelding hier volstrekt misplaatst was, aangezien er nooit, op geen enkel moment zorg heeft bestaan over S… haar veiligheid in de thuissituatie. En dat is wat het AMK onderzoekt, de veiligheid van kinderen in de thuissituatie. Zij onderzoeken geen scholen en uit het AMK onderzoek zou ook nooit naar voren kunnen komen, wat zich bij S.... in de klas heeft afgespeeld. De school is zich daar ook heel goed van bewust.

Wij hebben deze zorgmelding ervaren als het monddood maken van twee ouders, die met een oprechte zorg over de sociaal-emotioneel-lichamelijke veiligheid van hun eigen kind en van andere kinderen op school komen. De leugens en laster die er vanuit de school bij het AMK zijn terecht gekomen (vermoedelijk mishandelen ouders en broer het meisje / seksueel misbruik niet uitgesloten) hebben voor ons gezin zeer kwalijke gevolgen gehad. Er volgde na het AMK-onderzoek, een maand intensieve gezinsbegeleiding voor crisisgezinnen (dat zijn wij nooit geweest) en daarna een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Alles heeft bij elkaar 9 maanden geduurd, waarbij niemand meer naar de situatie op de school heeft omgekeken. Wij hebben reëel het gevaar gelopen op basis van leugens onze kinderen onder toezicht gesteld te zien worden, dan wel uit huis te zien worden geplaatst. Met zeer veel moeite hebben wij als ouders onze onschuld uiteindelijk kunnen aantonen middels het Families First traject en het onderzoek door de Raad. Conclusie van de Raad: Het AMK rapport was eenzijdig negatief. Veel informanten vertelden juist heel positieve dingen over de ouders. Wij zijn van kindermishandeling volkomen vrijgesproken.

Wij hebben als ouders een vermoeden waarom de school zo gemakkelijk over ging tot een zorgmelding, hoewel deze in de situatie helemaal niet gepast was. (Het schooldossier en het medische dossier dat wij hebben opgevraagd bij de school vermeld nergens ook maar enige zorg over S.... haar veiligheid thuis) De school staat al een paar jaar als 'zwak'  genoteerd bij de onderwijsinspectie. En er hebben zich in het verleden al eerder zedenzaken afgespeeld bij Kentalis (overkoepelende organisatie toen nog Effatha Guyot geheten) waarbij het ook jonge kinderen betrof die elkaar seksueel betastten. Vermoedelijk was de angst voor negatieve publiciteit belangrijker dan de veiligheid van de kinderen.

Onze dochter zit al geruime tijd op een andere school waar het heel goed met haar gaat. Door traumaverwerking therapie bij het KRAM in Zaandam, werd bevestigd dat er meerdere malen zaken van seksuele aard met haar hebben plaats gehad en dat zij een PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) heeft opgelopen. De andere ouders van kinderen waar deze dingen eveneens mee zijn gebeurd, zijn nog steeds niet door de school ingelicht. Wij vinden niet dat een school het recht heeft dergelijke zaken voor ouders te verzwijgen.

N.B. Zorgmeldingen zijn bedoeld om kinderen te beschermen die daadwerkelijk worden bedreigd in de thuissituatie. Ze worden helaas vaak voor geheel andere doeleinden aangewend.

Met vriendelijke groet,

S.S.S.Snijer
A.P.M. van Kralingen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten