vrijdag 4 november 2011

Onderwijs in Jeugdzorg schiet te kort

Onderwijs in jeugdzorg schiet te kort
Auteur: door Anne Boer anneboer@destentor.nl | zaterdag 11 juni 2011 | 07:39
Tekstgrootte

DEN HAAG - De aandacht voor de schoolloopbaan van kinderen in de residentiële jeugdzorg moet sterk worden verbeterd.

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg is onvoldoende.

Dat zegt prof. drs. Dolf van Veen, onder meer lector Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid bij hogeschool Inholland. Hij is ook adviseur van onderwijs- en jeugdzorginstellingen en diverse ministeries.

Van Veen zegt dat bij de opname van kinderen niet voldoende wordt gekeken naar continuïteit in de schoolloopbaan en of er wel passend onderwijs is. Volgens hem is de positie van het onderwijs in de jeugdzorg al zestig jaar niet of nauwelijks veranderd. En dat moet anders.

"Nog steeds wordt plaatsing op een andere dan een school waar het internaat vaste werkrelaties mee heeft zelden overwogen, ook al wijkt de onderwijsbehoefte van de jongere sterk af van het aanbod. Dit wijst op een overschatting van de impact van hulpverlening en een op een onderschatting van de waarde van goed onderwijs voor de opvoeding en hulpverlening", zegt Van Veen.

Bijkomend probleem is dat reguliere scholen nog steeds liever geen internaatkinderen opnemen, mede omdat de jeugdzorg weinig beschikbaar is voor ondersteuning van deze scholen. "Bovendien worden de capaciteiten van kinderen binnen de jeugdzorg vaak onderschat."

Cijfers onderstrepen het beeld dat Van Veen schetst. Slechts eenderde van de kinderen in de residentiële hulpverlening volgt regulier basisonderwijs. Van de kinderen uit een residentiële instelling gaat bijna niemand naar het hoger onderwijs.

In Engeland is dat 18 procent en in Denemarken ligt dat percentage nog aanzienlijk hoger. "Er is veel potentie onder deze groep jongeren maar die wordt in Nederland niet benut", oordeelt Dolf van Veen

Annemarie, is een moeder van een dochter in zo'n instelling. Ze wil in het belang van haar kind anoniem blijven, maar bevestigt het verhaal van Van Veen hartgrondig vanuit de praktijk. "Als mijn dochter straf krijgt, voor bijvoorbeeld een brutale mond, dan moet ze op haar kamer blijven en mag ze niet naar school. Dat vind ik de omgekeerde wereld. Welke ouder kan het zich permitteren een kind thuis te laten voor straf. Als je dat zou doen, krijg je leerplicht en jeugdzorg juist op je nek, want een kind moet naar school." Annemarie schreef hierover deze week een brief aan premier Rutte.

Een ander punt van grote zorg is voor haar de dag dat haar dochter weer thuis komt wonen en naar een reguliere school moet. "Ik heb haar bij drie scholen aangemeld en die willen haar gewoon niet hebben. Ze hebben allemaal een ander verhaal. De een zegt, ze past niet in het profiel, de ander zegt dat ze beter past op een andere school. Volgens mij zijn het allemaal verzinsels. Ze willen geen probleemkind."


Lees ook bijlage Spectrum:

Onderwijs centraler

stellen in jeugdzorg

Voor brief aan Rutte zie

Dossier Onderwijs op www.destentor.nl

1 opmerking:

 1. Ik hoop dat dit bericht nog door u en anderen gelezen wordt. Onlangs hebben mijn ex en ik de Leerplicht van Tilburg aangeklaagd. BJZ heeft niets te zoeken op scholen en andersom over schoolgang van een kind, dat is hun taak bij wanneer ouders het gezag hebben. Zo vertelde de Lpl. Teammanager van Tilburg.

  Als we naar de Leerplichtwet van 2012 kijken dan zien we nergens staan dat leken zich mogen bemoeien met schoolgang van een kind, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Als het niet goed loopt met ouders, dan wordt de wethouder ingeschakeld die vervolgens de minister rapporteert als er zich problemen voordoen die hij met zijn hulp moet oplossen. Dit kan bijvoorbeeld een vrijstelling zijn.

  Waarom die klacht? Nu moeten die twee liegbeesten van leerplichtambtenaren en de lpl. Teammanager ons gaan uitleggen wat zij achter onze rug om (ouders met gezag) te zoeken hadden bij BJZ, ondanks dat hun werkwijze vanuit de regering vastgelegd is op papier, zodat elke malloot dat kan lezen.
  Als BJZ alle werkzaamheden mag overnemen van andere deskundige functies, dan kan iedereen ophouden met werken. Uw verhaal komt helaas te vaak voor, bij mij dus ook.

  +/- 25.000 kinderen die dit overkomt vanuit school of GGz en BJZ waarvan sommigen aangemeld bij Onderwijsrecht advocaat mr. Katinka Slump. En laat het nou zijn dat ook zij aangeeft dat leerplichtambtenaren en scholen niet eens hun wettelijke verplichten nakomen of /kennen en handhaven cq uitvoeren middels het IVRK.

  BeantwoordenVerwijderen