vrijdag 16 december 2011

VVD wil meer geld voor forensisch-medisch expertise15 dec 2011

De VVD wil dat het kabinet meer geld uittrekt voor forensisch-medische expertise, om kindermishandeling beter te kunnen onderkennen.

Brigitte van der Burg: “Kinderen worden in Nederland uit huis geplaatst, onder toezicht geplaatst op basis van meningen in plaats van feiten. Ik vind dat bij ernstige vermoedens van kindermishandeling zo snel mogelijk de feiten boven tafel moeten komen.”

Om die reden pleit de VVD voor het kunnen inschakelen van medisch-forensische expertise bij vermoedens van kindermishandeling. De VVD wil dat deze expertise niet alleen kan worden ingeschakeld in het geval van een strafbaar feit (dus door Justitie), maar ook wanneer Jeugdzorg met vermoedens van kindermishandeling wordt geconfronteerd.

Van der Burg: “Dat betekent dat ook vanuit VWS een financiering beschikbaar moet worden gesteld.”
De staatssecretaris van VWS heeft vandaag tijdens een overleg over kindermishandeling toegezegd dit geld te zullen vrijmaken.

Deel dit artikel:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten