donderdag 22 december 2011

Top Jeugdzorg verdient meer dan gedachtTrouw

Redactie politiek - Dinsdag 20 december

Minstens achttien bestuurders in de jeugdzorg verdienen meer dan een minister, blijkt uit onderzoek van de SP. Van die groep zitten er twee boven de Balkenendenorm van ruim 187 duizend euro per jaar. De SP beschikt over de salariscijfers van 49 bestuurders, ongeveer eenzelfde aantal reageerde niet op het verzoek van de partij om deel te nemen aan het onderzoek. Gemiddeld verdienen de 49 bestuurders die wel antwoordden 136.265 euro, ofwel 4,4 keer zoveel als een jeugdhulpverlener.

Bestuurders in de Jeugdzorg zijn niet altijd verplicht de hoogte van hun loon openbaar te maken, in tegenstelling tot sectoren die te maken hebben met de AWBZ en de zorgverzekeringswet. Een groot deel van de 49 bestuurders die de hoogte van hun salaris kenbaar maakten is werkzaam in de jeugd-ggz.

SP-Kamerlid Nine Kooiman heeft het onderzoek uitgevoerd. "De jeugdzorg wordt betaald met publiek geld, waarbij het voor iedereen inzichtelijk moet zijn waar dat geld aan uitgegeven wordt", meent ze. "Uit mijn onderzoek blijkt dat er bonussen worden uitgedeeld, terwijl er kinderen op de wachtlijst staan. Dat is niet bepaald een situatie waarin premies thuishoren." Ook blijkt een dienstauto gebruikelijk te zijn, wat volgens Kooiman allerminst noodzakelijk is. In de ogen van de SP zou een bestuurder sowieso nooit meer dan een minister mogen verdienen.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS gaf eerder aan niet op de hoogte te zijn van de salariëring van de jeugdzorgbestuurders. In navolging van het onderzoeksrapport zal zij een brief aan de Kamer sturen met haar bevindingen. De regering is van plan om de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg te verplaatsen van de provincies naar de gemeenten. Pas over een jaar ligt daarover een gedetailleerd wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Daarbij dient volgens de SP direct de controle op de salarissen geregeld te worden.

Een derde van de bestuurders in de jeugdzorg verdient meer dan de minister-president. Dat stelt SP-Kamerlid Nine Kooiman. Zij deed onderzoek naar de salarissen in de jeugdzorg. Het gemiddelde salaris van de onderzochte bestuurders is 136.265 euro. Dat is 4,4 keer zoveel als de hulpverlener op de werkvloer.
Bestuurders in de jeugdzorg hoeven hun salaris en vergoedingen niet openbaar te maken, volgens Kooiman. Zo zijn zij bijvoorbeeld niet verplicht om dit te melden in het jaarverslag. Terwijl dat in de rest van de zorgsector wel het geval is. ‘Dit soort gegevens moeten gewoon beschikbaar zijn. De jeugdzorg wordt betaald met publiek geld, waarbij het voor iedereen inzichtelijk moet zijn waar dat geld aan uitgegeven wordt’, aldus het Kamerlid.

Achterhalen
Hoewel gegevens over bestuurderssalarissen lastig of niet te achterhalen zijn. Heeft de SP van 49 bestuurders kunnen vaststellen hoe hoog hun inkomen in 2010 was. Van die 49 bestuurders verdienen er 18 meer dan een minister. Het salaris van een minister bedraagt  144.000 euro op jaarbasis.

Verhoudingen
De verhoudingen lijken zoek, meent Kooiman. Uit het onderzoek blijkt verder dat het vrij gebruikelijk is dat een bestuurder een auto van de zaak heeft. Dat vindt het Kamerlid ‘gek’. ‘Heel veel hulpverleners rijden ook het hele land door maar moeten het doen zonder die auto van de zaak.’

Bonussen
Ook zouden er bij een aantal jeugdzorginstellingen bonussen worden uitgekeerd. ‘Het is onbegrijpelijk dat dat verschil zó groot is, helemaal terwijl er kinderen op de wachtlijst staan voor de jeugdzorg. Dat is niet bepaald een situatie waarin je bonussen zou moeten uitdelen’, aldus Kooiman.

Openbaar
De SP wil dat alle bestuurders in de jeugdzorg verplicht worden om hun beloningen openbaar te maken op dezelfde wijze als zorginstellingen die vallen onder de AWBZ en de zorgverzekeringswet dit moeten doen. In tijden dat kinderen op de wachtlijst staan en er bezuinigd wordt op de jeugdzorg kan van bestuurders worden verwacht dat ook zij een stapje terug doen in hun salaris. En een inkomen van € 144.000 is altijd nog heel ruim, aldus Kooiman.

Bron: Zorg en Welzijn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten