donderdag 12 januari 2012

Onjuiste rapportage RvdK en Jeugdzorg & WbP

Regelmatig lees ik over onjuiste rapportage van de RvdK.
Als je nog niet getekend hebt, teken nooit voor iets waar je niet achter staat. Ik zelf heb dit ook eens bij de hand gehad en heb delen laten verwijderen.

Velen zien niet het belang: Als er een Raadsrapport is gaat de rechter er van uit dat dit klopt, 9 van de 10 keer is het immers ook ondertekend.


Voorbeeld: Een moordenaar bekend bij de politie moord, hij zal er bij de rechter niet mee weg komen als hij bij de rechtbank ontkent.

Als het Raadsrapport niet klopt en ook ondertekend is kun je lullen als brugman bij de rechter maar die zal sowieso het rapport overnemen.

Zorg er dus voor dat een Raadsrapport altijd klopt, dit is af te dwingen onder de wet bescherming persoonsgegevens artikel 36.

In de wet bescherming persoonsgegevens staat precies wat ze mogen opschrijven en wat niet.
Leugens is absoluut verboden en je hebt RECHT op VERWIJDERING van die gegevens. Bij weigering is een gang naar de rechter zo gemaakt.
Doe dit absoluut het zal drastisch in je voordeel werken bij eventuele verzoeken van BJZ aan de rechter.

http://www.rvdk.nl/hoe_werkt_de_raad/klachten_en_bezwarenprocedures/#paragraph6

Een voorbeeldbrief staat in afbeeldingen.
http://bjz-aanpakken.hyves.nl/album/65830884/BJZ_aanpakken_doe_je_zo/yQFhDMKK/fotos/1406558582/0/4XOQ/#media=1.1406558458.M-hJ&__state__=1


WETSARTIKEL: Artikel 36 WbP


1.Degene aan wie overeenkomstig artikel 35 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

2.De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

3.De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

4.Indien de persoonsgegevens zijn vastgelegd op een gegevensdrager waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht, dan treft hij de voorzieningen die nodig zijn om de gebruiker van de gegevens te informeren over de onmogelijkheid van verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming ondanks het feit dat er grond is voor aanpassing van de gegevens op grond van dit artikel.

5.Het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid is niet van toepassing op bij de wet ingestelde openbare registers, indien in die wet een bijzondere procedure voor de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens is opgenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten