maandag 20 februari 2012

Video boodschap aan Mark Rutte, Geert Wilders en Maxime VerhagenEdwin Lauxen geeft in deze video boodschap een zeer duidelijke uiteenzetting inzake de Jeugdzorgindustrie, de geldstromen, en de bezettingsgraden die behaald moeten worden. Ouders worden beticht van strafbare feiten zonder dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt.
Video Boodschap aan Mark Rutte , Geert Wilders en Maxime Verhagen from Edwin Lauxen on Vimeo.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking:

 1. Het ligt eigenlijk in eerste instantie wel aan de lobby van BJZ.
  Het is BJZ die met valse 'feiten', halve 'feiten', zowel de Raad voor de Kinderbescherming als de familierechter (achter gesloten deuren helaas) bespeeld met deze insinuaties.

  Het is namelijk zo dat de Raad geen 'onderzoek' van BJZ over doet, door protocollen van de BJZ-lobby.
  Het zou beter geweest zijn als de RvdK zelf en nooit bJZ de onderzoeken deed (zoals in 2003) onder de wettelijk aan te spreken Normen2000 - versie II.
  Dan moest beter en echt dus ook diagnostisch onderzocht worden, diagnostische waarheidsvinding naar IVRK art. 24.

  Ook bij de a.s Wet Zorg voor Jeugd (zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/11/09/beleidsbrief-stelselwijziging-jeugd-geen-kind-buiten-spel.html ) wil die Lobby van BJZ blijven bestaan, terwijl het indicerende, waar het mis gaat (het draaipunt van vrijwillige hulpvragen tot gedwongen maatregelen), eigenlijk bedoeld is te vervallen, omdat het te duur wordt.
  Ja, er moet zakelijker en met diagnose op niveau 'onderzocht' worden zonder aan bezettingsgraden te doen.

  Gezinsvoogden willen vaak doen alsof er geen gezag van de ouders meer is; denk maar aan schoolinformatie opvragen. Weet uw recht als ouders. Zie www.stichtingKOG.info .

  De rechters mogen hun weging doen met LJN BD1113 in hun achterhoofd.
  Verder goede tips.

  PAS (oudervervreemdingssyndroom) is door Brazilië, maar ook door de Nederlandse rechter erkent (zoek op http://oudervervreemding.wordpress.com/ !). Kinderen willen in hun long-term-belang al hun ouders 'kennen', en daar gaat het mis bij zowel omgangsfrustratiezaken als uithuisplaatsingen. Om de maand een uurtje contact brengt geen 'kennen', en werkt meer onthechtend.
  In UHP-gevallen zal het kind schijnaan-passingen gaan vertonen, dat door BJZ gezien wordt als 'genezing' van de bedreiging (BW1:254, lid 1) die BJZ suggereert als dat het zou bestaan.
  UHP is GEEN therapie! Dat kunnen rechters die geen psycholoog zijn niet weten, denk ik.
  Alhoewel rechters met kinderen het als ouder wel behoren te weten, en indien deze rechters toch zo vaak zonder degelijk onderzoek van henzelf kinderen uithuisplaatsen, dan moet er eigenlijk een AMK-melding over hun gezinnen gedaan worden.
  Gelijke monniken, gelijke kappen.

  BeantwoordenVerwijderen