dinsdag 2 oktober 2012

'Een lange nek en wanten'


 
 Pedagogische speculatie in het omgangsrecht  

Recentelijk heeft een moeder een klacht ingediend tegen een pedagoog van de Raad voor de Kinderbescherming, bij het College van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen. Zij is inmiddels van alle jeugdzorgbemoeienissen verlost en het College van Toezicht heeft haar klacht gegrond verklaard. Onder het motto ‘gekker kun je het niet verzinnen’, willen wij de lezers van Jeugdzorg Dark horse in kennis stellen van de ‘expertise’ van de Raad, naar aanleiding van de meest wonderlijke interpretaties van een drietal kindertekeningen, waaruit volgens de pedagoog ernstige ontwikkelingsbedreiging, extreme agressie en loyaliteitsconflict zijn af te leiden. 

Beeldvorming in het multidisciplinair team 

De klacht die moeder heeft ingediend is veelomvattend en laat op een heldere manier zien, hoe er een samenhang bestaat tussen de werkwijze van de Raad en de uitkomst van het deelonderzoek (rond de vraag of er voor de omgangsregeling met vader een OTS nodig wordt geacht) zoals dit in opdracht van de rechtbank werd uitgevoerd.  Een sterk punt in de klacht, is het in het juiste perspectief zetten, van de vaak door onderzoekers en gezinsvoogden van BJZ en de Raad gebruikte rechtvaardiging van hun persoonlijke vermoedens en interpretaties, dat ze multidisciplinair werken. Daarmee de indruk wekkend dat de uitkomst van het onderzoek, de mening en deskundigheid van veel meer personen betreft. Terecht staat hierover in de klacht: 

Degene die de indruk van het kind of de ouders heeft, is wel degene die de beeldvorming over deze personen inbrengt in een multidisciplinair team. Zijn of haar beeldvorming is leidend voor de anderen in dat team.” 

Een hele juiste uitspraak, die naar mijn mening vaker zou mogen worden gebruikt om het functioneren van jeugdbescherming aan de kaak te stellen. Want ook in dit geval was de gedragswetenschapper die ‘bij het onderzoek betrokken was’, niet persoonlijk in contact met het kind of met de ouders (alternatiefstelling art 35 UvB.Wjz) waardoor het wetenschappelijk gehalte van die betrokkenheid van een afgeleide kwaliteit is. 

De voornaamste kritiek die moeder heeft op het onderzoek, is dat de verschillende onderdelen van het onderzoek niet congruent zijn en dat de onderzoekster geprobeerd heeft uit één deel van het onderzoek (de tekeningen) zaken af te leiden die door de andere delen van het onderzoek niet bevestigd worden. De methoden voor onderzoek die door de pedagoge zijn gebruikt, omvatten FRT, ZALC, diagnostisch interview, projectieve vragen en tekeningen. Met name de tekeningen vallen in het geheel uit de toon en stroken niet met de resultaten van de andere onderzoeksmethoden. Moeder beklaagt zich dat de onderzoekster informatie ‘van horen zeggen’ heeft, terwijl de onderzoekster zich verdedigt met het gegeven dat zij geen informantenonderzoek heeft gedaan. Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid uitspraken van de vader van het kind (de enige die overblijft als het niet van moeder zelf afkomstig is) welke door de onderzoekster als feiten worden vermeld, terwijl uit het onderzoek door haar zelf verricht, niets naar voren komt om dit te ondersteunen. Om de informatie, die niet in lijn is met de rest van het onderzoek toch te kunnen gebruiken, kent de onderzoekster een buitenproportionele waarde toe aan de interpretatie (háár interpretatie) van de kindertekeningen. De gronden voor de ontwikkelingsbedreiging, zijn buiten de tekeningen nergens aangegeven en de tekeningen op zich zijn onvoldoende wetenschappelijke basis om  verregaande conclusies aan te verbinden, zoals door de onderzoekster wordt gedaan.  

Er zijn buiten deze voornaamste klacht, nog een aantal onregelmatigheden in de hele procedure waar te nemen, met betrekking tot het ouders niet inlichten of niet laten meebeslissen, en het dreigen met ‘verdergaande maatregelen’, die het geheel de bekende nare smaak in de mond geven. Er wordt de pedagoge door moeder ‘kokervisie’ verweten, en 

door haar aannames, haar beeldvorming, haar interpretaties en haar persoonlijke mening heeft ze het kind in gevaar gebracht’. 

Het College van Toezicht van de NVO haalt in haar oordeel enkele passages uit het onderzoek van de pedagoge aan, die bij haar twijfels hebben gegeven aangaande het gehalte van wetenschappelijkheid ervan. Het is bij het lezen van de passages moeilijk om niet te lachen, of zelfs in gieren uit te barsten. De mate van speculatieve pseudowetenschap die de onderzoekster hier aan de dag legt, is zelfs binnen een spiritueel kader van droomduiding nog buitensporig en vergezocht te noemen, maar deze dame durft er in alle ernst mee naar de rechter te stappen om een OTS aan te vragen!
 
Lees en lach je te barsten.

Uit het Raadsonderzoek t.b.v.de omgangsregeling: 

Pag.7 “Kind kiest als dier een wilde papegaai. Moeder is een vlinder. In vergelijking met de andere dieren die worden uitgekozen zijn zij de enige dieren die kunnen vliegen. Een wilde papegaai kan wegvliegen. Dit zou mogelijk kunnen wijzen op bindingsproblemen.” 

Pag.8 “Een lange nek zou er op kunnen duiden dat hij zijn impulsen onder controle probeert te houden met denken….De handen die lijken op wanten, zouden mogelijk ook kunnen wijzen op agressie.” 

“Doordat de ramen opgedeeld zijn in kleine hokjes, straalt het geslotenheid uit. Het ontbreken van een schoorsteen zou mogelijk kunnen wijzen op het gebrek aan interpersoonlijke warmte in zijn eigen huis. Door het tekenen van een zon geeft hij aan belang te hechten aan warmte. Mogelijk terughoudendheid om gevoelens te tonen.” 

“Voor een 8-jarige jongen tekent hij een eenvoudige boom. Dat de wortels niet in de aarde eindigen zou mogelijk kunnen wijzen op een gebrek aan contact met de realiteit en suggereert mogelijk agressie.” 

“De tekening van het poppetje die de baby uit het raam gooit, is uitdagend en morbide. De emotie lijkt zo diep te zitten dat hij het poppetje, in tegenstelling tot de menstekening, eerder op een primitieve manier tekent. De tekening is theatraal en fantasievol.”  

Pag.11 “Het kind toont naar zijn broertje agressieve gevoelens, die in een tekening zelfs shockerend overkomen.” 

Pag.13 “Kind verkeert in een ernstig loyaliteitsconflict. Er is sprake van een emotionele blokkade richting vader. Er is sprake van extreme agressie.”
 

Op onbewust niveau 

Het geheel lijkt op een mislukte Jungiaanse analyse, die in dronken toestand is uitgevoerd. Over haar tekeningenassociaties zegt de pedagoge: ‘Dit zijn thema’s die mogelijk spelen op onbewust niveau’. Het betreft hier dus een dubbele onzekerheid, want niet alleen zijn het mogelijke problemen (die er mogelijk ook niet zijn), ze zijn ook nog eens op onbewust niveau (dus onzichtbaar) waardoor de enige manier om hun bestaan te bewijzen, afhangt van waar de onderzoekster naar op zoek is. Ze worden in feite door de onderzoekster tevoorschijn getoverd, wat mij weer brengt op de Staatssecretaris van VWS die ik wel eens oneerbiedig de ‘toverheks’ van VWS heb genoemd. Hoewel de Staatssecretaris herhaaldelijk vanuit diverse richtingen erop gewezen is dat er vaak niet volgens wetenschappelijke criteria wordt gewerkt door kinderbeschermers, heeft zij met haar beleid niets gedaan om hierin enige verandering aan te brengen. Sterker nog, in haar beleidsbrieven geeft ze grif toe, dat bepaalde methodes (nog) niet wetenschappelijk onderzocht zijn, maar dat dat voor haar nog geen reden is om dat uit ‘ervaringsdeskundigheid’ voortkomend instrumentarium van de jeugdwerkers af te nemen. Het is juist haar bedoeling om jeugdwerkers meer dan ooit op hun eigen ervaring en oordeel te laten vertrouwen, en bij een ‘niet pluisgevoel’ het zekere voor het onzekere te nemen. Nog meer subjectiviteit dus, regelrecht ingaand tegen het verzoek van alle ouders om te doen aan objectieve waarheidsvinding. De jeugdzorgwerker moet nog meer op het eigen gevoel gaan vertrouwen.
 
Nog meer speculatie… 

Hieraan werd al snel gehoor gegeven door de ‘frontlijndeskundigen’ die de mogelijke kindermishandeling op moeten sporen, in de vorm van weer een  speculatief instrument: de ‘Sociocards Original’. Bij deze methode van ‘onderzoek’ die door een voormalig jeugdzorgmedewerker zelf is bedacht, mogen kinderen op school kaarten aanwijzen van mensen en dieren, waarbij de jeugdzorgmedewerker zijn eigen associatie de vrije loop kan laten en mag proberen hier betekenissen in te zien. Zo proberen ze met behulp van een stel kaarten, van maatschappelijk werker te promoveren tot psycholoog, wat ze niet zijn en ook nooit zullen worden.  Hoe leuk en creatief ze ook bezig zijn. Hoeveel schade er aan een gezin kan worden gedaan door losgeslagen speculaties, mag na het lezen van dit artikel duidelijk zijn geworden.
 
Zelfreinigende werking 

Het college van Toezicht oordeelde in de casus van deze moeder dat de pedagoge in strijd had gehandeld met art.24, 25 en 36 van haar beroepscode. Veel belangrijker dan dit oordeel echter, is de vraag hoe deze volkomen speculatieve onzin, opgenomen kon worden in een Raadsrapport, om aan de rechter te worden voorgelegd? Het is op zich al voldoende bewijs dat het toetsingskader waar de jeugdbeschermers graag naar verwijzen, weinig betrouwbaar is. Bij het overbrengen van de ‘diagnostische signalen’ gaat er kennelijk toch wat mis. Wanneer zal de jeugdbescherming nu eens gaan inzetten op echte, hoogwaardige gezondheidszorg voor kinderen, in de vorm van diagnostiek op universitair niveau? Tot nu toe zijn financiële tekorten altijd het argument, waardoor beter onderzoek door gedragswetenschappers wordt  tegengehouden. Alsof alle onterechte OTS-en en UHP’s de belastingbetaler geen klauwen met geld kosten. Als men bij Jeugdzorg en de Raad zo gecharmeerd is van preventie, dan zouden ze een systeem moeten hanteren dat ook preventief werkt tegen onnodige speculatie door gezinsvoogden, en AMK-onderzoekers. De zelfreinigende werking van deze sector, kan best een flinke opwaardering gebruiken. De deskundigen van BJZ en de Raad willen als het goed is zelf ook liever doorverwijzen naar toegesneden hulp, die ouders en kinderen effectief kan ondersteunen. Of blijven we nog langer getrakteerd worden op ‘wilde papegaaien’ en ‘ontbrekende schoorstenen’…?

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/psycholoogje-spelen.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/sociokaarten-en-de-imbecielen-van.html
 

Sven Snijer

Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

18 opmerkingen:

 1. Ik blijf herhalen; schaf nu eens die DSM af! Artsen, a.u.b. begin die petitie. Dit soort onderkruipsels maken er grof mis/gebruik van. Ze verdienen er een hoop bloedgeld mee. Is er één arts die kan bewijzen dat dit allemaal via bloed, zenuw of spieronderzoek wetenschappelijk vastgelegd is. Gee de Wilde en een hoop psychologen, psychiaters en artsen noemen dit kwakzalverij ten top.

  Zo,nu ga ik een mooie vlinder tekenen met de kleur zwart, zilver en blauw ... hm, wat zegt dat over mij? Daarnaast heb ik 10 kinderen. Valt dit onder satire of een OTS?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jongens....als jullie iets moeten tekenen voor iemand die zich therapeut of hulpverlener noemt: Alleen bloemetjes, hoor! Veel bloemetjes.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jongste zoon moest op de basisschool in de groepen 1 t/m 3 met enige regelmaat een poppetje tekenen in zijn poppetjesschrift om zijn vooruitgang te kunnen laten zien.....
  Had meneer toen al een verschrikkelijke hekel aan, dus op een gegeven moment had hij een poppetje getekend, maar die was niet naar zijn zin. Dus flink zitten krassen en iets wat op takken leek erboven getekend.
  Zijn commentaar? "oh, het poppetje verstopt zich achter de boom!"

  Dan vraag ik me af wat de interpretatie van bovenstaande 'deskundige' hierover geweest zou zijn.

  o ja: het verplicht tekenen in het poppetjesboek was gelijk over.....

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Tja, het is te zot voor woorden.Ik ken een vrouw die ging psychologie studeren en ineens zag ze in alles en iedereen, wel 'iets'. Dat is het gevaar van eigen menselijke interpretatie`s en het gevaar van overal meteen 'gevaar' in zien! Er zouden meer zelfstandige professionals moeten zijn om de omgang te begeleiden, die ook met de ouders om tafel gaan zitten, omdat ik vind dat de ongenoegens vaak gevoed worden, ipv het milder te maken en beide partijen naar het kind te laten kijken. Nu moet je nog uit gaan kijken met wat een kind tekent?..terwijl het een eigen fantasie heeft, wordt het kind gestraft vanwege
  die fantasie?...pfff wat zal het later zeggen, 'had ik dat maar nooit getekend'?....

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik tekende vroeger altijd poppetjes met geslachtsdelen,...misschien ben ik wel misbruikt?
  Als 4 jarige moet je toch aan geven wie een jongetje is en wie een meisje?
  Ik was gewoon slim en tekende het er ff bij.

  Gelukkig heeft nooit iemand die tekeningen gezien op een school oid, of nee wacht in die tijd was nog normaal!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. O ja, deze jongen heeft afgeleerd open te zijn tegenover anderen. Zijn fantasie is direct afgestraft. We hebben maar afgsproken dat thuis alles kan, maar daarbuiten niet. Ook niet op school die werken nauw samen met jeugdzorg.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hier de moeder, de vlinder, mooi toch? : Begeleiding in de omgang werkt denk ik alleen als ouders daarop gericht zijn. In dit geval was er een vader met zoveel rancune naar zijn ex.

  Deze vader is door het onderzoek van de Raad bevestigd in zijn beeldvorming over de moeder, nog meer rancune. Tijdens de OTS is het de moeder gelukkig gelukt een onafhankelijke jeugdpsychiater erin te betrekken die als goede gesprekspartner naar vader diende.

  Hiermee kwam er rust voor het kind. En werd het kind beschermd tegen de 'kinderbescherming' van Nederland. De OTS is om die reden niet verlengd. Al vond bjz dat het niet bij hen thuis hoorde vroegen zij toch om een verlenging van de OTS.

  Nu ruim 3 jaar later komt steeds meer uit hoe fout de Raad destijds was. En hoe dom BJZ was dat rapport gewoon te volgen. Echter heeft BJZ in 1 jaar OTS nooit contact gehad met het kind. Zij zijn nooit in huis van kind en moeder geweest.

  De gesprekken die er plaatsvonden, in totaal 3, waren op verzoek van moeder op kantoor van BJZ. BJZ heeft geen enkele keer aan kunnen geven waarom zij met het kind wilde spreken, wat ze in de omgang voor ideen hadden enz.

  Zoon kreeg op school te horen dat hij maar eens een kind terug moest slaan, dat deed hij niet en nog niet en had dat ook nooit eerder gedaan. De Raad denkt dan dat volgens drie tekeningen hij de nodige agressie heeft?

  Het was om te gillen, maar met grote gevolgen en veel spanning. Want wie weet hadden ze hem wel uithuis gehaald. Je weet nooit wat BJZ of de Raad gaat doen, en of je kind wel thuis komt uit school zolang je onder een ots valt.

  De moeder

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Een kennis van mij tekende toen hij vier was alleen maar met zwart. Zijn ouders werden erbij gehaald op school, want misschien was kind depressief. Ouders vroegen aan het kind waarom het met zwart tekende. Zijn antwoord:"de andere kleuren waren op".

  Moraal: je moet zo uitkijken met over alles een psychisch sausje te gooien.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ook ik herinner me nog dat ik vroeger (40 jr geleden.. my god ;-) ) werd aangemoedigd, lees: gepressed, om 'ook 's met kleurtjes te tekenen'. Ik vond zwart gewoon mooi! Hoe het contrast van het witte papier afspatte. Niets meer en niets minder! Sociaal=asociale opgedrongen bemoeizucht geworden. Vogelvrij onder de JZwet yay :-(

   Verwijderen
 9. Mijn zoontje van 9 liet me vorig jaar op de basisschool zijn tekenschrift zien. Zijn tekenschrift stond vol met tanks en helikopters die op elkaar aan het schieten waren. Nu zijn wij moslim.......
  Wat zou u er van maken als u juf of meester was?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Sinds mensenheugenis tekenen en spelen jongens cowboy en indiaantje! Ongeacht welke achtergrond.Tegenwoordig diagnosticeert men kinderen direct op AL-LES. Op normaal jongetjesgedrag. Ze worden afgerekend op ontwikkelingsfases. Het ligt allemaal niet aan die kinderen. De mensheid en m.n. deskundigen zijn zo oneindig ver de weg kwijt. Zo kinds. Zo star, want alleswetend deskundig. Geestelijk zijn de kinderen volwassener dan al die letterlijk krankzinnige so-called deskundigen. Kinderen zijn hun baan en ze gaan t.k.v. desnoods lijken 'de wereld redden'. Hoe deskundig is dat? Geen enkel spoor meer van in perspectief plaatsen. Geen enkel spoor van zelfreflectie. Deze generatie is letterlijk: waanzinnig! I.c.m het geestelijk vermogen van een 8jarige, op een onaantastbare positie. Wat denkt u zelf.... Doodeng deze snakes in suits.

   Verwijderen
  2. Dat zijn gewoon communistische praktijken in een nieuw jasje, beseft iedereen dat wel? Het gaat niet om onze kinderen. Het gaat om controle over en onthechting van kinderen in een miljardenindustrie!

   Verwijderen
 10. Als de pedagoge mijn boek "Kinderen geven tekens, de betekenis van kindertekeningen vanuit het perspectief van de analytische psychologie", verschenen bij uitg. Eburon Delft, 5e druk en vertaald in het Engels, Hebreeuws en Chinees, bestudeerd zou hebben, zou ze niet zulke onzin dingen verklaard hebben. De analyse van de pedagoge is zeker niet vanuit de Jungiaanse psychologie. Er is best wel iets te zeggen over een diepere of onbewuste betekenis in een tekening, maar de wijze waarop het hier gedaan is oppervlakkig en speculatief en niet professioneel. Ik ben het helemaal eens met de moeder die hiertegen geprotesteerd heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. http://nl.cchr.org/videos/diagnostic-statistical-manual.html

  BeantwoordenVerwijderen
 12. God, had ik deze site maar eerder gevonden. Ook mijn zoon moest tekeningen maken.. Huis van de toekomst, Huis van de zorgen en Huis van de dromen... Is het gek dat ik agressieve gevoelens krijg richting jeugdzorg of ligt dat aan mijn vele persoonlijkheidsstoornissen? ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, Sophia, je voelt hùn meervoudige persoonlijkheidsstoornissen aan denk ik haha.

   Verwijderen
 13. heeft er iemand ook een voorbeeld van een klacht en adres gegevens van deze College van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen
  @bozepappa

  BeantwoordenVerwijderen